GenBronnen

digitalisering

maas

Broekhuizen RK st. Martinus parochie huwelijken 1636-1798


Broekhuizen RK st. Martinus parochie huwelijken beginnen 1636:


[Gedurende de winter van 1944 hebben de Britse militairen - die zich schuil hielden in de kerk - de kerk registers van

Broekhuizen verbrand [om zich warm te houden] ’t gaat om D1637-1758 H1636-1758 O1651-1759 en DHO1798-1944.

In juni 1944 had J. Verzijl de 2 registers van Broekhuizen overgeschreven, ‘t gaat om D1637-1758 H1636-1758

O1651-1759 en in maart 1949 in bruikleen afgestaan aan RHCL.]