GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVII - Driessen archief - dokumenten Duitsland


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


17-1) Anholt (D): 5 rekeningen 1902-1903 van fa. Franz Duesing makers van ploegen en schaven. [Anholt-1a/f]

 

17-2) Barmen-Rittershausen (D): opdracht bevestiging 1913 van Robert Zinn & co. gmbh. [Barmen-1]

 

17-3) Berlijn (D): rekening 1935 van Edmund Schwarz-Kenzberg & Ulbrich Heidestrasse 52. [Berlijn-1]

 

17-4) Breckerfeld (D): 7 rekeningen 1903 van John. Casp. Veermen & zoon staal- en ijzerwaren zoals schoppen, aardappelvorken, spaden,

          hooivorken, ploegen, mestvorken, hoefnagels. [Breckerfeld-1a/g] 

 

17-5) Bremen (D): wissel d.d. 13-3-1805 door Pajeken & Miesegaes aan Louvrex & van Lennep te Amsterdam, aldaar

           verder met Severijn & Haesebroeck, Cramer de Roo en Botte. [Bremen-1a/b]

 

17-6) Brugelgen (D): akte d.d. 15-11-1804 door Rutger Lunenschlofs notaris te Heinsberg (D) waarin Louis Kreij, jurist

           gevestigd te ldenhoven en Francois Keller, wonende in Linnich, akkergrond en struikgewas gelegen in Brugelgen

           groot 6 hectares en 43 ares, die zij hadden ge-erfd van Wilhelmus Bierbaum, lang geleden overleden in Linnich,

          verkopen aan Alexander Joseph Antoin Leonardts, gepensioneerd wonende in Waldfeucht voor 2431 franken.

           [Brugelgen-1a t/m 1e]

 

17-7) Dahlerbruck (D): rekening 1911 van Wilh. Woeste Nachf. fabrikant van keukenpannen enz. [Dahlerbruck-1]

 

17-8) Dusseldorf (D): rekening d.d. 27-4-1936 van hotel-restaurent "Romischer Kaiser" op hoek Oost- en Steenstraat die

           80 kamers heeft met 100 bedden, met afbeelding van hotel. [Dusseldorf-1]

 

17-9) Elberfeld (D): rekening 1902 van Louis Schmitz ijzerwaren merk fabrikant. [Elberfeld-1]

 

17-10) Emden (D):

       a) wissel anno 1805 door Van der Wall co. in opdracht van Pool & t'Hunt aan Louvrex & van Lennep te Amsterdam,

           aldaar verder met P. Daalman. [Emden-1a/b]

       b) drukwerk d.d. 8-2-1805 door Nic. Tholen aan Louvrex & van Lennep over koffie, suiker, tabak, granen, boter en

           katoen, vooral uit west-Indie die gevraagd zijn in bijv. Duitsland. [Emden-2a/b]

 

17-11) Emmerich (D): brief d.d. 10-9-1859 van gebr. Klaassen tabak- en sigaren-fabriek aldaar, aan Frowein in Arnhem

          over belasting van verpakking van tabak. [Emmerich-1a/b]

 

17-12) Frankfurt (D):

       a) dossier 1697 met 2 brieven van Joan. Leonard Baijn aan Guillelmo Forchond te Antwerpen over allerlei zendingen

          van o.a. Braun in Norimburg, Wenen en Salanger te Keulen. [Frankfurt-1a t/m 1d]

       b) briefje d.d. 6-4-1805 van Philipe DuBois & zn. [zijn horloge makers uit Locle - Zwitserland] aan Louvrex & van Lennep

          te Amsterdam over een pakket voor Jacob Schoch en verrekening van een bedrag. [Frankfurt-2]    

 

17-13) Geilenkirchen (D): akte d.d. 16-2-1843 door Johann Peter Dick notaris te Geilenkirchen waarin de familie Scheeren

          in Birgden en Maasbracht (NL), alsmede familie Welter in Bauckem, Geilenkirchen en Beeck (Wurm), Jacob Jacobs

          in Birgden en Arnold Hilgers in Edern onspecifieke goederen hebben verkocht aan notaris Martin Joseph Breuning

          in Gangelt voor ruim 223 thaler. [Geilenkirchen-1a t/m 1f]


17-14) Geldern (D): brief d.d. 2-2-1844 van N. van Daell aan notaris Milliard in Roermond, over aankoop van landerijen van

          dhr. Banen in Geldern, waarvoor N. van Daell was ingeschakeld om voor Milliard's klant te bemiddelen. Ging niet door,

          omdat ze wellicht later hogere prijzen kunnen krijgen bij openbare verkoop. [Geldern-1a/b]


17-15) Grafenroda (D): rekening 1935 van glasfabriek Wilhelmshutte gmbh. [Grafenroda-1]

 

17-16) Hagen in Westfalen (D):

     a) rekening 1887 van C. Evertsbusch kolenschoppen wethouten. [Hagen-2]

      b) 3 rekeningen 1915 van Altenloh & Falkenroth gmbh staalwerken, braadpannen, gereedschappen. [Hagen-1a/f]

 

17-17) Hamburg (D):

      a) vracht-dokument d.d. 19-8-1788 waarbij Berend Wessel met zijn schip de "Verwagten Fortuin" 2 vatjes "Blau" transpor-

          teert van Hamburg naar Bremen in opdracht van Carl Gottlob Knauth voor Wichelhausen & Winterfeld. [Hamburg-1]

      b) brief d.d. 2-10-1795 van H.G. Bostelmann & co. aan Schroeder & Schijler co. te Bordeaux (F) over een rekening of

          wissel, alsmede een order voor 3 posities maar de prijs niet goed om te verdienen. [Hamburg-2a/b]  

      c) brief d.d. 8-5-1811 van divisie generaal de Baillet Latour, aan dhr. Ravrio "bronzier doreur" te Parijs (F) aangaande

          werk aan 2 kroon kandelaars op poot met de kristallen, die nu wel klaar zal zijn en zijn verzonden naar zijn vrouw in

          Brussel (B) "rue Fleurus no. 1004". [Hamburg-3a/b]

      d) dokument d.d. 8-7-1811 van divisie generaal de Baillet Latour informerend dat Karel Hohenberg, onder-luitenant

          ontslagen uit Oostenrijkse dienst, is ingelijfd bij franse 128e regiment d'infanterie. [Hamburg-4]

      e) dokument d.d. 23-9-1811 van divisie generaal de Baillet Latour informerend dat dhr. Erbling ontslagen uit Oosten-

          rijkse dienst, is ingelijfd als onder-luitenant bij franse 127e regiment d'infanterie. [Hamburg-5]


17-18) Haspe (D): rekening 1902 van gebroeders Falkenroth. [Haspe-1]

 

17-19) Heidelberg (D): brief d.d. 31-8-1707 door Franz Caspar Wilhelm von Hillesheim [1673-1748] koor burcht, regerings raad president,

         vice-kanselier en lid van geheime en regerings raad in opdracht van burcht graaf Johan Wilhelm koorvorst in Beieren waarin hij op-

         dracht geeft aan luitenant-generaal Eberhard Friedrich von Venningen te Oppnheim om hem binnen 14 dagen report te geven over

         de schade in dat gebied Churpfalz toegebracht door de keizerlijke troepen. [Heidelberg-1a/b]

 

17-20) Hilden (D): rekening 1903 van Heimendahl & Keller metaalwaren fabrikant. [Hilde-1]

 

17-21) Immendorf (D): akte d.d. 31-12-1842 door Johann Peter Dick notaris te Geilenkirchen waarin Hubert Reinarts,

          koperslager in Gangelt erkent 150 thaler schuldig te zijn tegen 5% rente, aan Peter Joseph Cloubert, priester in

          Baesweiler, met onderpand 2 stukken land in Immendorf en Teveren. [Immendorf-1a t/m 1h]

 

17-22) Iserlohn (D):

      a) rekening 1902 van C. W. Hanebeck fabrikant van vishaken, krammen, haken. [Iserlohn-1]

      b) 5 rekeningen 1902-1914 van gebroeders Maste fabrikant van knoppen, handvaten, sleutelplaten e.d. [Iserlohn-2a/g]

      c) 6 rekeningen 1903-1915 van Aug. Losenbeck metaalwaren. [Iserlohn-3a/f] 


17-23) Kaldenkirchen (D): briefkaart d.d. 10-10-1874 van Sijmons v. Holverschert aan J. Thijwissen te Venlo aangaande

          transport van een zak witte wol. [Kaldenkirchen-1a/b]

 

17-24) Keulen (D):

       a) brief d.d. 27-7-1635 van Hendrick Langenberch, aan Juan van der Becquen koopman te Antwerpen, over koop-

          lieden in Portugal en Spanje. [Keulen-1a/b]

      b) brief d.d. 5 mrt. 1675 van Kuijsten aan Agostino Aronio te Lille [F] over verzending van een krat. [Keulen-3a/b]

       c) brief d.d. 12-7-1675 van Johan Smijsten, aan Gilliam Forchondt te Antwerpen, over een wisselbrief wat door dhr.

          Doncker betaalt zal worden. [Keulen-2a/b]

      d) rekening 1915 van Felser & cie. bandijzeren en nagels. [Keulen-4] 

 

17-25) Kleef (D): brief d.d. 20-4-1758 van o.a. de heren de Morrien en burggraaf Louis de Romberg de Plettenberg,

          namens een niet genoemde instelling, om te klagen over de garnizoen van Kalkar (D) die blijkbaar meester hadden

          gemaakt van hout bestemd voor het magazijn, zonder er een inspecteur te hebben toegelaten en bij de verdeling

          tussen de troepen geen ontvangstbewijs te hebben geleverd. Ze vragen om verbetering. [Kleef-1] 

 

17-26) Klingenmunster (D juist onder Landau Rhineland-Pfalz): brief d.d. 9-6-1791 van Aerleing aan dhr. Breck kolonel

          van de "garde nationale" te Landau aangaande inkomen van baron "Gottlob Amand von und zu Dahlberg" wat komt

          van "Cornheim und Oberhochstatt" is veroordeeld door burgemeester en rechtbank van Cornheim, tot betaling van

          jaarlijks 25 franken en 1 malder, wat door Aerleing zal worden ge-incasseerd. [Klingenmunster-1a t/m 1c]

 

17-27) Krefeld (D): brief d.d. 26-11-1808 van Joh. Heinr. Nesselrath, aan dhr. Feuth apotheker te Geldern (D) over

          kandidaat Reinhard, die is is be-edigd als priester van Geldern (D) door de prefectuur in Aken, en Nesselrath heeft

          besloten dat de wijding en installatie van Reinhard zal plaatsvinden op 11 december  in Geldern. [Krefeld-1a/b]

 

17-28) Landau (D): dokument d.d. 31-1-1800 door leden administratie raad, officieren en officieren van 2e hulp bataillon van Haut-Rhin

         waarin zij verklaren dat Louis Benoit [onbekend waar hij is geboren?] sergeant in 3e compagnie dient sinds 12 sept. 1799 tot

         dag van dokument en zich altijd goed en eerlijk heeft gedragen. [Landau-1a/b] 

 

17-29) Leipzig (D): brief d.d. 30-8-1850 van Herman Martin, aan de erven de wed. J. van Nelle te Rotterdam, over een

         bestelling van 75.000 manila sigaren [habaneros] voor dhr. C.W. Weber in originele doosjes. [Leipzig-1a/b]

 

17-30) Lubeck (D): order bevestiging 1907 van L. Possehl & co. [Lubeck-1]

 

17-31) Ludenscheid (D): brief 1908 door Robert & Hermann Plate staalwerken die L. J. Prins & co. Amsterdam aanbevelen. [Ludenscheid-1a/b]  

 

17-32) Luneburg (D): dokument d.d. 26-11-1808 van Berckheim, kolonel van 1e regiment-de-Cuirassiers, waarin hij de

          dappere 'marechal-de-logis" dhr. Dalougral gestationeerd te Belfort, lid van het legioen van eer, die heeft meege-

          daan aan veldtochten naar Oostenrijk, Pruissen en Polen, aanbeveeld voor promotie tot onder-luitenant bij een

          ander regiment in het Franse leger, omdat hij die mogelijkheden zo snel niet heeft in zijn regiment. [Luneburg-1]

 

17-33) Nurnberg (D):

      a) brief d.d. 26-4-1689 van Wolff Christoff Buhler aan de weduwe Willem Forchont te Antwerpen (B). [Nurnberg-1a/b]

      b) betalings verzoek d.d. 19-12-1812 door notaris Heunisch in Nurnberg namens de broers Boedecker een wissel voor f 115 presenteert

          die was opgemaakt op 28-7-1812 betaalbaar 20-12-1812 aan Conrad Schwemmer wijnhandelaar van Nurnberg (D) die echter antwoord

          dat hij niet kan betalen omdat insolvent is en dat dat nu bij de rechtbank is. [Nurnberg-2]  

      c) rekening 1900 van Gebruder Bing AG metaalwaren fabriek. [Nurnberg-3a/b]

 

17-34) Oberbrugge (D): 10 rekeningen 1902-1914 van C. H. Steinbach via hun agent Marck Spier & co. in Nijmegen [NL] fabrikant van ijzer-

          en staalwaren. [Oberbrugge-1a/w] 

 

17-35) Paderborn (D):

       a) dokument d.d. 7-7-1827 van dhr. Hesse aan Röhre, als herinnering om bedrag te betalen. [Paderborn-1a/b]

       b) dokument d.d. 12-8-1833 van koninklijke Pruissiche land- en stadgericht, aan meester timmerman Anton Rören,

           dat de bedrag van 50 rijksdaalder hij is verschuldigd aan de erfgenamen van Hesse is ingeshreven in het hypo-

           theekboek op de folio van zijn bezittingen. [Paderborn-2]

       c) dokument d.d. 26-3-1846 door Jacob Kligge justitie commissaris en publiek notaris, waarin gepensioneerde

           timmerman Anton Rören in 1840 landerijen aan zijn zoon Johann Rören had overgedragen met de verplichting

           voor zijn ouders te zorgen levenslang en was niet toegestaan deze te verkopen, te ruilen of te veronderpanden

           voor een lening. Hieruit haalt Anton 1 stuk land die aan spoorweg wordt verkocht. [Paderborn-3a t/m 3e]    

       d) 2-ledig dokument d.d. 18-4-1846 te Minden waaruit blijkt dat Anton Rören meubelmaker te Paderborn, altijd een

           jaarlijkse belasting moest betalen van 2 rtl. 20 sgr. op zijn landerijen, maar nu eenmalig 46 rtl. 20 sgr. zal betalen

           aan de autoriteiten te Paderborn. Met aanvulling d.d. 27-6-1846 dat zijn laatste bedrag was betaald en dien-

           overeenkomstig werd zijn vermelding verwijderd uit hypotheken boek. [Paderborn-4a t/m 4c]

 

17-36) Persel (D): perkament d.d. 1544 voor schepenen van Uedemerfeldt (D) waarin Henrick upter Heyden en Thrijn

          zijn huisvrouw hebben verkocht en overgedragen aan Johan van Hyldessoms, land te Persel, met een zijde naast

          de landweer en de andere zijde naast de Perselse heide, schietende met einde aan Johan Voegelsanghe kamp en

          de andere einde aan Thijs Aelbertz kamp. [Persel-1]

 

17-37) Remscheid (D):

      a) 9 rekeningen 1902-1903 van Jacob Grothaus ijzerwaren. [Remscheid-1a/r]

      b) prijsopgave 1913 van gebruder Osenberg ijzerwerken. [Remscheid-4]

      c) 3 rekeningen 1915 van v. Stein & co. gereedschappen. [Remscheid-5a/c]

       d) 2 brieven en 1 rekening 1915 van Herman Krausser metaal werken. [Remscheid-2a/c]

       e) rekening 1915 van Alexanderwerk A. von der Nahmer AG staal/ijzer werken, machines etc. [Remscheid-3]

 

17-38) Reutlingen (D): advertentie A5 vel voor een handbreimachine typ LIF ca. 1903. [Reutlingen-1]

 

17-39) Rheinzabern (D landkreis Germersheim): dokument d.d. 10 apr. 1818 door raad van beheer van legion van Eure / 25e regiment infanterie

           als dienststaat over Henry Delix Larouviere - geb. Rheinzabern [D] 28 sept. 1791 als zn. van Jean Albert Derouviere en Irena Drocourt -

           was sinds 1 okt. 1809 als chasseur bij 2e regiment chasseurs a cheval - werd brigadier op 16 jan. 1810 - ging op 16 mei 1810 als brigadier

           over naar 15e regiment chasseurs a cheval - werd op 18 okt. 1811 fourrier - werd op 1 okt. 1812 marechal de logis - ging op 1 mrt. 1813

           over naar chasseurs a cheval van de garde - ging op 21 dec. 1813 als luitenant en adjudant majoor over naar 1e regiment d'eclaireurs

           keizerlijke garde [vieille garde] - ging op 10 aug. 1814 als 2e luitenant over naar koninklijke corps chevaux lanciers - werd op 1 apr. 1815

          adjudant majoor bij de garde lanciers - werd op 28 mei 1817 luitenant bij legion de Eure - werd op 21 febr. 1818 aide de camp bij Colbert -

          in 1824 werd hij kapitein - werd in 1841 esacdron chef - ging met pensioen 1850 - overl. 20 febr. 1862. [Rheinzabern-1a/c]

 

17-40) Schmalkalden (D): rekening 1915 van gebruder Heller boor fabriek. [Schmalkalden-1] 

 

17-41) Solingen (D): rekening d.d. 18-6-1936 van Gust. & Wilh. Stock - Gustoc Stahlwarenfabrik  Kleinestraat 3 met

          afbeelding van de fabriek. [Solingen-1]

 

17-42) Straelen (D): brief d.d. 8-7-1826 van Elisabeth Fabes aan Francis Walkers wonende aan de Swart Broker park

          te Roermond over erfenis van een huis. [Straelen-1a/b]

 

17-43) Wachtendonck (D): brief d.d. 31-5-1758 van een hoge officier van het franse lage Rijn leger aan markies de

          Langeron marechal-de-camp van het franse leger te Plombieres [ligt vlakbij Parijs] aangaande aantal vijandelijke

          troepen bewegingen waaronder dat ze de Rijn bij Emerich in graafschap Meurs zijn overgestoken. [Wachtendonck-1a/b]

 

17-44) Waldfeucht (D): akte d.d. 19-2-1844 door Alexander Pauls notaris te Munchen-Gladbach, waarin Andreas Joseph

          Laugs klerenmaker in Gladbach en Johann Theodor Laugs schoenmaker in Giesenkirchen, ook namens hun moeder

          Maria Josepha Peulen, hebben verkocht aan notaris Breuning in Gangelt, een deel in huis, schuren, tuin, land en

          bomen in Waldfeucht en 2 morgen land in Konigsbusch voor ruim 518 thaler. [Waldfeucht-1a t/m 1g]

 

17-45) Wesel (D): brief d.d. 6-8-1803 van Joh. Adolf Klönne aan Louvrex & van Lennep te Amsterdam over betaling van

          115 guldens ten aanzien van R. Schnabel in Meppen. [Wesel-1a/b]