GenBronnen

maas

Asselt overlijdens 1795-1797


1795. martius

Asselt O1795-001   -   22-03-1795   -   FS afb. 112 nr. 4

op heden dijnsdag zijnde den 24. deeser 1795 is het

ligchaem van Gerardus Kusters wettigen man van

Margarita Peters inwoonder begraven op den kerck-

hof deser parochie overleden den 22 deeser s’avonts

ten 11 ueren en hebbe ick onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor

 

1795. martius

Asselt O1795-002   -   25-03-1795   -   afb. 112 nr. 5

op heden vrijdag zijnde den 27 deeser 1795

is het ligchaem van Getrudis Heijnen we-

duwe van Petrus Verbongh zaliger inwoon-

ster begraven op den kerckhof deeser paro-

chie overleden den 25 deeser s’avonts ten 10

ueren en hebbe ik onder pastoor dese getekent.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1795. aprilis

Asselt O1795-003   -   012-04-1795   -   afb. 112 nr. 6

op heden donderdag zijnde den 2 dezer 1795.

is het ligchaem van Hendricus Spee wettigen

man van Catharina Hendrickx begraven op

den kerckhof deeser parochie overleden den 1

deser s’morgens ten 1 uere en hebbe ick onder

pastoor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor

 

1795. aprilis

Asselt O1795-004   -   05-04-1795   -   afb. 112 nr. 7

op heden dijnsdag zijnde den 7 deser 1795 is het

het [sic] ligchaem van Henrica van den Broeck huis-

vrouwe van Albertus van Dael pagter van Zijper-

hof begraven op den kerckhof deser parochie over-

leden den 5. deser s’morgens ten 9 ueren en hebbe

ick onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor.

 

1795. aprilis

Asselt O1795-005   -   13-04-1795   -   afb. 112 nr. 8

op heden woensdag zijnde den 15. april 1795 is het

ligchaem van Gerardus Wijnants wettigen

man van Petronella Beek inwoonder, begra-

ven op den kerckhof deeser parochie overleden

den 13. deeser s’avonts ten 11 ueren en hebbe

ick onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor

 

1795. aprilis

Asselt O1795-006   -   16-04-1795   -   afb. 113 nr. 1

op heden saturdag zijnde den 18 april 1795

is het ligchaem van Henderina Maessen jonge

dogter inwoonster in den ouderdom van 64 jaren

begraven op den kerckhof deeser parochie over-

leden den 16 deeser s’morgens ten 1 uere en

hebbe ick onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor.

 

1795 aprilis

Asselt O1795-007   -   19-04-1795   -   afb. 113 nr. 2

op heden dijnsdag zijnde den 21 deser 1795 is het

ligchaem van Anna Heijnen wettige huijsvrouwe

van Hermannus Everts inwoonder begraven op den

kerckhof deeser parochie overleden den 19 deser s’mor-

gens ten 11 ueren en hebbe [ick] onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor.

 

1795. majus

Asselt O1795-008   -   15-05-1795   -   afb. 113 nr. 3

op heden saterdag zijnde den 16 deeser 1795 is het

[ligchaem] van Agnes Jansen wettige huijsvrouw van Godefridus

Mooren inwoonder begraven op den kerckhof deser

parochie overleden den 15 deeser s’morgens ten 4 ueren

en hebbe ick onderpastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor.

 

1795 december

Asselt O1795-009   -   30-12-1795   -   afb. 113 nr. 4

op heden donderdag zijnde den 31 deeser 1795 is het

ligchaem van Wilhelmina Zanders wettige huijs-

vrouwe van Joannis Raemaekers pagter van den Asselt-

schen hof begraven op den kerckhof deser parochie over-

[leden] den 30 deeser s’nagts ten halver een, en hebbe ick onder-

pastor deese getekent

J. B. Severijns vicepastor

 

1796. februarius

Asselt O1796-001   -   14-02-1796   -   afb. 113 nr. 5 [naam overledene niet vermeld]

op heden maendag zijnde den 15 deser 1796 is het

ligchaem oud vijf jaeren wettigen sone van Christo-

phorus Ramaeker pagter van den Naenhof inwoon-

der begraven op den kerckhof deser parochie overleden

den 14 deeser s’morgens ten 7 ueren en hebbe ick

onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor

 

1796 [sic] junius

Asselt O1797-001   -   25-06-1797   -   afb. 113 nr. 6

op heden maendag zijnde den 26 deeser 1797

is begraven op den kerckhof deeser gemeente het

ligchaem van eene dogter van Franciscus Coonen

akkerman woonagtig alhier welke dogter den 25

deeser s’morgens ten 10 ueren in nood van de vroed-

vrouwe gedoopt zijnde in den heere overleden is.

J. B. Severijns vice pastor