GenBronnen

maas

Asselt overlijdens 1780-1784


a(nn)o 1780 sepulti sunt

Asselt O1780-001   -   01-01-1780   -   FS afb. 106 nr. 6

1ma jann: circa 3tiam post meridianam obiit in

Asselt Windelina Tulmes vidua Henrici Mooren, in

cæmeterio sepulta: A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1780-002   -   01-05-1780   -   afb. 106 nr. 7

1ma maij inventa est in Asselt proles fæminea mortuæ æta-

tis /: ut judicatur :/ circiter quartuar annorum, quæ tumescente

Mosa aquarum alluvie illue deducta, in cæmeterio sepul-

ta est. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1780-003   -   09-06-1780   -   afb. 107 nr. 1

nona junij circa decimam vespertinam obiit in Asselt

Joannes Borgh maritus Gertrudis Heijnen in cæmeterio

sepultus: A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1780-004   -   09-07-1780   -   afb. 107 nr. 2

nona julij circa undecimam nocturnam obiit in Asselt

Catharina Hendricks vidua Mathiæ Evers, in cæmeterio

sepula: A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1780-005   -   19-08-1780   -   afb. 107 nr. 2

19 aug(us)ti circa 2dam nocturnam obiit in Asselt Maria

ætatis unius mensis infans Petri Wijnen in cæmeterio

sepulta A van Cruchten vice pastor

 

a(nn)o 1781 sepulti sunt sequentes

Asselt O1781-001   -   16-01-1781   -   afb. 107 nr. 3

16 jann: circa 7mam matutinam obiit in Asselt

Albertus Peters maritus Wilhelminæ Maesen in

cæmeterio sepultus. A van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1781-002   -   10-09-1781   -   afb. 107 nr. 4

op heden dinsdagh den 11 7bris 1781 is het lichaem van

Henricus, oudt 2 jaeren soon van Joannes Bergh inwoonder,

begraven op den kerckhof deser parochie overleeden gisteren

avondt ten 7 uiren, en hebbe ick vice pastor deese getekent

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1781-003   -   28-09-1781   -   afb. 107 nr. 5

op heden saterdagh den 29 7bris 1781 is het lichaem van

Petrus oudt 5 jaeren soon van Joannes Borgh inwoonder, begraven

op den kerckhof deser parochie overleden den 28 deses smorgens ten

5 uiren, en hebbe ick vice pastor dese geteekent

A van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1781-004   -   04-10-1781   -   afb. 107 nr. 6

op heden vrijdagh den 5 8bris des jaers 1781 is het lichaem van Mech-

tildis oudt 3 maenden dochterken van Leonardus Spe inwoonder begraven op

den kerckhof deser parochie overleden den 4 des snachts ten een uiren, en

hebbe ick vice pastor dese geteekent. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1781-005   -   15-10-1781   -   afb. 107 nr. 7

op heden woensdagh den 17 8bris des jaers 1781 is het lichaem

van Cornelius, oudt 11 maenden, soon van Godefridus Mooren inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie overleeden den 15 deses savonts

ten 8 uiren. en hebbe ick vice pastor dese geteekent

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1781-006   -   28-12-1781   -   afb. 107 nr. 8

op heden sondagh den 30 xbris des jaers 1781 is het lichaem van

Henderina Spe huisvrouwe van Paulus Maessen inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie overleden den 28 deses

naer middagh om 2 uiren: en hebbe ick vice pastor dese ge-

teekent. A: van Cruchten vice pastor

 

a(nn)o 1782 sepulti sunt sequentes

Asselt O1782-001   -   06-02-1782   -   afb. 107 nr. 9

op heden vrijdagh den 8 febru: des jaers 1782 is het lich-

aem van Willem Albers wettigen man Catharina Daniels

inwoonder, begraven op den kerckhof deser parochie overleeden

den 6 deses smorgens ontrent 6 uiren, en hebbe ick vice pastor

dese geteekent. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1782-002   -   07-02-1782   -   afb. 107 nr. 10

op heden sondagh den 10 febru: des jaers 1782 is het lichaem

van Joanna Slabbers wed(uw)e van Dirck Maesen, inwoonders begra-

ven op den kerckhof deser parochie overleden den 7 deses

smorgens ontrent 8 uiren. en hebbe ick vice pastor dese ge-

teeken. A: van Cruchten

 

Asselt O1782-003   -   11-06-1782   -   afb. 107 nr. 11

op heden den 13 juni des jaers 1782 is het lichaem van

Petrus oudt 11 maenden soon van Jacob Peters inwoonder begra-

ven op den kerckhof deser parochie overleden den 11 deses

savonts ten 11 uiren en hebbe ick vice pastor dese geteekent.

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1782-004   -   23-08-1782   -   afb. 107 nr. 12

op heden sondagh den 25 august: des jaers 1782 is het

lichaem van Jacobus Heijnen wedeman inwoonder begraven

op den kerckhof deser parochie overleeden den 23 deses smorgens

ontrent thien uiren, en hebbe ick vice pastor dese

geteekent A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1782-005   -   23-10-1782   -   afb. 107 nr. 13

op heden den 24 8bris des jaers 1782 is het lichaem van Jaco-

mina oudt 23 dagen wettige dochter van Gerardus Custers in-

woonder begraven op den kerckhof deser parochie overleden den

23 deser smorgens ontrent 8 uiren en hebbe ick vice pastor

dese geteekent: A van Cruchten vice pastor.

 

1783 sepulti sunt sequentes

Asselt O1783-001   -   04-01-1783   -   afb. 108 nr. 1

op heden maendagh den 6 jannuari des jaers 1783 is het

lichaem van Peter Peters wettigen man van Christina Willems

inwoonder begraven op den kerckhof deser parochie, overleeden

den 4 deses smorgens ontrent 8 uiren. en hebbe ick vice pastor

dese geteekent: A: van Cruchten vice pastor in Asselt

 

Asselt O1783-002   -   07-02-1783   -   afb. 108 nr. 2

op heden sondagh den 9 febr: des jaers 1783 is het lichaem

van Henricus oudt 2½ jaeren wettigen soon van Cornelius

Getseler inwoonder, begraven op den kerckhof deser parochie

gestorven den 7 savonts ontrent 10 uiren. hebbe ick vice

pastor dese geteekent. A: van Cruchten.

 

Asselt O1783-003   -   14-02-1783   -   afb. 108 nr. 3

op heden saterdagh den 15 febru: des jaers 1783 is het lichaem van

Margareta oudt 4 jaeren wettige dcochter van Albertus Peters in-

woonder, begraven op den kerckhof deser parochie, gestorven den 14

deser smorgens ten 7 uiren: hebbe ick vice pastor dese geteekent

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1783-004   -   07-03-1783   -   afb. 108 nr. 4

op heden sondagh den 9 meert des jaers 1783 is het lichaem van Joannes

oudt 7 maenden wettigen soon van Henricus Wijnen inwoonder, begraven

op den kerckhof deser parochie, overleden den 7 deser snachts ten 11 uiren

hebbe ick vice pastor dese geteekent: A: van Cruchten vice pastor

in Asselt.

 

Asselt O1783-005   -   19-07-1783   -   afb. 108 nr. 5

op heden sondagh den 20 juli des jaers 1781 is het lich-

aem van Hermanus Hamaker oudt 23 jaeren knecht op den

Sijper hof uit de parochie van Borre, begraven op den kerckhof

deser parochie overleeden gisteren morgen ontrent seven uiren

en hebbe ick vice pastor dese geteckent: A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1783-006   -   15-09-1783   -   afb. 108 nr. 6

op heden dinsdagh den 16 7bris des jaers 1783, is het lichaem van

Mathia oudt 9 jaeren wettige dochter van Hermanus Evers inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den 15 deser savonts

ontrent 7 uiren en hebbe ick vice pastor dese geteekent

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1783-007   -   21-09-1783   -   afb. 108 nr. 7

op heden maendagh den 22 7bris des jaers 1783 is het lichaem van

Willem oudt 6 jaeren wettigen soon van Hermanus Evers inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie overleden den 21 deses naermid[d]agh

om 3 uire. hebbe ick dese vice pastor dese geteckent

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1783-008   -   23-09-1783   -   afb. 108 nr. 8

op heden woensdagh den 24 7bris 1783 is het lichaem van Anna Ma-

ria oudt 8 maenden wettige dochter van Hermanus Evers, inwoonder

begraven op den kerckhof deser parochie, overleden den 23 deser savonts om

7 uire en hebbe ick vice pastor dese geteekent.

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt O1783-009   -   02-10-1783   -   afb. 108 nr. 9

op heden vrijdagh den 3 8bris des jaers 1783 is het lichaem van

Wilhelmus oudt ontrent 17 jaeren wettigen soon van Henricus Peters

inwoonder begraven op den kerckhof deser parochie, overleden gis-

teren avont om thien uiren. hebbe ick vice pastor dese geteekent

A van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1783-010   -   03-10-1783   -   afb. 108 nr. 10

op heden saterdagh den 4 8bris des jaers 1783 is het lichaem van

Maria Gertrudis oudt 6 jaeren wettige dochter van Linnardus Coonen

inwoonder begraven op den kerckhof deser parochie, overleden gisteren

ten 4 uire naermiddagh. hebbe ick vice pastor dese geteekent:

A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt O1783-011   -   01-12-1783   -   afb. 108 nr. 11

op heden woensdagh den 3 xbris des jaers 1783 is het lichaem van

Gertrudis Jansen huisvrouw van Peter Peters inwoonder begraven op den

kerckhof deser parochie, overleden den 1 deser savonts ontrent ten 7 uiren

en hebbe ick vice pastor dese geteekent. A: van Cruchten vice pastor in

Asselt

 

1784

Asselt O1784-001   -   06-04-1784   -   afb. 108 nr. 12

op heden donderdagh den 8 april des jaers 1784, is het lichaem

van Franciscus Chefneue ongetrouwd in sijn leven pachter van den Asselter

hoeve, begraven in de kercke van Asselt: overleden den 6 deses smorgens on-

trent 7 uire. hebbe ick vice pastor dese geteeken

A: van Cruchten vice pastor in Asselt.

 

Asselt O1784-002   -   27-04-1784   -   afb. 108 nr. 13

op heden donderdagh den 29 april des jaers 1784 is het lichaem van Michael

oudt 9 jaeren wettigen soon Gerardus Custers inwoonder, begraven op den

kerckhof desen parochie, overleden den 27 deser savonts ten 7 uiren: hebbe ick

vice pastor dese geteekent. A: van Cruchten vice pastor