GenBronnen

maas

Belfeld afzwering calvinisme voor katholiek


Belfeld secundair afzwering lutheranisme

 

[FS afb. 268:]

 

[transcriptie:]

 

his notum sit omnibus

quod anno domini millesimo

septingentesimo quinquagesimo

tertio die septima maji coram

me et infra scriptis testibus

in ecclesia parochiali de Belfeldt

publice abjuraverit sectam

lutheranorum seur [sic: sive] lutheranismum

et orthodoxa fidei professionem

fuerit Anna Catharina Heijnen

nata Weller. jta attestor

P Backhuijsen pastor in Belfeldt

J: Paulij presbiter testes

W: Joosten

 

[vertaling:]

 

hierbij is aan allen bekend

dat in het jaar 1753

op 7 mei tegenover

mij en de hieronder genoemde getuigen

in de parochiekerk van Belfeld

publiek heeft afgezworen de secte van

de lutheranen dan wel het lutheranisme

en het ware geloof toegetreden is

Anna Catharina Heijnes

geboren Weller. Dit betuig ik

P. Backuijsen pastoor in Belfeldt

J. Paulij priester getuige

W. Joosten

 

[FS afb. 202 links:]

 

[transcriptie:]

 

factis notum sit omnibus quod

anno domini milesimo septingen-

tesimo sexagesimo sexto die

decima quarta junii coram me

et infrascriptis testibus in

ecclesia parochiali de Belfelt

puplice abjuraverit sectam

calvinisticam seu calvinissicum

et orthodoxae fidei catholicae

romanae professionem fecerit

Christina Hoeck nata Meijer

ita attestor G Franssen pastor

in Belfelt testes

C Gerets schepen W: Joesten

custer W: Kursties

 

[vertaling:]

 

aan allen wordt bekend gemaakt dat in het jaar dese Heren 1766 op 4 juni tegenover mij

en de onderschreven getuigen in de parochiekerk van Belfeld publiekelijk heeft afgezworen

de calvinistische sectie oftewel het calvinisme en aan het ware rooms katholieke geloof de

belijdenis heeft gedaan Christina Hoeck, geboren Meijer. Zo betuigt G. Franssen pastoor

in Belfeld getuigen C. Gerets schepen W. Joesten koster W. Kursties