GenBronnen

digitalisering

maas

deel III - Driessen groot-archief - boeken en tijdschriften


bron: Driessen groot-archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten 

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


1) Boek (1952) Geschiedenis van Tegelen, door pastoor Th.W.J. Driessen.

2) Boek (1993) Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, door GA Venlo.

3) Boek (1981) Elseviers gids van Heraldiek, door dr. Ottfried Neubecker.

4) Tijdschriften (1993) nr.1, 2 en 3 van Limburgs Tijdschrift voor Genealogie -

    waarin beschreven Blerickse families rond 1600 - uitgave van LGOG.

5) Boek (1986) Notariele akten uit de 17e en 18e eeuw, door dr. A.F. Gehlen.

6) Boekje (1980) Zo schreven onze voorouders, uitgave van CBG.

7) Boekje (ca.1985) Paleografie 17e eeuw (incl. oud Duits schrift).

8) Boekje (1980) Op zoek naar onze voorouders, uitgave CBG.

9) Boekje (1982) Familiewapens, oud en nieuw, uitgave CBG.

10) Boek (1992) Grote Historisch Provincie Atlas - Limburg 1837-1844 - door Wolters.

11) Boek (1963) De Nederlandse Cavalerie door P. Forbes Wels.

12) Boek (1968) De Nederlandse Infanterie door H. Ringoir.

13) Boek (1899) Venlosche Schepenzegels met afbeeldingen, door A.F. van Beurden.

14) Boek (1903) De handelingen van den Magistraat der stad Roermond, door A.F. van Beurden.

15) Boek (1987) Tegelen in Franse tijd, door Marcel Dings.

16) Boek (1982) os Tegele, door Heemkundig Kring Tegelen.

17) Boek (1705) "Guerres de Flandre" door Famianus Strada compleet met platen.

18) Boek (1672) "La Guide Universelle de tous les Pays-Bas" door A. Boussingault.

19) Boek (2008) The Medieval Imagination (286 blz over Illuminated Manuscripts)

20) Boek (1971) Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld, door Th.W.J. Driessen (inclusief

       handtekening van pastoor A. Jacobs van Belfeld)

21) Boek (1978) Blerick een Pleysantigh Huys, door Historisch Werkgroep Blerick.

22) Boek (1979) Uit de historie van vier eeuwen Burgelijke Godshuizen te Venlo.

23) Boek (1982) Het dagboek / de kroniek van pastoor J.C. van Postel (1781-1802) te Venlo,

       door H.H.H. Uyttenbroeck.

24) Boek (1968) Joannes Augustinus Paredis 1795-1886 bisschop van bisdom Roermond

       en het Limburg van zijn tijd, door dr. J.M. Gijsen.

25) Boek (1994?) De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder 1250-1798,

       door G. Venner en S. Frankewitz.

26) Boek (jaar?) Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap in het kanton Venlo 1794-1800,

       door S. Tagage.

27) Boek (2009) Het gezicht van de Boekend, door Historisch Werkgroep Blerick (niet aan te bevelen,

       inhoudelijk en historisch onjuist en niet compleet, de druk ervan is wel van hoge kwaliteit) 

28) Boek (1982) Van Boekhorst tot Boekend, door o.a. Frans Klerken (Boekender belang)

29) Boek (1992) De geschiedenis van het geld, door Pampus Assoc. & Teleac.

30) Boek (1995) De Rijkspost in Limburg, door J. Ickenroth.

31) Boek (1963) Geschreven verleden genealogie en oud schrift, door H. Brouwer.

32) Boek (1920) Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, door vereniging van

       Archivarissen in Nederland.

33) Boek (1973) Heraldiek, door drs. J.A. de Boo.

34) Boek (1973) Herfsttij der Middeleeuwen, door J. Huizinga.

35) Boekje (2010) Kleine wegwijzer door de schatkamer van de Akense dom, door Domschatz.

36) Boek (1980) tweedelig Tegelen (vader tot zoon en Belfeld en Steijl), door P.J. W. Poeth.

37) Boek (1983) Ten Oorlog voor Napoleon, door Jan Derix en Sjef Verlinden.

38) Boek (1943) Zegels, door J.C.P.W.A. Steenkamp.

39) Boek (1860) Geschichte der familie Schenk von Nydeggen, door Heinrich Ferber.

40) Boek (1928) Sint Peter Kanis van Nijmegen, door Jac. van Ginneken.

41) Boek (1980) Well en wee van een kasteeldorp in Noord-Limburg, door Th.W.J. Driessen.

42) Boek (1981) Het voetspoor van St. Andreas (Melick), door Piet Gootzen.

43) Boek (2008) Inventaris archief Kasteel Haag, door Rien van den Brand en Stefan Frankewitz.

44) Boek (1997) Het kaartboek van Averbode 1650-1680, door Eduard van Ermen, met "carte

       figurative" door uiterst kundige meester tekenaar en landmeter Cornelis Lowis met hierin

       de belangrijke kaarten van Venlo en Blerick.

45) Boek (1965) Sint Rochus kamp Well, door pastoor Th.W.J. Driessen en J.J. Daemen (inclusief

      handtekening van J.J. Daemen anno 1988)

46) Boek (1979) Kunst in Vlaanderen, door Elsevier Brussel.

47) Boek (1764) Etat militaire de France, door de Montandre-Lonchamps, de Montandre & de Roussel.

48) Boek (1996) De Kesselse tynslegger van Blerick 1441-1515, door GA Venlo.

49) Boek (1987 2 ed.) The Oxford Dictionary of Saints, door David Hugh Farmer.