GenBronnen

digitalisering

maas

deel XV - Driessen archief - documenten Zuid-Afrika


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XV-1) Britstown: document 4-9-1913 door Gideon Brand van Zyl namens Jacobus Willem Schalk van Heerden senior,

        waarin werd verkocht voor £ 10 aan Reinhard Julius Carl Hochappel, een stuk grond no. 354 gelegen in Blomerus

        straat in dorp Britstown, groot 40 vierkante roeden en 64 vierkante voet. [Britstown-1a t/m 1c]


XV-2) Carolina: document te Carolina 11-3-1898 waarin Edward John Clarke, steenhouwer wonende in het dorp Carolina,

        in district Carolina, op 7-2-1898 voor £ 40 heeft gekocht van John Little, winkelier wonende te Ermelo, in district Ermelo

        een erf no. 205 gelegen aan de Middel- en Coelsee straten in dorp Carolina, groot 200 vierkante roeden. [Carolina-1]


XV-3) Gup-dorp: document te Pietersburg 25-12-1897 waarin Philippus Christoffel Potgieter, op 10-1-1897 voor £ 15

        heeft verkocht aan William Henry Youngu, een erf no. 25 gelegen te Gup-dorp. [Gup-dorp-1]


XV-4) Kaap de Goede Hoop: document 16-8-1820 te Londen (Engeland) door lord Charles Henry Somerset (gouverneur

        van de Kaap kolonie 1814-1826) verklarende dat majoor G. de Regnaud wonende te Parijs (F) laatst van de Britse

        60e voet-regiment ook wel "koninklijke Amerikaanse regiment" wat vorig jaar terug kwam in Engeland, aantal jaren

        dienst had gedaan in Kaap de Goede Hoop. [Kaap-de-goede-Hoop-1a/b]


XV-5) Pretoria:

     a) document 1-11-1894 door onder secretaris Cornelis van Boeschoten, die de handtekening van Thomas Theron cert-

         ficeert en is be-edigd als assistant griffier van hoog gerechtshof van republiek Zuid-Afrika. [Pretoria-1]

     b) document 6-3-1897 door onder secretaris Theunis Johannes Krogh, die de handtekening van George Claeser Munnik

         certificeert en is be-edigd als landdrost van republiek Zuid-Afrika. [Pretoria-2]


XV-6) Transvaal: document 24-4-1889 uitgegeven in Amsterdam, met 5 aandelen in een kapitaal van 1,8 millioen gulden

        voor de nv "Eerste Nederlandsch-Transvaalsche Goudmijn maatschappij" waaruit blijkt dat de dividend nooit is ge-incas-

        seerd. [Transvaal-1a/b]


XV-7) Wakkerstroom: document 10-7-1871 door fungerend landdrost Jacobus Cornelis Clare Molle, dat Dirk Cornelis Uijs

        Jzoon, namens zijn dochter Maria Catharina Uijs, heeft gekocht voor £ 100 van Marthinus Wessel Stroom, een stuk grond

        genaamd Hoogkijk no. 189 gelegen in wijk 3 van district Wakkerstroom. [Wakkerstroom-1a/b]