GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1760-1769


[1760]

Beek PD1760-001   -   01-03-1760   -   FS afb. 26 nr. 5

a(nn)o: 1760: d(en). 1 martij

sijn gedoopt Lisbeth, en Cathrin

/: sijnde tweelingen :/ beide dogters

van Hendr: Didden en Mechel

Janssen. echtel(ieden). tot Urmond.

getuigen zijn geweest: Joh: Adolf

Merx. schoolm: tot Urmond, en

Leendert Didden ook van Urmond:

N: den predikants plaats was

ter: deser. vacant:

 

Beek PD1760-002   -   13-04-1760   -   FS afb. 26 nr. 6

de(n). 13. april is gedoopt Dirk

zijnde een soon: van Lens Haagmans

en Heileken in den Schat echtel(ieden).

in Steijn. getuigen. Derk in den

Schat en de huijsvrouw van [niets geschreven]

Lauss. tot Urmond.

 

a(nn)o 1760:

Beek PD1760-003   -   20-04-1760   -   FS afb. 27 nr. 1

d(en): 20 april is gedoopt:

Joh: Lambertus: soon van

M: Lemmens en Anna Catharina

Boosten echtelieden: woon. alhier

getuigen syn geweest: Jan Niest[en]

van Grevenbicht: en Agnees Boo-

sten ook van Grevenbicht:

 

a(nn)o: 1761:

Beek PD1761-001   -   12-04-1761   -   FS afb. 27 nr. 2

d(en): 12 april is gedoopt.

Johanna Lucretia dogter van

den heer J. Philip Horst: en

Christina Niset, echtel(ieden). woonen[de]

alhier: getuigen sijn geweest:

Joh: Schats. van Klimmen en

jufr. Johanna Lucretia Magdal(ena)

Frentz: van Meerssen:

 

Beek PD1761-002   -   02-07-1761   -   FS afb. 27 nr. 3

d(en): 2. jullij is gedoopt, Regina

dogter van Piter Walraven en

Margaretha Ragier [sic: Rogier] echtel(ieden). in den

Maesband: getuigen.

Arnold Rogier in plaats van

J.W. Holthuysen in s. Hage en

Clara Jeurissen de huijsvr. van

Wilh: Lemmens tot Urmond:

 

Beek PD1761-003   -   13-09-1761   -   FS afb. 27 nr. 4

d(en): 13. septemb: is gedoopt:

Anna Bertina: dochter

van d: hr. lt: Stas en Cornelia

Groeber, echtel(ieden). alhier woonend.

getuigen syn geweest:

Abraham Rochet. van Maastr.

en C. Bertina Otten. weduwe

van wijlen de hr. capitain

M. Franken

 

a(nn)o: 1762:

Beek PD1762-001   -   14-03-1762   -   FS afb. 38 nr. 4

d(en): 14. martij is gedoopt:

Peter Johannes: soon van

W: Nolens: gepens: vaendrig

en Jda Groeber: echtelieden

woonende alhier:

doopgetuigen syn geweest:

de heer capitein Peter

Franken tot Schimmert en

juffr. Stromenger huijsvrouw

van den notaris Nolens tot

Maastricht.

 

[1763]

Beek PD1763-001   -   11-12-1763   -   FS afb. 38 nr. 5

d(en): 11. decemb: 1763.

is gedoopt Goswinus, Johannes

Asuerus: soon van den h(ee)r lt:

Stas, en Cornelia Groeber. echtel(ieden):

getuigen sijn geweest.

Joh: Albertus Bausch. schepen alhier

en J.G. Nolens. geb: Groeber.

 

[1764]

Beek PD1764-001   -   06-05-1764   -   FS afb. 38 nr. 6

d(en): 6. maij 1764: is gedoopt

Bertina Gerdruijt Alida.

dogter van W. Nolens: en Jda

Groeber echtel(ieden). getuigen

de wed(u)we heer capitein P.

Franken en Joh: Adolf Nolens

 

Beek PD1764-002   -   25-06-1764   -   FS afb. 38 nr. 7

d(en): 25. junij is gedoopt:

Arnoldus: soon van Piter

Walraven en Margaretha

Rasier: echtelieden woonende

in de Maesband. getuigen.

Jan Rasier borger in Leijden

en de wed(u)we Hendr. Jeurissen

in Urmond.

 

1765.

Beek PD1765-001   -   17-03-1765   -   FS afb. 39 nr. 1

d(en): 17: mart: is gedoopt.

Wilhelmus Jacobus: soon

van Machiel Lemmens en

Anna Cathrina Boosten

echtelieden en woonende alhier

 

Beek PD1765-002   -   20-12-1765   -   FS afb. 39 nr. 2

d(en): 20. decemb: 1765. is gedoopt

Susanna Wilhelmina. dogter

van de h(eer). Hendr: Stas. sous lieut

en Corn: Groeber. echtel(ieden): woon:

alhier. doop-getuigen sijn geweest

J:W: Franken. pred: tot Zittard

W. Nolens: vaendrik. en:

de huijsvr. van [niets geschreven] Swildens. not.

en schoolm(ee)st(e)r. tot Voerendaal

 

1766:

Beek PD1766-001   -   02-06-1766   -   FS afb. 39 nr. 3

d(en): 2. junij is gedoopt,

Anna Elisabeth: dochter

van Piter Walraven en Marg:

Rogier echtel(ieden): in de Maesband

getuigen:

Joh: Arnold: Holthuijsen en

Marg: Kooken wed(u)we: M. ter Hage

 

Beek PD1766-002   -   04-11-1766   -   FS afb. 39 nr. 4

d(en): 4. novemb: is gedoopt.

Joh: Wilhelm. Cornelius.

soon van W. Nolens. vaendrik

en J. Jda Groeber egtel(ieden). alhier

getuigen. J.W. Franken pred:

tot Zittard. en de lieut: H. Stas

in plaats. van de(n) lt: J. Nolens.

vertrokken naar de(n) West Indies

en jufr. Corn: Stas:

 

1767:

Beek PD1767-001   -   12-08-1767   -   FS afb. 39 nr. 5

d(en): 12: august(us). is gedoopt

Maria dogter van Hendr: Didden

en Gerdruijt van Leuth. egtelied(en)

woonende in de Maesband.

doopgetuigen syn geweest

Mathijs Didden, en Anna

Cathrina van Leuth.

 

1768.

Beek PD1768-001   -   11-09-1768   -   FS afb. 39 nr. 6

d(en): 11. septemb. is bij mijn absentie

door d[omin]o. Smeets pred. te Geul

gedoopt: Agneta, Hermanna

dogter van den heer lieut. Hendr:

Stas en jufr: Cornelia Groeber

echtel(ieden). woonende alhier.

doopgetuigen sijn geweest

D. Smeets. loco H. Messing. pred.

en mevr. A. Boshouer. huijsvr:

van den heer capitein Guerin.

tot Valkenborg

 

Beek PD1768-002   -   14-10-1768   -   FS afb. 39 nr. 7

d(en). 14. octob: is gedoopt. Johannes.

soon van P. Walraven en Margar:

Rosier echtel(ieden). woonende in de Maesband:

getuigen.

Willem Lemmens van Urmond.

en de huijsvr. van Jan Rosier tot

Leiden.

 

1769

Beek PD1769-001   -   06-10-1769   -   FS afb. 39 nr. 8

d(en). 6. octob. is gedoopt.

Petrus. soon van Piter Wal-

raven en Margareth. Rogier

echtel(ieden). woonende in de Maasband

getuigen

Hendr. Jeurissen tot Urmond

en Maria Holthuijsen

woon. in Leiden.