GenBronnen

maas

Beek RK dopen 1634


annus 1634.

Beek D1634-001   -   03-01-1634   -   FS afb. 6 nr. 4

3a januarij baptisata est

Margareta filia Mathiae

Lenars, et Catharinae Seueren [= Severen]

coniugum, patrinus Petrus

op Vartenborch, patrina

Elisabeth Roebroecx.

 

Beek D1634-002   -   08-01-1634   -   FS afb. 6 nr. 5

8a januarij baptisata est Jda fili[a]

Guilielmj Wijnen et Mariae

Smets coniugum, patrinus Jo(ann)es

Wijnen, patrina Sophija Smets.

 

Beek D1634-003   -   11-01-1634   -   FS afb. 6 nr. 6

11a januarij baptisata est Mar-

gareta filia Guilielmi Hans-

sen et Mechtildis Coenen coniu-

gum, patrinus Jo(ann)es Oudeker-

ken, patrina Maria Cuijpers.

 

Beek D1634-004   -   15-01-1634   -   FS afb. 6 nr. 7

15 januarij baptisata est Cristin[a]

filia Henrici Oudekerken

et Margaretae Scheffeneers

coniugum, patrinus Jacobus

Janssen, patrina Maria

Schillinx..

 

Beek D1634-005   -   17-01-1634   -   FS afb. 7 nr. 1

17 januarij 1634 suppletae solem-

nitates circa Margaretam,

filiam illigitimam Aegidij

Kessels et Mariae Penris,

patrinus Jo(ann)es Penris, patrina

Aleidis Kessels.

 

Beek D1634-006   -   25-01-1634   -   FS afb. 7 nr. 2

25 januarij baptisatus est Sebas-

tianus filius Aegidij Haesen, et

Mariae Biesmans coniugum

patrinus Jacobus Fremmen,

patrina Jda Keulen.

 

februarius a(nn)o 1634.

Beek D1634-007   -   02-02-1634   -   FS afb. 7 nr. 3

2a baptisatus est Gerardus

filius Jo(ann)is Malders et Catha-

rinae Bannits coniugum,

patrinus Godefridus Cempe-

ners, patrina Jda Bannits

 

Beek D1634-008   -   02-02-1634   -   FS afb. 7 nr. 4

2a eodem die baptisata est

filia Leonardi Geurds, et

Elisabethae Timmermans

coniugum, patrinus Gerardus

Hagemans, patrina Sibilla

Hagens.

 

Beek D1634-009   -   26-02-1634   -   FS afb. 7 nr. 5

26 baptisata est Cornelia filia

Jo(ann)is Ardts et Corneliae Henrix

coniugum, patrinus Petrus

Crijns, patrina Elisabeth Jans.

 

Beek D1634-010   -   26-02-1634   -   FS afb. 7 nr. 6

26 baptisata est Gertrudis filia

Jo(ann)is Vrancken et Caeciliae

Gielen coniugum, patrinus

Martinus Alberts, patrina

Catharina Kessels.

 

martius.

Beek D1634-011   -   05-03-1634   -   FS afb. 7 nr. 7

5a baptisata est Anna filia

Wilhelmi Seuerens [= Severens],

et Mariae Campars coniugu(m)

patrinus Henricus Campars

patrina Jda Ceulen.

 

Beek D1634-012   -   08-03-1634   -   FS afb. 7 nr. 8

8 baptisata est Maria filia

Jo(ann)is Kempeneers et Joannae

Ketelbuters coniugum patrinus Martinus

Kusters, patrina Elisabeth Heijnken.

 

Beek D1634-013   -   08-03-1634   -   FS afb. 7 nr. 9

8 baptisata est Sibilla filia

Jo(ann)is Schogen et Agnetis

Francken coniugum patrinus

Henricus Schoutenden, patrina

Maria Rutten.

 

Beek D1634-014   -   14-03-1634   -   FS afb. 7 nr. 10

14a baptisatus est Jo(ann)es filius Ma-

thiae Keumans et Sibillae Lijn-

kens coniugum, patrinus Arnoldus Didden

patrina Anna Keulers.

 

maius 1634.

Beek D1634-015   -   21-05-1634   -   FS afb. 7 nr. 11

21 baptisatus est Petrus filius

Wilhelmj Wessels et Euae [= Evae]

Robijns coniugum, patrinus

Adamus Ceulen, patrina Eua [= Eva]

Janissen.

 

junius 1634

Beek D1634-016   -   04-06-1634   -   FS afb. 7 nr. 12

4a baptisatus est Jo(ann)es filius

Joannis Bannits et Mariae

Pikars, patrinus Theodorus

Tzengen, et patrina Sibilla Penris.

 

julius 1634.

Beek D1634-017   -   18-07-1634   -   FS afb. 7 nr. 13

18a baptisatus est Martinu[s]

filius Chri(sti)ani Alberts [et]

Corneliae Hagemans coniugum

patrinus Jo(ann)es Vranken

patrina Anna Willems.

 

augustus 1634

Beek D1634-018   -   12-08-1634   -   FS afb. 7 nr. 14

12 baptisatus est Petrus

filius Judocj Wolters et

Mariae Hagemans coniugu(m)

patrinus Jacobus Jans, patri-

na Elisabeth Penris.

 

Beek D1634-019   -   12-08-1634   -   FS afb. 7 nr. 15

eodem die baptisata est

Elisabetha filia Petri Nijsten

et Corneliae op den Hooue [= Hoove] coniugum

patrinus Seuerinus [= Severinus] Be-

melmans, patrina Corne-

lia Cox.

 

september.

Beek D1634-020   -   19-09-1634   -   FS afb. 8 nr. 1

19 baptisata est Gertrudis

filia Cornelij Debits et

Beatricis Hoeuen [= Hoeven] coniugum

patrinus Petrus Kerkoffs

patrina Sibilla Wolters.

 

Beek D1634-021   -   19-09-1634   -   FS afb. 8 nr. 2

19 jtem baptisata est Helena

filia Joannis Roebroex, et

Margarethae Robijns coniugum

patrinus Guilielmus Wessels

et patrina Anna Penris.

 

Beek D1634-022   -   19-09-1634   -   FS afb. 8 nr. 3

19 eodem die baptisatus est Ja-

cobus filius Henricj Kerkoffs

et Annae Bannits coniugum

patrinus Petrus Kerkoffs

patrina Maria Kerkoffs.

 

october.

Beek D1634-023   -   05-10-1634   -   FS afb. 8 nr. 4

5 baptisata est Johanna filia

Framberti Kerkoffs et Aga-

thae Stijnen coniugum. patrinus Sebasti-

anus Nijsten, patrina Sophija

Stijnen.

 

Beek D1634-024   -   10-10-1634   -   FS afb. 8 nr. 5

10 baptisatus est Jo(ann)es filius

Joannis Roelans et Mariae

Kerckoffs coniugum, patrinus

Lambertus Lemmens, pa-

trina Mechtildis Schillinx.

 

nouember

Beek D1634-025   -   08-11-1634   -   FS afb. 8 nr. 6

8 baptisata est Judith filia

Guilielmj Vreen, et Marga-

rethae Thyssen coniugum

patrinus Jan Doenres, pa-

trina Sibilla Stas.

 

Beek D1634-026   -   26-11-1634   -   FS afb. 8 nr. 7

26 baptisata est Catherina

filia Gerardi Houpparts et

Margarethae Seuerens [= Severens] (con)iugum,

patrinus Jo(ann)es Kempeneers

patrina Eua [= Eva] Robijns.

 

december

Beek D1634-027   -   08-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 8

8 baptisatus est Michael

filius Arnoldj Penris et

Sophijae Cuijpers (con)iugum

patrinus Leonardus Cuypers

patrina Maria Houppars.

 

Beek D1634-028   -   10-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 9

10 babtisatus est Jo(ann)es filius

Aegidij Gielen et Joannae

Peters (con)iugum, patri-

nus Thomas Robijns

patrina Catherina Kessels.

 

Beek D1634-029   -   17-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 10

17 baptisata est Elisabeta

filia Aegidij Swilden et

Mariae Geuskens (con)iugu(m), patrinus

Gerardus Busselen patri-

na Helena Vrencken.

 

Beek D1634-030   -   21-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 11

21 baptisata est Johanna

filia Guilielmj Leonardi

et Elisabethae Roebroex

(con)iugum, patrinus Gerardus

Schurkens, patrina Mechtil-

dis Roebroex.

 

Beek D1634-031   -   24-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 12

24 baptisatus est Petrus

filius Joannis Bours et

Margarethae Fremmen, (con)iu-

gum, patrinus Petrus Hoen

patrina Sibilla Oudekerken

 

Beek D1634-032   -   24-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 13

24 baptisata est Maria filia

Mathijae Hagemans et Mari[ae]

Poups (con)iugum, patrinus Fran-

ciscus Ceumans, patrina

Margaretha Keulen.

 

Beek D1634-033   -   28-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 14

28 baptisata est Jda filia

Mathijae Boesems et Mariae

Schruers (con)iugum, patrinus Godefridus

Boesems, patrina Sophija

Ceulen.

 

Beek D1634-034   -   31-12-1634   -   FS afb. 8 nr. 15

vltima 10bris baptisatus est

Gerardus filius Arnoldj Ger-

kens et Mariae Crikels (con)iu-

gum patrinus Leonardus Sm[ul]-

ders, patrina Jda Crijns.