GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1780-1789


1780

Beek PD1780-001   -   23-04-1780   -   FS afb. 44 nr. 1

23 april is gedoopt

Cornelius Adrianus

zoon: van Christiaan

Tiele Kock en Johan-

na Geertruij Maria Stas

getuigen waren de

heer kaptijn Cornelius

Johannes Walraven

en mejuffer Cornelia

Petronella Judith

Stas:

 

Beek PD1780-002   -   22-10-1780   -   FS afb. 44 nr. 2

22 octob is gedoopt

Geertruid Elizabet

dochter van Jan Pie-

ter Schweitzer en

Maria van Leut

echtelied(en).

getuigen waren

Pieter van Leut en

Elizabet Nijsten.

 

1781

Beek PD1781-001   -   04-02-1781   -   FS afb. 44 nr. 3

4 febr is gedoopt

Jakob Willem

zoon van H.D. Simons

en Maria Cath: Wirtz

echtel(ieden): getuigen

waren Johan Jakob

Simons en Wilhelmina

Breberinus van Dijk echtel(ieden)

 

1781

Beek PD1781-002   -   22-02-1781   -   FS afb. 44 nr. 4

22 febr is gedoopt

Johan Henrich Bernhard

zoon van Willem Henr.

Cox v.d.m. en Cathari-

na Petronella Nijsten

echtel(ieden). getuigen

waren Johan: Henr.

Bernhard Quast

Johannes Schopen

en Johanna Wilhelmina

Cox.

 

Beek PD1781-003   -   06-05-1781   -   FS afb. 44 nr. 5

6 meij is gedoopt

Anna Geertruid Elizabet

dochter van Johannes

Pieter Rooth en

Catharina Margaretha

Nijssen echtelied(en)

getuigen Johannes

Nijssen en Anna Geertruid

Vesters weduwe van

Pieter Rooth.

 

Beek PD1781-004   -   29-06-1781   -   FS afb. 44 nr. 6

29 junij is gedoopt

Johanna Margaretha

dochter. van Pieter Klaassen

roomsgesind getrouwd met

Margariet Lemmens lidmaat

deser gemeinte getuigen

waren Pieter Lambert

Lemmens en Margare-

tha Smeets

 

1781

Beek PD1781-005   -   11-10-1781   -   FS afb. 45 nr. 1

11 oct: is in den Maasband

gedoopt een zoon geheten

Jakob

vader was Hendrik Didden

en Geertruij van Leut

echtelied(en) getuigen. Hen-

drik ter Hagen en Maria

Walraven

 

1782

Beek PD1782-001   -   30-03-1782   -   FS afb. 45 nr. 2

30 maart is gedoopt

Gerard Samuel.

zoon van H: Daniel Simons

en Maria Catharina

Wirz echtelieden

doopgetuigen waren

Samuel Simons en

Johanna Helena Wirtz

 

Beek PD1782-002   -   16-05-1782   -   FS afb. 45 nr. 3

16 meij is gedoopt

Jan Jakob

zoon van Hans Peter

Wirtz en Geertruij Lem-

mens echtelied(en), getuigen

waren Herman Daniel

Simons en Margaritha

Lemmens

 

Beek PD1782-003   -   09-11-1782   -   FS afb. 45 nr. 4

9 nov. is gedoopt Karel

Frederik zoon Christiaan

Kok en Johanna Geertruij

Maria Stas. getuigen waren

J.F. Schreude[r]s & C.P: Stas

 

[1783]

Beek PD1783-001   -   05-01-1783   -   FS afb. 45 nr. 5

1783 5 jan

is gedoopt Jan David

zoon. van Hendrik

Clemens. en Sibilla

Mathijs echtelied(en)

getuigen waren David

Ringen en Maria

Catharina Wirtz.

 

Beek PD1783-002   -   12-01-1783   -   FS afb. 45 nr. 6

12 jan is gedoopt

Anna Catharina Wilhelmina

zoon van Willem Hendrik Cox

en Catharina Petronella

Nijssen echtelied(en)

doopgetuigen waren Engel

Janssen en Anna Helena

Nijssen.

 

Beek PD1783-003   -   19-01-1783   -   FS afb. 45 nr. 7

19 jan. is gedoopt

Laurens

de vader was Hendrik

Haagmans en Aletta

van Offerweerd. getuigen

Laurens Haagmans

en Catharina Niessen

 

Beek PD1783-004   -   03-08-1783   -   FS afb. 45 nr. 8

3 aug: is gedoopt

Maria Helena

dogter van Hendrik Haag-

mans en Catharina Nicolaas

getuigen waren Johannes

Haagmans & Anna Kalt

 

1783

Beek PD1783-005   -   10-08-1783   -   FS afb. 46 nr. 1

10 aug is gedoopt

Wilhelmus Jakobus

zoon van Pieter Claassen

roomsgezind en Marga-

ritha Lemmens gere-

formeerd. echtelied(en)

getuigen waren

Willem Smeets: en

Maria Anna Beaugrand

 

Beek PD1783-006   -   30-11-1783   -   FS afb. 46 nr. 2

d(en) 30 nov. is gedoopt

Johanna Hendrica

dochter van Pieter Rooth

en Catharina Margare-

tha Nijssen echtelied(en)

getuigen waren

Johan Hendrik Rooth

en Elizabet Nijsten

 

1784.

Beek PD1784-001   -   06-06-1784   -   FS afb. 46 nr. 3

6 junij in den Maas-

band gedoopt

Jan Hendrik

zoon van Hendrik Did-

den en Geertruij van

Leut echtelied(en), getuig(en)

waren Lambert Smeets

en Regina ter Hagen

geb Walraven

 

1785

Beek PD1785-001   -   10-03-1785   -   FS afb. 46 nr. 4

d(en) 10 maart is gedoopt

Laurens

zoon van Hendrik Haagmans

en Catharina Nikolaas

echteliede(n) uit Steijn

getuigen waren

Johannes Haagmans

en Wilhelmina Nikolaas

 

Beek PD1785-002   -   03-04-1785   -   FS afb. 46 nr. 5

d(en). 3 april is gedoopt

Johanna Geertruij

dochter van

Johan: Nikolaas Guichart

& Christina Geertruij Pehnen

getuigen waren

Martinus Pehnen

en Catharina Geertruij

Pehnen.

 

Beek PD1785-003   -   21-08-1785   -   FS afb. 46 nr. 6

d(en). 21. aug: is gedoopt

Catharina Petronella

dochter van J: P: Rooth

en Catharina Marga-

retha Nijssen. echtelied(en)

doopgetuigen waren

Bartholomeus Konings

van Venlo en J: Elizabet

Nijssen nu Smeets uit

s’Grevenbicht

 

1785

Beek PD1785-004   -   28-08-1785   -   FS afb. 47 nr. 1

d(en) 28 aug is gedoopt

Petronella Cecilia

dochter van Herman

Daniel Simons en

Maria Catharina

Wirtz. echtelied(en)

doopgetuigen waren

de weled: gestr. heer

m(eeste)r P. van Slijpe

schepen der stad Maas-

trecht en van den

Vroenhove en mej:

de weduwe Bausch

geb Stass.

 

1786:

Beek PD1786-001   -   05-02-1786   -   FS afb. 47 nr. 2

d(en) 5. feb: is gedoopt

Anna Margaretha Helena

dochter van Johan

Philip Stöhr en Ceci-

lia in den Schat

echtelied(en):

doopgetuigen waren

Matthias Croon sche-

pen der hoofdbank

Climmen en Helena

in den Schat huis-

vrouw van Laurens

Haagmans uit Steijn

 

1786

Beek PD1786-002   -   19-02-1786   -   FS afb. 47 nr. 3

19 febr: is gedoopt

Johan Pieter

zoon van Pieter

Klaassen roomsgezind

en Margaretha Lem-

mens gereformeerd.

echtelied(en)

[meer niet vermeld]

 

Beek PD1786-003   -   24-12-1786   -   FS afb. 47 nr. 4

24 dec is gedoopt

Willem Machiel

zoon van Joh: Lamb:

Lemmens en Johanna

Margaretha Lemmens

echtelied(en):

doopgetuigen waren

Willem Lemmens

van Urmond. en Mar-

garetha Lemmens.

nu Klaassen alhier

woonagtig.

 

1787

Beek PD1787-001   -   07-01-1787   -   FS afb. 47 nr. 5

d(en) 3 januarij is geboren

en d(en) 7 gedoopt

Barbara Geertrui Elizabet

dochter van J N: Guichart

en Christina Geertrui

Pehnen echteli(eden): getuigen

waren Arnoldus Cleven

alsmede Barbara Geertrui

Schöller geb Guichart en

Elizabet Dijks nu Pehnen

 

1787

Beek PD1787-002   -   08-04-1787   -   FS afb. 48 nr. 1

d(en) 8 april is gedoopt

Jan Adam

zoon van Johan

Filip Stöhr en

Cecilia in den Schat

echtelied(en).

doopgetuigen waren

Joh Haagmans Lau[-]

rens zoon en Heilike[n]

in den Schat. nu

Haaghmans beiden

woonende te Stein

 

Beek PD1787-003   -   29-04-1787   -   FS afb. 48 nr. 2

d(en) 29 april

is gedoopt Johan

Hendrik. zoon

van Joh Pieter Rooth

schepen en notaris

der hoofdbank Beck

en Catharina Marga-

retha Nijssen echtelie[den]

doopgetuige was Joh

Hendrik Rooth ont-

vanger der biljette

der stad Maastricht

crimineel officier

van Cadier en Blan-

kenberg, mitsgaders n[o-]

taris der stad Maastricht

en lande van Overmase

 

1787

Beek PD1787-004   -   30-04-1787   -   FS afb. 48 nr. 3

30 april is gedoopt

Jan Hendrik

zoon van Hendrik

Haagmans en Catha-

rina Nicolaas echtel(ieden)

doopgetuigen waaren

Reinier Haagmans

en Catharina Jeurissen

 

Beek PD1787-005   -   21-05-1787   -   FS afb. 48 nr. 4

21. meij is gedoopt

Leonard zoon

van Hendrik Haag-

mans en Aletta van

Offerweerd echtelied(en).

doopgetuige was

Gerrit Janssen.

 

Beek PD1787-006   -   10-10-1787   -   FS afb. 48 nr. 5

10 oct is gedoopt

Hendrik Arnold

zoon van Arnoldus

Walraven en Petro-

nella Catharina Stass

echtelied(en).

doopgetuigen d’heer

luitenant Hendrik Stass

en Margaretha Rosier

nu Walraven.

 

1787

Beek PD1787-007   -   04-11-1787   -   FS afb. 49 nr. 1

4 nov. is gedoopt

Johanna Clara Wil-

helmina, dochter

van Hans Pieter

Wirtz en Geertruij

Lemmens echtelied(en)

doopgetuigen waren

Willem Lemmens

Clara Laufs en

Helena Wirtz.

 

1788

Beek PD1788-001   -   03-02-1788   -   FS afb. 49 nr. 2

d(en) 3 februarij

is gedoopt

Maria Gertruda

dochter van Herman

Daniel Simons en

Maria Catharina

Wirtz echtelied(en)

doopgetuigen waren

Godefridus Verham

en Geertruij Lemmens

nu Wirtz

 

1788

Beek PD1788-002   -   24-02-1788   -   FS afb. 49 nr. 3

d(en) 24 febr. gedoopt

Anna Margriet

dochter van Jakob

Daum en Catharina

Geertruij Lahf echt-

lieden. doopgetuige

was Margriet Lem-

mens

 

Beek PD1788-003   -   13-12-1788   -   FS afb. 49 nr. 4

d(en) 10 dec: is geboren

en den 13 gedoopt

Nikolaas Rudolf

zoon van J. N: Gui-

chart en Christina

Geertruij Pehnen

echtelied(en); doopgetui-

gen waaren de wel ed.

heer Nikolaas Gui-

chart. pred. te Val-

kenborg en Barbara

Geertruij Scholler.

geb: Guichart.

 

1789

Beek PD1789-001   -   07-03-1789   -   FS afb. 50 nr. 1

d(en) 7 maart is gedoopt

Karel Pieter

zoon van Arnoldus

Walraven en Petro-

nella Catharina Stass

doopgetuigen waren

Pieter Walraven

en Cornelia Anna

Catharina Groeber

nu Stass.

 

Beek PD1789-002   -   26-07-1789   -   FS afb. 50 nr. 2

26 julij is gedoopt.

Anna Catharina.

dochter van Hans

Pieter Klaassen

rooms gezind en

Margariet Lemmens

lidmaat deezer ge-

meente echtelied(en).

doopgetuige was

Katrijn Jeurissen

van Urmond.

 

Beek PD1789-003   -   11-08-1789   -   FS afb. 50 nr. 3

d(en) 11 aug is gedoopt

Reinier Roudolf

zoon van Hendrik Haag-

mans en Catharina

Nikolaas echtel(ieden)

doopgetuigen waren

Jan Hendrik Nikolaas

en Aletta Offerweerd

nu Haagm[ans]

 

1789

Beek PD1789-004   -   25-12-1789   -   FS afb. 50 nr. 4

d(en). 21 dec. is geboren en den

25 gedoopt Cecilia Susan-

na dochter van Jan Adam

Bausch en Anna

Barbara Judith Prijm

echtelied(en). doopgetuigen

waren Mattheus Reinier

Boomhouwer en des-

zelfs huisvrouwe Aletta

Schöller alsmede Ceci-

lia Stass nu Bausch