GenBronnen

maas

Beek protestantse huwelijken 1750-1754


1750:

Beek PH1750-001   -   03-01-1750   -   FS afb. 148 nr. 5

d(en). 3. januarij: Louis Manen

wed(u)w(enaer). van Jans Geleen:

gewoont hebbende te Prenthagen

met Maria Cathr: Willems(en)

wed(u)we van Schimmert

solv. 2. schellingen:

met lossbriev. nae[r] Meerssen

 

Beek PH1750-002   -   01-02-1750   -   FS afb. 148 nr. 6

d(en): 13. jan: Daem Gosens

j: m: geb: en woon. te Neerbeek

met Maria Kempeners

j: d: ook van Neerbeek

gecop: d(en): 1 febr:

 

Beek PH1750-003   -   24-01-1750   -   FS afb. 148 nr. 7

d(en): 24. jan: Piter Knolls:

j: m: van Aalbek onder

Hulsberg met

Anna Philips j: d. van

Klein gen hout:

sijn met lossbrief nae[r]

Climmen gegaan.

2. schell[ingen]:

 

Beek PH1750-004   -   05-04-1750   -   FS afb. 148 nr. 8

d(en): 14: mart: Willem Geurts

j: m: van Kelmond:

met Ida Karduk:

j: d: van Beek

getrouwt d(en): 5. april:

 

Beek PH1750-005   -   05-04-1750   -   FS afb. 148 nr. 9

d(en): 21. martij:

Joh: Nobis. j: m: geb: en woon:

tot Neerbeek: met

Maria Speetjens. j: d: geb:

van Tudderen: lande van Gulyk

getrouwt: d(en): 5. april

 

1750

Beek PH1750-006   -   26-04-1750   -   FS afb. 149 nr. 1

d(en). 11. april: Lambertus

Haagmans. j: m. van Beek

met:

Maria Odekirken

j: d: geb: en woonende

tot: Geverik

gecop: d(en): 26: dito:

 

Beek PH1750-007   -   18-05-1750   -   FS afb. 149 nr. 2

d(en). 29. april. 1750:

Jan Martens wed(uwenae)r.

van Prenthagen:

met: Helena Branssen

j: d: geb: tot Uijlenstraten

en wonende te Beek

getrouwt: d(en): 18: maij

nb tot hiertoe berekent.

 

Beek PH1750-008   -   28-06-1750   -   FS afb. 149 nr. 3

d(en): 12. junij 1750

Johannes Romans wed(u)wen:

woonagtig te Beek, met

Margaretha Moors, wed(u)we

Zeelis, woonagtig tot Geleen.

getrouwt: d(en): 28. junij.

 

Beek PH1750-009   -   11-10-1750   -   FS afb. 149 nr. 4

d(en): 26. 7bris: 1750

Piter Clermonts: j: m: geb:

en woonende tot Kleine Meers

met Maria Cathrin: Peters

j: d: van Beek:

getrouwt. d(en): 11. octob:

 

Beek PH1750-010   -   11-10-1750   -   FS afb. 149 nr. 5

d(en): 26: 7bris: 1750:

Johannes Frisch: j: m:

van Beek:

met Maria Niesten. j: d.

ook van Beek.

getrouwt d(en): 11. octob.

 

Beek PH1750-011   -   11-10-1750   -   FS afb. 149 nr. 6

dito: Mathijs Leenderts

j: m: van Neerbeek

met Cathrin: Hanen.

j: d: van Groot gen hout.

getrouwt d(en). 11. octob.

 

Beek PH1750-012   -   18-10-1750   -   FS afb. 149 nr. 7

d(en): 3: octob:

Laurens Gerards: j: m:

van Maastrigt: met.

Cathrin Kaldenbergs.

woonende tot Neerbeek

getrouwt d(en): 18. octob.

 

Beek PH1750-013   -   28-11-1750   -   FS afb. 149 nr. 8

d(en) 7. novembris:

Hendr: Tonno: wed(u)w(enae)r

woonende te Geverik.

met Catharina Scheers

j: d: woon: te Houtheim

onder Valkenburg:

solv: fl. 1.

getrouwt d(en): 28. novemb:

 

Beek PH1751-001   -   10-01-1751   -   FS afb. 149 nr. 9

d(en): 26: decemb:

Piter Lemmens: j: m: van Beek

met Elisabeth Tulleners

j: d: geb: te Schimmert en

woon: tot Beek:

getrouwt d(en): 10. jan: 1751.

 

Beek PH1751-002   -   17-01-1751   -   FS afb. 150 nr. 1

1751. d(en): 2. januarij

Johannes Gellissen

j. m: geb: en woonagtig

tot Bunde, met.

Jda Kampers: j: d: geb:

en woonagtig tot Geverik

getrouwt d(en): 17. dito

solv: 2 schell[ingen].

 

Beek PH1751-003   -   24-01-1751   -   FS afb. 150 nr. 2

d(en): 9: jan: Arnoldus Raven

j: m: van Nutt. met

Lisbeth Hamers. j: d:

van Groot gen hout.

getrouwt. d(en). 24. dito

 

Beek PH1751-004   -   21-02-1751   -   FS afb. 150 nr. 3

d(en). 6. febr: Johannes

Lenssen. j: m: geb: van

Maastr. en woon: te Neerbeek

met

Maria Rutten

wed(u)we van Herm: Kempeners

ook van Neerbeek

getrouwt d(en). 21. dito

 

Beek PH1751-005   -   21-02-1751   -   FS afb. 150 nr. 4

dito: Wilhelm Haagmans

j: m: geb: en woonende

tot Beek: met:

Anna Wijers: j: d: ook van

Beek.

getrouwt d(en): 21. dito.

 

Beek PH1751-006   -   02-05-1751   -   FS afb. 150 nr. 5

d(en). 16 april: Willem Martens

j. m. van Beek. met.

Jenne Lemmens. j. d. van

Beek: getrouwd. d(en): 2. maij.

 

Beek PH1751-007   -   09-05-1751   -   FS afb. 150 nr. 6

d(en): 24. april. 1751

Piter Arets. j: m. geb:

en woon: tot. Oenssel

met. Anna Liesbeth:

den Pong: j: d: ook van

Oenssel.

getrouwt. d(en): 9. maij.

 

Beek PH1751-008   -   16-05-1751   -   FS afb. 150 nr. 7

d(en): 30: april: Francis

Erkens. j. m: geb: en woon:

tot Beek. met.

Anna Cathrin Bosten.

geb: van Ukhoven en

woonende tot Geverik

getrouwt: d(en): 16 maij

 

Beek PH1751-009   -   16-05-1751   -   FS afb. 150 nr. 8

dito: Anthonius Somers

j: m: geb: en woon: tot

Maastrigt: met:

Marijken Gosens: j: d:

geb: en woon: tot Be[ek]

getrouwt: d(en). 16. maij.

 

Beek PH1751-010   -   10-10-1751   -   FS afb. 150 nr. 9

d(en): 24. jullij: Dirk Klaessens

j: m: geb: en woon: in de Maesband

met Anna Maria Wienen

woonende tot Neerbeek.

getrouwt. d(en): 10: octob:

 

Beek PH1751-011   -   12-09-1751   -   FS afb. 150 nr. 10

d(en): 28: augusti: Johannes

Bemelmans. j: m: geb: van

Schimmert. woon: tot Geverik

met Anna Pipers: j: d: geboortig

te Geul: en woon: te Geverik.

getrouwt: d(en): 12. septemb:

 

Beek PH1751-012   -   10-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 1

d(en): 25. septemb: 1751.

Johannes Robroeks: wed(u)w(e)naer

van Beek met

Maria L[u]tten weduwe van

Frans Sassen tot Steijn

getrouwt d(en): 10: octob:

 

Beek PH1751-013   -   10-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 2

dito. Piter Niesten j: m: van

Groot gen hout. met

Anna Philips. j: d. van Kelmond

getrouwt d(en): 10: octob:

 

Beek PH1751-014   -   10-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 3

dito. Leonardus Jeurissen. j: m.

geb: van Overhoven bij Zittard

met Cathrin Penders. j: d. geb.

van Krauwinkel, woon. tot Neerbeek

getrouwt d(en) 10: octob:

 

Beek PH1751-015   -   10-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 4

Wilhelm Maas: j: m: geb. van

Elsloo. & woon. tot Geverik

met Gertruijd Soogen j: d. van

Geverik / getrouwt d(en). 10. octob.

 

Beek PH1751-016   -   10-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 5

Joh. Kerkhofs. j: m. van Klein

gen hout. met

Cathrin Habets. j: d: geb. van

Schimmert en woonende in

Klein gen hout. getrouwt d(en): 10: octob.

 

Beek PH1751-017   -   10-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 6

Piter Greven j. m. van Beek

met Elisabeth. Thissen ook

van Beek, getrouwt d(en). 10: octob.

 

Beek PH1751-018   -   17-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 7

d(en): 2. octob: 1751.

Mathijs Coumans. j: m.

van Neerbeek. met

Magdalena Leenerts

j: d: geb: van Spabeek

en woon: tot Neerbeek.

getrouwt d(en): 17. octob:

 

Beek PH1751-019   -   31-10-1751   -   FS afb. 151 nr. 8

d(en): 13. octob: Paul Penders

weduwenaer van Neerbeek

met. Anna Rutten

geb: van Munster G[e]leen

en woon: tot Neerbeek

getrouwt. d(en): 31: octob:

 

Beek PH1751-020   -   14-11-1751   -   FS afb. 151 nr. 9

d(en). 30: octob: Joh: Leenards

j: m: van Krauwinkel: met

Anna Stefens. wed(u)we van

Gerrit Jacobs. van Geverik

getrouwt. d(en): 14. nov(em)bris.

 

Beek PH1752-001   -   09-01-1752   -   FS afb. 151 nr. 10

d(en). 22. decemb:

Reinier Philips j: m.

geb: en woon: tot Celmond

met Maria Kerkhofs

j: d: van Klein gen hout

getrouwt. d(en): 9. jan: 1752

 

1752.

Beek PH1752-002   -   23-01-1752   -   FS afb. 152 nr. 1

d(en): 8. jan: Hendr. Sieben

j: m: van Oensel. met

Judith Ruijters j d: ook

van Oensel:

getr. d(en). 23. dito

 

Beek PH1752-003   -   30-01-1752   -   FS afb. 152 nr. 2

d(en): 15: Joh: Rijntjens.

j: m: van Neerbeek

met Maria Konings.

j: d: ook van Neerbeek.

getrouwt d(en). 30. dito

 

Beek PH1752-004   -   06-02-1752   -   FS afb. 152 nr. 3

d(en): 22. jan: Hendrik

Swildens weduwenaer

van Beek: met.

Jda Hoenen j: d: van

Schinnen: getrouwt.

d(en). 6. februarij

 

Beek PH1752-005   -   20-02-1752   -   FS afb. 152 nr. 4

d(en): 6: febr: Johannes

Körvers. weduwenaer geb:

van Nut en woon: tot Beek

met Anna van der Schuren

wed(u)we van Joh: Sangen

woonende in Groot gen hout

getrouwt: d(en) 20 dito.

 

Beek PH1752-006   -   30-04-1752   -   FS afb. 152 nr. 5

d(en): 14. april.

Nicolaes Houben. j: m

geb: van Elsloo en

woonende te Beek

met

Helena Broerens.

j: d: van Beek

getrouwt d(en): 30. dito.

 

Beek PH1752-007   -   07-05-1752   -   FS afb. 152 nr. 6

d(en): 21. april 1752.

mons(ieu)r: Jean Brichaert

geb: van Doien: in de

provincie Guienne in

Vrankrijk: gewesen

adjudant: in ’t regiment

Pepin: met

juffr: Maria Cath:

Niset geb: te Aken

en woonende te Beek.

getrouwt. d(en): 7. maij.

 

Beek PH1752-008   -   21-05-1752   -   FS afb. 152 nr. 7

d(en): 6 maij Hendrik

Philips. j: m. van

Kelmond, met

Lisbeth Philips. j: d.

ook van Kelmond

getrouwt. d(en). 21 dito

 

Beek PH1752-009   -   18-06-1752   -   FS afb. 152 nr. 8

d(en): 3. junij: Joh: Cardyks

weduwenaer. van Beek

met Lisbeth: Lotermans

j. d: van Schinnen

getrouwt. d(en). 18. dito.

 

Beek PH1752-010   -   02-07-1752   -   FS afb. 152 nr. 9

d(en): 13. junij Gelis Mul-

kens. j: m. van Oensel.

met Maria Helena

Ramekers. j: d: van Groot

gen hout: getrouwt.

d(en). 2. jullij:

 

Beek PH1752-011   -   09-07-1752   -   FS afb. 153 nr. 1

d(en). 24. junij 1752:

Piter Haagmans

j: m: van Beek.

met Maria Slypen

j: d: ook van Beek.

getrouwt d(en). 9. jullij

 

Beek PH1752-012   -   09-07-1752   -   FS afb. 153 nr. 2

d(en): 24. dito. mons[ieu]r:

Joh: Lambermont.

weduwenaer van Beek

met: Jda Frederiks

j: d: van Elsloo.

getrouwt. d(en): 9. jullij.

 

Beek PH1752-013   -   16-07-1752   -   FS afb. 153 nr. 3

d(en): 30. junij: Joh. Geurts.

j: m: van Kelmond.

met Gertruyd Hamers

j: d: van Spabeek:

getrouwt d(en): 16. jullij:

 

Beek PH1752-014   -   06-08-1752   -   FS afb. 153 nr. 4

d(en): 22 jullij Lambrecht

Craenen: j: m. van Beek

met Sophia Kinkers

j: d: ook van Beek

getrouwt. d(en). 6. august.

 

Beek PH1752-015   -   06-08-1752   -   FS afb. 153 nr. 5

dito Mathijs Schols

weduwenaer van Neerbeek

met Gerdruijd Slijpen

wed(u)we van Beek

getrouwt d(en). 6. august:

 

Beek PH1752-016   -   06-10-1752   -   FS afb. 153 nr. 6

d(en). 21. 7bris 1752.

Joh: Penders: j: m. van

Neerbeek. met

Jenne Boorsten. j: d:

van Neerbeek

getrouwt. d(en): 6. octob:

 

Beek PH1752-017   -   06-10-1752   -   FS afb. 153 nr. 7

d(en): 21 7bris. Peter

Willems. j: m: geb. van

Haselt. met:

Lisbeth: Pipers. j: d:

geb: en woon. tot. Oensel.

getrouwt. d(en). 6. octob:

 

Beek PH1752-018   -   13-10-1752   -   FS afb. 153 nr. 8

d(en) 30. 7bris. Severen

Spaetjens: j: m. geb.

van Arets gen hout en

woon: tot Geverik.

met Maria Bauens.

j: d: van Uijlenstraten

en woon: tot. Geverik

getrouwt. d(en): 13. octob:

 

Beek PH1752-019   -   13-10-1752   -   FS afb. 153 nr. 9

d(en): 30: 7bris: Wilh: Wouben

j: m: van Groot. gen hout

met Cathrin. Hanssen.

j: d: van Spabeek.

getrouwt d(en): 13. octob:

 

Beek PH1752-020   -   13-10-1752   -   FS afb. 153 nr. 10

d(en): 30: 7bris. Joh: Coumans

j: m: van Neerbeek

met Marie Pullen

j: d. van Beek.

getrouwt. d(en). 13. octob:

 

Beek PH1753-001   -   08-02-1753   -   FS afb. 154 nr. 1

d(en): 20. jan: 1753

Joh: Georg. Scheffer

gepensioneerd sous lieut[enant]

uit het regiment Smis-

sart Wallon

met juffr: Margaretha

Philipsen. geb: van

Groot Zundert onder

de baronie van Breda

beide woonende alhier

getrouwt. d(en): 8: febr:

 

Beek PH1753-002   -   04-03-1753   -   FS afb. 154 nr. 2

d(en): 17 febr: Piter Erkens

j: m: van Neerbeek.

met Cathrin. Banens.

j: d: van G. gen hout, getrouwt

d(en): 4. martij:

 

Beek PH1753-003   -   06-05-1753   -   FS afb. 154 nr. 3

d(en): 21. april: Joh: Leen-

derts van Spaabeek

met Cathrin Martens

wed[u]w[e]: van Klein g: hout

getrouwt. d(en). 6: maij

 

Beek PH1753-004   -   06-05-1753   -   FS afb. 154 nr. 4

dito: Macheel Martin

j: m: van Neerbeek.

met Marie Sijen. j: d.

ook van Neerbeek.

getrouwt d(en): 6. maij.

 

Beek PH1753-005   -   24-06-1753   -   FS afb. 154 nr. 5

d(en): 9: junij 1753:

Leendert Gelissen. j: m:

van Kelmond.

met Anna Pisters. j: d:

van Klein gen hout.

getrouwt. d(en): 24 dito

 

Beek PH1753-006   -   29-07-1753   -   FS afb. 154 nr. 6

d(en): 15. jullij 1753

Joh: Emmelen. j: m:

geb: van Spaabeek.

en woonende alhier

met Maria Mobus

geb: en woon: te Neerbeek

getrouwt: d(en): 29. dito

 

Beek PH1753-007   -   09-09-1753   -   FS afb. 154 nr. 7

d(en): 22. august: 1753

de heer  J. Conraed

Steenhouer. weduwenaer

woonende te Maastrigt

met. juffr. Eva Nisel

geb: van Aken en

woon: te Beek.

getrouwt. d(en). 9. septemb(e)r.

 

Beek PH1753-008   -   09-09-1753   -   FS afb. 154 nr. 8

d(en): 24: august. 1753

Joh: Willems. j: m:

geb: van Geleen en

woon: alhier:

met Mar[ie] Voogts.

j: d: van Kelmond:

getrouwt. d(en): 9. septemb[e]r

 

Beek PH1753-009   -   16-09-1753   -   FS afb. 155 nr. 1

d(en): 1. septemb[e]r. 1753

Johannes Tonnen

wed(u)w(enae)r. van Beek

met Liesbeth. Makkers

wed(u)we. van Beek.

getrouwt d(en): 16. dito

 

Beek PH1753-010   -   14-10-1753   -   FS afb. 155 nr. 2

d(en) 29. 7b(e)r. Piter Haag-

mans: wed(u)w(enae)r van Neer-

beek. met Gerdruy[t]

Jöha j. d: van Schinnen

getr. d(en): 14. octob:

 

Beek PH1753-011   -   14-10-1753   -   FS afb. 155 nr. 3

d(en): 29: 7bris. Gerrit

Pullen weduwenaer

van Beek. met.

Lisbeth Thijssen

j: d: geb: van Zittard

en woon: te Beek.

getrouwt. d(en). 14. octob.

 

Beek PH1754-001   -   03-02-1754   -   FS afb. 155 nr. 4

d(en): 19. jan: 1754.

Willem Hanssen.

j: m: geb: van Spabeek

met Anna Gertrudis

Knoppers j: d: geboortig

van Bingenraed. en

woon: te Beek

getr. d(en): 3. febr:

 

Beek PH1754-002   -   17-02-1754   -   FS afb. 155 nr. 5

d(en). 2. febr. 1754

Piter Haagmans

j. m: van G. g. hout:

met Anna Hendriks.

j: d: van Kelmond

getrouwt. d(en): 17: dito

 

Beek PH1754-003   -   24-02-1754   -   FS afb. 155 nr. 6

d(en). 9. febr.

Johannes Schaaps.

weduwenaer van Nut

met Cathrina de

Winssen. wed(u)we woon.

te Beek. getrouwt

d(en). 24. dito

 

Beek PH1754-004   -   28-04-1754   -   FS afb. 155 nr. 7

d(en): 12. april Johannes

Boosten. j: m. van

Neerbeek met

Catharina Geminig

van Neerbeek

getrouwt: d(en). 28. dito.

 

Beek PH1754-005   -   19-05-1754   -   FS afb. 155 nr. 8

d(en). 2: maij. Johannes Broens

wed(u)w(enae)r woonagtig tot Kelmond

met. Cathrina Geurt wed(u)we

van Joh: Fonten. woonende

tot Neerbeek. getrouwt.

d(en): 19. maij:

 

Beek PH1754-006   -   27-05-1754   -   FS afb. 156 nr. 1

d(en): 8. maij: 1754

Hendr. Stas: sous

lieut: onder de mineurs

geb: van Heerle.

met. A. Cornelia Cath:

Grolber: j: d: geboortig

en woonende tot Beek.

getrouwt. d(en). 27: dito

 

Beek PH1754-007   -   16-06-1754   -   FS afb. 156 nr. 2

d(en): 1 junij 1754.

Piter Greven: j: m:

geb: en woon: tot Neerbeek

met. Helena Rutten

j. d. geb: van Munster

Geleen: getrouwt d(en). 16. dito

 

Beek PH1754-008   -   01-09-1754   -   FS afb. 156 nr. 3

d(en): 17. augustus.

de heer J. Ph. Horst

procureur. woonende

tot Maastr. met

Anna Christina Nisel

met losbrief: getrout

te Gulpen. d(en). 1. 7bris

 

Beek PH1754-009   -   15-09-1754   -   FS afb. 156 nr. 4

d(en): 31: august.

Leonard. Goble. gepens.

lieut. onder Cornabe.

met Maria Cathrina

Coumans. j. d. geb. en

woonende alhier

getrouwt. d(en): 15. 7bris

 

[FS afb. 157 gelijk aan FS afb. 156]

 

[FS afb. 158 heeft 1 huwelijk van 1669 en 2 van 1670 zie aldaar]

 

[FS afb. 159 gelijk aan FS afb. 158]

 

[FS afb. 160 heeft 1 huwelijk van 1667 en 3 van 1668 zie aldaar]

 

[FS afb. 161-162 niet van belang]

 

[ander boek FS afb. 63:]

 

trouw-register

der kerk tot Beek

de a[nn]o 1754:

 

[protestantse] trouw-register de anno 1754.

 

[inschrijvingen zijn in 3 kolommen:

datum inschrijving, bruidspaar gegevens en datum copulatie

voor de duidelijkheid worden ze onder elkaar gezet]

 

Beek PH1754-001   -   13-10-1754   -   FS afb. 64 nr. 1

anno 1754: d(en). 28. septemb.

Geurt Peters weduwenaar

woonachtig te Beek. met

Agnees Perebooms. j: d: geboortig

van Geul en woon. alhier:

d(en). 13 octob.

 

Beek PH1754-002   -   13-10-1754   -   FS afb. 64 nr. 2

dito. ut supra

Johan. Tonnen wed(u)w(enaa)r van

Beek met Maria Catharina

Bosch wed(u)we van Francis

Erkens tot Geverik

d(en): 13 octob.

 

Beek PH1754-003   -   13-10-1754   -   FS afb. 64 nr. 3

dito ut supra

Wilhelm Janssen j: m: van Neer-

beek, met Helena Schols

j: d: ook van Neerbeek.

d(en): 13 octob:

 

Beek PH1754-004   -   13-10-1754   -   FS afb. 64 nr. 4

dito ut supra

Nicolaes Janssen j: m. van Neer-

beek met Maria Coumans j: d.

ook van Neerbeek

d(en): 13. octob:

 

Beek PH1754-005   -   13-10-1754   -   FS afb. 64 nr. 5

dito ut supra

Johannes Smeets j: m van Elsloo

met Lisbeth Boosten j: d van

Neerbeek.

d(en): 13. octob.

 

Beek PH1754-006   -   20-10-1754   -   FS afb. 64 nr. 6

d(en): 1. octob:

Hermannus Tossing j: m van

Elsloo, met Mechel Stienen

woon. alhier

d(en): 20 octob:

 

Beek PH1754-007   -   03-11-1754   -   FS afb. 64 nr. 7

d(en): 19. octob:

Gerhard Bosch j: m. van Oensel

met Cornelia Pisters j: d. van

Groot gen hout

d(en): 3. nov(em)b(e)r:

 

Beek PH1754-008   -   17-11-1754   -   FS afb. 64 nr. 8

d(en): 2. nov(em)bris

Albertus Janssen wed(u)w(enaa)r van

Lutterath. met Maria Cathar:

Coenen woon. alhier

d(en): 17. nov(em)bris