GenBronnen

digitalisering

maas

deel VIIb - Driessen archief - dokumenten Luik - st. Servaas kerk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas W. D. Driessen op den Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


opnamen 2008 van st. Servaas kerk Luik [B] [scan servaas-1]


7b-1) Register rekeningen 1752-1753 [genaamd 8e rekening boek].


7b-2) Register rekeningen armen 1780-1781.


7b-3) Register rekeningen parochie 1781-1782.

 

7b-4) Register rekeningen parochie 1782-1783.

 

7b-5) Register rekeningen parochie 1783-1784.

 

7b-6) Register rekeningen parochie 1784-1785.

 

7b-6b) rekening 5 juli 1785 van Louis Gasquij handelaar aan dhr. Franck pastoor van st. Servaas kerk in Luik

           voor levering van 80 witte eieren maat 4/3 a 27 stuivers totaal f 108 - werd betaald zelfde dag. [servaas-68]

 

7b-7) Register rekeningen armen 1784-1785 inkomsten f 4464-16-1 uitgaven f 4443. [servaas-70a/f]

 

7b-8) Register rekeningen parochie 1785/1786.

 

7b-9) dokument d.d. 1 apr. 1786 uit Luik st. Servaas kerk door dhr. F. Dukers over een opdracht tot het plaatsen

         van een balk langs de muur van het hof boven de kruisgang. De balk moet aan een kant aansluiten op die

         welke ook de hof oversteekt. [servaas-104a/b]   

 

7b-10a) Register rekeningen parochie 1786/1787.

 

7b-10b) ca. 1787 door pastoor van st. Servaas kerk over giften van graaf Renard de Neuchateau over de jaren 1773, 1784, 1786 en

         1787 voor 4½ mud spelt waarvan 3 mud voor de pastoor en 1½ voor st. Servaas kerk. [servaas-209a/b] 

 

7b-11) dokument na 18 mrt 1788 inzake betalingen st. Servaas kerk 1785-1787 aan de armen. [servaas-106]

 

7b-12a) dokument 1797-1799 door H. Nomerenge ontvanger buro van liefdadigheid Xhendremael [B] dat Pierre Pierre betaling heeft

        gedaan van 9 eenheden spelt aan de st. Servaas kerk. Alsmede jaartallen 1800-1806. [servaas-202] 

 

7b-12b) brief ca. 1798 door [onleesbaar] als aanmaning voor betaling voor levering van kaarsen en hosties in de jaren 1793-1797.

         Totaal bedrag was 643 guldens en 3 stuivers, waarvan hij schrijft verschillende bedragen te hebben ontvangen van dhr.

         Clermont en Dejaer voor totaal 500 guldens, zodat resteert 143 guldens en 3 stuivers. [servaas-107]

 

7b-13a) dokument als petitie ca. 1798 door de weduwe Clermont over afwikkeling van verplichtingen [aan of van de kerk] na het

         overlijden van haar schoonvader. Kennelijk is door rommelige administratie moeilijk daaruit te komen, niettemin komt zij uit

         op bedrag van 12340 frans. De schrijfster vraagt om een regeling. [servaas-108]

 

7b-13b) dokument van 18 dec. 1804 waaruit blijkt dat Jacques Julien 4 mud en 4 schepels schuldig is aan de bijkerk van st. Servaas

        blijkbaar voor rente. [servaas-211a/b] 

 

7b-14) dokumenten st. Servaas kerk Luik juli 1806 - juni 1807.

 

7b-15a) ontvangsten van gelden voor vieringen over de jaren 1807-1811 met vermelding van namen, data en bedragen gehouden

        in st. Servaas kerk te Luik waaronder f 929.84 voor kerkmeesters van het heilig kruis op 26 apr. 1808. [servaas-179a/h]  

 

7b-15b) rekening van dec. 1807 voor totaal fl. 10-11-2 door J. Haneuse timmerman aan de hulpkerk van st. Servaas te Luik [B]

         over reparatiewerkzaamheden, aantallen werkdagen en houten materiaal. [servaas-178]

 

7b-15bb) dokument ca. 1808 door rector geestelijke Neujean met overzicht van ontvangsten voor gedane stichtingen, waar, wie en

        voor hoeveel. [servaas-198a/d]

 

7b-15bc) dokument d.d. 8 nov. 1808 als staat van betaalde rente aan de pastoor van st. Servaas. De betalingen zijn deels in geld

        en deels in natura uitgedrukt in liters en mililiters. [servaas-203a/b]

 

7b-15bd) 2 stukken 1808-1810 over betalingen door kassier Verninck aan de heer Manjean voorzitter van stichting Goude. [servaas-

 

7b-15c) brief ca. 1809 door de weduwe Simon Dister waarin zij vraagt om clementie want st. Servaas kerk hadden haar gemaand

         om betalingen te doen, zij is namelijk achterstallig sinds 1795. Zij legt uit waarom want zij zijn in 1795 vrijwel geruïneerd door

         het doortrekken en het verblijf van troepen soldaten. In totaal gaat het om 290 francs. Ze heeft tussentijds wel kleinere bedra-

         gen gedaan. Blijkt later dat ze regeling hebben met Antoine Dister [zoon van Simon] om dit af te lossen. [servaas-110a/b]

 

7b-15d) rekening 1809 door Godefroid Sivier voor totaal fl. 291.13 Luiks geld of fr. 345.66 aan st. Servaas kerk voor levering van

        kaarsen en olie. [servaas-204a/b] 

 

7b-16) dokument d.d. 20 sept. 1809 door de Duément deurwaarder op verzoek van de kerkmeesters van st. Servaas kerk die

         werden vertegenwoordigd door advocaat Gilon, aan Marie Thirij weduwe van Henri Massis wonende te Montagné om te ver-

         schijnen bij de rechtbank van 1e aanleg te Luik om te worden gehoord over verschuldigde bedragen, zij werd veroordeeld

         voor betaling over de jaren 1798-1808 voor f 168-3-3 [fr. 204.42] plus rechtbank kosten. [servaas-111a/b]

 

7b-17) brief d.d. 18-11-1809 uit Luik [B] door Verninck kassier van st. Servaas kerk Luik aan de graaf [de Hoen] om deel van

         achterstand te betalen, aangezien er grote reparaties in de kerk nodig zijn. [servaas-112a/b]

 

7b-18) 4 rekeningen 1810 van M.U. Perot voor maken van kleding en versieringen voor priesters, kazuifels en kledingen over

         kelken en altaar aan pastoor Hinguet. [servaas-118, 124, 129 en 133]

 

7b-19) rekening en ontvangstbewijs d.d. 31 jan. 1810 door kerkmeesters van st. Servaas kerk te Luik [B] over betalingen uit

         jaargelden (renten) die ontvangen zijn. En betalingen naar de begijnen. [servaas-130]

 

7b-20) brief d.d. 19 mei 1810 uit Luik [B] door baron de Micoud prefect van dept. Ourte aan de kerkmeesters van st. Servaas

         kerk te Luik [B] waarin hij de kerkmeesters toestemming geeft 1000 francs uit het budget van de kerkfabriek te halen om

         twee klokken te betalen. [servaas-117a/b]

 

7b-21) dokumenten st. Servaas kerk Luik juli 1810 - juni 1811.

 

7b-36) dokumenten st. Servaas kerk Luik juli 1811 - juni 1812.

 

7b-37) rekening 1812 voor f 84.14 door Naimette aan st. Servaas kerk te Luik [B] voor gedane leisteen reparaties dak st. Servaas kerk

        en schoorsteen vegen kosters huis, wat erd betaald op 12 juli 1814 door griffier J. Verninck aan P. J. J. Chandelon schoonzoon van

         Naimette. [servaas-185a/b]  

 

7b-48) ontvangstbewijs d.d. 19 sept. 1812 van P. F. Hinquet pastoor van st. Servaas kerk. [servaas-153]

 

7b-49) rekening/ontvangstbewijs d.d. 13 okt. 1812 totaal fl. 41-14 door T. J. Cambresy zoon aan st. Servaas kerk te Luik [B] voor gedane

         werkzaamheden en heeft 18 grote tegels geleverd aan de pastoor. [servaas-152]

 

7b-50) rekening/ontvangstbewijs d.d. 14 okt. 1812 totaal fl. 61-1-1 door Michel Hamal voor pastoor [= P. F. Hinquet] van st. Servaas kerk

         te Luik [B] voor werkzaamheden en materialen voor onderhoudswerk. [servaas-154]

 

7b-50a) brief d.d. 21-10-1812 door Verninck kassier-ontvanger en administrateur van kerkfabriek st. Servaas kerk te Luik [B] aan Hubert

         Bazin & Pierre Pierre te Xhendremael [B] over 2 mud pelt. [servaas-187a/b]

 

7b-50b) postwissel/opdracht d.d. 3 nov. 1812 door kerkmeesters st. Servaas kerk te Luik [B] aan Michel Dieudonne Sauveur handelaar

         om hem te betalen fr. 60.50 voor kolen, olie en kaarsen geleverd aan de kerk van st. Servaas gedurende 1812. [servaas-184a/b]

 

7b-50bb) rekening d.d. 28 dec. 1812 voor f 51-1-0 van M. D. Sauveur voor levering van kandelaars aan st. Servaas kerk. [servaas-197a/b]

 

7b-50c) onkosten rekening jaar 1812 van de koster st. Servaas kerk te Luik [B] voor totaal fl. 230.19. [servaas-188a/b]

 

7b-50d) rekening 1813 van Godefroid Sivier totaal f 263.15 aan st. Servaas kerk voor levering van kaarsen. [servaas-205a/b]

 

7b-50e) budget st. Servaas kerk te Luik [B] d.d. 11 mei 1813 over het jaar 1813 waaruit blijkt ontvangsten f 5650.77 uitgaven f 4304.26

        bijzondere uitgaven f 1230 net resultaat f 116.51 [handtekeningen:] A.J. Ansiaux, C.S.F. Lintermans, P.F. Hinquet dienstbaar st.

         Servaas, de Stembert en Lijias. [servaas-194a/c]

 

7b-51a) dokument d.d. 30 juli 1813 van advocaat Gilon gericht aan de rechtbank te Luik [B] waaruit blijkt dat st. Servaas kerk te Luik [B]

         was veroordeeld tot betaling van 217 gulden aan Gilon voor zijn werkzaamheden van 1794-1812, nadat zij verschil van mening had-

         den over deze betaling. [servaas-156]

 

7b-51b) rekening van Gilles Naimette totaal f 59-14-3 voor steenzetters werkzaamheden aan st. Servaas kerk. [servaas-206a/b]

 

7b-52) leveringen 1813/1814 voor st. Servaas kerk op 6 dec. 1813 door weduwe Bertrand d'Alleur van 6 mud voor pacht, op 22 dec. 1813

         door dhr. Degueldre van 1 mud voor rente, op 24 dec. 1813 door P. J. Paque 3 mud voor pacht en op 4 mrt. 1814 door Pierre Pierre

         2 mud voor pacht die vervolgens door de kerk werd verkocht. [servaas-155]

 

7b-52a) budget st. Servaas kerk te Luik [B] d.d. 28 juni 1814 over het jaar 1814 waaruit blijkt ontvangsten f 4830.71 uitgaven f 3311.26

         bijzondere uitgaven f 1130 net resultaat f 394.45 [handtekeningen:] A.J. Ansiaux, C.S.F. Lintermans, P.F. Hinquet pastoor st. Servaas,

         en vicarius generaal Sienrard. [servaas-195a/c]

 

7b-53) ontvangstbewijs d.d. 16 sept. 1814 van fr. 58-42 door Lochtman aan st. Servaas kerk te Luik [B] die collecte hadden gehouden voor

         de kleine stad Buderich [in Duitsland vlakbij Dusseldorf]. [servaas-157]

 

7b-53a) betaalopdracht d.d. 20-12-1814 door st. Servaaskerk voor fr. 400 aan vicarius Boulanger. [servaas-207]

 

7b-53b) betaalopdracht d.d. 21-12-1814 door st. Servaaskerk voor fr. 143.29 voorbereidingen aanschaf van klokken. [servaas-208]

 

7b-53c) rekening d.d. 27-12-1814 van fl. 240.10-0 door E. Godefroid voor levering van kaarsen aan st. Servaas kerk te Luik [B]. [servaas-190a/b]

 

7b-53d) rekening d.d. 27-12-1814 van f 48-12-3 door M. D. Sauveur  voor levering van kaarsen aan st. Servaas kerk te Luik [B]. [servaas-213a/b]

 

7b-54a) budget st. Servaas kerk te Luik [B] d.d. 23 mei 1815 over het jaar 1815 waaruit blijkt ontvangsten f 4397.63 uitgaven f 2987.09

         bijzondere uitgaven f 1030 net resultaat f 380.54 [handtekeningen:] de Stembert president, A.J. Ansiaux, C.S.F. Lintermans secretaris, P.F.

         Hinquet pastoor st. Servaas, J: A: Barrett vicarius generaal Sienrard. [servaas-196a/c] 

 

7b-54b) brief d.d. 9 sept. 1817 van C. S. J. Lintermans uit Luik [B] aan pastoor Sauveur van st. Servaas kerk te Luik [B] over mandaten

         die gemaakt zijn volgens nota van de pastoor wat hij medestuurt. [servaas-158]

 

7b-55) rekening/ontvangstbewijs d.d. 23 nov. 1817 totaal fl. 27-10 door C. Dejardin namens zijn vader L. Dejardin aan de pastoor van st.

         Servaas kerk te Luik [B] voor het maken van 3 paar schoenen voor de pastoor en 2 paar voor mw. Leclerc. [servaas-159]

 

7b-56) rekening/ontvangstbewijs d.d. 22 okt. 1821 totaal fl. 6-5-4 [florin-sour-liard] door Gilles Delchef aan pastoor Sauveur van st. Ser-

         vaas kerk te Luik [B] voor levering van leisteen en werkzaamheden ws. dak van de kerk. [servaas-160]

 

7b-57) ontvangstbewijs d.d. 3 febr. 1822 voor fl. 60 door Louis Joseph Bolij meester slotenmaker aan pastoor Sauveur van st. Servaas

         kerk te Luik [B] voor een ijzeren pers. [servaas-162]

 

7b-58) rekening/ontvangstbewijs d.d. 13 apr. 1823 totaal fl. 46-17-2 door G. Binon aan pastoor Sauveur van st. Servaas kerk te Luik [B]

         voor loodgieterswerk. [servaas-163]

 

7b-59) rekening/ontvangstbewijs d.d. 28 juni 1823 totaal fl. 34.15 door J. Halkon timmerman aan pastoor Sauveur van st. Servaas kerk

         te Luik [B] voor diverse reparatie werkzaamheden. [servaas-164]

 

7b-60) rekening/ontvangstbewijs d.d. 30 juli 1823 totaal fl. 9-17 door Carsembrouck timmerman aan pastoor Sauveur van st. Servaas

         kerk te Luik [B] voor werkzaamheden, aanbrengen van planken, reparatie van een kruk. [servaas-161]

 

7b-61) rekening/ontvangstbewijs d.d. 2 jan. 1724 totaal f. 58-17 door M. J. le Febvre aan pastoor Sauveur van st. Servaas kerk te

         Luik [B] voor geleverde wijn. [servaas-165]

 

7b-62) brief d.d. 9 aug. 1824 van H. Xhomeux aan pastoor Sauveur van st. Servaas kerk te Luik [B] over niet tijdig kunnen leveren van

         boter en kaas, waarop de pastoor antwoordt dit snel geleverd te hebben of teruggave van geld. [servaas-167a/c]

 

7b-63) rekening/ontvangstbewijs d.d. 11 okt. 1824 totaal f. 16-11 door Pierre Chandelon leidekker aan pastoor Sauveur van st. Ser-

         vaas kerk te Lukk [B] voor reparatie aan dak van huis van de pastoor. [servaas-166]

 

7b-64) ontvangstbewijs d.d. 3 dec. 1824 totaal f. 18 door Laurent Defrance aan pastoor Sauveur van st. Servaas kerk te Luik [B] voor

         levering en plaatsing van 36 glazen platen voor 2e etage van huis van de pastoor. [servaas-168]

 

7b-65) rekening/ontvangstbewijs d.d. 28 juli 1825 totaal f. 28-15 door J. Chonart schoenmaker aan pastoor Sauveur van st. Servaas

         kerk te Luik [B] voor levering van schoenen. [servaas-169]