GenBronnen

maas

Asselt overlijdens 1785-1789


1785 sepulti sunt sequentes

Asselt O1785-001   -   03-01-1785   -   FS afb. 109 nr. 1

op heden dijnsdagh den 4 jann: des jaers 1785 is het

lichaem van Dionisius Custers wedeman inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den

3den deser snachts ten 3 uiren: A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1785-002   -   04-02-1785   -   afb. 109 nr. 2

op heden sondagh den 6 febr: 1785 is het lichaem van Cornelius oudt

ontrent 18 maenden wettigen soon van Willem Beek inwoonder,

begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den 4 deser

snachts ontrent 10 uire. A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1785-003   -   26-02-1785   -   afb. 109 nr. 3

op heden saterdagh den 26 februari 1785 is het lichaem van Christina

oudt 2 maenden wettige dochter van Josephus Joosten inwoonder in

Swalmen, begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den 25

deser smorgens ontrent 5 uire. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1785-004   -   02-05-1785   -   afb. 109 nr. 4

op heden dinsdagh den 3 meij 1785 is het lichaem van

Catharina Beek huisvrouw van Hendrick Spe inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie overleden den 2 deser

smorgens ontrent 3 uire. A van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1785-005   -   15-07-1785   -   afb. 109 nr. 5

op heden sondagh den 17 juli 1785 is het lichaem Margarita Heijnen

huisvrouw van Peter Wijnen ackerman en inwoonder begraven op den

kerckhof deser parochie overleden den 15 deser snachts ontrent een

uire. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1785-006   -   01-10-1785   -   afb. 109 nr. 6

op heden maendagh den 3 8bris 1785 is het lichaem van Maria Gertru-

dis oudt 4 maenden wettige dochter van Petrus Wijnen inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den 1 deser snachts

ontrent 12 uiren. A: van Cruchten vice pastor.

 

1786

Asselt O1786-001   -   10-01-1786   -   afb. 109 nr. 7

op heden woensdagh den 11 jannuarij des jaers 1786 is het lichaem

van Hermanus oudt 3 maenden wettigen soon van Christopher Rama-

kers inwoonder en pachter begraven op den kerckhof deser parochie

overleeden den 10 deser naermiddagh den 10 deser [sic] ten 3 uiren

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1786-002   -   09-04-1786   -   afb. 109 nr. 8

op heden maendagh den 10 april des jaers 1786 is het

lichaem van Leonardus oudt 2½ maendt wettigen soon van

Joannes Ramakers inwoonder en pachter begraven op den kerckhof

deser parochie overleden den 9 deser smorgens te 6 uiren

A: van Cruchten vice pastor

 

1787

Asselt O1787-001   -   15-01-1787   -   afb. 109 nr. 9

op heden woensdagh den 17 jann: des jaers 1787 is het lichaem

van Joannes Thelen wettigen man van Christina Willems in-

woonder begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den 15

deser smorgens ontrent 4 uiren

A van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1787-002   -   28-02-1787   -   afb. 109 nr. 10

op heden donderdagh den 1 meert 1787 is het lichaem van Hermanus oudt

1 maend wettigen soon van Christopher Ramakers pachter en

inwoonder begraven op den kerckhof deser parochie overleden gisteren

morgen. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1787-003   -   27-09-1787   -   afb. 109 nr. 11

op heden saterdagh den 29 7bris des jaers 1787 is het lichaem

van Arnoldus Heijnen inwoonder ongetrouwd begraven op den

kerckhof deser parochie overleden den 27 deser ontrent 12

uiren. A: van Cruchten vice pastor.

 

1788

Asselt O1788-001   -   07-02-1788   -   afb. 109 nr. 12

op heden vrijdagh den 8 febru. 1788 is het lichaem van

van [sic] Catharina wettige dochter van Willem Beeck inwoon-

der, oudt 5 weeken begraven op den kerckhof deser parochie,

overleden gisteren morgen ontrent 4 uiren

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1788-002   -   13-02-1788   -   afb. 109 nr. 13

op heden donderdagh den 14 febru: 1788 is het kindt van Leonardus

Coenen inwoonder ende pachter, in noodt van de vroetvrouwe

gedoopt, begraven op den kerckhof deser parochie, overleden gisteren

morgen A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1788-003   -   15-02-1788   -   afb. 110 nr. 1

op heden sondagh den 17 febru: 1788 is het lichaem van

Catharina Hoefnagels huisvrouwe van Leonardus Coenen

pachter ende inwoonder begraven op den kerckhof deser paro-

chie, overleden den 15 deser savonds ontrent 7 uiren

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1788-004   -   08-03-1788   -   afb. 110 nr. 2

op heden sondagh den 9 meert 1788 sijn begraven de lichaemen

van Joannes oudt ontrent 12 jaeren, ende Anna Catharina oudt

ontrent 5 jaeren beijde kinderen van Albertus van Dael pach-

ter van Sijperhof overleden den 8 ontrent middernacht,

begraven op den kerckhof deser parochie.

A van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1788-005   -   13-03-1788   -   afb. 110 nr. 3

op heden vrijdagh den 14 meert is begraven het lichaem

van Maria Gertrudis oudt 7 jaren overleden 13 deser

dchter van Albertus van Dael pagter van Sijperhof

desen act geconsummeert door de onderges(chreven)s naer het afsterven

van den eerw. heere A: van Cruchten vicepast:

J: A: Hennen pastor.

 

Asselt O1788-006   -   23-05-1788   -   afb. 110 nr. 4

op heden sondagh den 25 meij 1788 is op den kerckhof

deeser parochie begraven het ligchaem van Theodorus oud

2 jaeren 5 maenden, overleden den 23 deeser s’naermiddags

ten 6 uren wettigen sone van Henricus Maessen ackerman

wonagtig alhier.

Jo(ann)es Bapt. Severijns d[eser]v[i]dor sacel. de Asselt

 

junius

Asselt O1788-007   -   06-06-1788   -   afb. 110 nr. 5

op heden saterdagh den 7 juni 1788 is op den kerckhof

deeser parochie begraeven het lichaem van Angelina oud

3 weken overleden den 6den deeser s’morgens ontrent 3

ueren, wettige dogter van Theodorus Geraedts ackerman

wonagtig alhier. J. B. Severijns d(ser)v(i)dor sacel. de Asselt

 

registrum sepultorum

in cemeterio parochiali de Asselt pro anno 1789no

november

Asselt O1789-001   -   07-11-1789   -   afb. 110 nr. 6

op heden sondag den 8. november 1789. is het ligchaem van Jo-

annes oud 15 weken, soone van Antonius Sillen daghuerder en

inwoonder, begraven op den kerckhof deeser parochie overleden den

7 deses ten vijf ueren smorgens.

J. B. Severijns vice pastor