GenBronnen

maas

Beek protestantse huwelijken 1735-1739


anno 1735

Beek PH1735-001   -   06-01-1735   -   FS afb. 121 nr. 3

d(en) 6 ja[nu]arij

Henderyk Witzels

j. m. van Kelmont.

met Lijsbeth

Leenderts j. d.

van Geleen.

 

Beek PH1735-002   -   29-01-1735   -   FS afb. 121 nr. 4

d(en) 29 ja[nu]ary.

Paulus Penders

j. m. met

Maria Segels

j. d. beijde

van Neerbeeck

 

Beek PH1735-003   -   30-01-1735   -   FS afb. 121 nr. 5

met attestatie

van Meersch(en) d(en)

30 ja[nu]arij.

Marten Haesen, geweese

ruiter onder het reg[imen]t.

van Lynden. comp.

van d(en) h(ee)r capit: Gistel

thans woonende tot

Geverijk. en

Jen Hoone. weduwe

Jan Habits, woonende

tot Ulestraeten.

 

Beek PH1735-004   -   05-02-1735   -   FS afb. 121 nr. 6

d(en) 5 feb:

Hend: Waelen

j. m. met

Elisabeth Sijen

j. d. beijde

van Onssel onder

de bank Beeck

 

Beek PH1735-005   -   21-05-1735   -   FS afb. 122 nr. 1

d(en). 21 meij.

Gerrit Pullen

j. m. met

Lucia Haegmans

j. d. beijde alhi[er]

van Beeck

 

Beek PH1735-006   -   28-05-1735   -   FS afb. 122 nr. 2

d(en) 28 meij

Willem Houtbek-

kers weduwe[nae]r

van w[ijlen]. Cath. Pen-

ders van K. gen hout met

Maria Penders.

j. d. van

Kelmont

 

anno 1735.

Beek PH1735-007   -   19-06-1735   -   FS afb. 122 nr. 3

19 junij. syn met

losbriev(en) van predik.

van Eijsden en d(en) pastor

van Broeksittart

in d(en) k[er]k va(n) Beeck.

getrouwt Joh:

Schroenen van Eijsden

met Elisabeth Cau-

mans van Broeksittart

en is een trouwbriev

aen d(en) getrouwd(en)

overgegeeven.

 

vacat niet uytge-

geeven

 

Beek PH1735-008   -   02-07-1735   -   FS afb. 122 nr. 4

d(en) 2 julij

Wilhelm Monnissen

j m. van Kleijn gen

hout. met Anna

Philips weduwe van

Jacob Didden ook

van Kleijn gen hout

 

Beek PH1735-009   -   16-07-1735   -   FS afb. 122 nr. 5

d(en) 16 julij.

Peter Kaumans

weduwena[e]r van

Fijker Scheurgers

van Groot

gen hout. met

Maria Bemel-

mans j. d.

van Kleijn gen

hout

 

Beek PH1735-010   -   06-08-1735   -   FS afb. 123 nr. 1

d(en) 6 aug:

Jacobus Seegels

weduwena[e]r van

Agnes Martens

met Maria

Vranken beijde

van Kelmont.

 

Beek PH1735-011   -   17-09-1735   -   FS afb. 123 nr. 2

d(en) 17 7b(er):

Henderyk Tonnen

j. m. alhier van

Beeck. met

Jda Beesjans.

j. d. van Ge-

veryk.

 

Beek PH1735-012   -   24-09-1735   -   FS afb. 123 nr. 3

d(en) 24 7b(er)

Arnolt Haegmans

j. m. van Neer-

beeck. met

Mechel Pitze-

ners j: d.

uijt de heerlykh.

van Honsbroek

 

Beek PH1735-013   -   01-10-1735   -   FS afb. 123 nr. 4

d(en) 1 8b(er).

Willem Nijsten j. m.

alhi[e]r van Beeck

met Anna

Genders j. d.

van Kelmont.

 

Beek PH1735-014   -   08-10-1735   -   FS afb. 123 nr. 5

d(en) 8 8b(er).

Joh: Lamb: Vischer[s]

geboortig van

Gulik. met

Catharina Konings

j. d. va(n) Neerbeek

 

Beek PH1735-015   -   09-10-1735   -   FS afb. 123 nr. 6

d(en) 9 8(ber).

met attestatie va(n)

de k(er)k van Meersch(en)

Peter Siben va(n)

Onssel, met Gertrud

Kooks van Haes-

dal

 

Beek PH1735-016   -   29-10-1735   -   FS afb. 123 nr. 7

d(en) 29 8b(er).

Peter Takke(n) wedu-

wena[e]r van Jenne Bouten

met Cornelia Reint-

jens geboortig va(n)

AelBeeck. woonende

alhier bijde in Neer-

beeck

 

Beek PH1735-017   -   16-12-1735   -   FS afb. 124 nr. 1

d(en) 16 xb(er).

Lambertus Puchens

met

Helena Bloem

weduwe van

Christia(en) Gubbels

 

anna 1736.

Beek PH1736-001   -   08-01-1736   -   FS afb. 124 nr. 2

d(en) 8 jan[u]arij

Diederyk Wouters

j. m. alhier va(n)

Beeck. met

Magdelena Holt-

boer j. d. va(n)

Steijn

 

Beek PH1736-002   -   14-01-1736   -   FS afb. 124 nr. 3

d(en) 14 ja[n]uarij

Matthijs Habits

j. m. van Groot

gen hout. met

Johanna Gielen

j. d. van Doonder [= Doenrade]

 

Beek PH1736-003   -   14-01-1736   -   FS afb. 124 nr. 4

eodem.

Willem Lamberschott

j. m. van Kelmont.

met Sijbilla

Kainnen. j. d.

van Jtteren.

 

Beek PH1736-004   -   14-01-1736   -   FS afb. 124 nr. 5

eodem

Jacob Kusters

j. m. va(n)

Hobbelraet.

met Maria

Smeets j. d.

van Onssel.

 

Beek PH1736-005   -   28-01-1736   -   FS afb. 124 nr. 6

d(en) 28.

Geeraet Martens

weduwena[e]r va(n)

Kleijn gen hout.

[met] Maria Kreit(en)

j. d. van Haes-

dael onder Schimme[r]t

 

Beek PH1736-006   -   28-01-1736   -   FS afb. 124 nr. 7

eodem

Henricus Stijnen

met Petronella

Pullen. beijde

alhier van Beeck

 

Beek PH1736-007   -   07-04-1736   -   FS afb. 124 nr. 8

d(en) 7 april.

Christian Haegmans

weduwenaer va(n)

Cath: Fremmen.

van Gever[i]k

met Maria

Pisters j. d.

alhier van Beeck

 

Beek PH1736-008   -   30-04-1736   -   FS afb. 125 nr. 1

d(en) 30 april.

met attestatie van

Meersch(en) aengeschreev(en)

en vervolgens procla-

meert.

Leendert Engelen.

geboortig en woonachtig

tot Schimmert.

met Mechel Morissen

geboor(en) tot Schimmert

en laetst gewoont heb-

bende tot Beeck

 

Beek PH1736-009   -   06-05-1736   -   FS afb. 125 nr. 2

de(n) 6 majus.

volgens attestatie

van Meerssen

Gerret Haagmans

weduwenaer tot

Kelmond, met Jda

Dahmen woonende

tot Ulenstraten.

 

Beek PH1736-010   -   06-05-1736   -   FS afb. 125 nr. 3

eoden [sic: eodem]

Jan Genders van

Kelmond, met Jen

Schröders woonende

tot Ulenstraten.

 

Beek PH1736-011   -   10-06-1736   -   FS afb. 125 nr. 4

d(en) 10 junij

met attestatie van

Meerschen. Willem

Habits weduw(enae)r woonen-

de tot Schimmert en

Jda Hartmans wed(uw)e

Peter Schillings woonende

tot Onssel

 

Beek PH1736-012   -   22-09-1736   -   FS afb. 125 nr. 5

den 22 septemb:

op attestaetie van

Meersen, Matthijs

Mulkens, gebooren

en woonende tot

Oenssel, met Mechel

Philips, gebooren en

woonachtigh tot

Haesdael. ontfangen halve

jara.

 

Beek PH1736-013   -   29-09-1736   -   FS afb. 125 nr. 6

den 29 7ber.

Peter Kempenaers wed(uwe)naer

van Maria Jutten, geboor-

tig van Neerbeck

met

Sibilla Ceulen geboortig

van Krawinkel en wonende

tot Neerbeck.

 

Beek PH1736-014   -   29-09-1736   -   FS afb. 125 nr. 7

dito

Christiaen Lemmens geboortig

van Munstergeleen en wonende

alhier.

met

Anna Schreurs geboortig

van Beck.

 

Beek PH1736-015   -   29-09-1736   -   FS afb. 125 nr. 8

dito

Gerrit Thiessen geboortig

met

Catharina Steinen beijde van Beck.

 

1736

Beek PH1736-016   -   27-10-1736   -   FS afb. 126 nr. 1

27a octob:

Peter Greeven

gebortigh van

Beeck j: m:

met

Regijn Cremers

j: d: uijt de heer-

lijckheijt van

Schinnen

wonnende tot Beeck.

 

Beek PH1736-017   -   00-00-1736   -   FS afb. 126 nr. 2 [datum niet vermeld]

Erken Eerkens j: m:

geboortigh van

Neerbeck.

met

Margriet van Ham

j: d: gebortigh van

Beeck. hebbende beij-

de gewoont tot Lanaken

 

Beek PH1736-018   -   09-11-1736   -   FS afb. 126 nr. 3

9 november

Dirick Geurts wedu-

wenaer van

Sophia Mevis van

SpaeBeeck.

met

Cornelia Coumans

weduwe wijlen

Jacob Wouter van

Genhout.

 

Beek PH1736-019   -   17-11-1736   -   FS afb. 126 nr. 4

17 novemb:

Johannes Hermans

met

Catrijn Meens

beijde woonende

alhier.

 

Beek PH1736-020   -   23-11-1736   -   FS afb. 126 nr. 5

23 november

Nicolaes Brorens

weduwenaer van

Hellena Wouters.

met

Jda Boosten beijde

woonnende alhier

 

Beek PH1736-021   -   28-12-1736   -   FS afb. 126 nr. 6

28 december

Mathijs Lemmens

weduwenaer van

Catrijn Coumans

woonachtigh in

Beeck

met

Agnies Scheppers

geboortigh en

wonachtig tot

Steijn.

 

1737

Beek PH1737-001   -   17-02-1737   -   FS afb. 126 nr. 7

d(en) 17 febr: Johan

Swilden jongman

gebooren en woonagtigh

tot Beek

met

Elisabeth de Macker

jonge dogter gebooren

tot Geleen en wonende

tot Beek.

 

Beek PH1737-002   -   10-06-1737   -   FS afb. 127 nr. 1

d(en). 10 juny Joh: Cranen

j. m. geb. uit Beek

met

Liesbeth Koox. j. d.

geb. uit Beek.

 

Beek PH1737-003   -   07-07-1737   -   FS afb. 127 nr. 2

d(en). 7 jully Jan Penders

weduwenaer woonagtig te

Celmond. met.

Mechtel(dis) Fromen j. d.

geb. en woonagtig in

Groot gen hout.

 

Beek PH1737-004   -   03-08-1737   -   FS afb. 127 nr. 3

d(en). 3 august. Johannes

Bovens. weduwenaer

van Katsop met

Anna Erkens weduwe

van Geverik

 

Beek PH1737-005   -   16-08-1737   -   FS afb. 127 nr. 4

d(en). 16 august. Gerret

Schols j. m. woonende

tot Neerbek. met

Lisbeth. Vleugels. j. d.

van Kronkel [= Krawinkel]

 

Beek PH1737-006   -   07-09-1737   -   FS afb. 127 nr. 5

d(en). 7. 7bris Peter Stienen

j. m. wonagtig te Beek

met

Maria Claessen. j. d.

woonagtig te Steyn.

 

Beek PH1737-007   -   28-09-1737   -   FS afb. 127 nr. 6

d(en). 28. 7bris Mathys

Haagmans. j. m. uit Groot

gen hout. met

Helena Herkes. j. d.

uit Klein gen hout.

 

Beek PH1737-008   -   28-09-1737   -   FS afb. 127 nr. 7

d(en). 28 dito. Joh. Haagmans

j. m. van Beek met

Anna Wouters. j. d. uit

Beek

 

Beek PH1737-009   -   28-09-1737   -   FS afb. 127 nr. 8

d(en). 28. dito. Mathijs Penders

j. m. woonagtig te Elsloo

met.

Cathrin Lambersop woonagtig

te Celmond. j. d.

 

Beek PH1737-010   -   12-10-1737   -   FS afb. 127 nr. 9

d(en). 12 octob. Peter Hersdans

j. m. woonagtig te Neerbeek

met

Cathrijn Roobroeks. j. d.

woonagtig te Neerbeek

 

Beek PH1737-011   -   02-11-1737   -   FS afb. 127 nr. 10

d(en) 2. 9bris. Laurens Beu-

ning. j. m. woonagtig

tot Munster Geleen.

met Neleken Bemelmans

j. d geb. tot Beek en laetst

woonagtig te Bunde.

halve regte(n) 2. sch(ellingen).

 

Beek PH1737-012   -   02-12-1737   -   FS afb. 127 nr. 11

d(en). 7. nov(em)bris. de heer

Adam Pypers. doctor med.

geb. te Meurs, en woon. te Wess(em)

met. mejuffr. Jahanna Odilia

Henricij. dogter van wylen

de welterus[ten]. heer. Joh. Henr[icij]

pred. alhier. en sijn den

2den. decembris alhier gecopu-

leert. 

de penningen voor de armen sijen

bij de copulatie gecollecteert en aan

den diaken Busch overgegeven.

 

Beek PH1737-013   -   10-11-1737   -   FS afb. 127 nr. 12

d(en). 10. 9bris: Herman Hermans

j. m. uit Groot. gen hout

met.

Gerdruit Ecken. j. d: woon[ende]

onder de heer(lykhhyt). Nut.

 

Beek PH1737-014   -   10-11-1737   -   FS afb. 127 nr. 13

dito. Paulus van der Schuuren

j. m. geb. en woonagtig

te Beek. met

Marie Genders. j. d. woon.

te Geleen

 

Beek PH1737-015   -   14-12-1737   -   FS afb. 128 nr. 1

d(en). 14. xbris. 1737. Johan

Peters. j. m. woonagtig

tot Beek. met

Catharina Gemenich.

j. d. woon. tot Ne[e]rbeck

 

Beek PH1738-001   -   19-01-1738   -   FS afb. 128 nr. 2

d(en). 19. jan. 1738.

Winandus Lemans j. m

geb. en woonagtig tot G[e]leen

met

Anna Haagmans. weduwe

woonagtig tot Neerbeek

 

Beek PH1738-002   -   25-01-1738   -   FS afb. 128 nr. 3

d(en). 25. jan. Maes Haegmans

j. m. uit Beek. met

Gerdruit Slypen. j. d.

uit Beek.

 

Beek PH1738-003   -   21-02-1738   -   FS afb. 128 nr. 4

d(en). 21. febr. Piter Montandon

weduwenaer. woonagtig te

Maestrigt. met

Johanna Cornelia Jaquez.

j. d. woonagtig en geb. te Beek

geen regten bij de inschrijving genomen

 

Beek PH1738-004   -   12-04-1738   -   FS afb. 128 nr. 5

d(en). 12. aprill. Johannes Slypen

j. m. geb. en woonagtig tot Beek

met

Anna Haagmans j. d. geb.

en woonagtig tot Beek.

 

Beek PH1738-005   -   12-04-1738   -   FS afb. 128 nr. 6

eadem. Hendr. Hasen

j. m. geb. en woonagtig te

Geverik. met

Marie Slangen j. d. geb.

en woonagtig te Neerbeek

 

Beek PH1738-006   -   24-05-1738   -   FS afb. 128 nr. 7

d(en). 24. maij: Frans Hermans

j. m. geb. te Nut en woon. te Beek

met

Petronella Odekirken. j. d. geb.

en woonagtig te Beek.

 

Beek PH1738-007   -   24-05-1738   -   FS afb. 128 nr. 8

eodem. Frederik Romans. j. m.

geb. en woonagtig te Beek

met

Maria Wouters. j. d. geb.

en woonagtig. te Beek.

 

Beek PH1738-008   -   31-05-1738   -   FS afb. 128 nr. 9

d(en) 31. maij Hermen Kempener

j. m. geb. en woonagtig

tot Neerbeek. met

Petronella Hanssen

j: d. woon. en geb. tot Neerbeek

 

Beek PH1738-009   -   21-09-1738   -   FS afb. 128 nr. 10

d(en). 21. 7bris. Niest Moers

j. m. van Valkenburg.

met

Marie Bours. j. d. ook van

Valkenburg. dog beide een

geruime tyt gewoont heb-

bende onder de bank Beek

betaalt halve regte

 

Beek PH1738-010   -   27-09-1738   -   FS afb. 128 nr. 11

d(en). 27. 7bris. Petrus Kerkhofs

j. m. geb. en won. tot Geverik

met Maria Freen. j. d.

geb. en woonagtig tot Beek.

 

Beek PH1738-011   -   27-09-1738   -   FS afb. 128 nr. 12

d(en). 27. dito. Johannes Freen

weduwenaer. geb. en woon[agtig]

tot Beek. met

Maria Habets. j. d. geb.

en woonagtig tot Neerbeek

 

Beek PH1738-012   -   27-09-1738   -   FS afb. 128 nr. 13

d(en). 27. dito Franciscus

Lemmens. j. m. geb. en

woonagtig tot Beek.

met

Maria Penders. j. d.

geb. en woonagtig in Klein

gen hout.

 

Beek PH1738-013   -   11-10-1738   -   FS afb. 129 nr. 1

d(en). 11. 8bris 1738. Peter Nelis[en]

j. m. geb: en woonagtig tot

s' Gerlach. met

Cathrin Tonnen j. d. geb:

en woonagtig tot Beek

2 schellingen

 

Beek PH1738-014   -   18-10-1738   -   FS afb. 129 nr. 2

d(en). 18. dito Johannes Didden

j. m. geb. en woonagtig tot Neerb[eek]

met

Liesbeth Jessen weduwe

woonagtig tot Neerbeek

 

Beek PH1738-015   -   11-10-1738   -   FS afb. 129 nr. 3

d(en). 11 8bris. Francis. Schoenmaker

j. m. geb. en woon. tot Uylestraten

met

Maria Hasen j. d. geb. tot Kelmond

halve regten

 

Beek PH1738-016   -   07-11-1738   -   FS afb. 129 nr. 4

d(en). 7 9bris Peter Wouters

weduwenaer woonagtig tot

Neerbeek. met

Peternel Peters weduwe

woonagtig te Beek

 

Beek PH1738-017   -   23-11-1738   -   FS afb. 129 nr. 5

d(en). 23. 9bris Hendrik Haagmans

j. m. woonagtig tot Steyn

met

Jda Niessen. j. d. van Gre-

venbicgt. met lostbriev van Ormond.

nb. by inschrijving geen regte(n) ont-

vangen.

 

Beek PH1738-018   -   18-12-1738   -   FS afb. 129 nr. 6

d(en). 18 xbris Maria Manen

weduwe Kerkhoffs woonagtig

tot Beek. met

Matthys Peters j. m. woon.

tot Beek.

 

Beek PH1738-019   -   27-12-1738   -   FS afb. 129 nr. 7

d(en). 27. dito Arnold Niest. dragonder

onder ’t regiment. van col(onel) Heylman

met

Judith. Milkens. j. d. uit Groot gen

hout

[FS afb. 130 getypt inlegvelletje:]

De toestemming van de militaire com-

mandant van de huwelijkscandidaat

Aernolt Niest, bevindt zich nog in ons

archief, in de map met oude attestatien

onder No: LII, no: b.

 

Beek PH1739-001   -   10-01-1739   -   FS afb. 129 nr. 8

d(en). 10 jan. 1739.

Reinier Habets j. m. uit

G. g. hout met

Cathrin Raemekers j. d.

ook uit G. g. hout.

 

[FS afb. 130 heeft 2 getypte inlegvelletjes]

 

Beek PH1739-002   -   23-01-1739   -   FS afb. 129/132 nr. 9

d(en). 23. jan. 1739.

Mathys Voorwesch. j. m.

geb. en woon. tot Neerbeek

met Peternell Kaldbergs j. d. woon.

tot Beek

 

Beek PH1739-003   -   30-05-1739   -   FS afb. 129/132 nr. 10

d(en). 30 maij. Claes Hamers. j. m.

geb. en woon. in G. g. hout. met.

Liesbeth Bekkers. j. d. wo[o]nagtig

in G. g. hout.

 

Beek PH1739-004   -   30-05-1739   -   FS afb. 129/132 nr. 11

dito Christiaan Gemini. weduwn.

woon. te Geverik met

Ida Severens j. d. te Beek

 

Beek PH1739-005   -   30-05-1739   -   FS afb. 129/132 nr. 12

dito Christiaan Bemelmans. j. m.

uit Klein gen hout met

[Mar]ia Erkens j. d. uit K. gen hout.

 

Beek PH1739-006   -   30-05-1739   -   FS afb. 129/133 nr. 13

dito. Johannes Penders. j. m.

van Geverik met

Sibilla Kerkhoffs. j. d. uit Beek

 

Beek PH1739-007   -   13-06-1739   -   FS afb. 129/133 nr. 14

d(en). 13 junij Mathys Mulkens

j. m. van Schimmert. met

Judith Maes. j. d. van Beek

 

Beek PH1739-008   -   13-06-1739   -   FS afb. 129/133 nr. 15

dito. Johan Hagemans j. m.

van Beek met,

Catharina Roberson j.d: van Maestrigt

2 schellingen.

[FS afb. 130 getypt inlegvelletje:]

Het bericht van opname in wettige

ondertrouw te Maastricht, onder voorw-

waarde dat de vereischte driemalige

afkondiging ook te Beek zal geschie-

den, bevindt zich als archiefstuk in

de map met oude attestatiën: LII - c.

 

Beek PH1739-009   -   19-09-1739   -   FS afb. 129/133 nr. 16

d(en). 19. 7bris Gelis Zelis geb.

van Geleen en woon. tot Neerbeek

met.

Marie Huben. j. dogter.

woon. tot Neerbeek

 

Beek PH1739-010   -   24-09-1739   -   FS afb. 129/133 nr. 17

d(en) 24. 7bris. Sebastiaen Peters.

j. m. woonagtig in Beek

met.

Jda Greven. j. d. woonagtig

in Beek.

 

Beek PH1739-011   -   25-09-1739   -   FS afb. 129/133 nr. 18

d(en) 25. 7bris. Martin Kerkhofs

j. m. geb. en woon. te Geverik

met.

Liesbeth Kusters. j. d. woonagtig

te Beek. en geb. te Hubelraeth

 

Beek PH1739-012   -   01-10-1739   -   FS afb. 134 nr. 1

d(en) 1 8bris 1739.

Johannes Pijls. j. m.

woonagtig tot Neerbeek

met.

Cathrin Janssen. j. d.

woon. te Catsop.

 

Beek PH1739-013   -   07-11-1739   -   FS afb. 134 nr. 2

d(en). 7. 9bris.

Johannes Peuchens

j. m. geb: van Beek

met.

Neleken Damen

j. d. geb. van G. g. hout