GenBronnen

maas

Beek protestantse huwelijken 1670-1679


a[nn]o 1670

Beek PH1670-001   -   04-03-1670   -   FS afb. 158 nr. 2 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 4 meert zijn in Beeck

getrouwt geworden /: in tegenwoor-

digh van 2 schepenen, en noch 6 a 8

personen met geluijt ter kercke

[v]ergadert :/ Diderich Niessens met

Elizabeth Scaps, na dat sij had-

de overgelevert kerckelicke attes-

tatie haerder afkondingen in de

christelicke gemeente tot Sittart.

 

in 't jaer 1670

Beek PH1670-002   -   12-04-1670   -   FS afb. 34 nr. 8

den 12 april

Mattijs Lenarts wede-man

van Neerbeeck met Fiken Lem-

mens j. d. van Neerbeeck

 

Beek PH1670-003   -   13-04-1670   -   FS afb. 34 nr. 9

den 13 april

Klaes Hamers j. m. van Groot-gen-

hout met Neleken Boelmans

j. d. van Groot-gen-hout.

 

Beek PH1670-004   -   01-06-1670   -   FS afb. 34 nr. 10

den 1 junij

Jan Tribels j. m. van Hullekom

met Heilken Lemmens j. d. in Beeck

 

Beek PH1670-005   -   00-06-1670   -   FS afb. 34 nr. 11 [dag niet vermeld]

Jan ten Hage j. m. Mesick met

Bilke Janssen van Maseloven.

 

Beek PH1670-006   -   03-06-1670   -   FS afb. 34 nr. 12

den 3 junij

Jan Kleuskens w. m. van

Stein Neleken Hagens w. v.

van Klein-gen-hout.

 

Beek PH1670-007   -   22-06-1670   -   FS afb. 34 nr. 13

den 22 junij

Poulus Keulen j. m. van Beeck

met Anna Banens j. d. van

Neer-beeck.

 

Beek PH1670-008   -   06-07-1670   -   FS afb. 34 nr. 14

den 6 julij

Aret Wijnen j. m. uit den

Maesbant met Henrijxken

van Leu j. d. van Eurmont.

 

Beek PH1670-009   -   00-08-1670   -   FS afb. 34 nr. 15

den [niets geschreven] augusti

Jan Vromen j. m. van Hop-

pelrae [= Hobbelrade] met Jda Fram-

bach j. d. van Beeck

 

Beek PH1670-010   -   14-09-1670   -   FS afb. 158 nr. 3 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 14 septemb(er) zijn hier getrouwt Jan

van Ameronge met Catharine Husai, mede

gebrocht hebbende behoorlicke attestatie uijt

de gemeente h. in Dalhem.

 

Beek PH1670-011   -   28-09-1670   -   FS afb. 35 nr. 1

den 28 septemb(er)

Leendert Francken j. m.

van Breberen met Jtje

Stijnen j. d. uijt Beeck.

 

Beek PH1670-012   -   29-09-1670   -   FS afb. 35 nr. 2

den 29 7b(er)

Willem Goessen j. m van

Broeckhoven met Jtjen

Eerkens j. d. van Neerbeeck.

 

Beek PH1670-013   -   18-10-1670   -   FS afb. 35 nr. 3

den 18 8 b(er)

m(eeste)r Pieter Ziegels w. m.

in Neer-beeck met Lijsbeth

Meis w. v. in Geleen.

 

Beek PH1670-014   -   19-10-1670   -   FS afb. 35 nr. 4

den 19. 8b(er)

Jan Lemmens j. m. wonende

op ’t Huyn Geleen Enke Kus-

ters j. d. uit Beeck.

 

Beek PH1670-015   -   09-11-1670   -   FS afb. 35 nr. 5

den 9 9b(er)

Eerken Eerkens w. m. van Klein-

gen-hout met Meij Biesmans

j. d. uijt Beeck

 

Beek PH1670-016   -   23-11-1670   -   FS afb. 35 nr. 6

den 23 9b(er)

Geel Pitsweck j. m. van Nut,

met Meiken Muijlkens j. d.

van Oensel.

 

Beek PH1670-017   -   21-12-1670   -   FS afb. 35 nr. 7

den 21 decemb(er)

Carel Lamberts j. m. van Kal-

de-kercken schepen deser hooft-

banck Beeck met Catharina

Clemens w. v. van Christiaen

Corstius wonende tot Maestricht

 

Beek PH1670-018   -   28-12-1670   -   FS afb. 35 nr. 8

den 28 decemb(er)

Hermen Eerkens j. m. van

Elsloo. Trijn Leenderts w. v.

uijt Kelmont.

 

1671

Beek PH1671-001   -   04-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 9

den 4 januarij

Marten Wijnen j. m. van

Beeck en Jut Severens w. v.

van Beeck

 

Beek PH1671-002   -   10-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 10

den 10 januarij

Derrick Dieteren w. m. uijt

Klein-gen-hout met Berb

Preuijts j. d. van ’t Busschelken.

 

Beek PH1671-003   -   00-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 11 [dag niet vermeld]

Pieter Franssen j. m. van

Groot gen hout Judit Muijl-

kens j. d. uijt Oonsel.

 

Beek PH1671-004   -   21-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 12

den 21 jan.

Jurgen Grashof j. m. schout

tot Leuijt en Maria Korten

j. d. uijt Geleen.

 

Beek PH1671-005   -   22-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 13

den 22 jan.

Willem Fremmen j. m. uijt

Geverick en Meiken Kerckhofs

w. v. 't Oonsel

 

Beek PH1671-006   -   25-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 14

den 25 jan[uarij]

Marten Stijnen w. m. in Kel-

mont, Meiken Severen j  d.

Neerbeeck

 

Beek PH1671-007   -   30-01-1671   -   FS afb. 35 nr. 15

den 30 januar.

Leendert Brouwers w. m. van

Put met Lijsbeth Swilden w. v.

van Oonsel

 

Beek PH1671-008   -   15-04-1671   -   FS afb. 35 nr. 16

den 15 april

Jan Penris w. m. van Klein-

genhout met Marie Wou-

ters. j. d. van Groot-gen-hout.

 

Beek PH1671-009   -   19-04-1671   -   FS afb. 35 nr. 17

den 19 april

Teunes Broens j. m. uijt den

Maesbant, Marie Vrancken

j. d. uijt den Maesbant

 

Beek PH1671-010   -   26-04-1671   -   FS afb. 36 nr. 1

den 26 april

Jan Pullen j. m. van Re-

kom met Meiken Stijnen

w. v. van Beeck

 

Beek PH1671-011   -   09-05-1671   -   FS afb. 36 nr. 2

den 9 meij

Matthijs Stijnen w. m.

van Beeck met Fieken

Penders j. d. uijt Beeck

 

Beek PH1671-012   -   06-06-1671   -   FS afb. 36 nr. 3

den 6 junij

Heiliger Beckers w. m.

van Vlestraten [= Ulestraten] en Vlm [= Ulm]

Arets van Oonsel

 

Beek PH1671-013   -   26-09-1671   -   FS afb. 36 nr. 4

den 26 septemb(er)

Jan Hermes j. m van

Grootgenhout met

Bil Wouters j. d. van

Grootgenhout

 

Beek PH1671-014   -   03-10-1671   -   FS afb. 36 nr. 5

den 3 octob(er).

Marten Severens j. m. uijt Beeck

met Trijneken Peters j. d. uijt Neerbeeck

 

Beek PH1671-015   -   18-10-1671   -   FS afb. 36 nr. 6

den 18 octob(er).

Jan Lemmens j. m. van Neer-

beeck met Jtje Janssen j. d.

van Beeck

 

Beek PH1671-016   -   14-11-1671   -   FS afb. 36 nr. 7

den 14 novemb(er)

Henrick Goessens j. m. van

Beeck met Entje Haegh-

mans j. d. van Beeck.

 

a[nn]o 1672

Beek PH1672-001   -   02-01-1672   -   FS afb. 36 nr. 8

den 2 januarij

Nelis Penders w. m. van

Neerbeeck met Heilken

Houben j. d. van Neerbeeck

 

nota. d. Rob: de Gier

predikant alhier tot Beeck

is in den jaere 1673 beroepe(n)

geworden nae Ginniken bij

Breda, waarop daetelijck

gevolgt is den franssen oorlogh

en het veroveren van Maestricht

ende dese landen. so dat

alhier van het gen(oemde) jaer

1673 tot 79 geen predi-

kant geweest is, in het geseyde

jaer 1679 is alhier beroepe(n)

d. Fredericus Sylvius, die

alhier gestaen heeft tot de

maent sept(ember) van het jaer 1682.

maer of deselve eenige luijden

gecopuleert heeft, ende welke

deselve mochten geweest zijn

daervan vind men geen de minste

aenteijckeninge. die geene

nu die zedert mijne bedieninge

dat is van het jaer 1683, door

mij gecopuleert zijn volgen hier-

nae, tot op de tijt mijner verhuijsinge.

ende beroepinge naer

Stavenisse, in Zeeland, in ‘t

eijlandt van Tertolen [= Tholen], alwaer

ick heen vertrokken ben. den

20 maert des jaers 1702

dit tot erinneringe.