GenBronnen

digitalisering

maas

Beek protestantse huwelijken 1790-1796


Beek PH1790-001   -   10-01-1790   -   FS afb. 102 nr. 10

26 dec [1789]

Johannes Wernerus

Reterat j m geb

op de Bies en

woon te Oonsel

en

Maria Anna Greven

j d geb en woon te

Neerbeek.

10 jan 1790

 

1790

Beek PH1790-002   -   24-01-1790   -   FS afb. 103 nr. 1

ingeschreven d(en) 7 jan

Wilhelmus Jacobus

Lemmens j m:

en

Anna Bertina Stass

j d beide geb en woon

alhier

getrouwd 24 jan

 

Beek PH1790-003   -   24-01-1790   -   FS afb. 103 nr. 2

9. jan.

Jacobus Fransen

j m geb te Schinnen

en woon te Geverik

en

Katrijn Smeets geb

en woon te Neerbeek

dito

 

Beek PH1790-004   -   12-09-1790   -   FS afb. 103 nr. 3

28 aug.

Hendrik Korvers j m geb

en woon te Grevenbiecht

en

Maria Agnees Damen

j. d: geb en woon: alhier.

12 sept

 

Beek PH1790-005   -   26-09-1790   -   FS afb. 103 nr. 4

11 sept

Leonard Penders j m:

geb en woon alhier

en

Maria Catharina Voogts

j d: geb en woon te Klijn-

genhout

26 dito

 

Beek PH1790-006   -   03-10-1790   -   FS afb. 103 nr. 5

18 sept

Pieter Martens j m geb:

alhier

en

Anna Habets j d geb

te Haasdaal en woon

te Geverik

d(en) 3 oct:

 

Beek PH1790-007   -   17-10-1790   -   FS afb. 103 nr. 6

2 oct.

Pieter Daniel

Heilgers geb te Zittard.

en woon te Maastricht

en

Elizabet Heinen j d.

geb en woon te Oonsel

17 oct

 

1790

Beek PH1790-008   -   17-10-1790   -   FS afb. 103 nr. 7

ingeschreven 2 oct.

Hendrik Willems j d [sic: j m]

geb. en woon. te Genhout

en

Maria Elizabet Koken

j. d. geb te Spauwbeek

en woon te Printhagen

getrouwd 17 oct

 

Beek PH1790-009   -   31-10-1790   -   FS afb. 103 nr. 8

16 dito

Bastiaan Niesten j m:

geb en woon alhier

en

Jenne Marie Damen

j d: mede geb en woon

alhier

31 dito

 

Beek PH1790-010   -   14-11-1790   -   FS afb. 103 nr. 9

30 oct

Wilhelmus Coumans

j m geb te Kelmont en

woon te Geverik

en

Megtildis Bemelmans

j. d: geb en woon te Geverik

14 dito [sic: november]

 

Beek PH1790-011   -   14-11-1790   -   FS afb. 103 nr. 10

dito

Hans Pieter Erkens j m

en

Maria Katrijn Penders

weduwe van Hendrik

Demakker beide geb

en woon. te Geverik

dito

 

Beek PH1790-012   -   14-11-1790   -   FS afb. 103 nr. 11

dito

Matthijs Frischen j m

geb te Oonsel en woon

te Kelmont

en

Maria Oonsels geb te.

Meersen en woon te

Oonsel.

dito

 

1790

Beek PH1790-013   -   21-11-1790   -   FS afb. 104 nr. 1

ingeschreven 6 nov

Jacobus Martens j. m. geb

en woon te Grootgenhout

en

Anna Elizabet Ceulens

j. d. geb en woon te Lut-

teraad onder Geleen.

getrouwd 21 nov

 

1791

Beek PH1791-001   -   16-01-1791   -   FS afb. 104 nr. 2

1 jan

Joannes Martinus Swel-

sen j m geb en woon te Bunde

onder Meersen [en]

Maria Elizabet Seijen

j d. geb en woon te Geverik

16 jan

 

Beek PH1791-002   -   27-02-1791   -   FS afb. 104 nr. 3

12 februari

Pieter Tomassen soldaat

in de compagnie invalides

van den kaptein Willem

Casimir Lehman in

guarnizoen te Loevesteijn

geb en woon te Megchelen

en

Maria op den Kamp

geb en woon ook aldaar

27. febr

 

Beek PH1791-003   -   13-03-1791   -   FS afb. 104 nr. 4

23 dito

Arnold Haagmans we[-]

duwenaar geb te Spauw-

beek en woon te Neerbeek

en

Anna Margaretha

Martens j. d. geb. en woon

te Neerbeek.

13 maart

 

Beek PH1791-004   -   05-06-1791   -   FS afb. 104 nr. 5

21 meij

Johannes Pijls j m geb

te Spauwbeek en woon

aldaar

en

Marie Katrijn Wauben j d

geb. en woon. te Genhout

5 junij

 

1791

Beek PH1791-005   -   10-07-1791   -   FS afb. 104 nr. 6

ingeschreven 25 junij

Johan Luten j m geb en

woon te Ulestraaten

en

Judith Kerkhofs j d.

geb en woon in de bank

Beek

getrouwd 10 julij

 

Beek PH1791-006   -   12-07-1791   -   FS afb. 104 nr. 7

25 juny

Petrus Lambertus Alexan-

der de Montaigne gepen-

sioneerd kaptein com-

mandant van het geli-

centieerd corps van den

lt collonel van Sterren-

bach geb en woon te

Lonaken

en

Elizabeth Banens

j d: geb en woon te

Neerbeek.

d(en) 12 dito

 

Beek PH1791-007   -   14-08-1791   -   FS afb. 104 nr. 8

30 julij

Pieter Notten j m geb

en woon te Oonsel

en

Anna Megtildis Monen

j d: geb en woon te Spauwbeek

14 aug

 

Beek PH1791-008   -   18-09-1791   -   FS afb. 104 nr. 9

3 aug

Gerard Gilissen j m geb te

Bunde en woon te Geverik

en

Anna Elizabet Pisters

j d: geb en woon te Geverik

18 sept

 

Beek PH1791-009   -   25-09-1791   -   FS afb. 104 nr. 10

10 sep

Joh Pieter Puchens

weduwenaar en

Maria Peters j d: geb

en woon beide alhier

25 dito

 

1791

Beek PH1791-010   -   25-09-1791   -   FS afb. 105 nr. 1

ingeschreven 10 sep

Johan Pisters weduwenaar

geb en woon alhier

en

Anna Sophia Hildebrand

geb te Broensraad en

woon alhier

getrouwd 25 sept

 

Beek PH1791-011   -   02-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 2

17 dito

Andries Mobers wed(uwenaa)r

geb en woon te Beek

en

Maria Elizabet Paas

j d: geb en woon te Beek

2 oct

 

Beek PH1791-012   -   02-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 3

dito

Hans Pieter Broens

j m geb en woon alhier

en

Cornelia Arets j. d.

geb en woon te Ulestraten

dito

 

Beek PH1791-013   -   16-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 4

1 oct.

Machiel Doenen j m

geb te Schimmert en

woon te Oonsel onder

Beek

en

Geertruij Aarts j d geb

en woon te Oonsel

16 oct

 

Beek PH1791-014   -   16-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 5

dito

Pieter Cardoek j m

geb en woon te Beek

en

Maria Geertruij Hermans

j d: geb en woon te

Genhout.

dito

 

Beek PH1791-015   -   16-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 6

dito

Fransis Soeren j m.

geb en woon. te Genhout

en

Anna Elisabet Meist

j d geb en woon te Spauwbeek

dito

 

1791

Beek PH1791-016   -   16-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 7

ingeschreven 1 oct.

Hendrik Erkens geb te

Neerbeek en woon alhier

en

Maria Elizabet Goossens

j d: geb en woon alhier

getrouwd 16 oct

 

Beek PH1791-017   -   30-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 8

15 dito

Willem Aarts j m geb en

woon te Oonsel

en

Megtildis Boers j d: geb

en woon te Elslo[o]

30 dito

 

Beek PH1791-018   -   30-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 9

dito

Matthijs Kerkhofs j m

geb en woon te Klijngen-

hout

en

Maria Sibilla Dolmans

j d: geb en woon te Neerbeek

dito

 

Beek PH1791-019   -   30-10-1791   -   FS afb. 105 nr. 10

dito

Matthijs Penders j m

geb en woon te Geverik

en

Maria Barbara Vreen

j d: geb en woon alhier

dito

 

Beek PH1791-020   -   13-11-1791   -   FS afb. 105 nr. 11

29 dito

Johannes Wouters j m

en

Maria Anna Lenaarts

j d beide geb en woon

te Neerbeek.

13 sept [sic: november]

 

Beek PH1791-021   -   13-11-1791   -   FS afb. 105 nr. 12

dito

Wouter Philips wed(uwenaa)r

en

Anna Maria Martens

j d: beide geb en woon

te Genhout

dito

 

1791

Beek PH1791-022   -   13-11-1791   -   FS afb. 106 nr. 1

ingeschreven 29 oct.

Hendrik Smeets j m geb

te Geleen en woon te Grootgenhout

en

Maria Helena Penders

j d: geb en woon te Groot-

genhout

getrouwd d(en) 13 nov

 

Beek PH1791-023   -   20-11-1791   -   FS afb. 106 nr. 2

5 nov

Anton Somers wed(uwenaa)r geb

te Beek en woon te Klijn[-]

genhout

en

Megtildis Philips we-

duwe van Pieter Hamers

geb en woon te Klijngenhout

20 nov

 

Beek PH1792-001   -   08-01-1792   -   FS afb. 106 nr. 3

24 dec [1791]

Theodoor Slangen geb

te Zuutendaal en woon

te Haren onlangs ge-

woond hebbende alhier

en

Katrijn Elizabet Knoren

geb en woon te Houbbelraad.

8 jan 1792

 

Beek PH1791-002   -   08-01-1792   -   FS afb. 106 nr. 4

dito

Kornelis Frischen wed(uwenaa)r

van Oonsel

en

Anna Elisabet van Kan

geb en woon te Haasdaal

dito

 

Beek PH1791-003   -   15-01-1792   -   FS afb. 106 nr. 5

31 dito

Laurens Dederen j m geb

en woon te Grootgenhout

en

Margaretha van der

Piepen geb en woon op

de Bies onder Schimmert

15 jan [1792] te Schimmert

 

1792

Beek PH1792-004   -   01-04-1792   -   FS afb. 106 nr. 6

5 maa[r]t

Johan Philip Burger geb

te Brandau te voren

tamboer onder het tweede

regiment Oranje Nassau

in guarnizoen te ’s Bosch

en

Petronella Didden

geb en woon in den Maas-

band.

d(en) 1 april

 

Beek PH1792-005   -   03-06-1792   -   FS afb. 106 nr. 7

19 meij

Pieter Haagmans j m

en Cornelia Coumans

j.d beide geb en woon alhier

d(en) 3 junij

 

Beek PH1792-006   -   10-06-1792   -   FS afb. 106 nr. 8

26 dito

Willem Kerkhofs j m geb en

woon te Bekergenhout

en

Maria Catharina Pluij-

makers j d: geb en woon

te Ransdaal onder Klimmen

10 junij

 

Beek PH1792-007   -   08-07-1792   -   FS afb. 106 nr. 9

23 junij 1792

Arnold Marte geb te

Echt en woon alhier

en

Maria Willems weduwe

van Arnold Slangen

geb en woon alhier

8 julij

 

Beek PH1792-008   -   08-07-1792   -   FS afb. 106 nr. 10

dito

Christiaan von Starklof

geb te Cassel, luitenant

bij het jagercorps der koning-

lijke princen van Vrankerijk

in guarnizoen te Oberbieber

en

Cornelia Petronella Ju-

dith Stass. j d: geb en woon

alhier

8 julij

 

1792

Beek PH1792-009   -   29-07-1792   -   FS afb. 107 nr. 1

ingeschreven 14 julij

Hans Willem Niesten j m:

geb: te Kelmont

en woon te Grootgenhout

en

Johanna Elizabet Soeren

weduwe van Matthijs Lem-

mens geb & woon te Grootgenhout

getrouwd 29 julij

 

Beek PH1792-010   -   05-08-1792   -   FS afb. 107 nr. 2

21 dito

Joh: Hartmans wed(uwenaa)r:

geb te Bronsem en woon.

te Grootgenhout

en

Johanna Elizabet Kals

weduwe van Lambertus

Heinen geb en woon te

Schinnen

5 aug

 

Beek PH1792-011   -   12-08-1792   -   FS afb. 107 nr. 3

28 dito

Johannes Pieter Pijls

j m geb en woon alhier

en

Johanna Maria Martens

j d. geb en woon te Groot[-]

genhout

12 aug

 

Beek PH1792-012   -   19-08-1792   -   FS afb. 107 nr. 4

4 aug

Adam Wolf wed(uwenaaa)r

geb en woon te Kelmont

en

Lisbet Oonsels wed(uw)e

van Joh Hazen geb

te Genhout en woon te

Kelmont

19 aug

 

Beek PH1792-013   -   26-08-1792   -   FS afb. 107 nr. 5

11 aug

Joh Pieter Sassen wed(uwenaa)r

geb en woon te Klijngenhout

en

Anna Hendriks wed(uw)e

van Pieter Haagman

geb te Kelmont en

woon te Grootgenhout.

26 aug

 

1792

Beek PH1792-014   -   14-10-1792   -   FS afb. 107 nr. 6

ingeschreven 29 sept

Hermannus Stienen j m

geb en woon alhier.

en

Maria Sibilla Lam-

merschop j d geb en woon

te Kelmont

getrouwd 14 oct

 

Beek PH1792-015   -   00-00-1792   -   FS afb. 107 nr. 7

dito

Pieter Martens j m geb

en woon alhier

en

Elizabet Tewissen j d.

geb. en woon te Houthem

vertrokken met losbrief na[ar] Valkenborg.

 

Beek PH1792-016   -   21-10-1792   -   FS afb. 107 nr. 8

6 oct

Godefridus Geurts wed(uwnaa)r

geb. en woon te Spauwbeek

en

Anna Coumans geb te

Geleen en woon te Neerbeek

zijnde weduwe van Henri-

cus Rutten

21 oct

 

Beek PH1792-017   -   21-10-1792   -   FS afb. 107 nr. 9

dito

Johannes Kolleberg j m

geb te Schinnen en woon

alhier

en

Johanna Hamers j d

geb te Beek laatst jaar

en dag gewoond hebbende

te Maastricht vervolgens een

half jaar te Meersen en

nu een half jaar hier

21 oct

 

Beek PH1792-018   -   18-11-1792   -   FS afb. 107 nr. 10

3 nov

Johannes Scholtijssen j m geb te

Megchelen woon sederd paschen

te Schin op Geul hebbende

een half jaar vroeger gewoond te Meersen

en

Maria Geertruij Habets geb

en woon te Grootgenhout

18 nov

 

1792

Beek PH1792-019   -   18-11-1792   -   FS afb. 108 nr. 1

ingeschreven 3 nov

Johannes Ferong j m geb. [hieronder: te Geleen]

en woon te Opharen

en

Marie Katrijn Hensen

j d: geb en woon te Neerbeek

getrouwd 18 nov

 

1793

Beek PH1793-001   -   14-04-1793   -   FS afb. 108 nr. 2

30 maart

Hans Pieter Mulkens

j m

en Johanna Elizabet

Mulkens j d: beide geb

en woon te Neerbeek

14 april

 

Beek PH1793-002   -   21-04-1793   -   FS afb. 108 nr. 3

6 april

Johannes Roesselaar

j m: geb en woon te Rilsingen

en

Elizabet Coenen j d geb

en woon alhier

21 april

 

Beek PH1793-003   -   28-04-1793   -   FS afb. 108 nr. 4

13 dito

Cornelis Wouters j m

en

Maria Anna Hagens

j d: beide geb & woon te Neerbeek

28 dito

 

Beek PH1793-004   -   12-05-1793   -   FS afb. 108 nr. 5

27 april

Gerardus Zegers j m:

geb te Vliek en woon

te Grootgenhout

en

Maria Jda Leenders

j d geb en woon te Groot-

genhout

12 meij

 

Beek PH1793-005   -   00-00-1793   -   FS afb. 108 nr. 6

22 junij

Johan Willem Koumans

j m. en Maria Elizabet

Damen. beiden geb en

woon alhier

[niets geschreven]

 

1793

Beek PH1793-006   -   07-07-1793   -   FS afb. 108 nr. 7

ingeschreven 22 junij

Hans Pieter Boosten

weduwenaar

en

Anna Catharina Lenaarts

beide geb en woon te

Neerbeek.

d(en) 7 julij

 

Beek PH1793-007   -   27-07-1793   -   FS afb. 108 nr. 8

13 julij

Pieter Engelen wed(uwenaa)r.

geb en woon te Moorveld

onder Geul

en

Elizabet Dederen j d:

geb te Bekergenhout

en noch binnen het jaar

gewoond hebbende onder

Beek thans woon op de

Bies onder Schimmert

d(en) 27 julij

 

Beek PH1793-008   -   04-08-1793   -   FS afb. 108 nr. 9

20 julij

Leenderd Quak w(eduwenaa)r:

geb te te [sic] Raar en woon

te Geverik

en

Margriet Jansen geb en

woon te Moorveld onder

Meersen.

d(en) 4 aug

 

Beek PH1793-009   -   11-08-1793   -   FS afb. 108 nr. 10

27 dito

Joannes Jakobus Martens

j m. geb en woon te Beek

en

Maria Magdaleen Meens

j d geb en woon te Spauw-

beek

d(en) 11 aug

 

Beek PH1793-010   -   08-09-1793   -   FS afb. 108 nr. 11

17 aug

Gerardus Fransen w(e)d(uwenaa)r geb.

te Haasdaal en woon te

Ulestraten

en

Maria Helena Maas

j d geb en woon te Geverik

d(en) 8 sept

 

1793

Beek PH1793-011   -   01-09-1793   -   FS afb. 109 nr. 1

ingeschreven 17 aug

Wernerus Lungen. w(e)d(uwenaa)r.

geb te Kamphausen en

woon alhier

en

Johanna Cecilia Stass geb

en woon alhier

d(en) 1 sept

 

Beek PH1793-012   -   06-10-1793   -   FS afb. 109 nr. 2

21 sep.

Pieter Hendriks w(e)d(uwenaa)r

geb te Grootgenhout en

woon te Geverik

en

Johanna Maria Habets

j d: geb te Schimmert en

woon alhier

d(en) 6 oct

 

Beek PH1793-013   -   06-10-1793   -   FS afb. 109 nr. 3

dito

Matthijs Welsen j m geb

te Ulestraten en woon

te Geverik

en

Geertruij Bemelmans j d

geb te Beek en woon

te Geverik

d(en) 6 oct

 

Beek PH1793-014   -   06-10-1793   -   FS afb. 109 nr. 4

dito

Martinus Leenderds

j m geb in Spauwbeek en

woon te Neerbeek

en

Johanna Elizabet Be-

melmans geb. en woon

te Neerbeek

d(en) 6 oct

 

Beek PH1793-015   -   27-10-1793   -   FS afb. 109 nr. 5

4 oct

Joh Wilhelm Kamp j m:

geb te Millik en woon

te Beek

en

Henrietta Cornelia Stass

geb en woon alhier

d(en) 27 oct

 

Beek PH1793-016   -   20-10-1793   -   FS afb. 109 nr. 6

d(en) 5 dito

Machiel Hensen j m geb te

Spauwbeek en woon te Neer-

beek

en

Maria Cornelia Boshou-

wers j d geb te Schimmert

en woon te Kelmont

d(en) 20 oct

 

1793

Beek PH1793-017   -   20-10-1793   -   FS afb. 109 nr. 7

ingeschreven d(en) 5 oct.

Johannes Goossens j m

geb en woon alhier

en

Cornelia Erkens geb en

woon mede alhier.

getrouwd d(en) 20 oct

 

Beek PH1793-018   -   00-00-1793   -   FS afb. 109 nr. 8

d(en) 12 oct

Andrees Mulders geb te

Kortenbach en woon alhier.

en

Anna Geertruij Frings

geb en laatst gewoond

hebbende te Aldenhoven

thans woon alhier

[niets geschreven]

 

Beek PH1793-019   -   03-11-1793   -   FS afb. 109 nr. 9

19 dito

Johannes Pisters w(e)d(uwenaa)r

geb en woon te Geverik

en

Anna Maria Geurts w(e)d(uw)e

van Cornelis Pirongs

geb te Beek en woon

te Geverik

d(en) 3 nov.

 

Beek PH1793-020   -   17-11-1793   -   FS afb. 109 nr. 10

2 nov

Leonard Heinen j m geb en

woon te Oonsel onder

Beek.

en

Maria Ida Nikolaen

j d: geb te Kleingenhout

en woon te Oonsel onder

Beek. laatst gewoond

hebbende te Honsbroek

d(en) 17 nov

 

Beek PH1793-021   -   24-11-1793   -   FS afb. 109 nr. 11

9 nov

Lambertus Vreen j m

geb en woon alhier

en

Maria Agnees Kosters j d

geb en woon te Groothaas-

daal.

d(en) 24 nov

 

1793

Beek PH1793-022   -   24-11-1793   -   FS afb. 110 nr. 1

ingeschreven 9 nov.

Gelis Willems j m. geb te

Schimmert en woon te Oon-

sel onder Schimmert.

en

Katrijn Notten j d. geb en

woon te Oonsel onder

Beek

getrouwd 24 nov

 

Beek PH1793-023   -   24-11-1793   -   FS afb. 110 nr. 2

dito

Leonardus Wouters j m

geb en woon te Beker-

genhout

en

Maria Elizabet Meis

j d: geb en woon te Spauwbeek

24 dito

 

Beek PH1794-001   -   12-01-1794   -   FS afb. 110 nr. 3

28 dec

Johannes Augustus j m

geb te Neederhem en

woon te Beek

en

Maria Jda Keulders

j d: geb en woon alhier

d(en) 12 jan 1794

 

1794

Beek PH1794-002   -   26-01-1794   -   FS afb. 110 nr. 4

12 jan

Johannes Stienen j m

geb en woon te Klijngen[-]

hout

en

Margriet Tijssen j d geb

en woon te Grootgenhout

d(en) 26 jan

 

Beek PH1794-003   -   02-03-1794   -   FS afb. 110 nr. 5

d(en) 15 feb

Johannes Monnissen

w(e)d(uwenaa)r geb te Geverik en

woon te Oonsel onder

Schimmert

en

Katrijn Kwaatvlieg wed(uw)e

van Hendrik Heinen.

geb te Richterich en woon

te Oonsel onder Beek

d(en) 2 maart

 

1794.

Beek PH1794-004   -   02-03-1794   -   FS afb. 110 nr. 6

ingeschreven 15 febr

Pieter Seijn geb te Oon-

sel onder Beek. thans

woon te Schimmert

en

Maria Helena Franken

geb en woon te Schimmert

getrouwd d(en) 2 maart

 

Beek PH1794-005   -   11-05-1794   -   FS afb. 110 nr. 7

26 april

Pieter Leenders j m

geb te Spauwbeek en

woon te Oonsel onder

Beek

en

Maria Elizabet  Alofs

j d: geb. te Haasdaal

en woon te Oonsel onder

Beek laatst gewoond

hebbende onder Schimmert

d(en) 11 meij

 

Beek PH1794-006   -   05-08-1794   -   FS afb. 110 nr. 8

21 junij

Nikolaas Pieters j m

en

Maria Pieters j d. beide

geb: en woon alhier

d(en) 5 aug.

 

Beek PH1794-007   -   05-08-1794   -   FS afb. 110 nr. 9

dito

Reinier Haardens. j m

geb te Boorsem en

woon te Ukhoven

en

Maria Cornelia Vreen

j d: geb en woon alhier

d(en) 5 aug

 

Beek PH1794-008   -   07-09-1794   -   FS afb. 110 nr. 10

d(en) 23 aug

Hendrik Clemens wed(uwenaa)r geb

Kruits-nach en woon

alhier

en

Maria Catharina Beau-

grand j d: geb te Maas-

tricht en woon alhier.

d(en) 7 sept

 

Beek PH1794-009   -   15-09-1794   -   FS afb. 110 nr. 11

d(en) 30 aug

Gerardus Franken j m:

geb en woon te Geul

en Megtildis Bemelmans

j d: geb en woon te Geverik

d(en) 15 sept

 

1794

Beek PH1794-010   -   28-09-1794   -   FS afb. 111 nr. 1

ingeschreven d(en) 13 sep

Hendrik Hendriks j m geb

te Elslo[o] en woon te Geverik

en

Maria Catharina Hazen

j d geb & woon te Geverik.

getrouwd d(en) 28 sept

 

Beek PH1794-011   -   28-09-1794   -   FS afb. 111 nr. 2

dito

Joh Hamakers j m geb te

Nut en woon te Berg

en

Maia Margaretha Korten

j d: geb en woon te Neerbeek

dito

 

Beek PH1794-012   -   26-10-1794   -   FS afb. 111 nr. 3

d(en) 11 oct

Martinus Stienen j m geb

te Klijngenhout en woon

aldaar

en

Barbara Pisters j d geb

en woon te Geverik

d(en) 26 oct

 

Beek PH1794-013   -   26-10-1794   -   FS afb. 111 nr. 4

dito

Jan Pieter Frens j m geb

en woon alhier

en

Johanna Elizabet Feron

geb te Beek en woon

te Geleen

dito

 

Beek PH1794-014   -   31-10-1794   -   FS afb. 111 nr. 5

d(en) 16 oct

Johannes Jacobus Hensen

j m geb te Schinnen en

woon. alhier

en Johanna Maria Cremers

j d geb te Nut & woon te Beek

d(en) 31 oct

 

Beek PH1794-015   -   16-11-1794   -   FS afb. 111 nr. 6

d(en) 1 nov

Johannes Bouwens

j m geb & woon te Oonsel

onder Schimmert

en

Maria Hamers j d geb

te Spauwbeek & woon onder

Beek

d(en) 16 nov

 

Beek PH1794-016   -   16-11-1794   -   FS afb. 111 nr. 7

dito

Gerardus Seijn j m geb te

Neerbeek en woon te Beker[-]

genhout

en Maria Sibilla Martens

j d geb & woon te Beker-

genhout

dito

 

1794

Beek PH1795-001   -   11-01-1795   -   FS afb. 111 nr. 8

ingeschreven d(en) 27 dec.

Johannes Habets j m geb

en woon te Bekergen-

hout

en Maria Agneta

Hoeppers j d: geb & woon

te Klijngenhout

getrouwd d(en) 11 jan 1795

 

Beek PH1794-002   -   11-01-1795   -   FS afb. 111 nr. 9

dito

Hendrik Wouters w(e)d(uwenaa)r

en Anna Maria Wijnen

j d geb en woon: beide

alhier

dito

 

1795

Beek PH1795-003   -   03-05-1795   -   FS afb. 111 nr. 10

18 april

Paulus Goossens j m

en Jda Tijssens beide

geb en woon alhier

d(en) 3 meij

 

Beek PH1795-004   -   03-05-1795   -   FS afb. 111 nr. 11

dito

Hendrik Groenemeis

j m geb te Wijnandsraad

en woon te Kelmont

en

Maria Agneta Damen

j d geb en woon te Geleen

laatst gewoond heb-

bende op de Bies

onder Spauwbeek

dito

 

Beek PH1795-005   -   07-06-1795   -   FS afb. 111 nr. 12

d(en) 23 meij

Jacobus Mulkens j m:

geb te Schinnen en

woon alhier

en Elisabet Stienen

j d. geb en woon alhier

d(en) 7 junij

 

Beek PH1795-006   -   12-07-1795   -   FS afb. 111 nr. 13

d(en) 27 junij

Severinus Erkens j m

geb & woon te Neerbeek

en

Maria Baggen j d

geb te Geleen en woon

te Krawinkel.

d(en) 12 julij

 

Beek PH1795-007   -   20-09-1795   -   FS afb. 112 nr. 1

ingeschreven d(en) 5 sept

Matthijs Boks j m. geb en

woon te Honsbroek

en

Elizabet Greven j d: geb.

en woon alhier

getrouwd 20 oct. [sic: september]

 

Beek PH1795-008   -   11-10-1795   -   FS afb. 112 nr. 2

d(en) 26 sept

Dionisius Tewissen

j m geb te Kappel en

woon alhier

en

Agneta Hoesmans j d:

geb te Kerkhoven en

woon alhier

11 oct

 

Beek PH1795-009   -   25-10-1795   -   FS afb. 112 nr. 3

d(en) 10 oct

Gerardus Houppers j m

geb en woon alhier

en

Maria Helena Penders

j. d. geb en woon te Geverik

25 oct

 

Beek PH1795-010   -   15-11-1795   -   FS afb. 112 nr. 4

d(en) 31 oct

Willem Mulkens j m. geb

en woon te Schimmert

en

Maria Elizabet Willems

j. d: geb en woon te Klijn-

genhout

15 nov

 

1796

Beek PH1796-001   -   31-01-1796   -   FS afb. 112 nr. 5

d(en) 16 jan

Pieter Klaassens j m

geb en woon te Neerbeek

en

Maria Elizabet Rama-

kers j d geb te Schinnen

en woon te Spauwbeek

31 jan

 

Beek PH1796-002   -   07-02-1796   -   FS afb. 112 nr. 6

d(en) 23 jan

Andries Genders w(e)d(uwenaa)r

geb en woon te Neerbeek

en

Cornelia Stevens j. d. geb

en woon te Spauwbeek

7. febr

 

Beek PH1796-003   -   07-02-1796   -   FS afb. 112 nr. 7

dito

Joh. Schols j m. geb en

woonende te Neerbeek

en

Maria Jda Wouters j d

geb en woon aldaar

dito

 

1796

Beek PH1796-004   -   20-03-1796   -   FS afb. 112 nr. 8

ingeschr[even] 5 maart

Joh Wilhelmus Meijers

w(e)d(uwenaa)r geb en woon te

Ulestraten onder Schimmert

en

Johanna Pisters weduwe

van Henricus Willems

geb te Beek en woon

te Kelmont

getrouwd 20 maa[r]t

 

Beek PH1796-005   -   00-00-1796   -   FS afb. 112 nr. 9

d(en) 19 maart

Hans Pieter Bosems

j m geb en woon te Beek

en

Anna Catharina Ruiters

j d geb en woon te Vliek

onder Meersen

vertrokken met losbrief na[ar] Meersen

 

Beek PH1796-006   -   10-04-1796   -   FS afb. 112 nr. 10

26 dito

Geurt Bormans wed(uwenaa)r:

geb te Voerendaal en woon

te Ulestraten

en

Maria Elizabet Goossens

weduwe van Nikolaas

Diest geb te Schinnen

en woon te Grootgenhout

d(en) 10 april

 

Beek PH1796-007   -   25-04-1796   -   FS afb. 112 nr. 11

d(en) 9 april

Hendricus Haagmans

j. m. en

Maria Elizabet Robroecks

j: d. beide geb en woon alhier

25 april

 

Beek PH1796-008   -   24-04-1796   -   FS afb. 112 nr. 12

dito

Joh Pieter Oonsels j m:

geb te Vliek en woon te

Grootgenhout

en

Maria Judith Penders

j d geb en woon te Groot[-]

genhout.

d(en) 24 april

 

Beek PH1796-009   -   08-05-1796   -   FS afb. 112 nr. 13

16 april

Joh Lemmens jong man

geb te Keer en woon te Teuven

en

Johanna Maria Pessers

j d geb te Epen, woon alhier

8 meij

 

[FS afb. 113-115 niet van belang]