GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1770-1779


a(nno). 1770.

Beek PD1770-001   -   02-01-1770   -   FS afb. 40 nr. 1

d(en). 2. januarij is gedoopt

in den Maasband, door den he[er]

Kalbe. pred. tot Urmond:

Jacob.

soon van Hendrik Didden en

Gerdruijd van Leuth. echtel(ieden).

getuigen.

P. Jacob van Leuth. en Cathrin

Jeurissen. wed(u)we tot Urmond.

 

Beek PD1770-002   -   07-01-1770   -   FS afb. 40 nr. 2

d(en). 7. januarij is gedoopt.

Bertina, Hendrika, Gerdruijd

dogter van de h(ee)r. W. Nolens

vaendrik en Jda Groeber

echtelieden woon. alhier

getuigen.

de h(ee)r. lieut. Stas en Hendr.

Nolens coopm(an). tot Eisden en mevr.

de wed(u)we van de h(ee)r. capit. Frank[en]

 

Beek PD1770-003   -   21-01-1770   -   FS afb. 40 nr. 3

d(en). 21. januarij is gedoopt.

Johanna Cecilia. dogter

van den h(ee)r. lieut. Stas. en Cornelia

Groeber. echtel(ieden): woon. alhier

getuigen.

de h(ee)r. schepen B.J. Boshouer

en de wed(u)we Cecilia Bausch.

 

Beek PD1770-004   -   02-12-1770   -   FS afb. 40 nr. 4

d(en). 2. decemb. is gedoopt.

Johannes:

zoon van Anna Vincentia

Haagmans: ongetrouwd in

Steijn: woonende.

de vader [niets geschreven]

getuigen: Hendr. Haagmans

en. Heileken in de(n) Schat

beide(n) uit Steijn.

 

[geen 1771 doop inschrijvingen]

 

1772

Beek PD1772-001   -   02-02-1772   -   FS afb. 40 nr. 5

d(en). 2. febr. is gedoopt door d:

Kalbe tot Urmond.

Petronella

dogter van Hendr. Didden en

Gerdruijd van Leuth. echtelieden

in de Maasband.

gevader Piter Jeurissen van

Urmond en Maria van Leuth

nb. het kind kon wegens hoogwater

en koude niet herwaarts gebragt

word(en)

 

Beek PD1772-002   -   18-10-1772   -   FS afb. 40 nr. 6

d(en): 15. octob: is gebooren en

d(en). 18: dito: gedoopt:

Henrietta Cornelia

dogter van de h(ee)r lieut.

Stas. en Cornelia Groeber.

echtel(ieden): woon. alhier.

getuigen sijn geweest

de h(ee)r. notaris Swildens

tot Voerendaal, en jüfr:

Franken. gemaalin van

den h(ee)r Franken pred.

tot Zittard.

 

Beek PD1772-003   -   18-12-1772   -   FS afb. 40 nr. 7

d(en): 18. decemb. 1772. is gedoopt

Johannes: zoon van

Piter Walraven en Marg: Rosier

echtelieden. woonende in de Maasband.

doop-getuigen

Hendrik Holthuijsen. woon te Leiden.

en Catharina Jorissen. woonende

ten Urmond

 

a(nn)o: 1773:

Beek PD1773-001   -   24-03-1773   -   FS afb. 41 nr. 1

d(en): 24 maart is gedoopt:

Johannes Machiel.

soon van Joh. Peter Klaessen

en Margaretha Lemmens

welke persoonen ondertrouwt

te Maastr. aldaar nog onder

de roepen staan: dit kind

is ten doop gepresenteert door

M. Lemmens en A.C. Boosten.

 

1774.

Beek PD1774-001   -   10-07-1774   -   FS afb. 41 nr. 2

d(en). 10. jullij is gedoopt. een kind

met de naam Anna Catharina.

waarvan den moeder was. Sibilla

Mathijs, zijnde roomsgesind

en ongetrouwd, als vader van

het kind, heeft seij gedeclareert

Hendrik Machiel Klemens

zijnde geref. lidmaat.

getuige was: Philip Glaser

soldaat, onder het Switzer regim

van de(n) heer generael Smid.

 

Beek PD1774-002   -   18-09-1774   -   FS afb. 41 nr. 3

d(en): 18. septemb: is gedoopt

Johannes Henricus, zoon

van Piter Klaessen, roomsgesind

getrouwd met Margariet Lem(m)ens

zijnde gereformeerd, getuigen

Hendrik Theod: Bausch en

Johanna van Beem, beide

lidmaten der geref. kerk

 

1775.

Beek PD1775-001   -   06-01-1775   -   FS afb. 41 nr. 4

d(en). 6. januarij is te Urmond

van d. J.H: Kuhnen pred.

aldaar: gedoopt: een kind

uit dese gemeinte genaamt,

genaamt [sic]. Peter: soon van

Hendrik Didden en Gerdruijd

van Leuth. echtelieden, woon.

in de Maasband. getuigen

syn geweest Peter van Leuth.

woonagtig te Bicht en A. Cathrin

Janssen huysvr. van Willem

Jeurissen te Urmond

 

Beek PD1775-002   -   25-06-1775   -   FS afb. 41 nr. 5

d(en) 25 juni is geboren en gedoopt

Willem Henderik

zoon van d’heer leutenant

Stas en Cornelia Groeber

echtel(ieden) woon: alhier

getuigen

de heer capitain W: Guerin

en Agneta Ceulen woon-

agtig in Beck.

 

1776

Beek PD1776-001   -   01-08-1776   -   FS afb. 41 nr. 6

d(en) 1 aug: is geboren en gedoopt

Sibilla dogter van den

heer leutenant Stas en

Cornelia Groeber echtel(ieden)

[meer niet vermeld]

 

Beek PD1776-002   -   06-10-1776   -   FS afb. 41 nr. 7

d(en) 6. oct: is gedoopt Jan

Hendrik zoon van

Hendrik Haagmans en

Aletta van Offerweerd

echtelied(en) wonende te Steijn

getuigen waren Jan

Haagmans en Maria

Agnees van Offerweerd.

 

1776

Beek PD1776-003   -   10-10-1776   -   FS afb. 42 nr. 1

d(en) 10. october is gedoopt

Jan Willem. zoon van

Pieter Klaassen rooms-

gezind, getrouwd met Mar-

gariet Lemmens lidmaat

dezer gemeente

getuigen waren Willem

van Velzen en Anna

Maria Lemmens.

 

1777

Beek PD1777-001   -   06-03-1777   -   FS afb. 42 nr. 2

d(en). 6 maart is gedoopt

Agneta

dochter van Herman:

Daniel Simons en

Maria Catharina Wirtz

echtelied(en) wonende alhier

getuigen waren Gerhard

Simons woonagtig te Geul

en Johanna Catharina

Peiffers huisvrouw van

Joh: Jacob Daum.

 

Beek PD1777-002   -   03-05-1777   -   FS afb. 42 nr. 3

d(en) 3 meij is gedoopt

Martinus

zoon van Hendrik Ma-

chiel Klemens getrouwd

met Sibilla Mathijs van

roomsche religie, getuige

was de heer baron

Otto van Ham

 

1777

Beek PD1777-003   -   05-10-1777   -   FS afb. 42 nr. 5

d(en) 5 october is gedoopt

Jan Willem

zoon van Pieter Klaas-

sen rooms gez: getrouwd

met Margariet Lem-

mens lidmaat deezer

gemeinte. getuigen

waren Herman Daniel

Simons. en Anna Ca-

tharina Boosten

 

Beek PD1777-004   -   19-10-1777   -   FS afb. 42 nr. 6

d(en) 19 october is gedoopt

Stephanus

zoon van L. Cramer

en Susanna Maria

Lozin echtelieden

getuige was Stepha-

nus Bischof

 

1778

Beek PD1778-001   -   09-04-1778   -   FS afb. 42 nr. 7

d(en) 9 april is gedoopt

Matthijs

zoon van Hendrik Did-

den en Geertruij van Leuth

echtelieden woonende

in den Maasband

getuigen waren Matthijs

Didden & Sara van

Leuth.

 

1778

Beek PD1778-002   -   15-05-1778   -   FS afb. 43 nr. 1

15 meij is gedoopt

Johanna Agneta

dochter van den heer

luitenant Stas en Corne-

lia Groeber. echtelied(en)

getuigen waren Joh:

Nik. Guichart pred:

en Agneta Ceulen

 

1779

Beek PD1779-001   -   01-01-1779   -   FS afb. 43 nr. 2

1 jan: is gedoopt

Johanna Margareta

dochter van Herman

Daniel Simons en

Maria Catharina Wirtz

echtelieden. getuig(en) waren

Johannes Petrus Wirtz

en Johanna Verham

 

Beek PD1779-002   -   11-02-1779   -   FS afb. 43 nr. 3

d(en) 11 febr: is gedoopt

Geertruij Catharina Elizabet

dochter van Pieter

Klaassen roomsgezind.

getrouwd. met Margriet

Lemmens. getuigen

waren Joh: Petrus Wirtz

en Geertruij Lemmens.

 

1779.

Beek PD1779-003   -   11-08-1779   -   FS afb. 43 nr. 4

11 aug. is gedoopt

Christiaan

zoon van Hendrik Haag-

mans en Aletta van Offer-

weerd. getuigen waren

Christiaan van Offerweerd

en Heilike in den Schat

nu Haagmans:

 

Beek PD1779-004   -   08-10-1779   -   FS afb. 43 nr. 5

8 oct. is gedoopt

Jakobus.

zoon van Hendrik

Machiel Clemens ge-

trouwd met Sibilla

Mathijs van de room-

sche religie. getuigen

zijn geweest Jakob Daum

en Maria van Leut

nu Schweitzer.

 

Beek PD1779-005   -   09-12-1779   -   FS afb. 43 nr. 6

9 decemb(er) is gedoopt

Gerardus Wilhelmus

zoon van Johan Peter

Wirtz en Geertruij

Lemmens getuigen

waren Wilhelmus

Lemmens en Johanna

Catharina Daum geb

Pipers.