GenBronnen

maas

Arcen bepaling 1792 inzake doop uitreksels


bron: RHCL Maastricht – Arcen boek 4 blz. 1

 

omschrijving: voorschrift van de bisschop van 15 october 1792 bepaalt, dat pastoor alleen gezegelde doop extracten mag verstrekken uit de registers.

 

nota

 

ad requisitionem collegii regii administratum

Gelriensis mandat excellentissimus d(omi)nus ep(iscop)us Ruræ-

mundensis d dato 15. octobris 1792. ne pastor dit

extractum ex libro baptismali nisi in charta sigil-

lata.