GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1740-1749


[1740]

Beek PD1740-001   -   18-09-1740   -   FS afb. 31 nr. 1

d(en). 18. 7bris 1740. gedoopt.

Leonardus Haagmans. soon

van Hendrik Haagmans en

Ida Niessen egtel. woonagtig

in Steijn. getuigen waren.

Leonardij Haagmans. j.m uit

Steyn en Clara Kooken. j.d.

woon. tot Beek

 

[1741]

Beek PD1741-001   -   14-03-1741   -   FS afb. 31 nr. 2

d(en). 14. mart. 1741. gedoopt.

Johannes Albertus soon.

van M. Joh. Albertus Bousch

en Cicilia Stas. egtelieden.

getuigen

Joh. Albertus Bousch. woon.

tot. Bertsborn. lande van Gulik

Albertus Troostdorf. woon.

tot Vaals. en

juffr. Maria Stas van Herle

 

[1742]

Beek PD1742-001   -   20-02-1742   -   FS afb. 31 nr. 3

d(en). 20 febr. 1742. gedoopt een

dogter met de naam van

Marie Elisabeth, de vader

Lens Haagmans, [hierboven: e(n) moeder Heileke(n) Schat], woon tot Stijn.

getuigen. Hendrik Haagmans

en Lisbeth. Haagmans beide

van Styn.

 

Beek PD1742-002   -   10-04-1742   -   FS afb. 31 nr. 4

d(en). 10 aprill 1742. gedoopt een

dochter met de naam van

Anna Vincentia. synde de

vader Hendrik Haagmans. de

moeder Jda Niessen echtelieden

woonende in Steyn.

getuigen.

de welgeb: heer Franciscus Kinskij

baron en heer tot ter Voorst

en Steyn etc.

de welgeb: baronesse van Haften

huysvrouw. van voorgen. baron. en

de welgeb: fraülein en baronesse

van Kinskij genaamt Vincentia

 

Beek PD1742-003   -   09-09-1742   -   FS afb. 31 nr. 5

d(en). 9 septemb. 1742. gedoopt een

kind. met de naam Liesbeth

Helena, synde d’ouders daarvan

Mathys Didden en Maria

Mollen echtelieden, woonende

in de Maasband, en de getuigen

Arnoldus Mollen, Heileken

Houterse en Cathrin Didden.

 

Beek PD1742-004   -   23-12-1742   -   FS afb. 31 nr. 6

d(en). 23 decemb. 1742 gedoopt

Jda Gerdruijt. dogter van

Joh. Albertus Bousch en Cicilia

Stas echtelieden, woonende

alhier in Beek. getuigen

Cornelis Swildens voorleser

te Voerendaal, juffr. G. Groeber

en Ida Bousch.

 

1742.

Beek PD1742-005   -   30-12-1742   -   FS afb. 31 nr. 7

d(en): 30 decemb: gedoopt Anna

Clara, dochter van Jan in

den Schat en Clara Haagmans

echtelieden in Steijn

getuigen.

Clara Kooken en Lens Haagmans

 

1743

Beek PD1743-001   -   01-09-1743   -   FS afb. 31 nr. 8

d(en). 1 septemb: 1743 gedoopt

Johannes Haagmans zoon

van Lens Haagmans en

Heileken Schat. echtel(ieden). in Steyn

getuigen waren

Clara Haagmans en Derik

in den Schat.

 

Beek PD1743-002   -   21-09-1743   -   FS afb. 32 nr. 1

1743. d(en). 21. decembris. gedoopt

een kind. met de naam Hendrik

synde een zoon van Hend. Haagmans

en Jda Niessen echtel(ieden). woon:

in Steijn: getuigen.

Catharina Kooken wed: van Willem

Jeurissen tot Urmond. en Jan

Mark. wachtmeest(e)r.

 

[1744]

Beek PD1744-001   -   24-05-1744   -   FS afb. 32 nr. 2

1744. d(en). 24. maij gedoopt.

een soon met den naam.

van Hendricus. de vader

Mathys Didden. en moeder

Maria Moll echtel(ieden). uit

de Maesband. getuigen

Arnold(us) Rogier en Piter

Jeurissen. en Maria Lemmens

 

1744

Beek PD1744-002   -   20-08-1744   -   FS afb. 32 nr. 3

d(en). 20. august. gedoopt een

dochter met den naem van

Susanna Sibilla. synde

de vader. de h(ee)r Joh. Alb. Bousch

en moeder Cicilia Stas. echtel(ieden).

getuigen waren.

de h(ee)r Roches van Maestr. en

Sibilla Stas. huijsvrouw

van Swildens schoolm(ee)st(e)r tot

Voerendael.

 

Beek PD1744-003   -   08-09-1744   -   FS afb. 32 nr. 4

d(en). 8. 7bris. gedoopt een soon

met de(n) naam van Matheus

van Jan in den Schat en

Clara Haagmans echtel(ieden). tot Steijn.

getuigen.

de h(ee)r Matheus Boomhouer

uit Beek. en

Lisbeth Haagmans. j.d.

uit Steyen

 

[1745]

Beek PD1745-001   -   03-02-1745   -   FS afb. 32 nr. 5

d(en). 3. febr. 1745 gedoopt

Hendrik Haagmans, soon

van Lens Haagmans en

Heileken in den Schat echtel(ieden).

getuigen waren

Hendrik Haagmans, Derk

in den Schat en Lisbeth

Haagmans. j.d. alle(n) uit Steyn.

 

Beek PD1745-002   -   03-09-1745   -   FS afb. 32 nr. 6

d(en). 3. 7bris. gedoopt Maria

Sophia. dochter van Macheel

Lemmens en Anna Catharina

Boosten echtelieden. in Beek.

getuigen.

Henricus Buns. borger in

Stephanswerth. en

Sophia Boosten j.d. woonende(n)

in het ampt Sittard

 

Beek PD1745-003   -   22-10-1745   -   FS afb. 32 nr. 7

d(en). 22. octob. gedoopt een dochter

met den naam Catharina

van Hendr. Haagmans. en Jda

Niesten echtel(ieden). te Steijn:

getuigen.

Hendr. Jorissen, Margarieth.

Jorissen: beide uit Urmond.

en Clara Kooken huysvr.

van Jan in de(n) Schat tot Steijn

 

[1746]

Beek PD1746-001   -   10-07-1746   -   FS afb. 32 nr. 8

d(en). 10 jullij 1746 gedoopt

Johannes in den Schat

en Clara Kooken echtelieden

woonende in Steijn.

getuigen.

Hendrik Haagmans en

Helena in den Schat. uit Steijn

 

[1747]

Beek PD1747-001   -   19-11-1747   -   FS afb. 33 nr. 1

d(en). 19: novemb[e]r: 1747. gedoopt

Hendrik Haagmans. zoon

van Lens Haagmans en

Helena in den Schat echtel(ieden): in Steijn

getuigen: Jan Haagmans en

Clara Kooken.

 

[1748]

Beek PD1748-001   -   11-01-1748   -   FS afb. 33 nr. 2

d(en). 11: jan: 1748. gedoopt

Laurens Haagmans. zoon

van Hendrik Haagmans.

en Ida Niesten echtel(ieden). in

Steijn: getuigen:

Hendr: Jeurissen en Margrieth.

Jeurissen van Urmond en

Clara Haagmans: uit Steijn

 

[1749]

Beek PD1749-001   -   16-03-1749   -   FS afb. 33 nr. 3

d(en). 16 martij 1749. gedoopt

Anna Margaretha dogter van

Macheel. Lemmens en Catharijn

Boosten, echtel(ieden) in Beek.

getuigen waren

Jacob: van Lent. woonende in ‘t

Schalbroek bij Zittard. en.

Maria Ossewuerde woon: tot

ter Goes in Zeeland.

 

Beek PD1749-002   -   15-05-1749   -   FS afb. 33 nr. 4

d(en): 15. maij 1749 gedoopt

Jan: Wilhelm Bernhard

soon. van Joh: Alb: Bausch

en Cicilia Stas echtel(ieden): in Beek

getuigen waren

mons(ieu)r: Jan: Bernhard Bausch

jufr. Maria Gert: Rochet.

de h(ee)r: Wilh: Poppelman van Maestr:

 

Beek PD1749-003   -   28-08-1749   -   FS afb. 33 nr. 5

d(en). 28. aug: 1749: gedoopt

Hendrik in den Schat: soon

van Jan in den Schat: en Clara

Kooken. echtel(ieden): woonende in Steijn

getuigen Jan Haagmans

en Jda Niesten: ook van Steijn

 

Beek PD1749-004   -   26-07-1749   -   FS afb. 33 nr. 6

d(en): 26 jullij: 1749: gedoopt

Hendrik Jeurissen. soon

van Jan Jeurissen en

Cathrin Franken echtel(ieden):

in Steijn:

getuigen Hendr: Jeurissen

van Urmond.