GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1700-1709


1700

Beek PD1700-001   -   18-07-1700   -   FS afb. 17 nr. 8

den 18 julij.

een kind gedoopt genaemt

Clara

de vader was Caspar Lous

de moeder Clara Bussing

de getuijgen Rutger Bussing ende

de huijsvr: van de h(ee)r pred: Apkenius

staende in plaetse van een der vrienden van(de)

moeder

 

Beek PD1700-002   -   07-11-1700   -   FS afb. 17 nr. 9

den 7. novemb.

een kind gedoopt genaemt

Daniel Adriaen

de vader was de pred: A. Olivier

de moeder j. Francoijse Bruijer

de getuijge s. excell: de heere grave va(n) Flodor[p]

neffens s. excell. de h. gener: Daniel de Dopff

neffens Mechelijna Olivier.

 

Beek PD1700-003   -   19-11-1700   -   FS afb. 18 nr. 1

den 19 novemb(er).

een kind gedoopt genaemt

Arent

de vader was Arent Rogier

de moeder Maria Didden

de getuijgen Tys Didden

Hendrick Didden, ende Metje Smeets

 

1701.

is niemand gedoopt

 

1702

Beek PD1702-001   -   22-01-1702   -   FS afb. 18 nr. 2

den 22 januarij

een kind gedoopt genaemt

Isaac Amand.

de vader was de pred: A. Olivier

de moeder j. Françoyse Bruijer.

de getuijgen s(eigneu)r Isaac de Visch coop-

man tot Amsterdam

s(eigneu)r Amand Craijen coopm: tot Middelburg

neffens Mechelyna Olivier.

 

somma der gedoopte kinderen

zedert de tijt mijner bedieninge 61.

quod, et sic testor

Adolphus Olivier

v. d. m. in Beeck

beroepen naer Stavenisse ende

vertrockken den 20 maert 1702

 

[FS afb. 19 heeft 4 doorgehaalde doopinschrijvingen]

 

dit doopboeck was

door abyse [= abuis] van de h(ee)r pred:

Adolph. Olivier by syn vertrek

met syn boeken ingepakt, en

is daarom ook van den 20 mert

1702. tot op den eersten dag

julij 1703. niet te rugge geson[-]

den, en is daarom ook alle

aenteckening van de gedoopte

tot op den 28. january 1703.

versuimt.

 

hier nu volgen die gene

die geduurende de tijt de

bedieninge van den Joh.

Henrici als leeraer tot

Beeck oft in der ouders naam

huisen gedoopt syn.

 

anno 1703.

Beek PD1703-001   -   07-01-1703   -   FS afb. 20 nr. 1

den 7. january. is gedoopt

een soon genaamt

Johannes.

de vader was Konraet Marius

de moeder Peternella Haegmans.

de getuigen

Reyndert Hagmans. Henderik

Kleuskens en Elisabeth Boers.

 

Beek PD1703-002   -   02-10-1703   -   FS afb. 20 nr. 2

den 2 oct:

is een kint gedoopt ge-

naamt Johannes.

de vader was Aret Rogiers

de moeder Maria Didden

de getuigen

Herman Smeets Nys Henderiks

en Elisabeth Didden.

 

Beek PD1703-003   -   25-10-1703   -   FS afb. 20 nr. 3

den 25 oct:

een kint gedoopt tot Steyn

de naam was Johannes.

de vader was Leen: Smeets

de moeder Leenken Panhuis

de getuigen

Aret Jeurissen en Leenken Smeets.

 

anno 1704.

Beek PD1704-001   -   30-01-1704   -   FS afb. 20 nr. 4

den 30 janu: een kent

gedoopt tot Leuth.

genaamt Catharina Barbara.

de vader was Henderik Didden

de moeder Elisabeth Boers.

de getuigen.

Johannes Boers. de juffrouw

Catharina Henrici. en Maria

Didden.

 

[geen 1705 doop inschrijvingen]

 

anno 1706.

Beek PD1706-001   -   11-03-1706   -   FS afb. 20 nr. 5

den. 11. mert. een kint

gedoopt

in de Maesbant.

genaamt Petrus.

de vader was Hende-

ryk Didden, de moeder

Elisabeth Boers.

getuigen.

Mattijs Boers, Aret

Rogiers, en Barbara

Didden.

 

Beek PD1706-002   -   18-04-1706   -   FS afb. 20 nr. 6

den 18 april.

wederom een kint gedoopt

genaamt Johannes

de vader was Arnoldus Kamp

de moeder Cicilia Lantmeeters

getuigen

de h(ee)r Johannes Sylvius

predikant tot Valkenberg

de heer Abrahamus Bronsraat

scholtis tot Obicht en

de juffrouw Cath: Henrici

 

Beek PD1706-003   -   05-05-1706   -   FS afb. 21 nr. 1

den 5 mey

een kint gedoopt van

een soldaet door den

h(ee)r predik. Mez.

genaamt Cornelia Joulis

Vlaeshaer.

de vader was Steeven

Joulis Vlashaer, soldaet

onder het reg: koning dragon-

ders i[n] de comp: van den

h(ee)r capit: Willemsdoorp.

de moeder was Catharina

Nootermans

 

anno 1707.

Beek PD1707-001   -   21-09-1707   -   FS afb. 21 nr. 2

den 21 7b(er)

is in mijn huijs gedoopt

een kint genaamt Jda

vader was Nicolaes Puchens

de moeder Anna Scheurkens

getuigen.

Arnoldus Puchens en

juffrouw Jda Dorpmans.

 

anno 1708.

Beek PD1708-001   -   02-02-1708   -   FS afb. 21 nr. 3

den 2. feb:

gedoopt een kint in Steyn

genaamt Elisabeth.

de vader was Hend. Haeg-

mans. de moeder Silla

Kooken.

getuigen

Matthys Haagmans, Jda

Haagmans, Sophia Kooken.

het laetste is gedoopt

1708

 

anno 1709:

Beek PD1709-001   -   04-03-1709   -   FS afb. 21 nr. 4

den 4 meert gedoopt een

kint genaamt Jda

vader was Aret Peuchens

moeder [meer niet vermeld]

 

Beek PD1709-002   -   13-00-1709   -   FS afb. 21 nr. 5 [maand niet vermeld]

den 13

een kint gedoopt genaamt

Joh: Abrahamus. vader

was Nicolaes Peuchens.

moeder Anna Scheurken.

getuigen

Joh: Henrici predikant

van Beeck de h(ee)r

Abrahamus Bronstaads

scholtis van Obbicht.

en

Maria en Catharina

Peuchens.

 

anno 1709.

Beek PD1709-003   -   20-07-1709   -   FS afb. 21 nr. 6

den 20 julij

een kint gedoopt genaamt

Laurentius van mijn gem:

maar weegens absentie van

mij door den h(eer) Apkenius

predikant van Merssen,

gedoopt te Geul.

vader is Hend: Haegmans

moeder Silla Kooken

getuigen Conraad Marker

Cath: Jeurissen.