GenBronnen

maas

Beek protestantse huwelijken 1690-1694


in den jaere 1690.

Beek PH1690-001   -   07-01-1690   -   FS afb. 43 nr. 4

den 7 januarij

Matthys Haemers j. m. van Neerb:

met Helena Bartelet j. d. van

Gen Hout

 

Beek PH1690-002   -   13-01-1690   -   FS afb. 43 nr. 5

den 13 jan:

Jan van der Schuijren j. m met

Maeijken Hopperts j. d. beyde van

Beeck

 

Beek PH1690-003   -   22-01-1690   -   FS afb. 43 nr. 6

den 22 jan:

Jan Tyssen j. m. met Helena

Kosters j. d. beyde van Beeck.

 

Beek PH1690-004   -   04-02-1690   -   FS afb. 43 nr. 7

den 4 febr:

Peter Kerckhofs j. m. van Geverijck

met Lysbet Haesen. j. d. va(n) Gen Hout

 

Beek PH1690-005   -   14-05-1690   -   FS afb. 43 nr. 8

den 14 meij

Reinier Haegmans j. m, met Lysbet

Deckkers, weduwe etc. van Stein

 

Beek PH1690-006   -   07-05-1690   -   FS afb. 43 nr. 9

den 7. meij zijn met attestatie

van Maestricht alhier gecopuleert

de h(ee)r Antoine Castellan majoor

van ’t regim: der dragonders van de

heer grave van Berlo met juffr.

Cornelia Cathar: de la Montagne

 

Beek PH1690-007   -   03-07-1690   -   FS afb. 43 nr. 10

den 3 julij

Leendert Bouts j. man van Urmond

met Jenneken Loät j. d. van

Tillu boven Luijck

 

Beek PH1690-008   -   16-07-1690   -   FS afb. 43 nr. 11

den 16 julij

Jan Kerckhofs weduw(enaer): van Kelmont

met Maeijke(n) Gilkens j. d. van

Spaebeeck

 

Beek PH1690-009   -   26-07-1690   -   FS afb. 43 nr. 12

den 26 julij Jan Goossens j. m.

met Beatrix Notermans j. d. van

Geverijck

 

Beek PH1690-010   -   13-10-1690   -   FS afb. 43 nr. 13

den 13 octob:

Jan Hopperts j. m. van Beeck

met Catrijn Slimmers j d. van

Simpelfelt

 

Beek PH1690-011   -   22-10-1690   -   FS afb. 43 nr. 14

den 22 octob.

Hendrick Jorissen. j m van Steijn

met Margriet Didden. j. d uijt

de Maesbandt

 

Beek PH1690-012a   -   19-11-1690   -   FS afb. 43 nr. 15

den 19 novemb[er]

Willem Pijls j. m. van Amstenraet

met Neleken Coumans. j. d. van

Neerbeeck

 

Beek PH1690-013   -   12-11-1690   -   FS afb. 43 nr. 16

den 12 november

Lambert Coumans j. m van Neer-

beeck met Lysbet Banis j. d.

van Geleen.

 

Beek PH1690-012b   -   19-11-1690   -   FS afb. 44 nr. 1 [dubbele inschrijving]

den 19 9ber

Willem Pyls j. m. va(n) Amstenrae

ende Neleken Coumans j. d. van

Neerbeeck

 

Beek PH1690-014   -   19-11-1690   -   FS afb. 44 nr. 2

den 19 dito

Willem Vreen j. m, ende

Fyken Greven j. d. beijde

van Beeck.

 

Beek PH1690-015   -   19-11-1690   -   FS afb. 44 nr. 3

den selve dito

Gerret van Nuijs weduw: van

Maeij Wynen van Kelmont

en Jenna Robroecks weduwe

van Urlick Haens van Neerb:

 

1691

Beek PH1691-001   -   21-01-1691   -   FS afb. 44 nr. 4

den 21. januarij

Jan Wischers uijt het Hoens-

broeck, met Maria Kraegs

van Neerbeeck.

 

Beek PH1691-002   -   27-02-1691   -   FS afb. 44 nr. 5

den 27 febr:

Tys Cuypers weduw(enaer): van Beeck

met Heleen Custers j d.

van Geleen

 

Beek PH1691-003   -   29-04-1691   -   FS afb. 44 nr. 6

den 29 april

Herman Fremmen j: m van

Geverijck met Tryneke(n) Franke(n)

j. d. van Beeck

 

Beek PH1691-004   -   29-04-1691   -   FS afb. 44 nr. 7

denselve dito

Peter Kraegs j: m. van

Neerbeeck met Geetje Claessen

j. d. van Beeck.

 

Beek PH1691-005   -   28-05-1691   -   FS afb. 44 nr. 8

den 28. mey

Teunis Lemmens j m. ende

Neleken Tyssen j. d. beyde

van Beeck

 

Beek PH1691-006   -   03-06-1691   -   FS afb. 44 nr. 9

den 3 junij Korst Haesen j m.

ende Trijneken Tyssen j d.

beyde van Kelmont

 

Beek PH1691-007   -   15-06-1691   -   FS afb. 44 nr. 10

den 15 junij

Geel Janssen j. m. van Geleen

met Heijleken Willems j. d.

van Beeck.

 

Beek PH1691-008   -   24-06-1691   -   FS afb. 44 nr. 11

den 24 juny

Jan Nysten wed: van Kelmont

met Meijken Veerwisch j. d.

van Neerbeeck

 

Beek PH1691-009   -   09-07-1691   -   FS afb. 44 nr. 12

den 9 julij Matth: Kerckhofs

j m van Beeck ende Jenna

Bombaerts j. d. onder Huschen-

berg onder Geule

 

Beek PH1691-010   -   17-07-1691   -   FS afb. 44 nr. 13

den 17 dito

s(eigneu)r Carel Lamberts wed:

van Catryna Clemens, van

Maestricht, met juffr(ouw) Catryna

Bruijer wed: van s(eigneu)r Coenraed

del Beeck van Amsterdam. geko-

men van Maestr: met attestatie

 

Beek PH1691-011   -   09-07-1691   -   FS afb. 44 nr. 14

den 9 julij

Lemme Lemmens weduw. van

Neleken Penders met Metje

Odekercken j. docht. va(n) Neerbeeck

 

Beek PH1691-012   -   22-07-1691   -   FS afb. 45 nr. 1

den 22 julij

Hoeb Geurts weduw(enae)r van Judith

Soons ende Lysbet Geleen j. d.

 

Beek PH1691-013   -   03-11-1691   -   FS afb. 45 nr. 2

den 3 novemb(er):

Pieter Manders j. m. van Neerbeck

met

Emerentia Schorers j. d. van Nut

 

1692.

Beek PH1692-001   -   27-04-1692   -   FS afb. 45 nr. 3

den 27. april

Frem Erkens j. m. van Geverijck

met

Heijleken Pisters j. d. van Gever(ijck):

 

Beek PH1692-002   -   27-04-1692   -   FS afb. 45 nr. 4

den selven dito

Corstiaen Gijsen j. m. van Geule

met

Margriet Kempenaers j. d. van

Neerbeeck

 

Beek PH1692-003   -   09-06-1692   -   FS afb. 45 nr. 5

den 9 junij

Jan Mulkens j. m.

met

Jenna Swildens. j. d. beijde van

Onssel onder Beeck.

 

Beek PH1692-004   -   05-10-1692   -   FS afb. 45 nr. 6

den 5. octob:

Andries Wouters. j. m.

met

Catharina Kempenaers. j. d.

beyde van Neerbeeck

 

Beek PH1692-005   -   22-11-1692   -   FS afb. 45 nr. 7

den 22 november

Pieter Vromen j. m. van Spaebeeck

met

Metje Fremmen j. d. van Gen Hout.

 

1693.

Beek PH1693-001   -   12-04-1693   -   FS afb. 45 nr. 8

den 12 april

Hendrick Haegmans j. m.

met

Lysbet Leenders j. d. beyde van Beeck

 

Beek PH1693-002   -   03-05-1693   -   FS afb. 45 nr. 9

den 3 meij

Jan Odekercken weduw(enae)r: van Anna

Lemmens [niets geschreven] met

Elisabeth Lemmens j. d. van Beeck

 

Beek PH1693-003   -   02-08-1693   -   FS afb. 45 nr. 10

den 2 augusti

Wynand Rutten weduw. van Mun-

ster-geleen. met

Anna Leentjes van Geule.

 

Beek PH1693-004   -   22-11-1693   -   FS afb. 45 nr. 11

den 22 novemb(er):

Gillis Swilden met Petronella Willems

de bruijdegom j. man Beeck, ende

de bruijt j. d. van Elslo

 

Beek PH1693-005   -   29-11-1693   -   FS afb. 45 nr. 12

den 29 dito

Marten Haegmans j. m.

met

Maria Erkens j. d. beyde van Gen

Hout onder Beeck

 

1694

Beek PH1694-001   -   17-01-1694   -   FS afb. 45 nr. 13

den 17 januarij

Peter Kusters j. m. van Neerb(eeck):

soldaet onder de h(eer) capt(eijn) Bussinet

regim: van de h(eer) gener: maj: Zobel

met

Jenna Roobroecks. j. d. van Beeck

 

Beek PH1694-002   -   30-01-1694   -   FS afb. 46 nr. 1

den 30 januarij

Jan Haesen j. m. van Kelmont

met

Sibilla Brouns j. d. van Gen Hout

beyde onder Beeck

 

Beek PH1694-003   -   09-02-1694   -   FS afb. 46 nr. 2

den 9 februarij

Mewis Keuten j. m van Kraenkel [= Krawinkel]

met

Ytje Boosten. j. d. van Neerbeeck

 

Beek PH1694-004   -   21-03-1694   -   FS afb. 46 nr. 3

den 21. maert.

zijn met attestatie gecopuleert

d’ h(ee)r Joost W: Adam Stoltzenberg

lieut. onder de lyfcom(agnie): van de heer

lieut: gener: ende grave van Nassau-

Weilborg in guarnisoen tot Maestr:

met

juff: Catharina Bussij dochter van

den doenmaeligen ontvanger tot

Urmondt

 

Beek PH1694-005   -   08-05-1694   -   FS afb. 46 nr. 4

den 8 meij

Jacob Wouters j. m van Printhagen

onder Beeck, met

Maria Vromen j. d. van Hobbelrae

 

Beek PH1694-006   -   08-05-1694   -   FS afb. 46 nr. 5

denselven dito

Wilhelm Haegmans. j. m. van Beek

met

Sibilla Fremmen j. d. van Geverijck

 

Beek PH1694-007   -   10-08-1694   -   FS afb. 46 nr. 6

den 10 augusti

Hendrick Kerckhofs. j. man. van

Beeck. met Lysbet Kleynjans

j. d. tot Spae-beeck.

 

Beek PH1694-008   -   26-09-1694   -   FS afb. 46 nr. 7

den 26. 7ber.

Janus Pijpers j. m. van Geverijck

met

Heijliken Bouwens j. d. van Uijle-

straeten onder Merssen.

 

Beek PH1694-009   -   11-10-1694   -   FS afb. 46 nr. 8

den 11 octob:

Gelijs Tyssen j. m: van Kelmont

met

Maria Hussaij. j. d. van Abele,

in ’t land van Limburg

 

Beek PH1694-010   -   17-10-1694   -   FS afb. 46 nr. 9

den 17 dito

Arent Brouns j. m. van gen Hout

met

Entje Coumans j. d. van Neerbeeck

 

Beek PH1694-011   -   30-11-1694   -   FS afb. 46 nr. 10

den 30 novemb:

Claes Romans j. m. van Neerbeeck

met

Lysbet Stijnen j. d. van Beeck

 

Beek PH1694-012   -   30-11-1694   -   FS afb. 46 nr. 11

denselven dito

Pieter Jessen j. m. van Geleen

met

Helena Kraegs. j. d. van Neerb:

 

Beek PH1694-013   -   30-11-1694   -   FS afb. 46 nr. 12

denselven dito

Tys Penders j. m. van Gen Houd

met

Maeytje Habits j. d. van Print-

hagen beyde onder Beeck