GenBronnen

maas

Beek RK dopen 1643


a(nn)o. 1643.

januarius.

Beek D1643-001   -   06-01-1643   -   FS afb. 26 nr. 2

6o. Catharina et Elizabetha

gemellae filiae Joannis

Arnoldi in Oensel et Ma-

riae coniugum: suscipientes

Catharinam Jo(ann)es Ponty

et Margareta vxor Jo(ann)is

Roebroecx: suscipientes

Elizabetham Goswinus Schel-

lincx van Schum(m)ert et

Elizabetha Cathaghens.

 

Beek D1643-002   -   11-01-1643   -   FS afb. 26 nr. 3

11o. Anna filia Jacobi Cuypers

et Mechteldis coniugum:

suscip: Stephanus Cuypers

et Elizabetha Haghemans.

 

februarius.

Beek D1643-003   -   11-02-1643   -   FS afb. 26 nr. 4

11o. Matthias filius Joannis

Stienen et Sophiae con-

iugum: suscip: Matthias Kerck-

hofs et Maria Finiers.

 

Beek D1643-004   -   11-02-1643   -   FS afb. 26 nr. 5

eod. Sophia filia Nicolai Roo-

mens et Elizabethae con-

iugum: suscip: Joannes

Odekercke, et [niets geschreven]

Nijsten.

 

martius.

Beek D1643-005   -   01-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 6

1o. Arnoldus filius Godefridi

Godefridi et Joannae coniu-

gum: suscip: Martinus Bi-

en et Catharina Streuls.

 

Beek D1643-006   -   05-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 7

5o. Joannes filius Petri Didden

et Henricae Leonardi, con-

iugum: suscip: Arnoldus

Didden, alias Metsmaec-

kers et Maria vxor Ot-

tonis Leonardi.

 

Beek D1643-007   -   07-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 8

7o. Jo(ann)es filius Hadelini Hade-

lini Viseto oriundi; et Jo-

annae coniugum: suscip:

Petrus Leonardi van

Spaubeeck, et Petronella

vxor Matthiae Arnoldi van

de Busselen.

 

1643.

martius.

Beek D1643-008   -   15-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 9

15o. Gertrudis filia Reneri Kes-

sels et Odae coniugum:

suscip: Adamus Kerckhoffs

et Maria Schroeyers.

 

Beek D1643-009   -   15-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 10

eod: Anna filia Guilielmi Haghe-

mans et Mariae coniugum:

suscip: Matthias Cuypers et

Christina Odekercke.

 

Beek D1643-010   -   17-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 11

17o. Catharina filia illegitima

ex Henrico Broerens et

Anna

filia Jo(ann)is Nicolai: sus-

cipientes Petrus Muris

et Catharina Kerckhoffs.

 

Beek D1643-011   -   18-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 12

18o. Maria filia illegitima

Godefridi Boosems et Eliza-

bethae Vrancken: suscip:

Jo(ann)es Boosems et Sophia

Coruers [= Corvers].

 

Beek D1643-012   -   24-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 13

24o. Anna filia Martini Elsen

et Mariae coniugum: suscip:

Henricus Penres et Maria

Brouwers.

 

Beek D1643-013   -   25-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 14

25o. Cornelia filia Walteri

Francen et Annae coniugum:

suscip: Theodorus Zenghen

et Sibilla Odekercke.

 

Beek D1643-014   -   31-03-1643   -   FS afb. 26 nr. 15

31o. Anna filia Petri Boesten

et Jdae coniugum: suscip:

Guilielmus Hamers et

Helena Martens.

 

aprilis.

Beek D1643-015   -   08-04-1643   -   FS afb. 26 nr. 16

8o. Margareta filia Adami

Zeuerini [= Zeverini] et Mariae con-

iugum: suscip: Aegidius

Joannis, et Petronella

vxor Nicolai Zeuerini.

 

Beek D1643-016   -   17-04-1643   -   FS afb. 26 nr. 17

17o. Petrus filius Jo(ann)is Petri

et Clarae coniugum: suscip:

Arnoldus Maes et Anna

Petri.

 

Beek D1643-017   -   22-04-1643   -   FS afb. 26 nr. 18

22o. Maria filia Jo(ann)is Gasparis

Petri et Heylken Keulen

coniugum: suscip: Guiliel-

mus Hamers et Eliza-

betha Petri.

 

1643.

maius.

Beek D1643-018   -   13-05-1643   -   FS afb. 27 nr. 1

13o. Stephanus filius Ghis-

berti Haghens, et Heyli-

ken coniugum: suscip:

Engelbertus Enghelberti,

est Enghel Enghels et

Heyliken Volders per Mech-

teldem vxorem Jacobi Cuypers.

 

Beek D1643-019   -   17-05-1643   -   FS afb. 27 nr. 2

17o. Maria filia Arnoldi

Penres et Sophiae coniu-

gum: suscip: Matthias

Haghemans et Mechtel-

dis vxor Jacobi Cuypers.

 

Beek D1643-020   -   19-05-1643   -   FS afb. 27 nr. 3

19o. Jo(ann)es filius Petri Hoen,

et Gertrudis coniugum:

suscip: Theodorus Didders

et Maria Pops.

 

junius.

Beek D1643-021   -   13-06-1643   -   FS afb. 27 nr. 4

13o. Godefridus filius Jo(ann)is

Vrancken et Sophiae con-

iugum: suscip:

Lambertus Lamberti et

Anna Bosch.

 

Beek D1643-022   -   19-06-1643   -   FS afb. 27 nr. 5

19o. Martinus filius Ottonis

Martini et Annae Stie-

nen coniugum: suscipi(ent)es

Jacobus Martini et So-

phia Keulen.

 

julius.

Beek D1643-023   -   04-07-1643   -   FS afb. 27 nr. 6

4o. Maria filia Petri Da-

uids [= Davids] et Mariae coniugum:

suscip: Petrus Penres et

Margareta Ottonis.

 

Beek D1643-024   -   14-07-1643   -   FS afb. 27 nr. 7

14o. Wilhelmus filius Jaco-

bi Fremmen et Jdae

coniugum: suscipientes

Ghislenus Haesen et

Sibilla Penres.

 

augustus.

Beek D1643-025   -   16-08-1643   -   FS afb. 27 nr. 8

16o. Maria filia Arnoldi Dae-

men et Pareyne coniu-

gum: suscip: Daem Daemen

et Ghebelken Cremers van

Geleen.

 

Beek D1643-026   -   16-08-1643   -   FS afb. 27 nr. 9

16o. Petrus filius Leonardi

Petri et Mariae coniugum:

suscipientes Joannes Lam-

berti, nomine Petri Diericx

et Joanna Leentiens.

 

1643.

augustus.

Beek D1643-027   -   23-08-1643   -   FS afb. 27 nr. 10

23o. Winandus filius Petri

Winandi et Corneliae

coniugum: suscipientes

Paulus Keulen et Eli-

zabetha Neerbeeck.

 

september.

Beek D1643-028   -   05-09-1643   -   FS afb. 27 nr. 11

5o. Wilhelmus filius Gerar-

di Martini et Corneliae

Coecks coniugum: suscip:

Petrus Nijsten et Maria

Meeren.

 

Beek D1643-029   -   08-09-1643   -   FS afb. 27 nr. 12

8o. Matthias filius illegitimus

ex Joanne filio Hen-

rico Kerckhoffs, et Ma-

ria Campenaerts:

suscip: Jacobus Haghe-

mans, et Caecilia

Campenaerts.

 

Beek D1643-030   -   15-09-1643   -   FS afb. 27 nr. 13

15o. Petrus filius Eustachij

Schurkens, et Jdae

Schols coniugum: sus-

cip: Joannes Schols

et Sophia Leentiens.

 

Beek D1643-031   -   21-09-1643   -   FS afb. 27 nr. 14

21o. Jo(ann)es filius Adami

Kerckhoffs et Catharinae

coniugum: suscip: Matthi-

as Stynen et Anna Haesen.

 

Beek D1643-032   -   21-09-1643   -   FS afb. 27 nr. 15

21o. Sybilla filia Jo(ann)is Lam-

berti et Annae coniu-

gum: suscip: Joannes

Malders et Catharina

Finiers.

 

Beek D1643-033   -   23-09-1643   -   FS afb. 27 nr. 16

23o. Jo(ann)es filius Jo(ann)is Roo-

broecks et Margare-

tae coniugum: suscip:

Martinus Alberti et

Joanna Erens.

 

october.

Beek D1643-034   -   08-10-1643   -   FS afb. 27 nr. 17

8o. Maria filia Joannis

Otgens et Catharinae

coniugum: suscipientes

Jacobus Walteri et

Catharina Kerckhoffs.

 

Beek D1643-035   -   08-10-1643   -   FS afb. 27 nr. 18

eod: Cornelia filia Pe-

tri Neeff et Sophiae

coniugum: suscipientes

Gerardus  Hoppaerts

et Maria Kampenaerts.

 

Beek D1643-036   -   27-10-1643   -   FS afb. 27 nr. 19

27o. Petrus filius Jo(ann)is Haghemans

et Helenae coniugum: sus-

cip: Bartholomaeus Ha-

ghemans et Cornelia

vxor Gerardi Penres

per Annam Banents.

 

nouember.

Beek D1643-037   -   03-11-1643   -   FS afb. 28 nr. 1

3o. Theodorus filius Petri

Diericks, et Caeciliae

coniugum: suscipientes

Gaspar Bonten et Anna

Custers.

 

Beek D1643-038   -   03-11-1643   -   FS afb. 28 nr. 2

3o. Wilhelmus filius Wilhel-

mi Leonardi et Eliza-

bethae coniugum: suscip:

Joannes Craechs et

Joanna Zeuerens [= Zeverens].

 

Beek D1643-039   -   29-11-1643   -   FS afb. 28 nr. 3

29o. Joannes filius Joannis

Craechs et Mariae con-

iugum: suscip: Wilhelmus

Leonardi et Catharina

Zeuerins [= Zeverins].

 

Beek D1643-040   -   29-11-1643   -   FS afb. 28 nr. 4

29o. Sybilla filia Matthaei

Conincks et Sybillae

coniugum: suscipientes

Franciscus Koumans et

Jda Krins nomine

Mariae Wijnen.

 

december.

Beek D1643-041   -   19-12-1643   -   FS afb. 28 nr. 5

19o. Catharina filia Jo(ann)is

Fremmen et Elizabethae

coniugum: suscipientes

Aegidius Haesen et Maria

Rutten.