GenBronnen

maas

Blerick RK dopen 1592


Blerick D1592-001   -   08-04-1592   -   FS afb. 10 nr. 22

Catherina filia Jo(ann)is custodis

suscepto: Gwilhelmus Verbaeβ-

dunck et Henrica Kunne(n)

8 aprilis a(nn)o 1592

 

[geen 1593 doop inschrijvingen]