GenBronnen

maas

Beek protestantse huwelijken 1680-1684


nota. d. Rob: de Gier

predikant alhier tot Beeck

is in den jaere 1673 beroepe(n)

geworden nae Ginniken bij

Breda, waarop daetelijck

gevolgt is den franssen oorlogh

en het veroveren van Maestricht

ende dese landen. so dat

alhier van het gen(oemde) jaer

1673 tot 79 geen predi-

kant geweest is, in het geseyde

jaer 1679 is alhier beroepe(n)

d. Fredericus Sylvius, die

alhier gestaen heeft tot de

maent sept(ember) van het jaer 1682.

maer of deselve eenige luijden

gecopuleert heeft, ende welke

deselve mochten geweest zijn

daervan vind men geen de minste

aenteijckeninge. die geene

nu die zedert mijne bedieninge

dat is van het jaer 1683, door

mij gecopuleert zijn volgen hier-

nae, tot op de tijt mijner verhuijsinge.

ende beroepinge naer

Stavenisse, in Zeeland, in ‘t

eijlandt van Tertolen [= Tholen], alwaer

ick heen vertrokken ben. den

20 maert des jaers 1702

dit tot erinneringe.

 

lijste der getrouwden

in den jaere 1683

 

Beek PH1683-001   -   05-09-1683   -   FS afb. 37 nr. 1

den 5 september

zijn alhier in Beeck gecopu-

leert Herman Maessen van Steijn

met Margriet Janssen

 

Beek PH1683-002   -   08-11-1683   -   FS afb. 37 nr. 2

den 8 november

Hans Jurgen Brakelman weduwe-

naer van Entje Odekercken

met Catrijna Frambachs.

 

Beek PH1683-003   -   28-11-1683   -   FS afb. 37 nr. 3

den 28 dito

Jacob Moors j. m. van Houtem

bij Maseijck met Catrina Keulen

j. d. van Geverijck

 

Beek PH1683-004   -   28-11-1683   -   FS afb. 37 nr. 4

den selven dito

Wouter Penders j. m. van Beeck

met Jenna Streulen j. d. van

Geverijck

 

Beek PH1683-005   -   05-12-1683   -   FS afb. 37 nr. 5

den 5 december

Peter Francken weduw: van Steijn

en Dorothé Holsbou mede van

gem: Steijn.

 

in den jaere 1684

Beek PH1684-001   -   17-01-1684   -   FS afb. 37 nr. 6

den 17. januarij

Tys Penders j. m. van Neerbeek

en Lijsbet Keulen j. d. va(n) Beeck

 

Beek PH1684-002   -   22-01-1684   -   FS afb. 37 nr. 7

den 22 dito

Peter Fransse(n) j. m. van Wettem

en Anneken Houtissen j. d. van

Urmondt

 

Beek PH1684-003   -   06-02-1684   -   FS afb. 38 nr. 1

den 6 februarij

Jan van der Hagen weduw: va(n)

Leut ende Anna Francken j. d.

van Mechelen

 

Beek PH1684-004   -   06-02-1684   -   FS afb. 38 nr. 2

denselven dito

Peter Wouters j. m. van Beeck

ende Gertruyd Leenders. j. d.

van Spaebeeck.

 

Beek PH1684-005   -   09-02-1684   -   FS afb. 38 nr. 3

den 9 dito

Dirck Koumans j. m. van

Neerbeeck ende Elisabeth

Geurts j. d. van Geleen

 

Beek PH1684-006   -   23-02-1684   -   FS afb. 38 nr. 4

den 23 dito

Peter Petersen j. m. van

Neerbeeck ende Elisabeth

Stassen. j. d. van Huegem

 

Beek PH1684-007   -   23-02-1684   -   FS afb. 38 nr. 5

denselven dito

Geerken Martens j. m van

Geverijck en Maria Wouters

j. d. va(n) gen Hout

 

Beek PH1684-008   -   21-03-1684   -   FS afb. 38 nr. 6

den 21 maert

Matthijs Cuijpers soldaet

onder de comp(agnie). van de h(ee)r major

de la Verne ende Catryn Smeets

j. dochter van Beeck

 

Beek PH1684-009   -   21-03-1684   -   FS afb. 38 nr. 7

denselven dito

Willem Klaeskens van Steijn

ende Lysbet Houtissen van

Urmond

 

Beek PH1684-010   -   21-05-1684   -   FS afb. 38 nr. 8

den 21 meij

Gerret van Nuijs van Kelm:

ende Maria Wynen

 

Beek PH1684-011   -   21-05-1684   -   FS afb. 38 nr. 9

denselven dito

Lambert Lemmens j. m. van

Urmond met Anneke(n) Jansse(n)

j. d. mede van Urmond

 

Beek PH1684-012   -   28-05-1684   -   FS afb. 38 nr. 10

den 28 dito

Jan Korsmans j. m. van Groot

gen hout met Fijken Geel-

kens j. d. van Spaebeeck.

 

Beek PH1684-013   -   13-08-1684   -   FS afb. 38 nr. 11

den 13 augusti

Peter Diebets j. m. met

Jenne Houdié j  d. beyde

van het Busseltje

 

Beek PH1684-014   -   17-09-1684   -   FS afb. 38 nr. 12

den 17 septemb:

Diederick Groenesteijn lieute-

nant in t guarnisoen van

Maestricht ende Lucretia Luls

komende van Maestricht met

behoorlijcke attestatie, dat drij-

mael geproclameert waeren.

 

Beek PH1684-015   -   08-10-1684   -   FS afb. 38 nr. 13

den 8. october

Daem Goosens j. m. met

Catrijna Notermans. j. d.

beijde van Beeck.

 

Beek PH1684-016   -   15-10-1684   -   FS afb. 38 nr. 14

den 15 dito

Jan Gijsen j. m. van Merssen

met Catryn Peters. j. d van

Neerbeeck

 

Beek PH1684-017   -   29-10-1684   -   FS afb. 38 nr. 15

den 29 dito

Claes Jans j. m. van Schimmert

met Maeijcken Veerwisch

j: dochter van Neerbeeck

 

Beek PH1684-018   -   05-11-1684   -   FS afb. 39 nr. 1

den 5 november

Geerken Raemans j. m. van Geleen

met Agnes Kempenaers j. d.

van Beeck.

 

Beek PH1684-019   -   05-11-1684   -   FS afb. 39 nr. 2

denselven dito

Hendrick Martens j. man

van Geverijck met Maria

Tyssen. j. d. van Kelmont

 

Beek PH1684-020   -   15-11-1684   -   FS afb. 39 nr. 3

den 15 dito

Peter Wijers j. m. va(n) Houtem

ende Helena Odekercken weduw:

van Jan Odekercken.

 

Beek PH1684-021   -   16-11-1684   -   FS afb. 39 nr. 4

den 16 dito.

Andries Coenen weduw: van

Cathr: Frentz met Catrijna

Hopperts j. d. van Geverijck