GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1790-1797


1790

Beek PD1790-001   -   10-01-1790   -   FS afb. 50 nr. 5

d(en) 10. jan is gedoopt

Clara

dochter van Johan Filip

Stöhr en Cecilia in den

Schat echtelieden

doopgetuige was Heilike

Haagmans te Steijn

 

Beek PD1790-002   -   17-01-1790   -   FS afb. 50 nr. 6

d(en) 17 jan is. gedoopt.

Vreesgod, Theodoor

zoon van Johan Pieter

Rooth en Catharina

Margaretha Nijssen

echtelied(en). doopgetuigen

waren. Dirk Nijssen

van ’s Grevenbiecht en

Anna Geertruid Vesters

nu Rooth en Anna

Helena Christina Schagen

 

1790

Beek PD1790-003   -   14-03-1790   -   FS afb. 51 nr. 1

d(en) 14 maart is gedoopt.

Jda Maria dochter

van Jacob Daum en

Catharina Geertruij

Lahf echteli(eden), doopge-

tuige was Maria Jda

Jeurissen.

 

Beek PD1790-004   -   06-05-1790   -   FS afb. 51 nr. 2

d(en) 6 meij is bij absentie

van den predikant

te Urmond alhier gedoopt

Pieter

zoon van Willem Jeurissen

en Catharina Clasina

Brouwers echtelieden.

doopgetuigen waren

Dirk Brouwers en

Margriet Brouwers.

 

Beek PD1790-005   -   24-06-1790   -   FS afb. 51 nr. 3

d(en) 24. junij. is gedoopt

Anna Catharina Wilhelmina

dochter van Johan Lam-

bert Lemmens en Mar-

garetha Lemmens echte-

lied(en). doopgetuigen waren

Jacobus Lemmens en

Anna Catharina As-

sing nu Laufs.

 

1790

Beek PD1790-006   -   25-07-1790   -   FS afb. 51 nr. 4

d(en) 25 julij is gedoopt

Joannes zoon

van Wernerus Lungen

en Anna Knepper echte-

lied(en). doopgetuigen

waren Leonard Knepper

en Sibilla Lungen geb:

Kamphausen

 

Beek PD1790-007   -   22-10-1790   -   FS afb. 51 nr. 5

d(en) 22 oct. is gedoopt.

Johanna Henrica Jacoba

dochter van Arnoldus

Walraven en Petronella

Catharina Stass echte-

lied(en). doopgetuigen

waren Jacobus Walraven

en Johanna Geertruij Stass

nu Kock

 

Beek PD1790-008   -   24-10-1790   -   FS afb. 51 nr. 6

d(en) 24 oct is gedoopt

Henrica Cornelia Catharina

dochter van Jacobus Lem-

mens. en Anna Ber-

tina Stass echtelied(en).

doopgetuigen waren

de heer luitenant

Hendrik Stass en Corne-

lia Groeber nu Stass.

 

1791

Beek PD1791-001   -   17-07-1791   -   FS afb. 52 nr. 1

d(en) 17 julij is gedoopt

Willem Henrich

zoon van Wernerus Lungen

en Anna Knepper echtel(ieden).

doopgetuigen waren

Johan Ferdinand Lungen

en Adelheid Friedrichs

nu Knepper

 

Beek PD1791-002   -   31-07-1791   -   FS afb. 52 nr. 2

d(en) 25 julij is. geboren en

den 31 gedoopt

Frans Jzak

zoon van Johan Nico-

laes Guichart en Chris-

tina Geertruid Pehnen

echtelied(en). doopgetuigen

waren Frans Jzak

Guichart en Maria

Margaretha Pehnen

 

Beek PD1791-003   -   07-08-1791   -   FS afb. 52 nr. 3

d(en) 7 aug is gedoopt

Johanna Catharina

dochter van Jan Adam

Bausch en Barbara

Judith Prijm. echtel(ieden)

doopgetuigen waren

Jan Albert Bausch

en Johanna Catharina

de Koning geb. Bausch

 

1792

Beek PD1792-001   -   29-04-1792   -   FS afb. 52 nr. 4

d(en) 29 april is gedoopt

Wilhelmina Maria

Elizabet, dochter van

Joh Pieter Rooth en

Catharina Margaretha

Nijssen echtelieden.

doopgetuigen waren

Lambert Nijssen als mede

Catharina ter Hagen

en Maria Judith Kitzen

 

Beek PD1792-002   -   20-05-1792   -   FS afb. 52 nr. 5

d(en) 20 meij is gedoopt

Johanna Maria Cornelia

dochter van Jacobus Lem-

mens en Anna Bertina

Stass: echtelied(en)

doopgetuigen waren

Joh Gosuinus Ahasuerus

Stass en Maria van de

Velde geb: Lemmens

 

Beek PD1792-003   -   15-06-1792   -   FS afb. 52 nr. 6

d(en) 15 junij is gedoopt

Petronella Catharina

dochter van Arnoldus

Walraven en Petronella

Catharina Stass. echtelied(en).

doopgetuigen waren

Pieter Walraven en

Cornelia Petronella

Judith Stass

 

Beek PD1792-004   -   28-06-1792   -   FS afb. 52 nr. 7

d(en) 28 junij is gedoopt

Maria Jda Johanna

dochter van Hendrik

Haagmans en Catharina

Nikolaas; doopgetuigen

waren Dirk Haagmans

& Johanna Jeurissen

 

Beek PD1792-005   -   29-06-1792   -   FS afb. 52 nr. 8

d(en) 29 junij is gedoopt

Johanna Henrica

dochter van Philip Burger

en Petronella Didden

echtelied(en). doopgetuigen

waren Johan Burger &

Johanna Jeurissen

 

Beek PD1792-006   -   21-10-1792   -   FS afb. 53 nr. 1

d(en) 19 oct is geboren en den

21 gedoopt.

Johan Bernard zoon

van Jan Adam Bausch

en Anna Barbara Judith

Prijm. doopgetuigen

waren Johan Bernard

Bausch en Johanna

Constantia Stass.

 

1793

Beek PD1793-001   -   29-06-1793   -   FS afb. 53 nr. 2

d(en) 25 junij is geboren

en den 29 dito gedoopt.

Hendrik Ferdinand

zoon van Joh Nikolaas

Guichart en Christina

Geertruid Pehnen

echtelied(en). doopgetuigen

waren Ferdinand Jo-

zef Klugh en Hendrik

Daenen als mede

Anna Eleonora Klugh

geb Moor.

 

Beek PD1793-002   -   14-09-1793   -   FS afb. 53 nr. 3

d(en) 14 sept is gedoopt

Cornelius Karel Andreas

zoon van Christiaan von

Starkloff en Cornelia

Petronella Judith

Stass echtelied(en)

doopgetuige was

Geertruid Maria Kock

geb Stass:

 

1793:

Beek PD1793-003   -   08-10-1793   -   FS afb. 53 nr. 4

is gedoopt d(en) 8. oct.

Anna Bertina

dochter van Hans Pie-

ter Klaassen roomsgezind

en Margariet Lemmens

van de(n) hervormden

godsdienst.

doopgetuigen waaren

Dirk Smeets en Anna

Bertina Stass nu

Lemmens

 

1794

Beek PD1794-001   -   06-01-1794   -   FS afb. 53 nr. 5

6. jan is gedoopt

Maria Catharina

dochter van Philip

Burger en Petronella

Didden. doopgetuigen

waren Carel Christoffel

Schuehman en Johan-

na Maria Smeets

 

Beek PD1794-002   -   15-04-1794   -   FS afb. 53 nr. 6

15. april is gedoopt.

Joannes Ludolf.

soon van Arnoldus

Walraven en Petronella

Catharina Stass echtelied(en)

doopgetuigen waaren

Joh. Gosuinus Assuerus

Stass en Regina.

Walraven nu ter

Hagen.

 

1794

Beek PD1794-003   -   29-06-1794   -   FS afb. 54 nr. 1

d(en) 29 junij is. gedoopt.

Anna Catharina Hendri[ca]

dochter van Wernerus

Lungen en Johanna

Cecilia Stass echtelied(en)

doopgetuigen waren

Joh. Meinhard Lungen

en Cornelia Catharina

Groeber nu Stass.

 

Beek PD1794-004   -   11-09-1794   -   FS afb. 54 nr. 2

d(en) 11 sept is gedoopt.

Johan Pieter Hendrik

zoon van Joh. Wilhelm

Kamp en Henrietta

Cornelia Stass echtelied(en)

doopgetuigen waaren.

Hendrik Kamp en

Johanna Geertruij Kok(en)

geb Stass.

 

1795.

Beek PD1795-001   -   11-03-1795   -   FS afb. 54 nr. 3

d(en) 11 maart is gedoopt

Maria Helena

dochter van Hendrik

Haagmans en Catharina

Nikolaas echtelied(en)

doopgetuigen waren

Joh: Haagmans

en Johanna Jeurissen

 

1795

Beek PD1795-002   -   13-09-1795   -   FS afb. 54 nr. 4

7 sept geboren en den 13

[d]ito gedoopt.

Willem Frederik

soon van Joh Nikolaas

Guichart en Christina

Geertruid Pehnen

doopgetuige was Hen-

drik Roedolf Fellinger

 

Beek PD1795-003   -   04-10-1795   -   FS afb. 54 nr. 5

d(en) 27 sept geboren en

den 4. oct gedoopt

Susanna Catharina

Constantia dochter

van Jan Adam Bausch

en Anna Barbara Ju-

dith Prijm, echtelied(en)

doopgetuigen waaren

Johan Albertus Bausch

van Bertsberg en

Susanna Christina Con-

stantia Prijm

 

Beek PD1795-004   -   22-11-1795   -   FS afb. 54 nr. 6

d(en) 22 nov: is gedoopt

Willem Henderik

zoon van Wernerus

Lungen en Johanna Ce-

cilia Stass echtelieden

doopgetuigen waaren

Joh. Gosuinus Ahasuerus

Stass & Joh. Philip Lungen

als mede Sibilla Lungen

geb Kamphausen.

 

1785 [sic: 1795]

Beek PD1795-005   -   28-11-1795   -   FS afb. 55 nr. 1

d(en) 28 nov. is gedoopt.

Geertruid

dochter van Christiaan

von Starkloff en Cornelia

Petronilla Judith Stass

echtelied(en) doopgetuige

was Geertruid Maria Kock

geb Stass.

 

1796

Beek PD1796-001   -   17-04-1796   -   FS afb. 55 nr. 2

d(en) 17 april is gedoopt

Jan Willem zoon van

Arnoldus Walraven

en Petronella Catharina

Stass echteliede(n)

doopgetuigen waren

Jan Walraven en Su-

sanna Wilhelmina

Schöller geb Stass.

 

1797

Beek PD1797-001   -   15-01-1797   -   FS afb. 55 nr. 3

d(en) 15. jan is gedoopt

Sibilla Geertruid Adelheid

dochter van Wernerus

Lungen en Johanna Cecilia

Stass echtelieden

doopgetuigen waren

Joh Henderik Lungen,

Sibilla Lungen geb Kamp-

hausen, Geertruid Kock

geb. Stass en Adelheid

Kneppers geb Friederichs

 

1797

Beek PD1797-002   -   22-01-1797   -   FS afb. 55 nr. 4

d(en) 22 jan is gedoopt

Johanna Geertruid

dochter van J. Willem Kamp

en Henrietta Cornelia

Stass echtelied(en).

doopgetuigen waren

Gerardus Kamp en

Anna Geertruij Maria

Kock geb Stass

 

Beek PD1797-003   -   01-03-1797   -   FS afb. 55 nr. 5

d(en) 30 jan geboren en de(n)

eersten maart gedoopt

Johan & Maria Catharina

zoon en dochter van

Joh Nikolaas Guichart

en Christina Geertruid

Pehnen echtelieden

doopgetuige was

Hendrik Jzaak

Konings.