GenBronnen

maas

Arcen begrafenis 1632


Bron: Arcen huwelijken van 1632 - blz. 288 nr. 1


Arcen begrafenis 6 april 1632 van Hans Flanck


[gevonden tussen Arcen huwelijken van 1632 - blz. 288 nr. 1]


anno 1632 den 20 april so ijs

voor mij pastor Alexander Noten

gecomen den manhafften etc:

capitein Johan Michael Dotes

mijt seinen fuerder Niclas Peter

van Sluit en bauen Tricht des

bijschdoms Luick, ende Jost Vnrou

van Reibbrich vt Westphalen

carperral der seluiger com-

paneijen, die welcke alle beijden

op haren eijdt verclaren dat

Hanβ Flanck beij s. Jansbergh

in Lutzenberger lande ijs getrout

tot Weijnen in die hospital kircke

mijt Margrieta Weijblosein geba-

ren tot Weijnen, dijt is geleden

13 jahr st. Jan tocomende den

voorβ Hans is tot Brochuisen-

forst voor den veijant doot

geschoten ende den 6 april

tot Arssen op den kirckhoff

begrauen, dijt getuichenis

ijs nae Lutzenborgh gesonden.