GenBronnen

maas

Beek protestantse dopen 1670-1679


[geen 1670 doop inschrijvingen]

 

in ’t jaer 1671

Beek PD1671-001   -   00-00-1671   -   FS afb. 8 nr. 3 [datum niet vermeld]

[niets geschreven] is gedoop[t] op het

casteel Leuijt Adriaen soon

van Jan Koken ende Clara

Troosters.

 

Beek PD1671-002   -   17-05-1671   -   FS afb. 8 nr. 4

den 17 mei is gedoopt Catrijn

de vader zijnde Joris Peters en

de moeder Beeltje Pannis 't sa-

men wonende in Stein.

 

Beek PD1671-003   -   07-06-1671   -   FS afb. 8 nr. 5

den 7 junij Neleken dochterken

van Leendert Deckers en Metje

Joris echte-lieden wonende in

Kleine-Meers

 

in ’t jaer 1671.

Beek PD1671-004   -   15-11-1671   -   FS afb. 8 nr. 6

den 15 novemb(er) is gedoopt Matthijs

soontje van Jan Panus en Catrijn-

Lijsbeth Neters wonende in Beeck

 

a[nn]o 1672

Beek PD1672-001   -   17-01-1672   -   FS afb. 8 nr. 7

den 17 januarij is gedoopt

Grietje dochter van Borger

Ruijsch en Grietje Lemmens

woonachtigh in Beeck

 

Beek PD1673-001   -   19-11-1673   -   FS afb. 8 nr. 8

1673. 19en novembris.

is door d. Lemmens tot Beeck gedoopt

Metien, dochter van Thijs Diden

en(de) Berb Leesen, wonende tot Steijn.

 

in 't jaer 1673

Beek PD1673-002   -   05-03-1673   -   FS afb. 8 nr. 9

den 5 maert is gedoopt in Beeck

Henrick de vader zijnde Jan

Koocken ende de moeder

Clara Troosters beide wonende

in Leuith

 

1674

Beek PD1674-001   -   23-09-1674   -   FS afb. 8 nr. 10

den 23. septembris is tot Leuijt gedoopt

Eva, dochter van Peter Tilmans

en(de) Trijn Wessels wonende tot

Beeck.

 

[FS afb. 9:]

nota.

dese twee blaederen schijnen

van de heer Fredericus Sijlvius

opengelaeten, ongetwijffelt met dat

oogmerck, om de kinders dewelke

gevonden mogten worden gedoopt

te zijn zedert de jaeren 1673, ende

1679 a 80. binnen welke tijt, omdat

de koninck van Vranckrijck tot Maestr:

meester zynde alhier geen predikant

en was, op deze voorβ(eit) bladeren

te registreren, edoch so als blijckt

moet daer noijt iets van voorgekomen

zijn, ende de gem: kinderen in die

tuschen-tijt gedoopt, waerschynlijck

te vinden, in de notulen van de

naebuyrige kercke tot Sittert.