GenBronnen

maas

Arcen RK dopen 1642


1642

Arcen D1642-001   -   19-01-1642   -   RHCL blz. 101 nr. 6

Jan in't Wijtbroeck vnde Kun eheluid

haer kint gedopt den 19 jannuarij

1642 doer Alexander Notten pastor Arssen

die gefeerlincx sijn Willem int

Wijtbroock vnde Enneken Lommen

des kints nahm [niets vermeld]

 

Arcen D1642-002   -   19-01-1642   -   RHCL blz. 102 nr. 1

Rencken Lommen vnde Elijsabeth

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 19 jannuarij 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx sijn Lenardt

Bos vnde Elijsabeth Gielkens des

kints nahm [niets vermeld]

 

Arcen D1642-003   -   24-01-1642   -   RHCL blz. 102 nr. 2

Geret van Loon vnde Stijn zijn

huijsvrouw haer kintt gedopt

den 24 jannuarij 1642 door

Alexander Notten pastoir in

Arssen die gefeerlijncx zijn Jan

Knopkens vnde Catharina van

Loon des kints nahm Gerardus

 

Arcen D1642-004   -   30-03-1642   -   RHCL blz. 102 nr. 3

Theuws Deckers vnde Gertgen

eheludt haer kindt gedopt den

30 martij 1642 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Gerret van Loon gijltmeester

vnde [niets geschreven] des kints nam Jan

 

Arcen D1642-005   -   24-05-1642   -   RHCL blz. 102 nr. 4

Jan Deckers Gertruijdt zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 24 maij 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx sijn

Peter Pastoirs vnde Stijn

Brughus van Lottum des kints

nahm Agnes

 

Arcen D1642-006   -   25-05-1642   -   RHCL blz. 102 nr. 5

Henrijck ingen Foort [vnde] Merricken

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 25 maij 1642 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn mester Jan

van Riel vnde Merricken Flueren

des kints nahm Catharina

 

Arcen D1642-007   -   07-06-1642   -   RHCL blz. 102 nr. 6

Henrijck opgen Locht vnde Derrijs

eheluijdt haer kint gedopt den

7 junij 1642 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlin-

cx zijn Reijner Gossen vnde

Lijsbet Mullers des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1642-008   -   13-07-1642   -   RHCL blz. 103 nr. 1

Jan van Loon Stijn zijn huijsvro[uw]

haer kint gedopt den 13 julij

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Jan Hoitz vnde Jenneken

van Loon des kints nahm

Margareta.

 

Arcen D1642-009   -   13-07-1642   -   RHCL blz. 103 nr. 2

Jan Thoenijs Grijtgen eheluijdt

haer kint gedopt den 13 julij

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Thomas Floerkens vnde

Belken Trijnen des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1642-010   -   06-08-1642   -   RHCL blz. 103 nr. 3

Frans Verlinden Elisabeth eheluid

haer kint gedopt den 6

augustij 1642 door den

eerweerdigen heere pastoir

van Brockhuijsen die gefeerlincx

zijn Derrijck Cruijskens vnde

Elijsabetha van Loon des kints

nahm Johannus

 

Arcen D1642-011   -   29-08-1642   -   RHCL blz. 103 nr. 4

Willem Drijssen vnde Anna zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

29 augusti 1642 door Alex-

ander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Peter

aengen Beeck vnde Enneken

Crijnen des kints nahm Sijbilla

 

Arcen D1642-012   -   29-08-1642   -   RHCL blz. 103 nr. 5

Jan aengen Beeck vnde Enneken

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt voor Alexander

Notten pastoir Arssensis

den 29 augusti 1642

die gefeerlincx zijn Peter

angen Beeck vnde Aletgen

aengen Beeck des kints nahm

Johanna

 

Arcen D1642-013   -   08-09-1642   -   RHCL blz. 104 nr. 1

Thomas Floerkens Thijsken eheluit

haer kint gedopt den 8 septemb:

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Peter Peeters vnde

Lijpken van Wijlijck des kints

nahm Aletgen

 

Arcen D1642-014   -   13-09-1642   -   RHCL blz. 104 nr. 2

Jan ingen Riet vnde Jenneken

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 13 septembris 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Jacop inge Closter vnde

Enneken Crijnen des kints nahm

Jenneken

 

Arcen D1642-015   -   14-09-1642   -   RHCL blz. 104 nr. 3

Reijner Gossens vnde Henrijck

zijn huijsvrouw haer kindt gedopt

den 14 septembris 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Derrijck opt Cranenfeelt van Venlo

vnde Aletgen Goerijs van Straelen

des kints nahm Matthias

 

Arcen D1642-016   -   00-10-1642   -   RHCL blz. 104 nr. 4

Jan Rossen Jenneken

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den [niets geschreven] octobris 1642

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Peter opgen Kleijn Weij van

Well vnde Geertgen Smijts

des kints nahm Petrus

 

Arcen D1642-017   -   20-10-1642   -   RHCL blz. 104 nr. 5

Reijner van Cuijck Aletgen eheluijdt

haer kint gedopt den 20 octob.

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlin-

cx zijn Jan van Acken van

Venlo vnde Lijsbet van Cuijck des kints

nahm Gertgen

 

Arcen D1642-018   -   09-12-1642   -   RHCL blz. 105 nr. 1

Jan Jonckers Anna eheluijdt

haer kint gedopt den 9 decembris

1642 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn Henrick

Coulmans vnde Lijpken van

Wijlijck des kints nahm Petrus

[in ander handschrift bijgeschreven:]

is gestorven den 7 feb smorgens ten 5 uijren a[nn]o 1720

 

Arcen D1642-019   -   14-12-1642   -   RHCL blz. 105 nr. 2

Jan Meertens vnde Hilken zijn

huijsvrouw haer gedopt haer [sic]

kint den 14 decembris 1642

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Jan Gullickers vnde Grijtgen

Custers des kints nahm

Jenneken.

[in ander handschrift bijgeschreven:] obijt 1720