GenBronnen

maas

Beek protestantse huwelijken 1665-1669


Beek PH1665-001   -   04-01-1665   -   FS afb. 25 nr. 13

decembr: 13.

Gijl Peerbooms wedm: van

Geul, en Marij Everaerts

jongd: van Geul. getrout den

4 jan: 1665.

 

Beek PH1665-002   -   18-01-1665   -   FS afb. 25 nr. 14

decem[br:] 28.

Jan Muilkens jonkm: van

Oensel, en Lijsbeth Arents

jongd: van Oensel getrout den

18 jan:

 

Beek PH1665-003   -   18-01-1665   -   FS afb. 25 nr. 15

decembr: 31.

Leendert op den Kamp jonkm:

van Meersen en Catrijn van Can

jongd: van Roer. getrout 18 jan: 

 

vant jaer 1665.

Beek PH1665-004   -   18-01-1665   -   FS afb. 25 nr. 16

jan: 18.

Jan Krijns wedm: van Neer-

beek. en Keun Hanen jongd:

van Aken. dese bruijt hadt haren

bruidegom laten sitten en daerom niet

getrout.

 

Beek PH1665-005   -   08-02-1665   -   FS afb. 25 nr. 17

jan 25

Baltazar Kruts jonkm: van Meersen

Marij Smismans jond: van Roor.

getrout den 8. febr:

 

Beek PH1665-006   -   15-02-1665   -   FS afb. 25 nr. 18

febr: 1.

Harmen Greuls wedm: van

Leijenbrook bij Sittard: en

Heijlken Keulen wedvr: van

Geverick. getrout den 15. febr:

 

Beek PH1665-007   -   22-02-1665   -   FS afb. 25 nr. 19

febr: 2.

Albertus Boets jonkm: van

Leuven woonende tot Meersen.

en Marij Bunnen jongd: van

Meersen. getrout den 22 febr:

 

Beek PH1665-008   -   12-04-1665   -   FS afb. 25 nr. 20

martij 27.

Paulus Vincken wedm: van Itter

Geertruit Schoppen wedv: van Haren.

getrout den 12 april.

 

Beek PH1665-009   -   03-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 1

april 12.

Jan Thijssen jonkm: van

Kelmont, en Bilken Hagemans

jongd: van Beek getrout den 3

meij.

 

Beek PH1665-010   -   06-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 2

april: 15.

Hendrick Boisten jonkm: van Sittart

en Margriet Ramaekers jongd:

van Geleen. getrout den 6. meij

 

Beek PH1665-011   -   10-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 3

april 26

Peter Peters jonkm: van Meersen

en Lijsbeth Jacobs jongd: van

Nivelle. getrout den 10 meij

 

Beek PH1665-012   -   17-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 4

april 27.

Jan Gerkens jonkm: van

Geverick. en Maijken

Suitendael wedvr: van Leen.

getrout den 17 maij

 

Beek PH1665-013   -   13-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 5

april 29

Hubertus Morens jonkm: van

s: Martens Voeren. en Jenneken

Kerkhof jond: van Geverick.

getrout den 13 maij.

 

Beek PH1665-014   -   17-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 6

maij 3.

Thijs Habets jonkm: van

Hasel. en Lijsbeth Bouwens

jongd: van Vlestraten [= Ulestraten]. getrout

den 17. maij.

 

Beek PH1665-015   -   24-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 7

maij 7

Gabriel van Herf wedm: burger

van Maestricht en Maria Spee

jonge dochter wt [= uut, uit] Genhout.

getrout den 24 maij.

 

Beek PH1665-016   -   17-05-1665   -   FS afb. 26 nr. 8

maij 17

Arent Meissen jonkm: van

Houtem: en Anna Catrina

Schepers jongd: van Valkenborg

 

Beek PH1665-017   -   08-07-1665   -   FS afb. 26 nr. 9

maij 25

Thijs Komens wedm: van Groot-

genhout, en Boetken Bijsmans

wedvr: van Beek. getrout

den 8 julij.

 

Beek PH1665-018   -   14-06-1665   -   FS afb. 26 nr. 10

maij 27.

Dirk Vollers jonkm: van Kleijn-

genhout en IJda Bruins jongd: van

Putt. getrout den 14 junij:

 

Beek PH1665-019   -   14-07-1665   -   FS afb. 26 nr. 11

junij 21.

Peter Vonken jonkm: van

Aelbeek. en Trijn Frissen jongd:

van Aelbeek. getrout den 14 junij [sic: julij]

 

Beek PH1665-020   -   21-06-1665   -   FS afb. 26 nr. 12

junij 21

Geret Wusten jonkm: van

Hazel, Jenneken Slepen jongd:

van s: Gerlof.

 

Beek PH1665-021   -   19-07-1665   -   FS afb. 26 nr. 13

julij 4.

Jan Timmermans jonkm: van Steijn met

Grijtjen Wollers jond: van

Kleijngenhout. getrout den 19 jullij.

 

Beek PH1665-022   -   29-07-1665   -   FS afb. 26 nr. 14

julij 12.

Leendert Lemmens wedewenaer

en Anna Willems wedv: beijde

van Geul. getrout den 29 jullij.

 

Beek PH1665-023   -   16-08-1665   -   FS afb. 26 nr. 15

julij 12.

Jan Krijns wedm: van Neerbe[e]k

en Catrijn Pepels wedv: van

Steijn. getrout den 16. augusti.

 

Beek PH1665-024   -   19-07-1665   -   FS afb. 26 nr. 16 [trouwen in Wilre]

julij 19

Gerret Meissen wedm:

van Bun en Catrijna

Emmerickx wedv: van

Maestricht. getrout tot Wilre.

 

Beek PH1665-025   -   07-09-1665   -   FS afb. 26 nr. 17

augusti 16.

Mathijs Muitens jonkm: en

Marij Kuipers jongd: beide

van Bun. getrout den 7 7b(e)r:

 

Beek PH1665-026   -   20-09-1665   -   FS afb. 27 nr. 1

august. 30

Thomas Vreulen wedm: van

Geul. ende Jenneken Goossens

wedvr: van Geul. getrout den 20

september.

 

Beek PH1665-027   -   13-09-1665   -   FS afb. 27 nr. 2

augusti 30

Dries Bouwens jonkm: van

Vlestraten [= Ulestraten], Mechel Damen jongd:

van Vlestraten getrout den

13. 7bris.

 

Beek PH1665-028   -   20-09-1665   -   FS afb. 27 nr. 3

augusti 30

Anthonis Max jonkm: van

IJtter [= Itteren] en Lijsbeth Fransen

jongd: van IJtter. getrout den 20.

septembr:

 

Beek PH1665-029   -   11-10-1665   -   FS afb. 27 nr. 4

septemb[e]r 16.

Geurt Boisten jonkm: wt [= uut, uit]

Grootgenhout, en Maijken

Bijen wedvr: wt Groot[-]

genhout. getrout den 11

octob(e)r:

 

Beek PH1665-030   -   20-09-1665   -   FS afb. 27 nr. 5

septemb(e)r: 20

Claes Claessen jonkm: van

Itter en Anna Laurensen. jongd:

van IJtter.

 

Beek PH1665-031   -   20-09-1665   -   FS afb. 27 nr. 6

septemb(e)r: 20

Hendrijk Hendrijckx jonkm:

en Enken Hendrijckx jongd: wt

t’ lant van Gulick, gesonden met

attestatien wt de kercke van

Sittard en hier getrout.

 

Beek PH1665-032   -   27-09-1665   -   FS afb. 27 nr. 7

septemb(e)r: 27.

Gijlis de Gier jonkm: van

Maestricht en Marija Claessen

weduwe van wijlen Michiel

Coninkx woonenden ibid: gesonden

met attestatien wt de kerke

van Maestricht en hier getrout

 

Beek PH1665-033   -   25-10-1665   -   FS afb. 27 nr. 8

octobr: 11

Peter Rutten jonkm: van Bun

en Lijsbet Gijsen jongd: ibid:

getrout den 25 octob:

 

Beek PH1665-034   -   08-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 9

octobr: 12.

Hendrick Genders jonkm: van

Beek woonende tot Geul. en

Maijken Deckers jongd: van Geul

getrout den 8. 9b(e)r

 

Beek PH1665-035   -   01-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 10

octob(e)r: 12.

Jan Ov(er)bun wedm: van Meersen

en Anna Kluten jongd: van

Meersen. getrout den 1 novemb(e)r

 

Beek PH1665-036   -   15-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 11

octobr: 18.

Erreken Lemmens jonkm: van

Neerbeek. en Bilken Fremmen

jongd: van Geverick. getrout

den 15. novemb(e)r:

 

Beek PH1665-037   -   08-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 12

octob(e)r: 25.

Jan Hanssen jonkm: van Geul.

en Elisabeth Simons jongd:

van Steijn. getrout den 8 9b(e)r

 

Beek PH1665-038   -   08-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 13

octob(e)r: 25.

Lambrecht Sleijpen jonkm: van

Scharen en Geertruijt Koveleij

jongd: van Scharen. getrout den

8. 9b(e)r:

 

Beek PH1665-039   -   15-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 14

octob[e]r: 28.

Dirck Elbers van der Kodder

jonkm: van Bun en Geertruijt

Gijsberts jongd: van Harderwijk

woonende tot Bun. getrout den

15. novemb[e]r:

 

Beek PH1665-040   -   22-11-1665   -   FS afb. 27 nr. 15

novemb(e)r 3.

Piter Moors jonkm: van Houte[m]

bij Bor en Jenneken Hagemans

jongd: van Kelmont. getrout

den 22 9b(e)r.

 

Beek PH1665-041   -   13-12-1665   -   FS afb. 27 nr. 16

novemb(e)r 30.

Jan Janssen jonkm: van Beek

en Lijsbeth Francken wedvr:

van Geverick. getrout den 13

novemb(e)r: [sic: december]

 

Beek PH1665-042   -   08-12-1665   -   FS afb. 27 nr. 17

decemb(e)r: 8.

Jan Paulus jonkm. van Itter

ende Jenneken Vincken wedvr:

van Itter

 

Beek PH1666-001   -   10-01-1666   -   FS afb. 28 nr. 1

decemb(e)r: 20

Peter Deems jonkm: van

Itter. en Maijken Schepers

jongd: van Itter. getrout

den 10 jan. 1666.

 

[hier was een doorgehaalde inschrijving]

 

vant jaer 1666.

Beek PH1666-002   -   17-01-1666   -   FS afb. 28 nr. 3

jan 3

Paulus Kusters jonkm: van

Genhout, en Trijneken van

Essen jongd: van Neerbeek.

getrout den 17 jan:

 

Beek PH1666-003   -   24-01-1666   -   FS afb. 28 nr. 4

jan 4

Daem Ruiters jonkm.

van Meersen en Heijlken

Bemelmans jongd: van

Schimmert. getrout den 24 jan.

 

Beek PH1666-004   -   03-02-1666   -   FS afb. 28 nr. 5

jan: 13

Jahannes [sic: Johannes] Kerkhofs jonkm.

van Beek: en Helena

Odekerken jongd: van Beek.

getrout den 3 febr:

 

Beek PH1666-005   -   02-02-1666   -   FS afb. 28 nr. 6

febr: 2.

Gijlis Buskens jonkm: van

Vrmunt en Catrijn Teunissen

jongd: van Vrmunt.

 

Beek PH1666-006   -   28-02-1666   -   FS afb. 28 nr. 7

febr: 9.

Peter Hagemans jonkm.

van Kleengenhout en Ida

Reiners jond: van Beek.

getrout den 28. febr:

 

Beek PH1666-007   -   28-02-1666   -   FS afb. 28 nr. 8

febr: 11.

Hendrick Arents wedm: van

Oensel, Maijken Willems wedvr:

van Hazelt. getrout den 28 febr:

 

Beek PH1666-008   -   03-03-1666   -   FS afb. 28 nr. 9

febr: 14.

Wijn Meersmans jonkm: [van]

Sittard, en Heilken Francken jongd:

van Sittart. getrout den 3 martij.

 

Beek PH1666-009   -   07-03-1666   -   FS afb. 28 nr. 10

febr: 20

Mathijs Habets jonkm: van

Schimmert en Anna Kuijpers

jongd: van Genhout. getrout

den 7. martij.

 

Beek PH1666-010   -   06-06-1666   -   FS afb. 28 nr. 11

maij 22

Coenraet Zoghels jonkm:

van Neerbeek, en Maria

Maenen jongd: van Bun.

getrout den 6 junij.

 

Beek PH1666-011   -   18-07-1666   -   FS afb. 28 nr. 12

maij 23

Geurt Brants jonkm: van

Meersen, en Gertruijt

Knauwens jongd: van Itter.

getrout den 18 julij

 

Beek PH1666-012   -   06-06-1666   -   FS afb. 28 nr. 13

junij 6.

Nocolaes [sic: Nicolaes] Fermij en Gertruijt

Heinsen gesonden met attestatien

wt de kerken van Maestricht

en hier getrout.

 

Beek PH1666-013   -   25-07-1666   -   FS afb. 28 nr. 14

junij 27.

Harmen Maessen jonkm: van

Steijn en Maijken Claessens

jongd: van Steijn. getrout den

25 julij

 

Beek PH1666-014   -   19-09-1666   -   FS afb. 29 nr. 1

julij 1.

Geurt Duijkers jonkm:

van Meersen en Catarina

Berchem jongd: van Heer.

getrout den 19 7bris.

 

Beek PH1666-015   -   04-07-1666   -   FS afb. 29 nr. 2

julij 4

Jan Hoogen wedm van

Elsen [= Elsloo], en Grijt Wouters

jongd: van Geul.

 

Beek PH1666-016   -   01-08-1666   -   FS afb. 29 nr. 3

julij 18

Jasper Leentjens jonkm: van

Geul, en Maijken Leen-

derts jongd: ibid: getrout

den 1 augusti.

 

Beek PH1666-017   -   18-07-1666   -   FS afb. 29 nr. 4

julij 18.

monsieur Jean Artigalon

en Anna Marije Renson

gesonden wt de franse

gemeenten van Maestricht

en hier getrout. hebben(de)

goede attestatien van hare

proclamatien

 

Beek PH1666-018   -   05-09-1666   -   FS afb. 29 nr. 5

augusti 22.

Dries van Diest jonkm: van

Aelbeek. en Mechtel Stamens

jongd: van Aelbeek.

getrout den 5 7bris.

 

Beek PH1666-019   -   10-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 6

septembr: 19

Hendrick Geerkens jonkm:

van Gieverick en Maijken Stijnen

jongd: van Beek. getrout den

10 octobr:

 

Beek PH1666-020   -   10-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 7

septembr: 14

Herman Poulsen jonkm: van

Neerharen, en Magdeleen

Loenens jongd: van Geul.

getrout den 10 octob:

 

Beek PH1666-021   -   26-09-1666   -   FS afb. 29 nr. 8

septembr: 26.

Caspar Teuwis jonkm: en soldaet

onder de compagn(ie): vanden colonel

Jttersum en Cornelia Claessen jongd:

van Maestricht, gesonden met

attestatien van hare proclamatien

en alhier getrout.

 

Beek PH1666-022   -   31-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 9

sept: 30

Jan Hagemans jonkm: woonen(de) te

Kleijngenhout en Anna Elsen

jongd: van Grootgenhout.

getrout den 31 octobr:

 

Beek PH1666-023   -   14-11-1666   -   FS afb. 29 nr. 10

octobr: 10

Frans Kengen jonkm: van Jtteren, en

IJda Peters jongd: van Leuth woonen(de)

tot Itter. getrout den 14 9b(e)r

 

Beek PH1666-024   -   31-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 11

octob(e)r: 12

Pieter Francken jonkm: van Weert

en Jda Borcken jongd: van Weert

getrout den 31. octob(e)r:

 

Beek PH1666-025   -   31-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 12

octobr: 12.

Nicolaus Gobens jonkm: van

Ophagen, en(de) Maria Sleijpen jongd:

van Scharen. getrout den 31 octobr:

 

Beek PH1666-026   -   15-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 13

octobr: 15.

Frenck Martens jonkm: van Kleijne

Meersen, en Jenneken Steijnen jongd:

van Beek.

 

Beek PH1666-027   -   31-10-1666   -   FS afb. 29 nr. 14

octobr: 16.

Jacob Rinssen jonkm: van Eisden

en Geertruijt Coolen jongd: van Sittard

getrout den 31 octobr:

 

Beek PH1666-028   -   07-11-1666   -   FS afb. 29 nr. 15

octobr: 17.

Balthazar Walthouwers jonkm: van

Houtem, en Maria Horsmans, jongd:

van Vleek. getrout den 7 9b(e)r:

 

Beek PH1666-029   -   14-11-1666   -   FS afb. 30 nr. 1

octobr: 24.

Gijl Wijs jonkm: van Oensel

en Maria Salden jongd: van

Uikhooven. getrout den 14 9b(e)r:

 

Beek PH1666-030   -   26-12-1666   -   FS afb. 30 nr. 2

decemb(e)r [sic: november] 24.

Erren Zoogen wedm: van

Beek: en Nelen Zeverens

wedv: van Thomas Tijssen

van Beek. getrout den 26:

10 b(e)r.

 

Beek PH1666-031   -   24-12-1666   -   FS afb. 30 nr. 3

decembr: 24.

Thijs Hoochenen jonkm:

van Geul en Maijken

Koenen jongd: van Geul

 

Beek PH1666-032   -   24-12-1666   -   FS afb. 30 nr. 5 [was bij 1667 huwelijken]

decembr: 24

Dirk Wijnen jonkm: van

Maestricht, en Geertrijt

Jansen woonende mede

tot Maestricht geson(den)

met attestatie wt de

kerke van Maestricht en

hier getrout. 

 

vant jaer 1667.

Beek PH1667-001   -   30-01-1667   -   FS afb. 30 nr. 4

jan: 8

Gijlis Kusters jonkm:

van Hoppelra en Bilken

Willems jongd: van Gen[-]

hout. getrout den 30 jan:

 

dese naer volgen(de) hooren

noch tot het voorgaende

jaer als namentlijck

 

[hier was een 1666 huwelijk inschrijving, verplaatst naar 1666]

 

Beek PH1667-002   -   01-01-1667   -   FS afb. 30 nr. 6

jan 1

Matijs Franken

van Bor[n] wedm: woonende

tot Beek. en Heijlken Vraats

wedvr: woonende tot Beek.

 

Beek PH1667-003   -   06-02-1667   -   FS afb. 30 nr. 7

jan: 16.

Meerten Sweelsen jonkm:

van Vlestraten en Marij

Schobben jongd: van Itter.

getrout den 6 febr:

 

Beek PH1667-004   -   06-02-1667   -   FS afb. 30 nr. 8

jan: 22.

Peter Schoenen jonkm: van

Geul, en Geert Franssen

jongd: van Meersen. getrout

den 6 febr:

 

Beek PH1667-005   -   13-02-1667   -   FS afb. 30 nr. 9

jan: 30

Hendrick Korstjens jonkm:

van Lummel, en Marij Peerboom

jongd: van Keer.

getrout den 13 febreuarius

 

Beek PH1667-006   -   13-02-1667   -   FS afb. 30 nr. 10

jan: 30

Peter Hagemans jonkm:

van Kelmont, en Nees Fremmen

jongd: van Geverick.

getrout den 13 febreuarius

 

Beek PH1667-007   -   20-02-1667   -   FS afb. 30 nr. 11

febr: 2.

Houb Hanen wedm: van Beek

en(de) Jda Hagemans jongd: van

Beek. getrout den 20 febreua[rius]

 

Beek PH1667-008   -   20-02-1667   -   FS afb. 30 nr. 12

febr: 5.

Wilhelm Hamers jonkm:

van Geleen, en Wilken

Lemmens jongd: van

Neerbeek. getrout den 20 febreua[rius]

 

Beek PH1667-009   -   20-03-1667   -   FS afb. 30 nr. 13

febr: 19.

Peter Bours vedeman [= weduwnaar] voen [= van]

Geuerick [= Geverick]

ende Meij Boeesems jonge

dochter voen Beeck

getrout den 20 meert

 

Beek PH1667-010   -   06-03-1667   -   FS afb. 31 nr. 1

febr: 19

Tonis Vreuls weijdman [= weduwnaar]

voen Geul

ende Meijcken Connen

jonge dochter voen Geeul

getrout den 6. meertt

 

Beek PH1667-011   -   20-03-1667   -   FS afb. 31 nr. 2

febr: 23

Weijlm Kersten jongman

voen Geelick

ende Meijcken Gerten

jonge dochter voen Kelmont

getrout den 20 meertt

 

Beek PH1667-012   -   22-05-1667   -   FS afb. 31 nr. 3

den 22 maij

Frans Janssen jonckman van

Meerssen met Elisabeth

Kolleij jonge dochter van

Haren

 

[hier was een doorgehaalde inschrijving]

 

Beek PH1667-013   -   05-06-1667   -   FS afb. 31 nr. 5

5 junii.

Thijs Thienen j m van Beeck

ende Trijneken Huperts wed: van

Jacob Haessen.

 

Beek PH1667-014   -   12-06-1667   -   FS afb. 31 nr. 6

den 12. junj

Peter Peters jungman

ende Jdjen Hooijheim junge

dochter beijde van Geul

[in marge, dat betekent dat er 3 afkondigingen waren gedaan:] III

 

Beek PH1667-015   -   19-06-1667   -   FS afb. 31 nr. 7

den 19 junij

Nijs Doolhofs j m.

van Haselt met

Catrijn Caenen van

IJmmel

[in marge:] III

 

Beek PH1667-016   -   26-06-1667   -   FS afb. 31 nr. 8

den 26 junij

Eerken Weeltschen j. m.

van Vlenstraten [= Ulenstraten] met

Margreet Houben van

der Straten

[in marge:] III

 

a[nn]o 1667

Beek PH1667-017   -   26-06-1667   -   FS afb. 160 nr. 1 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 26 junij zijn alhier in

Beeck in den huwelicken

staet bevestigt Jan Hautise

met Heileken Bauts; na dat

deselve tot Sittardt waren

afgekondigt, volgens de at-

testatie der e. kerckenraedts

aldaer

 

Beek PH1667-018   -   09-10-1667   -   FS afb. 31 nr. 9

october: 9

Deijrck Louians, Gerett Louians

naech gelaestener soon van Itter

ende, Maergreit Houben

veijddefrou [= weduwe] von Goesten Knouen [= Knoven]

vaen Eijtter

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1667-019   -   09-10-1667   -   FS afb. 31 nr. 10

october 9.

Geret Perboums joengman

voen Geeul

ende Aengenes Houben

joenge doechter voen

Eulestraeten

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1667-020   -   16-10-1667   -   FS afb. 31 nr. 11

den 16 october

Henrick Pijpers j. m.

soon van Geurt Wijnen

van Kleine-Meers met

Peetje Kleuskens j. d.

geboren van Pieter Gijsberts

van Stein.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1667-021   -   00-00-1667   -   FS afb. 31 nr. 12 [datum niet vermeld]

Antonis Klaessen j. m.

geboren van Pieter Klaessen

van Schimmert met Catryn

Raemaeckers j. d. geboren

Lemmen Raemaeckers van

Klein-genhout.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1667-022   -   00-00-1667   -   FS afb. 31 nr. 13 [datum niet vermeld]

Joost Joosten j. m. van Geul

Catrijn Meissen j. d. vanVreuls

Ambij

[in marge:] III

 

[FS afb. 32 gelijk aan FS afb. 31]

 

in 't jaer 1668

Beek PH1668-001   -   08-01-1668   -   FS afb. 33 nr. 1

den 8 jan.

Albert Lemmens j. m

van Neer-beeck met

Meiken Greven j. d.

van Beeck

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-002   -   22-01-1668   -   FS afb. 33 nr. 2

den 22 jan.

Henrick Schubben j. m

van Opharen met

Jen Vincken j. d. van Itter(en)

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-003   -   29-01-1668   -   FS afb. 33 nr. 3

den 29 jan.

Severen Hapets w. m.

uit gen Hegh met

Enken Rips w. v. van

Aelbeeck.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-004   -   11-03-1668   -   FS afb. 33 nr. 4

den 11 meert

Jan Happers j. m.

van Uijlenstraten

met An Vlodorps j. d.

uit Genhout.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-005   -   15-04-1668   -   FS afb. 33 nr. 5

den 15 april.

Jan Penris j. m. van

Lutterae met An

Hoepperts i. d. van Geveric[k]

[in marge erboven:] III

 

a 1668

Beek PH1668-006   -   21-05-1668   -   FS afb. 160 nr. 2 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 21 meij zijn alhier

in den huwelicken staet

ingesegent Abraham Revil-

lot met Margarite Rade-

maeckers, getoont hebbende

hare attestatien der duijtsche

en walsche gemeente tot

Maestricht.

 

Beek PH1668-007   -   27-05-1668   -   FS afb. 33 nr. 6

den 27 mei

Poulus Pieters w. m.

van Moervelt met

Leen Jansen w. vr van

Moervelt.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-008   -   01-07-1668   -   FS afb. 33 nr. 7

den 1 juli

Nelis Frisch j. m. van Genhout

met Meiken Lojen j. d. van

Aelbeeck.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-009   -   01-07-1668   -   FS afb. 33 nr. 8

den 1 julii

Houb Hepperts j. m. van

Ulestraten met Neesken

Daems j. d. van Vlestraten [= Ulestraten].

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-010   -   15-07-1668   -   FS afb. 33 nr. 9

den 15 julij

Jan Haen j. m. van Spau-

beeck met Heilgen Geurts

weduwe van Lemmen Stijns

uijt Genhout.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-011   -   16-09-1668   -   FS afb. 160 nr. 3 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 16 septemb(er) zijn, na

op leveringe behoorlick at-

testatie uit Maestricht, alhier

in den h. houwelijcken staet

bevestigt geworde(n) Avarij Wijls

met Catharina Nieuwhof

 

Beek PH1668-012   -   23-09-1668   -   FS afb. 160 nr. 4 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 23 dito heeft s(eigneu)r Joseph

Baccher van Maestricht mede

gebracht behoorlick getuijche-

nisse sijner afkondingen, en

is ten selven dage alhier in

den h. staet der houwelijxs

opentlick bevestigt gewor-

ten met Geertruijt Ver-

gosen

 

Beek PH1668-013   -   14-10-1668   -   FS afb. 33 nr. 10

den 14 octob(ris)

Teunis Vaessen w. m. van

Kleine-Meers met Eutjen

Lemmens j. d. van Kleine-Meers.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-014   -   21-10-1668   -   FS afb. 33 nr. 11

den 21 octob(ris):

Pieter Vrancken j. m. uijt

den Maesbant met Trijn

Lesens w. v. van Stein.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-015   -   28-10-1668   -   FS afb. 33 nr. 12

den 28. octobris.

Jan Greven j. m. van Beeck

met Geertruijt Wouters

j. d. van Beeck.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1668-016   -   30-12-1668   -   FS afb. 33 nr. 13

den 30 decemb(ris).

Lens Engels j. m. van

Klein-genhout met

Wendel van den Bergh

j. d. van Sittart.

[in marge erboven:] III

 

in 't jaer 1669

Beek PH1669-001   -   22-04-1669   -   FS afb. 34 nr. 1

den 22 april

Marten Vrancken j. m.

van Geverick met

Grietje Stijnen j. d. van Beeck.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1669-002   -   26-05-1669   -   FS afb. 34 nr. 2

den 26. majus

Lemmen Peerbooms

j. m. van Eurmont met

Pieternel Haegmans

j. d. van Kelmont.

[later ertussen bijgeschreven:]

nb dese sijn sonder attestatie offt

onse trouw van hier gebleven ende wonen

gaen buijten ons districkt 

 

Beek PH1669-003   -   30-05-1669   -   FS afb. 34 nr. 3

den 30 maj

Leendert Deckers j. m. Klei-

ne-Meers met Metje Joris

j. d. van Stein.

[in marge erboven:] III

 

a[nn]o

Beek PH1669-004   -   23-06-1669   -   FS afb. 158 nr. 1 [gevonden achteraan bij 1754 huwelijken]

den 23 junij zijn in Beeck

getrouwt geworden Jacob Wal-

raef met Maria Joris, na dat zij

getoont hadden behoorlicke at-

testatie uijt Sittardt

 

Beek PH1669-005   -   21-07-1669   -   FS afb. 34 nr. 4

den 21 julij

Jan Hartmans j. m. van

Oostbeeck Agetha Hoen

j. d. van Klein-gen-hout.

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1669-006   -   20-10-1669   -   FS afb. 34 nr. 5

den 20 octob(ris)

Jacob Fremmen j. m. van

Geverick met Jtjen Ha-

mers j. d. van Grootgenhout

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1669-007   -   00-00-1669   -   FS afb. 34 nr. 6 [datum niet vermeld]

Leendert Phlippens j. m:

van Klein-gen-hout [met] Trijn

Weelschen j. d. van Vlestrate[n] [= Ulestraten]

[in marge erboven:] III

 

Beek PH1669-008   -   02-11-1669   -   FS afb. 34 nr. 7

den 2 novemb(ris)

Pieter Roemans j. m. van

Beeck met Trijneken Klaessen

j. d. van Beeck.

[in marge erboven:] III