GenBronnen

maas

Arcen RK dopen 1644


Arcen D1644-001   -   25-02-1644   -   RHCL blz. 109 nr. 3

Thijs Sijberts vnde Nees zijn

huijsurouw haer kindt gedopt

den 25 februarij 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Florijs aengen Brugh vnde

Pouwken Sijbers des kints nahm

Leonardus

 

Arcen D1644-002   -   13-03-1644   -   RHCL blz. 109 nr. 4

Jacop int Clooster Jenneken zijn

huijsvrouw haer kint gedopt den

13 martij 1644 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx zijn

Jaspar Hermens van Well vnde

Jan Beckers des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1644-003   -   14-04-1644   -   RHCL blz. 109 nr. 5

Abell Allerts van Golebbich

vnde Lijsken zijn huijsvrouw

haer kint gedopt den 14 appril

1644 door Allexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Peter Mullers vnde Seicken Deckers

des kints nahm Catharijna

 

Arcen D1644-004   -   17-04-1644   -   RHCL blz. 109 nr. 6

Matthias van Wijs vnde [.....]

zijn housvrouw haer kindt gedopt

den 17 apprijl 1644 door Alexan-

der Notten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Peter vanden Kerckhoff

vnde Jenneken int Clooster

des kints nahm Elisabeth

 

Arcen D1644-005   -   25-04-1644   -   RHCL blz. 110 nr. 1

Cornelis Lijssen vnde Lijsbet zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 25 apprijl 1644 door Alexan-

der Notten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Hieronimus a Loon

custos Arssensis vnde Lijsbeth

Blencxkens des kints nahm [niets vermeld]

 

Arcen D1644-006   -   20-05-1644   -   RHCL blz. 110 nr. 2

Henrijck Didden van Anraij vnde

Thrijnicken eheluidt haer kint

gedopt den 20 maij 1644 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Matthijs

van Helden vnde Catharijna

Jonckbloets des kints nahm Jacop

 

Arcen D1644-007   -   03-07-1644   -   RHCL blz. 110 nr. 3

Klas Puijn vnde Linartgen zijn

huisvrouwe haer kint gedopt

den 3 julij 1644 door heer

Peter vicarius in Arssen die

gefeerlincx zijn Jelis Raem-

eeckers vnde Jan Dinckels

des kints nahm Jacobus

 

Arcen D1644-008   -   10-07-1644   -   RHCL blz. 110 nr. 4

Henrijck Millen vnde Joha-

nna zijn huisvrouwe haer kint

gedopt den 10 julij 1644 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Lijsbet

Mullers vnde Jan Jonckers

des kints nahm Margareta

 

Arcen D1644-009   -   12-07-1644   -   RHCL blz. 110 nr. 5

Jan van Riell vnde Derrijsken zijn

huijsvrouwe haer kint gedopt den

12 julij 1644 door Alexander Notten

pastoir Arssensis, die gefeerlijncx

zijn Peter aen die Beeck vnde

Hijlken Poell des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1644-010   -   22-07-1644   -   RHCL blz. 111 nr. 1

Jeronimus a Loon custos Arssensis

Jenneken vxor haer kint gedopt

den 22 julij 1644 voor Alexander

Notten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Alexander Notten

pastoir Arssensis vnde Johanna a Loon

vnde Grijtgen van Wijlijck des

kints nahm Agnes

[in ander handschrift bijgeschreven:] obijt 1717 [.....]

 

Arcen D1644-011   -   02-08-1644   -   RHCL blz. 111 nr. 2

Frans Verlinden Elijsabeth zijn

huijsvrouw huijsvrouw [sic] haer

kint gedopt den 2 augusti 1644

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jeronijmus a Loon custos Arssensis

vnde Merrijcken Michels des

kints nahm Jacobus

 

Arcen D1644-012   -   07-08-1644   -   RHCL blz. 111 nr. 3

Thomas Fluerkens vnde Thijsken

eheluidt haer kint gedopt den 7

augustij 1644 voor Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlij-

ncx zijn Jacop Reinckes vnde

Matthijas van Wijlijck des kints

nahm Kerst

 

Arcen D1644-013   -   21-08-1644   -   RHCL blz. 111 nr. 4

Drijs Sijberts vnde Meetgen zijn

huysvrouw haer kint gedopt den

21 augusti 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerl-

ijncx zijn [niets geschreven]

des kints nahm Floris

 

Arcen D1644-014   -   25-08-1644   -   RHCL blz. 111 nr. 5

Henrijck Thunussen vnde Jacop

ehluidt haer kindt gedopt den 25

augusti 1644 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Peter Custers van Velden vnde

Anna Crijnen Bosch dochter van

Lottum des kints nahm

Elisabeth

 

Arcen D1644-015   -   18-09-1644   -   RHCL blz. 112 nr. 1

Henrijck opgen Locht vnde

Derrijs eheluidt haer kint gedopt

den 18 septembris 1644 door

Allexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Drijs

Sijbers vnde Pouken Sijbers des

kints nahm Gerarda

 

Arcen D1644-016   -   07-10-1644   -   RHCL blz. 112 nr. 2

Willem Drijssen Anna zijn huis-

vrouw haer kindt gedopt den

7 octobris 1644 door Alex-

ander Notten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Jan

Timmermans vnde Merricken

Hanssen des kints nahm Anna

 

Arcen D1644-017   -   09-11-1644   -   RHCL blz. 112 nr. 3

Rencken Lommen vnde Elijsabeth

ehluijdt haer kint gedopt den

9 9bris 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerl-

ijncx zijn Jacop int Sant tot

Oijen vnde Trijn Lommen

des kints nahm Wijncken

 

Arcen D1644-018   -   13-11-1644   -   RHCL blz. 112 nr. 4

Jost Versteech vnde Encken

zijn housvrouw haer kindt

gedopt den 13 nouembris 1644

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx

zijn Reijner ingen Voirt vnde

Merry die housvrouw van Jan

Maes van Schandeloe. des kints

nahm [niets vermeld]

 

Arcen D1644-019   -   20-11-1644   -   RHCL blz. 112 nr. 5

Houbert Hadues van Velden vnde

Aletgen zijn housvrouw haer

kint gedopt den 20 9bris 1644

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Henrijck

aenden Kerckhoff van de Oij vnde

Jacoba Walrauens des kints nahm

Christina

 

Arcen D1644-020   -   25-11-1644   -   RHCL blz. 113 nr. 1

Reijner van Cuijck Aletgen eheluijdt

haer kindt gedopt den 25 9bris 1644

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Jan van

Wancum vnde Egstgens Fijcken des

kints nahm Johannes.

 

Arcen D1644-021   -   28-11-1644   -   RHCL blz. 113 nr. 2

Jacop Baeten Pouken eheluydt haer

kint gedopt den 28 9bris 1644

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx [zijn] Jeronimus a Loon

custos vnde Trijnicken van Spauwen

des kints nahm Petrus

[in ander handschrift bijgeschreven:] obijt 9na augusti 1714

 

Arcen D1644-022   -   29-12-1644   -   RHCL blz. 113 nr. 3

Jan ingen Wijtbroock vnde Cun ehe-

luijdt haer kint gedopt den 29 decemb:

1644 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Jan

Bos vnde Mettelt van Brije van

Venlo. des kints nahm Johannes