GenBronnen

maas

Asselt RK dopen 1780-1784


anno 1780

Asselt D1780-001   -   23-02-1780   -   FS afb. 92 nr. 4

23 febr: natus in Asselt et baptisatus est Petrus

Mathias fil: legit: Leonardi Coonen et Catharinæ

Hoofnagels conjugum in colarum: susceptores Godefridus

van Dael ex Maesniel et Elisabetha Coonen ex Swalmen

A: van Cruchten vice pastor.

hoc + signum Leonardi Coonen: hoc x signum Godefridi

van Dael: et hoc + signum Elisabethæ Coonen nescen-

tium scribere.

 

Asselt D1780-002   -   25-02-1780   -   afb. 92 nr. 5

24 febru: in Asselt nata et 25 baptisata est Henderina

fil: legit: Henrici Wijnen et IJdæ Zanders conjugum in co-

larum, susceptores Sebastianus Zanders ex Swalmen et

Joanna Wijnen ex Maesniel: A: van Cruchten vice

pastor: [handtekeningen:] Henricus Wijnen Sebastianus Sanders

Johanna Wijnen

 

Asselt D1780-003   -   07-05-1780   -   afb. 92 nr. 6

7ma maij nata est in Asselt circa decimam matutinam

et eodem baptisata est Maria Elisabetha filia legiti-

ma Arnoldi Haesen et Mariæ Elisabethæ Chefneue conju-

gum in colarum, susceptores Sebastianus Heijnen ex Swal-

men /: n(omi)ne Gerardi Haesen ex alden Valckenburgh :/ et

Maria Catharina Chefneue in cola.

A: van Cruchten vice pastor

[handtekeningen:] Arnoldus Haesen Seb: Heijnen

Maria Catrina Chefnue

 

Asselt D1780-004   -   21-07-1780   -   afb. 92 nr. 7

21 julij circa primam postmeridianam nata est in Asselt

et eodem baptisata est Maria fil: legit: Petri Wijnen et

Margaretæ Heijnen conjugum in colarum, susc: Hendrick

Heijnen ex Swalmen et Elisabethæ Jansen ex Swalmen

A: van Cruchten vice pastor [handtekeningen:] Peter Wijnen

Hendrijck Heijnen: hoc signum x Elisabethæ

Jansen nescientis scribere

 

Asselt D1780-005   -   28-11-1780   -   afb. 92 nr. 8

28va 9bris circa primam nocturnam natus est in Asselt

et baptisatus est Cornelius Tilmannus fil: legit: Godefri-

di Mooren et Agnetis Jansen in colarum, susc: Andreas Mooren

et Joanna Jansen in colæ: A: van Cruchten vice pastor

hoc + signum Godefridi Mooren: hoc + signum Andreæ

Mooren: et hoc x signum Joannæ Jansen nescientium

scribere

 

Asselt D1780-006   -   07-12-1780   -   afb. 92 nr. 9

6ta xbris in Asselt natus est circa 6tam vespertinam et 7ma

baptisatus est Mathias fil: legit: Henrici Peters et Mariæ Smeedts

in colarum, susc: Petrus Dircks Ruremundensis et Joanna Smeedts

in cola in arena b: m: v: A: van Cruchten cap: in Asselt

[handtekeningen:] Hendrickus Peeters Peter Deercks

hoc x signum Joannæ Smeedts nescientis scribere

 

Asselt D1780-007   -   31-12-1780   -   afb. 93 nr. 1

31ma xbris circa 3tiam matutinam nata est in Asselt et

baptisata est Sibilla filia legit: Gerardi Custers et Margaritæ

Peters incolarum, susceptores Joannes Peters et Catharina Denier

incolæ Swalmenses: A: van Cruchten vice pastor:

hoc signum x Gerardi Custers hoc + Joannis Peters: et hoc +

Catarinæ Denier nescientium scribere.

 

a(nn)o 1781 baptisati sunt sequentes

Asselt D1781-001   -   04-01-1781   -   afb. 93 nr. 2

4ta janu: circa 12 nocturnam nata est et bapti-

sata Windelina fil: legit: Wilhelmi Beeck et Joannæ

Jansen in colarum, susc: Henricus Spee et Gertrudis Jansen

in colæ: A: van Cruchten vice pastor

hoc x signum Wilhelmi Beeck: hoc x signum Henrici

Spee: et hoc x signum Gertrudis Jansen nescientium

scribere

 

Asselt D1781-002   -   17-03-1781   -   afb. 93 nr. 3

16 martij circa 5tam vespertinam nata in Asselt et 17

baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Alberti

van Dael et Henricæ van den Broeck conjugum in colarum

susc: Sebastianus Heijnen (n(omi)ne Joannis Baptistæ van

der Crabben Ruremondani: et Gertrudis Emets in cola

A: van Cruchten vice pastor [handtekeningen:] Albertus van Dael

Sebastianus Heijnen Geertruidis Emets

 

Asselt D1781-003   -   07-07-1781   -   afb. 93 nr. 4

7ma juli in Asselt nata circa 6tam matutinam, et

eodem baptisata est Mechtildis filia legitima Leonar-

di Spe et Mariæ Joosten conjugum in colarum, susc:

Bartholomeus Spe et Elisabetha Gubbels in colæ

A: van Cruchten vice pastor hoc + signum Leonardi

Spe nescientis scribere Mevis Spe: hoc signum + Eli-

sabethæ Gubbels nescientis scribere

 

Asselt D1781-004   -   12-07-1781   -   afb. 93 nr. 5

op heden donderdagh den 12 julij des jaers 1781 is gedoopt Petrus

geboren tot Asselt smorgens om 2 uiren, wettigen soon van Jacob

Peters woonachtigh binnen Asselt, ende van Anna Custers sijn vrouw oock woonachtig

in Asselt: den peter is geweest Peter Peters woonachtig in Asselt en

de meter Catharina Custers woonachtig in Swalmen; en hebben

den vader den peter en de meter dese beneffens mij vice pastor, geteekent

[handtekening:] Jacobus Peeters. dit + is het teeken van Peter Peters scrivens on ervaren

dit + is het teeken van Catharina Custers scrivens on ervaren.

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1781-005   -   30-08-1781   -   afb. 93 nr. 6

op heden den 30 augusti des jaers 1781 is gedoopt Sebastianus ge-

booren tot Asselt des smorgens om een uire, wettigen soon van

Petrus Wijnen et Anna Margaretha Heijnen sijne vrouwe beijde

woonachtig in Asselt: den peter is geweest Sebastianus Heijnen

woonachtigh in Swalmen en de meter Elisabeth Toskane woon-

achtigh in Neer: en hebben den vader, den peter en de meter

voor de w[elke]: heeft gestaen Anna Elisabeth woonachtigh in Swalmen,

dese beneffens mij vice pastor getekent:

[handtekeningen:] Peter Wijnen Sebastijanus Heinen Anna Elisabeth

Tosquene A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1781-006   -   01-10-1781   -   afb. 93 nr. 7

op heden den 1 8bris des jaers 1781 is gedoopt Petrus Christianus

geboren tot Asselt desen morgen ten 6 uiren, wettigen soon van Henricus

Heijnen et Catharina Bongaerts sijne huisvrouwe beijde woon-

achtigh in Asselt: den peter is geweest Sebastianus Heijnen woonachtigh

in Swalmen en de  meter Eva Bongaerts oock woonachtigh in Swalmen,

in wiens plaetse geheeven heeft Henrica van den Broeck woonent in

Asselt; en hebben dese beneffens mij vice pastor geteekent:

A: van Cruchten vice pastor dit + is het merckteeken van Hendrick Heijnen

scrivens on ervaren. [handtekeningen:] Seb: Heijnen H: van de Broek

 

Asselt D1781-007   -   11-11-1781   -   afb. 93 nr. 8

op heden den 11 9bris des jaers 1781 is gedoopt Christianus gebooren

tot Asselt desen morgen om 2 uiren, wettigen soon van Henricus Maessen

en Catharina Joosten sijne huisvrouw beijde woonachtigh in Asselt: den

peter is geweest Paulus Maessen en de meter Mechtildis Joosten inwoonders:

en hebben dese beneffens mij vice pastor geteeken:

A: van Cruchten vice pastor: dit + is het merckteeken van Hendrick Maessen

dit x is het merckteeken van Paulus Maessen. dit x is het merckteeken

van Mechtildis Joosten alle drije schrijvens onervaren

 

Asselt D1781-008   -   13-12-1781   -   afb. 93 nr. 9

op heden den 13 xbris des jaers 1781 is gedoopt Henricus gebooren tot Asselt desen

morgen omtrent 7 uire wettigen soon van Godefridus Tulmes en Gertrudis Piels

sijne huisvrouw beijde woonachtigh in Asselt den peter is geweest Sebastianus

Heijnen inwoonder van Swalmen /: namens Godefridus van Dael woonachtig tot Roggelt

en de meter Helena Mooren in Asselt. en hebben dese beneffens mij vice pastor

geteekent: A: van Cruchten vice pastor x dit is het merckteeken van Godefri-

dus Tulmes [handtekening:] Seb: Heijnen. dit is x het merckteeken van Helena

Mooren beijde scrijvens onervaren.

 

1782 baptisati sunt

Asselt D1782-001   -   18-07-1782   -   afb. 94 nr. 1

op heden donderdagh den 18 juli des jaers 1782 is gedoopt

Jacob wettigen soon van  Peter Peters et Christina Willems

inwoonders in Asselt, gebooren omtrent ten twee uiren; den

peter is geweest Jacob Peters et de meeter Maria Verheggen

beijde inwoonders in Asselt en hebben deese beneffens mij vice

pastor geteekent A: van Cruchten vice pastor

den vader absent: [handtekeningen:] Jacobus Peeters Marije Verheggen

 

Asselt D1782-002   -   09-08-1782   -   afb. 94 nr. 2

op heden vrijdagh den 9 augusti des jaers 1782 is gedoopt Joan-

nes gebooren in Asselt desen morgen omtrent 4 uiren; wetti-

gen soon van Linnardus Spee et Maria Joosten inwoonders

in Asselt, den peter is geweest Peter Joosten inwoonder en de

meter Joanna Spee woonachtigh in Neer: en hebben dese

beneffens mij onderteekent: [handtekening:] Lennert Spee. dit is x het merck-

teeken van Peter Joosten. dit + is het merckteeken van Joan-

na Spee beijde scrijvens onervaren. A: van Cruchten vice

pastor.

 

Asselt D1782-003   -   18-08-1782   -   afb. 94 nr. 3

op heden sondagh den 18 augusti des jaers 1782 is gedoopt Joannes

gebooren in Asselt gisteren naer middagh omtrent 4 uiren, wetti-

gen soon van Henricus Wijnen en IJda Zanders sijne huisvrouwe

inwoonders, den peter is geweest Wilhelmus Wijnen en de meter

Wilhelmina Zanders inwoonders: en hebben dese beneffens mij

onderteekent: [handtekeningen:] Henricus Wijnen Wijelm Wijnen

Willemina Sanders A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1782-004   -   22-09-1782   -   afb. 94 nr. 4

op heden sondagh den 22 7bris des jaers 1782 is gedoopt Jacomina

geboren gisteren avont om 9 uiren, wettige dochter van Gerardus

Custers ende Margaritæ Peters woonachtig in Asselt, den peter is ge-

weest Sebastianus Heijnen in naeme van Henricus Panzaert beijde

woonachtigh in Swalmen, en de meter Elisabetha Hawinckels in

Swalmen: en hebben dese beneffens mij geteekent

dit x is het teeken van Gerardus Custers. dit x is het teeken van Elisa-

betha Hawinckels beijde scrivens onervaren. [handtekening:] Seb: Heijnen

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1782-005   -   30-10-1782   -   afb. 94 nr. 5

op heden woensdagh den 30 8bris des jaers 1782 is gedoopt Hendri-

na gebooren desen morgen ontrent 11 uiren in Asselt, wettige

dochter van Leonardus Coonen et Catharina Hoofnagels sijne huijsvrou-

we inwoonders: den peter is geweest Henricus Coonen inwoonder en

de meter Agnes van Dael int Maesniel: en hebben dese beneffens

mij geteekent. dit is het teeken x van Henrick Coonen: dit is + het

teeken van Leonardus Coonen. dit x is het Teeken van Agnes

van Dael. A: van Cruchten vice pastor.

 

Asselt D1783-001   -   09-01-1783   -   afb. 94 nr. 6

op heden donderdagh den 9 jann: des jaers 1783 is gedoopt Cornelia

wettige dochter van Godefridus Mooren en Agnes Janssen sijne

huisvrouwe gebooren in Asselt desen morgen om 5 uiren.

den peter is geweest Albertus van Dael en de meter Mechtildis Del-

heije woonent tot Neer: en hebben dese beneffens mij geteekent.

dit x is het teeken van Godefridus Mooren [handtekening:] Albertus van Dael

inwoonder de meter absent. A: van Cruchten vice pastor

 

1783

Asselt D1783-002   -   09-01-1783   -   afb. 94 nr. 7

op heden donderdagh den 9 jann: des jaers 1783 is gedoopt Joannes

wettige soon van Peter Verbon en Gertrudis Heijnen sijne huis-

vrouwe inwoonders, gebooren desen morgen om twee uiren. den pe-

ter is geweest Theodorus Verbon uit Barlo en de meter Mathia Sijbers

inwoonders: en hebben dese beneffens mij geteekent. dit + is het teeken

van Peter Verbon: den peter absent: dit + is het teeken van Mathia

Sijbers beijde scrijvens onervaren. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1783-003   -   13-01-1783   -   afb. 94 nr. 8

op heden maendagh den 13 jann: is gedoopt Anna Maria gebooren in

Asselt desen morgen ten 8½  uire wettige dochter van Hermen

Evers en Anna Heijnen sijne huisvrouw: inwoonders: den peter is geweest

Peter Evers in Swalmen en de meter Anna Gertrudis Smeijers tot Ruremonde

woonende: en hebben dese beneffens mij geteekent. [handtekening:] Hermen Evers

dit + is het teeken van Peter Evers: dit + is het teeken van Anna

Gertrudis Smeijers beijde scrijvens onervaren. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1783-004   -   22-06-1783   -   afb. 94 nr. 9

op heden sondagh den 22 juni des jaers 1783 is gedoopt Henricus geboren desen

nacht ontrent 1 uire wettigen soon van Jacob Peters en Anna Custers in-

woonders: den peter is geweest Dionisius Custers en de meter Gertrudis

Jansen inwoonders, en hebben dese met mij geteekent. [handtekening:] Jacobus Peeters

dit is het teeken van x Dionisius Custers en dit x van Gertrudis Jansen

beijde scrijvens onervaren. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1783-005   -   31-07-1783   -   afb. 95 nr. 1

op heden donderdagh den 31 juli is gedoopt in Asselt Anna

Catharina gebooren desen morgen om 3 uiren wettige dochter

van Albertus van Dael en Henrica van den Broeck inwoonders

den peter is geweest Joannes Henricus Welter uit Rurmonde

en Barbara van den Broeck inwoonderse: en hebben dese be-

neffens mij geteekent [handtekening:] Albertus van Dael. dit + is het

teeken van Joannes Henricus Welter [handtekening:] Barbara van den Broeck

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1783-006   -   06-08-1783   -   afb. 95 nr. 2

op heden woensdagh den 6 augusti des jaers 1783 is gedoopt Cornelius

 geboren desen morgen om 11 uiren wettigen soon van Willem Beeck

en Joanna Jansen inwoonders: den peter is geweest Joannes Jansen

uit Beesel en de meeter Helena Beeck inwoonderse: en hebben

dese beneffens mij geteekent dit is + het teeken van Willem Beeck

en dit x is het [teeken] van Joannes Jansen: en dit x van Helena

Beeck alle scrijvens onervaren A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1783-007   -   22-09-1783   -   afb. 95 nr. 3

op heden maendagh den 22 7bris 1783 is gedoopt Joanna geboren

gisteren avont ten 7 uire wettige dochter van Henricus Maesen en

Catharina Joosten inwoonders, den peter is geweest Petrus Joosten

Wilhelmina Maesen inwoonders: en hebben dese beneffens mij

geteekent. dit x is het teeken van Henricus Maesen, en dit + van

Petrus Joosten, en dit x van Wilhelmina maesen alle scrijvens

onervaren. A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1783-008   -   22-09-1783   -   afb. 95 nr. 4

op heden maendagh den 22 7bris 1783 is gedoopt Joannes

geboren gisteren avont ten 11 ure wettigen soon van Gerardus

Custers en Margarita Peters inwoonders. den peter is geweest

Godefridus Meerts en Gertrudis Peters inwoonders en hebben dese

beneffens mij geteeckent. dit + is het teeken van Gerardus Custers

en dit + van Godefridus Meerts en dit + van Gertrudis Peters

A: van Cruchten vice pastor

 

a(nn)o 1784.

Asselt D1784-001   -   26-01-1784   -   afb. 95 nr. 5

op heden maendagh den 26 jannuari des jaers 1784 is gedoopt

Joannes geboren desen morgen ontrent 7 uiren in Asselt, wettigen soon

van Henricus Wijnen en IJda Sanders inwoonders, den peter is

geweest Joannes Sanders inwoonder en de meter Anna Maria

Wijnen uit Maesniel en hebben dese neffens mij geteekent.

[handtekeningen:] Henricus Wijnen Joannes Sanders Annamrij Wijnen

 

Asselt D1784-002   -   23-03-1784   -   afb. 95 nr. 6

op heden dinsdagh den 23 meert des jaers 1784 is gedoopt Gerar-

dus Mathias geboren gisteren avont ontrent 6 uiren, wettigen soon van

Godefridus Tulmes en Gertrudis Pijls inwoonders, den peter is geweest

Petrus Pils uit Buggenum en de meter Aldegundis Heuts inwoonders

en hebben dese beneffens mij geteekent [handtekening:] Peter Pils dit is het teeken

van Aldegondis Heuts + scrijvens onervaren den vader absent.

A: van Cruchten vice pastor

 

Asselt D1784-003   -   15-11-1784   -   afb. 95 nr. 7

op heden maendagh den 15 9bris des jaers 1784 is gedoopt Cornelia geboren

desen morgen in Asselt wettige dochter van Henricus Heijnen en Catharina

Bongaerts inwoonders den peter is geweest Tilmannus Bongaerts woo-

nend in Buggenom en de meter Petronella Heijnen inwoonders: hebben

dese geteekent. dit x is het teeken van Henricus Heijnen Teilmanis

Bongaerts en dit x is het teeken van Petronella Heijnen scrijvens onervaren

A: van Cruchten vice pastor