GenBronnen

maas

Asselt RK dopen 1790-1794


register der gedoopten in de pa-

rochiale kerk van Asselt voor den jaere

1790

 

januarius

Asselt D1790-001   -   16-01-1790   -   FS afb. 99 nr. 6

op heden saturdag den 16 deses jaers 1790 is gedoopt

Gerardus geboren alhier s’naermiddaegs om 12 uren

wettigen sone van Henricus Spee daeghuijrder en van

Catharina Hendrickx sijne huijsvrouw bijde wonagtig alhier

den peter is geweest Joannes Hendrickx wonagtig tot Be-

sel en de meter Joanna Jansen woonagtig alhier

dit + teken maekt Henricus Spee

dit + teken maekt Joannes Hendrickx

dit + teken maekt Joanna Jansen

J. B. Severijns vice pastor

 

februarius

Asselt D1790-002   -   15-02-1790   -   afb. 100 nr. 1

op heden maendag den 15 deeses februaris 1790 is gedoopt Albertina

vulgo Bertje geboren alhier desen morgen om 7 ueren wettigen dogter

van Henricus Wijnen ackerman en schepen deeser ge-

meente en van Ida Sanders sijne huijsvrouw bijde woo-

nagtig alhier, den peter is geweest Joannes Ramakers

ackkerman wonagtig alhier en de me-

ter Jacomina Wijnen wonagtig onder Maesniel.

[handtekeningen:] Henricus Wijnen

Johannes Ramakers

IJacomijn Winen

J. B. Severijns vice pastor

 

1790 martius

Asselt D1790-003   -   13-03-1790   -   afb. 100 nr. 2

op heden saterdag den 13 meert 1790 is ge-

doopt Anna Getrudis gebooren alhier deesen morgen

om 3 ueren wettige dogter van Leonardus Spee dag-

huijrder en van Maria Joosten sijne huijsvrouw bijde

wonagtig alhier. den peter is geweest Paulus Maessen

daghuijrder en de meter Getrudis Joosten bijde wonag-

tig alhier.

den vader absent

dit x teken maekt Paulus Maessen

dit + teken maekt Getrudis Joosten

J. B. Severijns vice pastor

 

1790 septembris

Asselt D1790-004   -   30-09-1790   -   afb. 100 nr. 3

30ma die 7bris circa secundam ma-

tutinam natus est et eodem die bapti-

zatus Joannes filius legitimus Anthonii

Sillen et Petronellæ Simons conjugum

susceptores fuerunt Josephus Sillen ex

Maesneel et Maria Cox ex Asselt

J. B. Severijns vice past. in Asselt

 

november

Asselt D1790-005   -   03-11-1790   -   afb. 100 nr. 4

2da die 9bris natus et 3tia baptisatus

est Jacobus filius legitimus Christophori

Raemackers et Mariæ Mevissen conjugum

susceperunt eum Tilmannus Mevissen

et Wilhelmina Zanders habitantes in Asselt

J. B. Severijns vice p. in Asselt

 

decembris

Asselt D1790-006   -   18-12-1790   -   afb. 100 nr. 5

18va die 10bris circa 12mam nocturnam natus et

eodem die baptisatus est Leonardus filius legi-

timus Joannis Raemaekers et Wilhelminæ Zanders

conjugum susceptores fuerunt Joannes Zan-

ders ex Swalmen et Maria Mevissen ex Asselt

J. B. Severijns vice past. in Asselt

 

1791 februarius

Asselt D1791-001   -   23-02-1791   -   afb. 101 nr. 1

23tia februarii nata et eodem die baptisata est

Joanna filia legitima Alberti /: vulgo Auldert :/ Moren

et Idæ Pex conjugum susceptores fuerunt Hen-

ricus Pex et Cornelia Moren ex Besel.

J. B. Severijns vice past. in Asselt

 

martius

Asselt D1791-002   -   01-03-1791   -   afb. 101 nr. 2

1ma martii tempore matutatino nata et eodem

die baptisata est Catharina filia legitima

Leonardi Coonen et Getrudis Jorissen conjugum

susceptores fuerunt Franciscus Coonen et

Hendrina Jorissen ex Neer.

J. B. Severijns vice past. in Asselt.

 

majus

Asselt D1791-003   -   19-05-1791   -   afb. 101 nr. 3

19na maji circa 4tam pomeridernam na-

ta et ab obstetrice in matris utero baptisata

puella filia legitima Joachimi Bongaerts et

Catharinæ Wijnen conjugum, quæ statim

post sacramentum baptismi susceptum obiit

J. B. Severijns vice pastor in Asselt

 

Asselt D1791-004   -   02-06-1791   -   afb. 101 nr. 4

2da junii 1791

circam 6tam matutinam in Asselt natus

et eodem die baptisatus est Theodorus filius

legitimus Henrici Maessen et Catharinæ Joosten

conjugum incolarum susceptores fuerunt

Joannes Slabbers ex Swalmen, et Maria Joosten

ex Swalmen.

J. B. Severijns vice pastor

hoc + signum Henrici Maessen nescientis scribere

[handtekening:] Joannes Slabbers

hoc signum + Mariæ Joosten nescientis scribere

 

septembris 1791

Asselt D1791-005   -   05-09-1791   -   afb. 101 nr. 5

5ta 7bris circa 1mam matutinam natus est et

eodem die baptisatus masculus filius legit: Theodori

Geraedts et Sophiæ Zanders incolarum

conjugum qui statim post baptismatis sacro-

mentum ab obstetrice susceptum obiit.

J. B. Severijns vice pastor

 

1792 april

Asselt D1792-001   -   29-04-1792   -   afb. 101 nr. 6

op heden sondag den 29 april 1792 is gedoopt

Sophia geboren alhier deesen morgen

om 7 uijren wettige dogter van Joannes Raetmae-

kers ackerman en van Wilhelmina Zanders zijne

huijsvrouw bijde woonagtig alhier den peter

is geweest Henricus Wijnen schepen deser gemeente

en de meter Sophia Hendrickx wonagtig

in Swalmen J. B. Severijns vice past.

[handtekeningen:] Joannes Ramaekers H: Wijnen

dit + teken maekt Sophia Hendrickx

 

1792 octobris.

Asselt D1792-002   -   11-10-1792   -   afb. 102 nr. 1

op heden donderdag den 11 8bris 1792 is

gedoopt Wilhelmina wettige dogter van Gerardus

Wenans daeghuijrder en Petronella Beeck bijde

wonagtig alhier geboren deesen morgen om 4 ue-

ren den peter is geweest Lambertus Hendrickx

ackerman en de meter Anna Janssens bijde

woonagtig in Swalmen.

dit is het x merckteken van Gerardus Wijnants

dit is het x merckteken van Lambertus Hendrickx

dit is het x merckteken van Anna Janssens zijnde

deese schrijvens onervaeren.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1793

Asselt D1793-001   -   03-02-1793   -   afb. 102 nr. 2

op heden maendag den 3 februarii 1793 is

gedoopt Petrus, geboren desen nagt om 1 uere

wettigen soone van Hendricus Spee daeghuer-

der en van Catharina Hendrickx bijde woonagtig

alhier den peter is geweest Cornelius Janssen ex

Besel en de meter Margarita Peters tot Asselt

naemens Theodora Engelen woonagtig tot Haelen

den vader absent

dit is het + merckteken van Cornelius Janssen

dit is het + merckteken van Margarita Peters

zijnde bijde schrijvens onervaeren.

J. B. Severijns vice pastor.

 

1793 april

Asselt D1793-002   -   20-04-1793   -   afb. 102 nr. 3

op heden saterdag den 20 april 1793

is gedoopt Zepherinus geboren gisterenavont

om 6 uren wettigen son van Petrus Wutz

daeghuijrder en Catharina Pex zijne huijs-

vrouw bijde wonagtig alhier, den peter is

geweest Hendricus Wutz in wiens naeme

gestaan heeft Joannes Trebels wonagtig

in Swalmen, en de meter is geweest Maria

Verheggen woonagtig alhier.

dit is het + merckteken van Petrus Wutz

[handtekeningen:] Joannes Threbels Marije Verheggen

Joannes Baptista Severijns vice pastor

 

julius

Asselt D1793-003   -   22-07-1793   -   afb. 102 nr. 4

op heden maendag den 22 julii 1793 is ge-

doopt Petrus Wilhelmus geboren alhier dee-

sen naermiddag om een ure wettigen sone

van Albertus /: vulgo Auldert :/ Mooren daeg-

huerder en van Ida Pex zijne huijsvrouw

bijde wonagtig alhier. den peter is geweest

Gerardus Mooren in wiens naeme gestaen

heeft Joannes Threbels wonagtig in Swal-

men en de meter Maria Verheggen wonagtig

alhier.

den vader absent.

[handtekeningen:] Johannes Threbels Marije Verheggen

Joannes Baptista Severijns vice pastor.

 

1793 november

Asselt D1793-004   -   16-11-1793   -   afb. 103 nr. 1

op heden saterdag den 16 november 1793

is gedoopt Jacobus geboren alhier dese

morgen om twe ueren wettige sone van

Antonius Sillen daeghuerder en van Petronella

Simons zijne huijsvrouw bijde woonagtig

alhier den peter is geweest Hend. Simons woon-

agtig alhier en de meter Catharina Sillen woonagtig

onder Maesneel. den vader absent

dit is het + teken van Henricus Simons

dit is het + teken van Catharina Sillen

J. B. Severijns vice pastor

 

1794 januarius

Asselt D1794-001   -   17-01-1794   -   afb. 103 nr. 2

op heden vrijdag den 17 jan. 1794 is gedoopt

Petrus wettigen sone van Joannes Ramakers

akkerman en van Wilhelmina Zanders zijne

huijsvrouw bijde woonagtig alhier geboren de-

sen morgen om 9 uijren den peter is geweest Theo-

dorus Geraedts wonagtig in Swalmen, en de meter is geweest Mechtel-

dis Zanders wonagtig alhier

[handtekening:] J Ramakers

J. B. Severijns vice pastor.

 

1794 januarius

Asselt D1794-002   -   19-01-1794   -   afb. 103 nr. 3

op heden sondag den 19 jan. 1794 is gedoopt Jo-

anna wettige dogter van Leonardus Konen ak-

kerman en van Getrudis Jorissen bijde wonagtig

alhier geboren deesen naermiddag om 2 ueren

den peter is geweest Joannes Konen wonagtig

alhier. en de meter Mechtildis van Dael wonag-

tig tot Ruremonde

dit is het + merckteken van Joannes Konen.

dit is het + merckteken van Mechtildis van Dael

J. B. Severijns vice pastor.

 

1794 januarius

Asselt D1794-003   -   26-01-1794   -   afb. 103 nr. 4

op heden sondag den 26 jan. 1794 is gedoopt

Ida wettige dogter van Henricus Wijnen akkerman

en schepen deeser gemeente en van Ida Zanders zij-

ne huijsvrouw bijde wonagtig alhier geboren gis-

teren avont om 9 uren. den peter is geweest Theo-

dorus Geraets akkerman en de meter Anna Ca-

tharina Wijnen bijde wonagtig tot Swalmen.

den vader absent

[handtekeningen:] Theodorus Geeraedts Anna Catrijna Wijnen

J. B. Severijns vice pastor

 

1794 martius

Asselt D1794-004   -   27-03-1794   -   afb. 103 nr. 5

op heden donderdag zijnde den 27 meert 1794 is

gedoopt Maria Anna wettige dogter van Petrus

Wutz daeghuijrder en van Catharina Pex zijne

huijsvrouw bijde wonagtig alhier geboren gisteren

avont om 10 ueren. den peter is geweest Henri-

cus Pex ackerman wonagtig alhier en de meter Ger-

trudis Pipers wonagtig in Swalmen.

den vader absent

[handtekening:] H Peckx

dit is het x merckteken van Getrudis Pipers

J. B. Severijns vice pastor