GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen lijst van overlijdens 1634-1635 vanwege de pest


Arcen O1634   -   blz. 269

die doeden die hier gestorfen sijn [vanwege de pest]

int lest vanden somer herbst en

winter

 

Jacop anden Poell                             1

Jan anden Poell                                 2

Madelen van Wielick                          3

Trien van Wielick                                4

Koen Gullikers                                    5

Klutgen                                               6

Jan Valborgh                                      7

Jan andie Robeck                               8

met drij kinder                                    11

Nesken int Kloster                              12

met en kint                                          13

Jenneken Siebers                               14

met en kint                                          15

Jacop inden Kelder

tue kinder                                            17

Willem Flinsenbergh                           18

Merrij Flinsenbergh ook en kint           19

Tisken Flinsenbergh                            02 [sic]

Stickelbaert Henrick                            21

Pein tue kinder                                    22

Derick Pein                                         23

Stien angen Hoefel                             24

Gertien Kruskens                                25

Geret Knupkens                                  26

den Kinckel                                         27

Ficken Kinckels                                   28

Jacop Mullers                                      29

Grittien Siebers                                   30

Beeltien Siebers                                  31

mester Jans kint                                   32

Fadiers kint                                         33

Reiner anden Poel kint                        34

Derick van Eudt                                   35

 

Arcen O1634   -   blz. 270

 

Peter Deckers                                     36

Stien angen Huefel                              37

Michel angen Hueuel                           38

Kuppers tue kinder                              39

Belcken Toenis                                    40

Stieneken Toenis                                 41

Mul ende die frou                                 42

ende en kint                                         43  44

Schrurken en dat kint                          45

Derick Schrurkens                               46

tue kinder                                            48  49

Peter Vermuelen                                 50

Derick Knupkens en kint                     51 52

Aleten IJonckers                                  53

Windel Ramekers                                54

Gaert Hoetz                                         55

Derick Knupkens en kint                     56

Henrick Hoetz en kint                          57

Jan Schinck en kint                             58

Jenneken Peperkocks en kint             59

Kauvis en kint                                     60

Trin IJuriens                                        61

Loefen en kint                                     62

Geeretien opgen Locht                       63

Wanckem met drie kinder                   66

den Kack en kint                                 67

Loefen frou met tue kinder                  70

Nesken Peperkock                              71

Peter van Wijlics kint                           72

Fadier nog een kint                             73

Tis Rinckes                                         74

Willem Brabander en kint                    75

Nel met en kint                                    77

Jeuckens Ghiel                                   78

 

Arcen O1634   -   blz. 268

 

Jenneken Hoetz                                  79

Ann Hoetz                                            80

Peter Pastoers en kint                         81

Derick Knupkens                                 82

met tue kinder                                     84

Helken Finckers                                  85

Lisbet Blaeten kint                              86

Michel Stelten                                     87

Trin Stelten                                         88

Bel Gertijens                                       89

Peterken Schinck                                90

Foerier en kint                                     91

Jacop in den Kelders kint                    92

Aletien Schoemekers                          93

met en kint                                          94

Jacop Kruskens                                   95

met en kint                                          96

Toeren                                                97

Merij angen Bruck                               98

Jan angen Huefel kint                          99

Peter Pein kint                                    100

Jacop Verlinden                                  101

Huebert Mullers kint                            102

Willem opgen Bocht                            103

Jacop Faedier                                     104

Trien Verlinden                                   105

Lisbet Weckers                                   106

Peter Pastoers en kint                         107

Klaes Pein en kint                                108

Geret Renckes                                    109

Met van Acken                                     110

Reiner Gossens kint                            111

Michel int Panis en kint                        112

Peter Smitz en kint                              113

Peterken Schinck en kint                    114

den Kapteins en dochter                     115

Merrij Flasbollen                                 116

Peter van Wielick                                117

Gisbert Stoffels                                   118

Jeucken Kusters                                  119

 

Arcen O1634   -   blz. 267

 

Lienert Siebers                                   120

Kerst van Kuck                                   121

Henrick Hoetβ                                     122

Bel Roesejenet                                   123

en kint                                                 124

Klutgens kint                                       125

Pflipfz Klutgens                                   126

Driesken Sijberts twee kinder             1[28]

Jan Kistesnijders kint                          129

Holtsagers kint                                    130

Zijken Couten een kint                        131

Gert van Wiβ                                       132

Stelten Mechtien                                 133

Renckens frou met                              134

en kint                                                 135

Geret van Wielic tue kinder                 137

Drisken Gertiens                                 138

Jan int Panuis                                      139

Henrick Smitz met en kint                     141

Koirle                                                   142

Enken inden Kelder                             143

Mercken Hoetβ                                    144

Bel Gertiens kint                                  145

den Kemerlingh kint                             146

Jan van Dinter met                               147

en kint                                                 148

Nesken Pastors met                             149

en kint                                                  150

Gertien Verlinden                                151

Henrick Verlinden                                152

Geret van Wiβs dochter                      153

Henrick Pastoers en kint                     154

Merten den Schoemekers kint            155

Michel int Panuis kint                          156

Peter Smitz kint                                   157

Lijsbeth Schinck                                  158

Enken Kremers                                   159

Michiel Elberts                                    160

Jan Fadijers                                        161

Merriken Hoets                                   162

Peerken Roosen                                 163

Jan ter Linde                                       164

 

Arcen O1634   -   blz. 266

 

Henderick Kuenen                              165

Thijs Hendrix Hoets soon                    166

Gertrutgen Hendrix Hoets dochter      167

Michiel int Panhuijs                             168

... Hendrick Pastoers dochter              169

Ermen twee kinderen                          171

Hermen Deckers kint Stein                  172

Jenneken Fadijers met een kint          174

Hendrick Krienen met een kint            176

Michiel int Panhuijs noch een kint       177

Peter Boers met een kint                    179

Geert van Wijlick met een kint             181

Jenneken van Nijvijrics                        182

 

Arcen O1635   -   blz. 266

 

anno 1635

Jan Boes met twe kinderen

den Holtsagers dochter

den Smit van Louis dochter

Stijn aenden Kerckhoff

Kerstgen den Boef

mester Jan den Koecks sohn

Klas Krinnen dochter

Kersten ingen Dipts sohn

Merriken Thomas dochter

Peter Pools dochter

Merriken Thomas dochter

Verijnen sonen

Gertgen Krinen dochter