GenBronnen

maas

Arcen RK dopen 1614


an[no] 1614

Arcen D1614-001   -   13-02-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 1

Jan Feijtten Lein sein hauisfrouwe

haer kindt gedopt den 13 februuarij

1614 die geferlincx sint Hier-

ronimus Mekers pastor tot Arssen

ende Trein Peter Feijten hauisfro[uw]

Henderick des kints nahm

 

Arcen D1614-002   -   03-04-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 2

Thomas van Oller Bieken sein huis-

vrouwe haer kindt gedopt den

3 april 1614 die geferlincx

seint Frerick van Schack ende

Bijel Custers des kints nahm

Stincken

 

Arcen D1614-003   -   22-05-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 3 [naam dopeling niet vermeld]

Aert Blenskens Eingel eheluit

haer kint gedopt 22 maij 1614

die geferlincx seint Jacob vander

Linden ende Chatarina van

Palant vrouwe tot Arssen

 

Arcen D1614-004   -   13-07-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 4 [naam dopeling niet vermeld]

Jan den Muller, Jacop ehluit

haer kint gedopt 13 julij 1614

die geferlincx sint Jacob Ver-

linden ende Grietgen Seijbers

 

Arcen D1614-005   -   20-07-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 5 [naam dopeling niet vermeld]

Henderick Knopkens Leinken se[in]

hauisfrou haer kindt gedopt de[n]

20 julij 1614 die geferlinc[x]

sint Daem van Twijsten ende

Trein Plancken

 

Arcen D1614-006   -   15-09-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 5

Jan van Ressen Peterken ehl[uit]

haer kindt gedopt 15 september

1614 die geferlincx sint

Thonis van Sambeck ende Tr[...]

[..]osten des kints nahm Metg[en]

 

Arcen D1614-007   -   10-10-1614   -   RHCL blz. 6 nr. 6

Geret Kluten Girtgen vxor kindt gedopt

den 10 october 1614 die gefer-

lincx sint Geret inde Eegelse

van Lottum ende Margriet

Berkens des kints nahm Nies-

ken

 

Arcen D1614-008   -   01-12-1614   -   RHCL blz. 7 nr. 1

Jan den Muisers kint gedopt

den 1 december 1614 die ge-

ferlincx sint Derick den

custer ende Trein Verbeck van

Lottum des kints nahm K[....]