GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1750-1759


[1750]

Beek PD1750-001   -   24-01-1750   -   FS afb. 33 nr. 7

d(en): 24. januarij 1750:

gedoopt Piter Jeurissen

onegte zoon van Agnees

Jeurissen tot Steijn woonende:

welk vrouwspersoon in baarens-

nood geen vader heeft genoemd,

maar voorgegeven, datse te

Dordregt eertijts als dienst-

maegd gewoont hebbende, van

een onbekenden op een ge-

weldadige wijse verkragt was.

gevader van voors: kind was

Piter Jeurisse tot Steijn:

 

Beek PD1750-002   -   11-06-1750   -   FS afb. 33 nr. 8

d(en): 11 junij 1750: gedoopt

Margaretha dogter van

Lens Haagmans en Heileken

in den Schat, echtel(ieden): tot Steijn

getuigen:

Jan in den Schat tot Steijn:

Ida Niessen, en Lisbeth Walraven

 

[1751]

Beek PD1751-001   -   27-04-1751   -   FS afb. 34 nr. 1

d(en): 27: april. 1751: gedoopt

Cecilia dogter van Jan in

den Schat en Clara Haagmans

echtelieden tot Steijn:

getuigen:

Dirk in den Schat, en de wed(u)we

Cecilia Haagmans tot Steijn

 

Beek PD1751-002   -   04-07-1751   -   FS afb. 34 nr. 2

d(en). 4. jullij 1751: gedoopt

Petronella. dogter van de

heer W: Guerin. lieuten:

en juffr: G: Boshouers. egtel(ieden):

thans alhier woonende:

getuigen: de heer capitein

P. Franken en jufr. Petro-

nella Boshouers:

 

Beek PD1751-003   -   18-07-1751   -   FS afb. 34 nr. 3

d(en): 18: jullij: 1751: gedoopt

Henricus Theodorus zoon

van de h(ee)r. Alb: Bausch. en Cicilia

Stas echtel(ieden): alhier woonende

getuigen waren Henricus Stas

Theod: Bausch en Catharina

Elisabeth Buijt.

 

[1752]

Beek PD1752-001   -   22-05-1752   -   FS afb. 34 nr. 4

d(en): 22. maij 1752. gedoopt

Wilhelmus Jacobus. zoon

van Machiel Lemmens en

Anna Cath: Boosten echtel(ieden).

woon: in Beek. getuigen

Wilhelm(us) Lutters schoolmeest(e)r.

tot Stephanswerth: en syne

huijsvrouw: en Catharina

Bos. ook van Stephanswerth.

 

Beek PD1752-002   -   30-07-1752   -   FS afb. 34 nr. 5

d(en): 30. jullij 1752.

gedoopt. Pierre Mathias

Bricheau: soon van den

heer Jean Bricheau en

jufr: Maria Cath: Niset.

echtelieden woonende in Beek

getuige: jufr: de wed(u)we

Niset geb: Vrijthofs.

 

[1753]

Beek PD1753-001   -   02-01-1753   -   FS afb. 34 nr. 6

d(en): 2. januarij 1753.

gedoopt Johannes soon van

Lens Haagmans en Heijleken

in den Schat: echtelieden woonende

in Steijn: getuige Jan in de

Schat en [verder niets geschreven].

 

Beek PD1753-002   -   27-05-1753   -   FS afb. 34 nr. 7

d(en): 27: maij 1753:

gedoopt een kind. genaamt

Willem, zijnde een zoon

van Joh: Georg: Scheffer.

gepens: lieut: en Marg:

Philipsen: echtel(ieden): woonende

te Geverik.

 

Beek PD1753-003   -   21-10-1753   -   FS afb. 34 nr. 8

d(en): 21. octob: 1753.

gedoopt een kind, genaamt

Arnoldus, zijnde een zoon

van Piter Walraven en

Margaretha Rasier echtelieden

woonende in de Maesband,

getuigen. Johannes Rasier

en Margaretha Jorissen.

 

[1754]

Beek PD1754-001   -   06-09-1754   -   FS afb. 35 nr. 1

1754. d(en). 6. september.

is gedoopt. Susanna Maria

dochter van den heer. Albertus

Bausch schepen alhier en

J: Cecilia Stas. echtelieden

getuigen zijn geweest.

Joh: Adolf Troostdorf van Vaals

en Susanna Maria Bausch.

 

[1755]

Beek PD1755-001   -   19-01-1755   -   FS afb. 35 nr. 2

d(en): 19: januarij 1755.

is gedoopt Albertina Hendri-

na Elisabeth: dochter van

den heer capt: lieut: P. Stas

en A.C: Bausch: echtelieden

getuigen sijn geweest de

heer: lt: Stas. en. jufr. Elisa-

beth. Rosen tot Bortscheid woon[ende]

 

Beek PD1755-002   -   02-02-1755   -   FS afb. 35 nr. 3

d(en): 2. februarij 1755.

is gedoopt Johanna Gerdruijt

Maria. dochter van den

h(ee)r Hendr: Stas. sous lieut:

en Cornelia Grouber echtelieden

getuigen syn geweest. de h(ee)r:

N. Gruber en, de wed(u)we M. Stas.

 

Beek PD1755-003   -   08-05-1755   -   FS afb. 35 nr. 4

d(en): 8. maij 1755. is gedoopt

Reinier. soon van Lens

Haagmans. en Heileken

in den Schat: echtelieden

in Steijn: getuigen

Jan in den Schat en

Lisbeth. Haagmans.

 

1755.

Beek PD1755-004   -   15-06-1755   -   FS afb. 35 nr. 5

d(en): 15. junij.

is gedoopt Jacob Daniel

soon van Jsaak Bogrand

en M. Cath: Grosman echtel(ieden).

woonende in Geverik

getuigen waren Daniel Leu-

wenberg en A. Maria Beaugra[nd]

 

Beek PD1755-005   -   29-06-1755   -   FS afb. 35 nr. 6

d(en). 29. junij 1755. is gedoopt

Maria Elisabeth. dochter

van Machiel Lemmens en

Anna Cathrina Boosten

echtelieden woonende alhier

getuigen zijn geweest.

Paulus Boosten j:m. van

het Schalbruk bij Zittard.

en Elisabeth Kitsen.

 

[1756]

Beek PD1756-001   -   04-07-1756   -   FS afb. 35 nr. 7

d(en): 4. jullij 1756: is gedoopt.

Anna Helena dochter

van den h(ee)r. capt. lieut:

Stas en A. C. Bausch

echtel(ieden). getuigen sijn geweest

Cornelia Groeber en [verder niets geschreven].

 

Beek PD1756-002   -   18-07-1756   -   FS afb. 35 nr. 8

d(en). 18. jullij 1756. is gedoopt.

Mathias Frederik. zoon

van den h(ee)r. J. Ph: Horst en

Christina Niset echtel(ieden): woon:

alhier. getuigen

de h(ee)r. Mathijs Brull. dros-

saerd van Pais en Nederein

de h(ee)r. Hendr. Frederik

Poppelman. secretaris alhier

en jufr. Joh.Gerdruijt Horst:

 

Beek PD1756-003   -   23-07-1756   -   FS afb. 36 nr. 1

d(en): 23. jullij 1756

is gedoopt. Hendrina

dogter van Jan Jeurissen

en Cathrin Franken echtel(ieden).

woonende in den Maesband.

getuigen syn geweest. Hendr.

Jeurissen uit de Maesband en

Hendrina Jeurissen. woon. te Rotterdam

 

Beek PD1756-004   -   05-12-1756   -   FS afb. 36 nr. 2

d(en). 5. decemb: 1756:

is gedoopt Cornelia Petro-

nella Judith: dochter van

den h(ee)r. Hendr. Stas. en Corn:

Groeber. echtel(ieden). woonende al-

hier. getuigen. P. Stas en

Gerdruijt Groeber.

 

anno 1757

Beek PD1757-001   -   02-01-1757   -   FS afb. 36 nr. 3

d(en): 2. januarij is gedoopt.

Jacobus Walraven soon

van Piter Walraven en C.

Marg. Rosier echtel(ieden). in den

Maesband: getuigen

Jan Walraven te Leuth.

en Ida. Rosier.

 

Beek PD1757-002   -   15-01-1757   -   FS afb. 36 nr. 4

d(en): 15. januarij is gedoopt.

Maria Helena Elisabeth.

dogter van Maria Helena

Mathournée. ongetrouwd.

en geboortig van Maastr:

dewelke tot vader van voorg:

kind opgegeven heeft. sekeren

Jan Mathieu. de

de [sic] getuigen sijn gewees[t]

Machiel Lemmens en

syn huysvrouw. de laatste

in plaatse van Maria

Ursula Bartman te Maastr.

 

Beek PD1757-003   -   08-05-1757   -   FS afb. 36 nr. 5

d(en). 8. maij 1757. is gedoopt

Johanna Christina: dogter

van Wilhelm Nolens. gepens.

vaendrig en Jda Groeber.

echtel(ieden). alhier woonende:

getuigen zijn geweest. Nicolaes

Groeber. en wed(u)we J. Nolens

van Eisden.

 

Beek PD1757-004   -   31-07-1757   -   FS afb. 36 nr. 6

d(en): 31. jullij: is gedoopt.

Jan: soon. van Jan van

Beem: voorleser alhier en

Aletta de Kock. echtelieden

getuigen:

Jan de Kock en zijn huijs-

vrouw: woonende in ‘s. G. Hage

 

Beek PD1757-005   -   04-09-1757   -   FS afb. 36 nr. 7

d(en): 4. septemb: is gedoopt.

Jan Adam: soon van

Albertus Bausch. en Cicilia

Stas. echtelieden alhier. woon:

getuigen.

Jan Adam Bausch en

Eva Scherbach. wed(u)we Croon

tot Heerle.

 

Beek PD1757-006   -   20-11-1757   -   FS afb. 37 nr. 1

d(en). 20. novemb. 1757.

is gedoopt Hendrik.

zoon van Lens Haagmans

en Helen[a] in den Schat egtel(ieden).

in Steijn.

getuigen zijn geweest

Jan Haagmans. en [niets geschreven] Kooken

huijsvr. van ter Hagen tot Mesewijk

 

Beek PD1757-007   -   28-12-1757   -   FS afb. 37 nr. 2

d(en). 28 decemb: 1757.

is gedoopt Maria Catharina

dogter van Machiel Lemmens

en Anna Cath. Boosten echtel(ieden).

woonende alhier. getuigen

Joh: Wilhelmus Smeets.

van Grevenbicht en Catha-

rina Boosten van Stephans-

weerth.

 

[1758]

Beek PD1758-001   -   19-11-1758   -   FS afb. 37 nr. 3

d(en). 19. novemb: 1758.

is gedoopt Eva Emerentiana

dogter van den heer J: Philip

Horst en Christina Niset.

echtel(ieden). woonende alhier

getuigen syn geweest

Eva Steenhouer geb: Niset

J. Emerentia Florentina Horst

en Arnold van Asten van Tilborg

 

[1759]

Beek PD1759-001   -   14-01-1759   -   FS afb. 37 nr. 4

d(en): 14. januarij. 1759: is gedoopt

Petronella Catharina dogter:

van d. h(ee)r. lt. Hendr: Stas en

Cornelia Groeber echtel(ieden):

getuigen: d. h(ee)r: capit: P. Franken

en de huijsvrouw van de

heer cap: lieut: P. Stas.

 

Beek PD1759-002   -   25-02-1759   -   FS afb. 26 nr. 3

d(en). 25. februarij 1759

is gedoopt Jacob: Hubertus

soon van den heer W. Nolens.

gepens: vaendrig en Ida.

Groeber echtel(ieden): woonende alhier

getuigen. de heer Hubertus

Nolens secreta[r]is van Eisden

en notaris te Maastricht.

en de weduwe G. Groeber.

 

Beek PD1759-003   -   27-04-1759   -   FS afb. 26 nr. 4

d(en). 27. april 1759:

is gedoopt Maria Catharina

dogter van Piter Walraven

en Margaretha Rosier echtel(ieden):

woonende in de Maesband:

getuigen Piter Jeurissen

en Catharina Rasier.