GenBronnen

maas

Beek RK overlijdens 1634-1639


memoria eorum adul-

tum qui ab anno 1634

hic mortui sunt.


Beek O1634-001/036   -   00-00-1634   -   FS afb. 105

Enken Engels. pauper

Trineken Keulen. debet. solui[t] [= solvit]

Thijs Banits. soluit

Meij Keurues [= Keurves]. debet

Betsken Kempeneers peste. debet. solui[t]

Arken vanden Busselen 5a. jan p[auper].

Hubrecht Wijnans. debet. solui[t]

Jan Thijssen peste. debet. solui[t]

Neliken Hendricx. debet. soluit

Getken Stijnen peste. debet

Albert Alberts inap. debet soluit

Jutken Biesmans. debet. soluit

Wouter Woustenraedt peste. debet. soluit

Peter op Vartenberch peste. debet soluit

Jan Bannits peste. debet

Jeuck Crachs peste. p[auper]

Trineken op Vartenberch peste. d(ebe)t

Jsaac Bourgemijn Paes septemb.

Jen Swilden d[ebe]t soluit per decomp.

Jan Swilden d[ebe]t

Leentien Emmen disenteria 1a october

Trijn Gielkens peste. d[ebe]t. soluit

Giel Gielkens peste. d[ebe]t. soluit

Jan Roelans peste 3a octob soluit

Meijken Greuen [= Greven] d[ebe]t soluit

Hencken Stijns d[ebe]t 8 octob.

Encken Albers peste d(ebe)t soluit

Jacob Craechs dijsenteria 18 octob. p(auper)

Lijseken Leunis peste. 12 nouemb. d[ebe]t

Lijseken Kessels. 19. 9bris soluit

Meij Koppen peste d[ebe]t p[auper].

Jan Crijns peste 19 10.bris d(ebe)t pauper

Nen Bartels 15. 10.bris pauper

Trineken Ceulen peste. soluit

Thrijn Jaspars. d[ebe]t soluit

Thijs de Bije d[ebe]t

[i]tem mortui sunt hoc a[nn]o

minorennes circiter 50.

cum peste tum morbo puerorum

 

annus 1635.

Beek O1635-001/014   -   00-00-1635   -   FS afb. 106 nr. 1

Meijken Gulickers 4. feb.

Giel Klinckhamers 12 feb.

Peter Stassen. 20 febr. p[auper].

Hans Kessels 2a martij

Jutien Bisschops 3a martij p.

Jan Lemmens p.

Lijseken Pickars d[ebe]t

Giel Poups. 17 junij pauper

Peter Kerkoffs 20 septemb. d[ebe]t

Heen Swilden 26. september

Dirick op Vartenberch. 5. 9.bris d[ebet]

Willem Stijnen peste. 26 10bris defu[nctus]

Lijseken Penris. 26 10.bris def[uncta]

item mortui sunt hoc anno

minorennes circiter 10 aut 12

Gercken Penris ultima 10bris d[ebe]t

 

annus 1636.

januarius

Beek O1636-001   -   11-01-1636   -   FS afb. 106 nr. 2

11 Tilmannus Brenders def[unctus]

 

Beek O1636-002   -   01-02-1636   -   FS afb. 106 nr. 3

Gisbertus Willems 1a feb. p[auper].

 

Beek O1636-003   -   13-02-1636   -   FS afb. 106 nr. 4

Encken Hauben 13a feb. p.

 

[hiaat maart 1636-1638]

 

liber mortuorum in

Beeck.

annus 1639 us

januarius.

Beek O1639-001   -   03-01-1639   -   FS afb. 107 nr. 1

den 3en Neliken Comans. p[auper].

 

Beek O1639-002   -   17-01-1639   -   FS afb. 107 nr. 2

den 17en Trijneken huysvrouwe

van Andries Boden.

 

Beek O1639-003   -   23-01-1639   -   FS afb. 107 nr. 3

23o. Maes Roemens.

 

februarius.

Beek O1639-004   -   01-02-1639   -   FS afb. 107 nr. 4

1o. Leenaert Claessen. s[olvit].

 

Beek O1639-005   -   20-02-1639   -   FS afb. 107 nr. 5

20o. Grietien, weduwe van

Jacob Cuypers.

 

Beek O1639-006   -   21-02-1639   -   FS afb. 107 nr. 6

21o. Peeter Rutten. s[olvit].

 

aprilis

Beek O1639-007   -   14-04-1639   -   FS afb. 107 nr. 7

14o. Beatrix Janssen.

 

Beek O1639-008   -   18-04-1639   -   FS afb. 107 nr. 8

18o. Thijs s’Hoghen.

 

maius

Beek O1639-009   -   28-05-1639   -   FS afb. 107 nr. 9

28o. Jan Haenen.

 

junius.

Beek O1639-010   -   18-06-1639   -   FS afb. 107 nr. 10

den 18en Jan Krieckels.

 

julius

Beek O1639-011   -   22-07-1639   -   FS afb. 107 nr. 11

den 22en Thijs Boosems.

 

september.

Beek O1639-012   -   25-09-1639   -   FS afb. 107 nr. 12

den 25en Ghiel Ghielens, op

Grotgenhout; sine s(a)cr(a)m(en)tis.

 

october.

Beek O1639-013   -   07-10-1639   -   FS afb. 107 nr. 13

den 7en Vrmken [= Urmken], Ghielis Swilden

huysvrouwe. s[olvit].

 

Beek O1639-014   -   24-10-1639   -   FS afb. 107 nr. 14

den 24en Grietien Peeter Finiers.