GenBronnen

maas

Arcen RK dopen 1622


anno 1622

Arcen D1622-001   -   09-01-1622   -   RHCL blz. 26 nr. 3

Henderick Hots Mercken ehluit

haer kint gedopt den 9 januua-

rij 1622 die geferlincx seint

Geret Huigen van Wel ende

Vlken van Weijlick des kints

nahm Grietgen

 

Arcen D1622-002   -   24-01-1622   -   RHCL blz. 26 nr. 4

Geret Lommen Trinken eheluit

haer kint gedopt den 24 janu-

uarij 1622 die geferlincx sint

Lamert Seijben van Velden ende

Leinken Kiesen des kindts nahm

Michel

 

Arcen D1622-003   -   24-01-1622   -   RHCL blz. 26 nr. 5

Weinant Kruiskens Leijsbet eheluit

haer kindt gedopt den 24 janu-

uarij 1622 die geferlincx seint

Jan to Bremis van Walbeck ende

Peterken Rossen des kindts nahm

Reiner

 

Arcen D1622-004   -   01-02-1622   -   RHCL blz. 26 nr. 6

Michel int Panhaus Jenneken

ehluit haer kindt gedopt den 1

februuarij 1622 die geferlincx

seint Jan angen Endt van Schanlo

ende Jenneken Verlinden des kints

nahm Jan

 

Arcen D1622-005   -   03-02-1622   -   RHCL blz. 26 nr. 7

Jan van Spauwen Trein ehluit

haer kindt gedopt den 3 februuarij

1622 die geferlincx seint This

Rameckers ende joffrouwe Anna

dochter vanden gebiedenden heer

tot Arssen des kints nahm Catha-

rina,

 

Arcen D1622-006   -   13-03-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 1

Henderick Bemmelen Mercken eheluit

haer kindt gedopt den 13 martij 162[2]

die geferlincx seint Niklas van

Erfft, ende Peterken van Ressen des

kindts nahm Peter

 

Arcen D1622-007   -   20-03-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 2

die Welsche Margriet har kindt ged[opt]

den 20 martij 1622 die geferlincx

seint Peter Vermulen ende Henderick

Kinckel des kints nahm Dries ende

ijs bastart,

 

Arcen D1622-008   -   22-03-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 3

Henderick Halffpap Peterken eheluit

haer kindt gedopt den 22 martij

1622 die geferlincx seint Henderick

Heijsters ende Beel Pastors des kints

nahm Helena

 

Arcen D1622-009   -   22-03-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 4

item Henderick Halffpaps kint noch

gedopt den 22 martij 1622 die

geferlincx seint Jan van Ressen ende

Beel Custers des kints nahm Ca-

tharina

 

Arcen D1622-010   -   02-04-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 5

Jan Deckers Willemken ehluit haer

kint gedopt den 2 april 1622 die

geferlincx seint Willem van Grusdunck

ende Jenneken Verlinden des kints

nahm Henderick

 

Arcen D1622-011   -   09-05-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 6

Herman van Lon Grietgen ehluit ha[er]

kint gedopt den 9 maij 1622 die

geferlincx seint Rudolphus van

Palant rijtmister van seine ko(ninklij)ke ma(jesteit)

tot Stralen ende joffrouwe Margrie-

ta van Gelder dochter tot Arssen

des kints nahm Anna Margrieta

 

Arcen D1622-012   -   29-05-1622   -   RHCL blz. 27 nr. 7

Kijrstgen ingen Hock Leijsbet ehluit

haer kindt gedopt den 29 maij

1622 die geferlincx seint

Jacob Bosch ende Trein anden Kirck-

hoff des kints nahm Beitgen

 

Arcen D1622-013   -   01-06-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 1

Herman Deckers Grietgen eheluit

haer kint gedopt den 1 junij 1622

die geferlincx seint Jaspar Hermans

van Well, ende Trein Rameckers

van Brockhuisen des kints nahm

Helena

 

Arcen D1622-014   -   05-06-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 2

Merten den Schomecker Aletgen

ehluit haer kint gedopt den 5

junij 1622 die geferlincx seint

Jan Grasmans van Stralen ende

Girtgen This Peten dochter van

Swolgen des kints nahm Peter

 

Arcen D1622-015   -   09-07-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 3

Jan van Gelder Trein ehluit

haer kint gedopt den 9 julij

1622 die geferlincx seint This

Kluten van Gelder ende Aletgen

Fincken des kints nahm Feijcken

 

Arcen D1622-016   -   31-07-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 4

Derick den Bretzen Niesken vxor

haer kint gedopt den 31 julij

1622 die geferlincx seint Kirst-

gen ingen Hock, ende Giertgen

Kirstgens des kints nahm Girtgen

 

Arcen D1622-017   -   21-08-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 5

Jacob Eijlberts Henderick ehluit

haer kint gedopt den 21 augustij

1622 die geferlincx seint m(eijste)r

Jan den Kock ende Trein Tuisen des

kints nahm Mercken

 

Arcen D1622-018   -   22-08-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 6

Dries Klompemackers Beijlleken vxor

haer kint gedopt den 22 augustij

1622 die geferlincx seint Derick

van Eudth custer ende Hijlken

Hanssen des kints nahm Jacob

 

Arcen D1622-019   -   22-08-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 7

Henderick Plancken Leijsbetgen ehluit

haer kindt gedopt den 22 augustij

1622 die geferlincx seint Jan

van Weijlick ende Guedt ingen Rutz

van Forst des kints nahm Jan

 

Arcen D1622-020   -   28-08-1622   -   RHCL blz. 28 nr. 8

Geret van Osterholt Trein ehluit

haer kint gedopt den 28 augustij

1622 die geferlincx seint Jan

van Ressen ende Trein Tuisen des

kints nahm Jenneken

 

Arcen D1622-021   -   21-09-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 1

Geret Kiesen Leinken ehluit haer

kindt gedopt 21 september 1622

die geferlincx seint Jelis angen

Beck ende Jenneken Klompemackers

des kints nahm Dries,

 

Arcen D1622-022   -   02-10-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 2

Reiner van Heinsbergh sein kint

gedopt den 2 october 1622 die

geferlincx seint Herman van Lonn

ende Girtgen Rinckens des kints

nahm Henderick,

 

Arcen D1622-023   -   09-10-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 3

Willem Kluten Aletgen ehluit haer

kint gedopt den 9 october 1622

die geferlincx seint Derick Kruisken

ende Aletgen angen Beck des kints

nahm Willem

 

Arcen D1622-024   -   19-11-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 4

Jan angen Sant Jan vxor haer kint

gedopt den 19 nouember 1622 die

geferlincx seint, Jan Turcx ende

Beel Custers, des kints nahm

Grietgen

 

Arcen D1622-025   -   20-11-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 5

m(eijste)r Henderick den Kuiper Grietgen

ehluit haer kint gedopt den 20

nouember 1622 die geferlinc[x]

seint Jacob anden Poel ende Trein

Hoffmans vande Neijkirck des kints

nahm Jenneken

 

Arcen D1622-026   -   04-12-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 6

Jacob anden Poel Leijbken ehluit ha[er]

kint gedopt den 4 december

1622 die geferlincx seint De-

rick van Eudth custer ende Jan

Smetz des kints nahm This

 

Arcen D1622-027   -   22-12-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 7

Henderick Stickelbart Marie ehl[uit]

haer kint gedopt den 22 decem[ber]

1622 die geferlincx seint Deric[k]

van Eudth custer ende Grietgen

Krauskops des kints nahm Ma-

rie

 

Arcen D1622-028   -   29-12-1622   -   RHCL blz. 29 nr. 8

Derick Knopkens Trein ehluit haer

kint gedopt, den 29 december

1622 die geferlincx seint Derick

Kruiskens ende Peterken Rosen

des kints nahm Henderick