GenBronnen

maas

Asselt RK dopen 1795-1797


1795 junius

Asselt D1795-001   -   07-06-1795   -   FS afb. 103 nr. 6

op heden sondaeg zijnde den 7. deeser

1795 is gedoopt Elisabet wettige dogter van Henricus

Maessen en van Catharina Joosten zijne huijsvrouwe beijde woon-

agtig alhier, geboren den 6 deser s’avonts ten 9 ueren den pe-

ter is geweest Mathijs Geraets woonagtig in Swalmen en de

meter Joanna Joosten woonagtig alhier.

dit is het + teken van H: Maessen.

dit is het + teken van Mathijs Geraets

dit is het + teken van Joanna Joosten.

J. B. Severijns vice pastor

 

register der gedoopten

in de parochiale kerck van Asselt voor den jaere

1796

 

1796. februarius

Asselt D1796-001   -   05-02-1796   -   afb. 104 nr. 1

op heden vrijdag zijnde den 5 februarij 1796 is

gedoopt Henricus wettigen sone van Albertus /: vulgo

Auldert :/ Mooren daeghuijrder en Jda Pex zijne

wettige huijsvrouw bijde woonagtig alhier, geboren

den 4 deser s’avonts ten 10 ueren. den peter is

geweest Wilhelmus Reijnders woonagtig in Besel

en de meter Catharina Pex woonagtig alhier

den vader absent.

J. B. Severijns vice pastor

 

1796 september

Asselt D1796-002   -   07-09-1796   -   afb. 104 nr. 2

op heden woensdag den 7 februarii [sic] 1796 is gedoopt

Henricus wettigen sone van Antonius Sillen daeg-

huijrder en van Petronella Simons zijne wettige

huijsvrouw bijde woonagtig alhier, geboren deesen mor-

gen ontrent de een uere. den peter is geweest Cil

Sillen daeghuijrder en de meter Catharina Simons

bijde woonagtig onder Maesneel

den vader absent

dit teken x maekt Cil Sillen

dit teken x maekt Catharina Simons bijde

schrijvens onervaeren.

J. B. Severijns vice pastor

 

1796 october

Asselt D1796-003   -   09-10-1796   -   afb. 104 nr. 3

op heden sondag zijnde den 9 8bris 1796 is gedoopt

Helena wettige dogter van Joannes Zegers daeghuijr-

der en van Theodora Slabbers zijne wettige huijsvrouwe

geboren den 8den s’avont om 7 ueren, den peter is ge-

weest Adolphus Slabbers woonagtig in Besel en de

meter Anna Heijnen woonagtig alhier

den vader absent

dit is het x merckteken van Adolphus Slabbers

dit is het x merckteken van Anna Heijnen bijde

schrijvens onervaeren

J. B. Severijns vice pastor in Asselt

 

1796 october

Asselt D1796-004   -   10-10-1796   -   afb. 104 nr. 4

op heden maendag zijnde den 10 deeser 1796 is

gedoopt Jacobus wettigen soone van Christophorus

Raemaekers pachter van den Naenhof en Maria

Mevissen zijne wettige huijsvrouw bijde woonagtig al-

hier, geboren gisteren middag om 3 ueren den peter is

geweest Christianus Bongaerts woonagtig in Swalmen

en de meter Getrudis Geraerdts woonagtig in Swalmen

den vader absent

[handtekeningen:] Christiaen Bongaerts Getruijdes Geraetes

J. B. Severijns vice pastor in Asselt

 

1796 october

Asselt D1796-005   -   27-10-1796   -   afb. 104 nr. 5

op heden donnerdag zijnde den 27 deeser 1796 is gedoopt

Gerardus wettigen soone van Joannes Panster daeghuijr-

der en van Helena van Krugten zijne wettige huijsvrouw

bijde woonagtig alhier geboren desen morgen ten 4 ueren

den peter is geweest Henricus Kusters en de meter Wil-

helmina van den Berg bijde woonagtig alhier.

den vader absent

dit x teken maekt Henricus Kusters

dit x teken maekt Wilhelmina van den Berg

J. B. Severijns vice pastor in Asselt

 

1797 martius

Asselt D1797-001   -   06-03-1797   -   afb. 105 nr. 1

op heden dijnsdag zijnde den 6 meert 1797

is gedoopt Christina wettige dogter van Pe-

trus Wutz daeghuijrder en van Catharina Pex

zijne wettige huijsvrouw bijde woonagtig alhier

geboren gisteren avont om 7 ueren den peter is

geweest Christianus Wutz woonagtig tot Swalmen

in wiens plaets gestaen heeft Cornelius van

Beken woonagtig tot Swalmen en de meter is

geweest Jda Pex woonagtig alhier

den vader absent

[handtekeningen:] Cornelius van Beeken IJda Pex

J. B. Severijns vice past. in Asselt

 

1797 martius

Asselt D1797-002   -   16-03-1797   -   afb. 105 nr. 2

op heden donnerdag zijnde den 16 meert 1797 is ge-

doopt Gerardus geboren deesen morgen om 4 ueren wet-

tigen sone van Godefridus Rulkens daeghuijrder en

Petronella Beeck zijne wettige huijsvrouw bijde woon-

agtig alhier: den peter is geweest Thomas Beek

woonagtig alhier en de meter Joanna Rulkens

woonagtig in Besel

den vader absent

dit x teken maekt Thomas Beek

dit x teken maekt Joanna Rulkens

bijde schrijvens onervaeren

J. B. Severijns vice pastor in Asselt