GenBronnen

maas

Asselt overlijdens 1790-1794


1790 novembris

Asselt O1790-001   -   17-11-1790   -   FS afb. 110 nr. 7

17ma 9bris circa sextam matutinam obiit

in Asselt Jacobus Peters maritus Joannæ

Kusters in cæmeterio sepultus.

J. B. Severijns vice past. in Asselt.

 

1791 martius

Asselt O1791-001   -   06-03-1791   -   afb. 110 nr. 8

6ta martii circa decimam matutinam

obiit in asselt Wilhelmus Beeck maritus

Joannæ Jansen in cæmeterio sepultus.

J. B. Severijns vice past. in Asselt.

 

1791 majus

Asselt O1791-002   -   19-05-1791   -   afb. 110 nr. 9

19na maji obiit in Asselt

puella statim post sacramentum

baptismi ab obstetrice in utero matris sus-

ceptum filia legitima Joachim Bongaerts et

Catharinæ Wijnen conjugum in cæmeterio sepulta.

J. B. Severijns vice past. in Asselt

 

julius

Asselt O1791-003   -   04-07-1791   -   afb. 110 nr. 10

4ta julii circa primam matutinam

obiit in Asselt Petrus Verbongh ætatis

circiter quinquagenta annorum martius

Gertrudis Heijnen in cæmeterio sepultus

J. B. Severijns vice pastor.

 

1791 julius

Asselt O1791-004   -   21-07-1791   -   afb. 111 nr. 1

21 julii circa primam matutinam obiit in

Asselt Leonardus ætatis suæ 7 mensium

infans Joannis Raemaekers et Wilhelmina

Zanders in cæmeterio sepultus.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1791 septembris

Asselt O1791-005   -   05-09-1791   -   afb. 111 nr. 2

5ta 7bris circa primam matutinam obiit in Asselt

masculus statim post sacramentum baptismi

ab obstetrice susceptum filius legitimus Theodo-

ri Geraerdts agricolæ hujus parochiæ in colæ in

cæmeterio sepultus.

J. B. Severijns vice pastor

 

1792 martius

Asselt O1792-001   -   03-03-1792   -   afb. 111 nr. 3

op heden maendag zijnde den 5de maert 1792 is

op den kerckhof des parochie begraven het

ligchaem van Gerardus oudt 10 jaeren overleden

den 3 deeser s’avonts ten 11 ueren wettigen sone

van Henricus Spee daeghuijrder woonagtig alhier

en hebbe ick onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor

 

1792

Asselt O1792-002   -   29-03-1792   -   afb. 111 nr. 4

op heden vrijdag zijnde den 30 meert 1792 is op

den kerckhof deser parochie begraven het ligchaem

van Christianus oud thien jaeren overleden den 29

deser s’naermiddags ten 3 ueren wettigen sone van

Hendricus Maessen ackerman woonagtig alhier en

hebbe ick onder pastor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1792 julius

Asselt O1792-003   -   17-07-1792   -   afb. 111 nr. 5

op heden donderdag zijnde den 19  julii 1792 is het

ligchaem van Peter Peters wedeman en inwoonder

begraeven op den kerckhof deser gemeente oud ontrent

76 jaeren overleden den 17 deses s’naermiddaegs ontrent

6 ueren, en hebbe ick onder pastoor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1793 junius

Asselt O1793-001   -   24-06-1793   -   afb. 111 nr. 6

op heden dijnsdag zijnde den 25 junii 1793

is het ligchaem van Zepherinus begraven op den

kerckhof deeser gemeente oud ontrent de ne-

gen weeken gestorven den 24 deser s’morgens

ten 7 ueren wettigen sone van Petrus Wutz

daeghuijrder woonagtig alhier en hebbe ick

onder pastoor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1793 augustus

Asselt O1793-002   -   01-08-1793   -   afb. 111 nr. 7

op heden saterdag den 3de augusti 1793

is het ligchaem van Godefridus begraven

op den kerckhof deeser gemeente oud ontrent

de 20 jaeren, gestorven den 1sten deeser s’a-

vonts ten 7 ueren wettigen sone van Joannes

Coonen daeghuijrder woonagtig alhier.

en hebbe ick onder pastoor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1793 decembris

Asselt O1793-003   -   25-12-1793   -   afb. 111 nr. 8

op heden vrijdag den 27. xbris 1793 is het lig-

chaem van Dionijsius begraven op den kerckhof

deser gemeente oud 7 jaeren gestorven om den avont

den 25. deser wettigen sone van Anna Kusters we-

duwe van Jacob Peters zal(i)g(e)r wonagtig alhier. en

hebbe ick onder pastoor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor

 

1794 januarius

Asselt O1794-001   -   17-01-1794   -   afb. 111 nr. 9

op heden saterdag zijnde den 18. deser 1794 is

op den kerckhof deeser parochie begraeven het

ligchaem van Joanna oud 3 jaeren overleden den 17.

deser s’morgens ten 9 uijren wettige dogter van

Christianus Wutz schoenmaeker wonagtig

in Swalmen, en hebbe ick onder pastoor deese getekent.

J. B. Severijns vice pastor

 

1794. julius

Asselt O1794-002   -   13-07-1794   -   afb. 112 nr. 1

op heden woensdag zijnde den 16. deeser 1794

zijn de ligchaemen van Rudgerus Joosten oud ontrent

twintig jaeren sone van Theod. Joosten daeg-

huijrder wonagtig alhier en van Gerardus

Jansen oud ontrent twe en twintig jaeren sone

van Joannes Jansen daeghuijrder wonagtig tot

Leeuwen gelegen onder Maesneel begraven op

den kerckhof deeser gemeente, de welcke alle-

bijde den 13 deeser s’avonts ten 8 urent ontrent

den hof genaemt het Hateboer in de Maes ver-

droncken en hier den 15 deeser aen land aen ge-

dreven zijn. en hebbe ick onder pastoor deese

getekent. J. B. Severijns vice past.

 

1794 augustus

Asselt O1794-003   -   21-08-1794   -   afb. 112 nr. 2

op heden saturdag zijnde den 23 deeser 1794

is het ligchaem van Wilhelmus Zanders wet-

tigen man van Anna Heijnen inwoonder, begra-

ven op den kerckhof deeser parochie overleden

den 21 deser s’morgens ontrent twe ueren, en

hebbe ick onder pastoor deese geteekent

J. B. Severijns vice pastor

 

1794. september

Asselt O1794-004   -   19-09-1794   -   afb. 112 nr. 3

op heden vrijdag zijnde den 19 deeser 1794

is het ligchaem van Catharina Daniels wetti-

ge huijsvrouw van Franciscus Conen inwoon-

der begraeven op den kerckhof deser gemeente over-

leden den 17 deeser s’morgens ontrent 2 ueren en

hebbe ick onder pastoor deese getekent

J. B. Severijns vice pastor