GenBronnen

digitalisering

maas

deel VI - Driessen archief - dokumenten overig Nederland


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten 

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


6-1) Aarle-Rixtel (nb): briefkaart d.d. 24-9-1898 van zuster overste Theresenia van pensionaat aldaar aan

         weduwe A. v.d. Heijden te Geldorp met verzoek om toezending stukje merinas. [Aarle-Rixtel-1a/b]

 

6-2) Aalsmeer (nh): brief d.d. 4-4-1860 van C. Boer - aan L. van der Burg dijkgraaf van de Haarlemmermeer-

         polder in Haarlem - hij heeft 40 bunders land aan de Sloterweg en wilt de weg met zwarte Populieren

         beplanten en vraagt of dat akkoord is. [Aalsmeer-1a/b] 

        

6-3) Alblasserdam (zh):

     a) brief d.d. 20-11-1846 van Cornelis Smit Vroege - aan B. Lans in Amsterdam - inzake 1) koop van een

         werf, 2) verkoop van een werf in Amsterdam waarvoor hij de zoon van zijn vriend Pot had bewerkt, 3) een

         schip met naam Batavier en 4) dat hij door uitrusting van 3 schepen wat schraal is met zijn gelden.

         [Alblasserdam-1a t/m 1c]

     b) briefkaart d.d. 5-6-1888 van J. Vroege aan gebr. Chabot te Rotterdam over een wisselbrief en over P.H.

         Kaas te Krommenie voor f 1047.93. [Alblasserdam-2a/b]


6-4) Alkmaar (nh):

     a) perkament d.d. 29-12-1750 waarin Agatha Hogebreg weduwe van Cornelis Roos, als klein dochter en

         enige erfgename van Angenietje Cornelis weduwe van Maarten Crom, heeft verkocht aan Willem Bonsel,

         een huis en erf staande en gelegen te Alkmaar aan de oostzijde van de Coornstraat. [Alkmaar-1a/b]

     b) brief d.d. 3-1-1845 van Van Leeuwen & van Vloten aan D. de Leeuw, architect te Edam, over geleverde

         houtwaren en meld hun dat bestelling eiken houtwaren gereed is maar niet kunnen afzenden vanwege

         vriezing van het water als transportmiddel. [Alkmaar-2a t/m 2c]

     c) brief d.d. 14-11-1848 van H.J. van Vloten aan dhr. Boon, reder te De Rijp, met bestelling van een vaatje

         winter haring, zoals zijn broer eerrder heeft gekregen. [Alkmaar-3a/b]

     d) brief d.d. 20-2-1852 van G. van Leeuwen aan D. de Leeuw, architect van de uitw. sluizen te Edam, met

         de vraag om rapport over 1851 activiteiten door zeesluis geschut te Edam. [Alkmaar-4a/b]

     e) brief d.d. 5-6-1852 van P. Blom aan D. de Leeuw, opzichter van uitwaterende sluizen en landmeter te Edam,

         dat de stuk voor de sluis is ge-arriveerd te Haarlem, maar dat Haarlemmer schipper op Edam maar 1x per

         week vaart op woensdag. Dat de 2 stukken voor schutsluis Zaandam ook te Haarlem zijn. [Alkmaar-5a/b]

     f) brief d.d. 29-8-1852 van J.W. Druijvesteijn aan D. de Leeuw, architect en landmeter bij de uitw. sluizen te

         Edam, die in vergadering hebben goedgevonden de werken van D. de Leeuw aan het wind op radwerk

         van de Duikersluis te Nauwerna en aanschaf van een as. Ze zullen ook inspectie houden met de Beemster,

         Rustenburg, Starmeer en het meer van Nauwerna. [Alkmaar-6a t/m 6c]   

     g) brief d.d. 24-5-1861 van J.W. van der Leeuw, secretaris afdeling Alkmaar van het Nederlands Zendelings-

         genootschap, aangaande student J.N. Wiersma. [Alkmaar-7a t/m 7c]

     h) weegbrief d.d. 19-7-1867 door wed. Schuurman beedigde waagmeesters op de Stads Waag voor 54 stuks kazen die 315 ponden

         wegen die waren geleverd door van Kooy ten behoeve van Corter. [Alkmaar-11]  

     i) brief d.d. 16-9-1872 van H. Gijsbrechts, aangaande lintjes. [Alkmaar-8a/b]

     j) briefkaart d.d. 4-5-1890 van Alkmaarsche Stoommeelfabriek, aan G.E. Kattentidt te Hameln (D) over een

         bestelling die nog niet is aangekomen. [Alkmaar-9a/b]

     k) briefkaart d.d. 28-5-1899 van J.F.M. Endel, Langestraat 31, inzake bestelling 10 kilo postlak. [Alkmaar-10a/b]


6-5) Almelo (ov):

     a) brief d.d. 17-4-1863 van H. Meibergen, inzake bestelling sigaren. [Almelo-1a t/m 1c]

     b) brief d.d. 9-12-1869 van meel- en broodfabriek Ten Bruggencate & Coster, inzake de vraag om krenten en

         rozijnen monsters. [Almelo-2a/b]

     c) brief d.d. 22-3-1872 van L. van Gelder, aan Ruijs & Hunger te Amsterdam, inzake "Hongaarsche tabak"

         alsmede "Marijland tabak". Is blijkbaar hun agent tabak verkoper. [Almelo-3a/b]

     d) 2 stukken 1875-1880 van Ledeboer & co. [Almelo-4a/c]

     e) 4 stukken 1880-1881 van Scholl Engberts & Scholten. [Almelo-5a/e] 


6-6) Almkerk (nb):  zie apart blad 

 

6-7) Alphen (zh):  zie apart blad 

 

6-8) Altena (dr): brief d.d. 26-9-1865 van T. van Woerkom - aan G. Hoogendoorn in Giezendam - dat hij

         geen schepen meer naar (Leekster) kan krijgen. [Altena-1a/b]

 

6-9) Ameide (zh):

     a) huur kontrakten d.d. 20-12-1937 ondertekend door Adriaantje Beusekom weduwe van Cornelis Adriaan Donker

         te Hardinxveld A18 en Leendert Antonie Donker arts wonende te Ameide A325, aan 1) Pieter de Ridder landbou-

         wer te Hardinxveld A18a, 2) Jo Beusekom landbouwer te Streefkerk en 3) B. en L.A. van Andel landbouwers te

         Hill gemeente Eethen G6. En overeenkomst tussen verhuurders en 1e huurder. [Ameide-1a t/m 1r]

     b) lijst ca. 1939 op brief hoofd van L.A. Donker arts te Ameide naar aanleiding van nalatenschap 21-3-1939 met op-

         somming van onroerende goederen, zoals Emmikhoven sectie D nrs. 4, 76, 80, 82 en 85, Ganswijk sectie C nr.

        133, Uppel sectie A nrs. 198 t/m 201, 256, 259 en 260, Hardeinxveld diverse percelen en 3 woonhuizen en diverse

         percelen te Schelluinen, Giessen Nieuwkerk en Gorinchem. Allen verhuurd aan diverse met name genoemde

         huurders met geschat waarde van f 80.000. [Ameide-2]  


6-10) Amersfoort (u): 

     a) brief d.d. 22-8-1749 van Henricus Coecq, aan zijn zuster Petronilla van Honsem, in de Blindestraat te Ant-

         werpen (B) over verkoop van huis in de Halsteeg. [Amersfoort-7a/b] 

     b) brief deels bedrukt d.d. 16-7-1816 vanuit huize Stoutenburg van douariere van Heilmann van Stoutenburg

         geboren van LJLaar - aan kanunnik Verachteren van St. Jakob te Antwerpen (B) aangaande overlijden van

         haar echtgenoot P.L. baron van Heilmann van Stoutenburg. [Amersfoort-1a/b]

     c) brief d.d. 19-9-1843 van G.J. Gallé, die naar Zwolle reist om zijn oudste zoon te bezoeken in Zalk. Hij heeft

        in totaal 7 kinderen. [Amersfoort-2a/b]

     d) twee brieven 1848-1854 van A.H. Schaap, aan Smits & Mertens te Amsterdam over katoen. [Amersfoort-3a/b en 4a/b] 

     e) brief d.d. 4-2-1864 van A. van Beek, aan Boecx Hoefnagels & co. fabrikanten in sigaren te Eindhoven, over

         een bestelling sigaren "Neerlandaise Brown green ligten". [Amersfoort-5a/b]

     f) briefkaart d.d. 12-8-1881 van P.J.B. Jacobs aan Jansen Joost & co. te st. Petersburg (Rusland) waarin hij vraagt

         om een monster sigaretten en sigaren. [Amersfoort-6a/b]

     g) briefkaart 1892 van Phoenix brouwerij aan Hoevenaar in Antwerpen [B]. [Amersfoort-9a/b]

     h) 3 rekeningen 1926 van Meyer & co. metaalwaren en huishoudelijke artikelen. [Amersfoort-8a/c]  

 

6-11) Amsterdam (nh):  zie apart blad

 

6-12) Apeldoorn (gld): briefkaart d.d. 4-2-1879 van W.A. de Neut over bestelling zalm. [Apeldoorn-1a/b]


6-13) Arnhem (gld):  zie apart blad

 

6-14) Assen (dr): 

     a) briefkaart d.d. 5-12-1889 van J. Benes jr. aan dhr. Maessen, stoommeel fabrikant te Roermond, met bestel-

         ling van 75 kg roggen voermeel in balen, franko station Assen. [Assen-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 20-12-1895 van J. de Koningh aan burgemeester van Dalfsen, waarin hij mededeelt dat hij de

         landmeter C. Geijl te Zwolle de vernieuwing van gemeente plans heeft opgedragen. [Assen-2a/b]

     c) briefkaart d.d. 11-1-1898 van J. Indewaard, landmeter bij de kadaster aan burgemeester te Vledder, inzake

         verzoek om bijwerking van kadastrale plannen. [Assen-3a/b]


6-15) Avereest (ov): brief d.d. 23-8-1899 van burgemeester van Avereest aan burgemeester te Ommen, over

         verlofganger Harm de Bruin loteling van lichting 1896 die zich bij hem heeft aangemeld. [Avereest-1a/b]


6-16) Azewijn (gld):

     a) dossier 1874-1879 met 5 stukken aangaande Antoon Hettelaar, landsman te Azewijn, die f 1600.00 leent

         van RK kerk van Azewijn en daaraan verbindt als onderpand huis, erf, tuinen, boomgaard en bouwland

         kadaster nr. K488, K489, K490, K491 en K614. [Azewijn-1a t/m 1k]

     b) notaris-akte d.d. 2-2-1948 met borderel waarin Henricus Marinus Gerritzen, landbouwer te Azewijn 101,

         f 5000 leent tegen 4% van Wilhelmus Gerhardus Nicolaas Maria Smit, arts te Groenlo, met onderpand huis

         en landerijen te Azewijn en Zeddam. [Azewijn-2a t/m 2g]  

     c) notaris-akte d.d. 1-7-1949 met 3 stukken waarin Bernardus Franciscus Geerling, tuinier te Azewijn 103,

         f 3000 leent tegen 4% van Petrus Wilhelmus Hafkenscheidt, meubelmaker te 's-Heerenberg, met onderpand

         op huis en tuin te 's Heerenberg. [Azewijn-3a t/m 3j]

     d) notaris-akte d.d. 20-11-1949 met borderel waarin Alouisius Theodorus Helmes, landbouwer te Azewijn 35,

         f 2500 leent tegen 3½% van Ursula Josephina Maria Helmes, leerling gezinsverzorgster te Azewijn, met

         onderpand weiland te Azewijn. [Azewijn-4a t/m 4g]

 

6-17) Barneveld (gld): brief d.d. 12-4-1847 van J.W. van Vloten, secretaris van het depart. Barneveld aan

         P. van Hees, algemeen secretaris van maatschappij tot nut te Amsterdam, waarin zij hopen opnieuw

         toelage te mogen ontvangen voor de Herhalings school te Barneveld. [Barneveld-1a/b]

 

6-18) Beek - gem. Bergh (gld):

     a) notaris-akte d.d. 9-7-1909 met borderel waarin Johan te Winkel, arbeider te Beek gem. Bergh, f 1000

         leent tegen 4½% van Arnoldus Berendsen ook genaamd Berndsen, landbouwer te Beek gem. Bergh, met

         onderpand op huis en bouwland kadaster nr. F888 te Zeddam en 1933 verklaring Johann te Winkel,

         arbeider wonende te Kilder die verklaart 50 gulden schuldig te zijn aan Bernardus Josephus Berendsen,

         wonende te Wehl. [Beek-1a t/m 1h]

     b) dossier 1912-1942 met 13 stukken aangaande familie Span te Beek gem. Bergh. [Beek-2a tm 2v]

     c) notaris-akten d.d. 7-11-1930 waarin Gerhardus Hendrikus Trip, landbouwer te Loerbeek gem. Bergh, heeft

         gekocht van zijn schoonmoeder Geziena Helena Koning, weduwe van Theodorus Frederikus Kok, eerder

         weduwe van Johannes Waals, een huis en schuur te Beek gem. Bergh, op grond toebehorende aan de

         broederschap van St. Jan te Beek kadaster C774, helft in perceel bouwland te Beek gem. Bergh kadaster

         C413 en enige percelen bouwland te Beek gem. Bergh C366, L458, L423, L413, L431, L551 en L552.

         [Beek-3a t/m 3k]

     d) notaris-akte d.d. 14-11-1932 met 2 stukken waarin Hendrikus Franken, landbouwer te Beek gem. Bergh,

         f 1000 leent tegen 5% van Theodora Geertruida van Ditshuizen, zonder beroep te Velp, met onderpand

         weiland L273 te Beek. [Beek-4a t/m 4h]

     e) notaris-akte d.d. 12-7-1934 met borderel waarin Engelbertus Martinus Maria Buiting, bakker wonende

         te Beek gem. Bergh, f 2500 leent tegen 5% van Theodorus Antonius Hansen, aannemer te Beek, met

         onderpand winkelhuis met bakkerij enz. D402 te Beek. [Beek-5a t/m 5g]

     f) notaris-akte d.d. 22-1-1949 met borderel waarin Wilhelm Bosman, monteur en landbouwer te Beek 203

         gem. Bergh, f 2000 leent tegen 4% van fam. Berntsen te Beek met onderpand van huis, erf en tuin aan

         den harden weg D1985 te Beek. [Beek-6a t/m 6g]

     g) notaris-akten d.d. 11-3-1949 waarin RK arme parochie H. Martinus te Beek ter ruil ontvangt bouwland te

         Beek D389, 390 en 391 van Albertus Bernardus Hendricksen, die dan als ruil ontvangt bouwland aan de

         Peeskesweg D1832 te Beek. [Beek-7a t/m 7f]

 

6-19) Beek en Donk (nb): briefkaart d.d. 23-1-1889 van Antonie Oemens, aan een steenfabrikant over kleur

         van een toegezonden monster. [Beek en Donk-1a/b]

 

6-20) Beilen (dr): kaart d.d. 19-9-1890 van burgemeester van Beilen, aan burgemeester van Smilde, dat

         verlofganger Klaas Oosting van lichting 1889 zich in hun gemeente gaat vestigen. [Beilen-1a/b] 


6-21) Bellingwolde (gr):

     a) notaris-akte d.d. 7-8-1868 met borderel waarin Jan Jans Hulzebos, kleermaker te Bellingwolde, voor

         f 350 heeft verkocht een bunder land - zuidoostelijkste deel van een perceel - kadaster nr. D2684 aan

         Geert Berents Holstein, dagloner te Bellingwolde, waarbij Harm Evert Rookwaren, idem te Bellingwolde

         daarvan f 200 heeft voorgeschoten tegen 5%. [Bellingwolde-1a t/m 1h]

     b) notaris-akte d.d. 8-5-1900 waarin Pieter Holstein, dagloner te Bellingwolde, en zijn vrouw Fokje Raadjes,

         f 300 lenen tegen 4% van de Spaarbank te Bellingwolde met onderpand huis en landerijen kadaster

         D5488, D5489 beiden uit D4836. [Bellingwolde-2a t/m 2f]


6-22) Benningbroek (nh): briefkaart d.d. 12-5-1893 van H. Bruin aan Sluis & Groot, zaadhandelaren in

         Enkhuizen, met bestelling zaad. [Benningbroek-1a/b]


6-23) Benthuizen (zh): perkament d.d. 24-2-1741 van 4 morgen, 5 hond en 50 roeden land gelegen in de

         8e Bun te Benthuijzen, door erfgenamen van wijlen Leendert van de Geneugten en door Jan Vermeer,

         aan Cornelis de Bruijn, wonende in de Weijpoort in Zoeterwoude, voor 169 guldens. [Benthuizen-1a/b]


6-24) Bergambacht (zh): brief d.d. 25-7-1863 van wed. A. Blanken Az aan Virulij & Ravenswaaij,

         stoomfabriek in Kralingen met bestelling van 20 baaltjes blom om die te verzenden via schipper C.

         den Boer. [Bergambacht-1a/b] 

 

6-25) Bergen (nh): kaart d.d. 29-11-1888 van ds. P. Smink aan C. de Groot te Egmond aan zee, hun geluk

         wensend met hun 25 jarig echt vereniging. [Bergen-1a/b]


6-26) Bergen op Zoom (nb):

     a) brief d.d. 11-11-1802 van generaal-de-brigade Osten aan minister van oorlog in Parijs (F) aangaande

         inscheping van 17e en 54e demi-brigaden en 4e en 6e compagnie van de 7e regiment artillerie-a-pied

         in Hellevoetsluis aan boord van een fregat van kapitein Jacob. En dat voor dezelfde expeditie 2 afdelingen

         van 8e compagnie artillerie en een afdeling van 150 dragonders in Breda zullen aankomen. [BoZ-1]

     b) brief d.d. 1-6-1804 van Savarin ws. majoor van 3e bataillon van 50e RIL aan luitenant-kolonel Texier

         chef van 3e bataillon van zelfde regiment. Roemt kolonel Lamartiniere over zijn kwaliteiten als kommandant

         van 50e RIL. Noemt ook Julliet chef van 1e bataillon e.a. [BoZ-2a t/m 2d]  

     c) brieven 1850-1852 van J.G. Verlinden aan Smits & Mertens te Amsterdam over stoffen. [BoZ-3a t/m 3h]

     d) brief 1852 van J. W. de Morpen aan H. Dessain Luik (B) drukkerij en boekhandelaar over boeken en formulieren. [BoZ-6a/b]

     e) briefkaart d.d. 13-11-1887 van H. Verlinden over bestelling katholieke boeken. [BoZ-4a/b]

     f) 2 dokumenten 1907-1921 eerst als Arnoldus Asselbergs & Zonen later NV Asselbergs ijzerindustrie en handelmaatschappij

         ijzergieterij. [BoZ-5a/c]

 

6-27) Berkel (nb): eigentijds kopie d.d. 2-4-1729 als collatie van inkomsten en uitgaven van de goederen van

         Willem Robbert Breeckelmans door C. Segbroek. [Berkel-1a t/m 1zi]


6-28) Berlicum (nb): transport akte d.d. 3-7-1802 van perceel hooiland, groot 2½ loopense, gelegen "int wout"

         door Christiaan van Geel, wonende in Den Bosch, aan Gerardus op 't Hoog. Verleden voor officier en

         schepen van Berlicum en Middelroode. [Berlicum-1a t/m 1d]


6-29) Beusichem (gld):  zie apart blad

 

6-30) Biervliet (zld): akte d.d. 9-9-1895 voor Rene Fraeys, notaris te Brugge, waarin Josef Stevens, koophandelaar

         en Josef van Nieuwenhuize, koopman, beide te Zelzaete, gezamenlijk ieder voor de helft hebben gekocht 3

         stukken land in Biervliet t.w. 1) ruim 5 ha in Grooten Zoutepolder kadaster nr. 4, 2) idem kadaster nr. 7 en 3)

         1 ha in Kleinen Zoutpolder kadaster nr. 54. [Biervliet-1a t/m 1m]

 

6-31) Bloemendaal (nh): 2 rekeningen 1926 van J. Lambers firma "Trianta" Rex v/h De Clerq's proefstation "Bloemdaal". [Bloemendaal-1a/b]


6-32) Blokzijl (ov): brief d.d. 2-6-1882 van B. de Boer ambtenaar Burgelijke Stand, waarin hij verlof geeft voor het

         begraven van Jan Spitse op 3 juni in de begraafplaats te Baarlo gem. Vollenhove. [Blokzijl-1a/b]


6-33) Bolsward (fr):

     a) dokument d.d. 20-1-1814 waarin wordt voorgesteld door Dupuis chef bataillon 130e RIL om sergeant Willem Andela te benoemen tot

         sous-luitenant ter vervanging van Mercier die luitenant werd. Werd goedgekeurd door hertog van Dalmatie [= Jean-de-Dieu Soult].

        [Bolsward-2] zie voor overige militaire informatie bij militairen > Bolsward. 

     b) briefkaart d.d. 13-1-1880 van G.M. Marckelbach boekhandel. [Bolsward-1a/b]

 

6-34) Borne (ov): briefkaart d.d. 6-9-1887 van Jan & H. Hulshoff te Borne over zakken rogge. [Borne-1a/b]

 

6-35) Boskoop (zh):  zie apart blad 

 

6-36) Boxtel (nb): brief d.d. 21-5-1867 van P.C. van de Ven aan J.H. Lintz, Prinsegracht te Den Haag, waarin hij de

         ontvangst meldt van 72 servetten en tafellakens. [Boxtel-1a/b]

 

6-37) Braamt - gem. Bergh (gld):

     a) notaris-akte d.d. 25-7-1920 met borderel waarin Johan Terhorst Stephanuszoon, arbeider te Braamt, f 400

         leent tegen 5% van de minderjarige Gerhardus Theodorus Kremer te 's-Heerenberg die zoon is van wijlen

         Hendrikus Kremer en Theodora Berendina Velting, met onderpand huis en bouwland onder Braamt kadaster

         H1455. [Braamt-1a t/m 1g]

     b) notaris-akte d.d. 4-5-1933 met borderel en verzekering voor brand waarin Antonius Burgers, winkelier en

         landbouwer te Braamt, f 2000 leent tegen 5% van Gerard Knot, notaris te 's-Heerenberg, met onderpand

         huis en bouwland onder Braamt kadaster H1522. [Braamt-2a t/m 2h]

     c) notaris-akte d.d. 16-4-1935 met borderel en verzekering voor brand waarin Henri Joseph Aalberts, arbeider

         te Braamt gem. Bergh, f 2550 leent tegen 4½% van Bernardus Antonius Maria Hafkenscheidt, kleermaker te

         's-Heerenberg, met onderpand landbouwershuis etc. onder Vinkwijk kadaster D383 en E1248 alsmede huis

         etc. onder Braamt kadaster H1670 en H1258. [Braamt-3a t/m 3h]

     d) borderel d.d. 24-7-1935 t.b.v. Grada Wiilemina Kaak weduwe van Bernardus Braamt te 's-Heerenberg, die

         f 450 had geleend tegen 5% aan Johannes Bernardus Leeuwerik, arbeider te Braamt met onderpand huis

         etc. onder Braamt kadaster H1458/1459. [Braamt-4a/b]

     e) notaris-akte d.d. 20-11-1935 waarin Derk Jan Willem Jansen, arbeider te Braamt, heeft gekocht voor f 800

         een huis, erf en tuin onder Braamt kadaster H1551 van Derk Jan Jansen, arbeider te Braamt, die zich

         verbindt te voldoen de schuld van de verkopers aan Grada Willemina Kaak voor f 400. [Braamt-5a t/m 5d]

     f) notaris-akte d.d. 13-3-1939 waarin na boedel deling Roselina Theodora Jansen te Braamt, in eigendom werd

         gesteld van een hofstede en bouwland te Braamt kadaster F752 en H1429 en Maria van Halteren weduwe

         van Johannes Jansen het vruchtgebruik daarvan. [Braamt-6a t/m 6e]

     g) notaris-akte d.d. 5-9-1953 waarin gemeente Bergh ter ruil ontvangt een huis etc. te Braamt kadaster H1694

         en Gerhard Theodorus Derksen, landbouwer te Braamt 28 van de gemeente Bergh ontvangt daarvoor wei-

         en bouwland te Braamt kadaster H1687. [Braamt-7a t/m 7d]    


6-38) Breda (nb):

     a) brief d.d. 6-9-1797 van H. Hoppenbrouwers, aan 1e Commissaris voor de Franse troepen in Den Haag, inzake

         levering matrassen en hoofdkussens gevuld met paardehaar, heeft rood lakstempel met HH. [Breda-1a/b]

     b) brief d.d. 15-12-1805 van divisie generaal Broussier uit Nijmegen, aan brigade generaal Vaufreland, dat hij is

         benoemd tot commandant van vesting Breda, en wordt verzocht die vesting in beste verdedigings staat te

         stellen om "op de wallen alle vuurmonden plaatsen die zich in de arsenalen van die stand bevinden" en voor

         bewapening en bevoorrading dat aan generaal Michaut te Utrecht te vragen. [Breda-2a/b]  

     c) dossier 1814-1826 met 2 stukken over F.C. (Frederik Carel) List (geb. Breda 5-2-1784 - was later minister van

         oorlog 1840-1848) waaronder toestemming van 1814 dat hij zijn militaire Franse dienst verlaat en terugkeert

         naar Nederland (hij heeft de 1812 Rusland veldtocht overleeft en was aan het einde van zijn Franse tijd majoor

         bij de Franse artillerie guard) en 1826 besluit dat hij was benoemd tot kolonel en kommandant van de Neder-

         landse rijdende artillerie korps. [Breda-3a/b]

     d) briefkaart d.d. 6-3-1895 van G.P. van Heukelom over zijn dochter Sara. [Breda-4a/b]

     e) correspondentie 1940-1941 met 52 stukken van NV Artsilk aan breigoederenfabriek Cyane Geleenstraat 120 later gingen ze naar

         Pieter Breughelstraat 39 te Utrecht. [Breda-5a/z25]

 

6-39) Breskens (zld): brief d.d. 12-2-1844 van Susanna Brugge weduwe Jacobus Calandt aan A. Caland, hoofd

         ingenieur rijkswaterstaat te Middelburg, hem mededelend dat haar man was overleden 11-2-1844 om 01.30

         te Breskens in de leeftijd van 72 jaar. [Breskens-1a/b]

 

6-40) Breukelen (u):

     a) akte d.d. 22-6-1780 door Joachim Frederik Odé, stadhouder leenen van hove Nijenrode, voor Johan Ortt (zegel

         vermeldt Oort) Heer van Nijenrode, waarbij na 't overlijden van zijn vader Jan van Vassen, Willem van Vassen

         werd verleend met een huis en erve staande te Breukelen aan de Noordzijde van de Kerkstraat, strekkende tot

         aan hofstede behorend aan de "Vicarije van Ruwiel" - westwaarts Barbara Veen leengoed en oostwaarts Jan

         Oosterom. Ten overstaan van Dirk van Gijtenbeek en Adrianus Koster leenmannen en aangehecht groot lak-

         zegel van Heer van Nijenrode. Op achterzijde d.d. 22-1-1785 heeft Willem van Vassen dit leen vernieuwd en

         hulde gedaan. [Breukelen-1a t/m 1c]

     b) akte d.d. 21-12-1793 door Joachim Frederik Odé, stadhouder leenen van hove Nijenrode, voor Johan Ortt,

         Heer van Nijenrode, luitenant-kolonel en kapitein ter Zee, waarbij Gijsbert van Soomere werd verleend met b.g.

         leengoed nadat hij dit van Willem van Vassen had gekocht volgens onderhandse koop cedul van 6-12-1793.

         Het huis en erve strekkende tot aan hofstede behorend aan "Vicarije van Ruuril" - ten oosten van Jan Oosterom

         en ten westen van Arie de Keijser en Willem Oudenes daarnaast gehuisd. Ten overstaan van leenman Dirk

         van Gijtenbeek met aangehecht groot lakzegel van Heer van Nijenrode. [Breukelen-2a t/m 2c]


6-41) Brielle (zld):

     a) brief d.d. 11-2-1814 van W.A. van der Hart kolonel en commandant van stad Brielle aan de gemeente bestuur

         van Zuidland, dat veldwachters en andere autoriteiten voor de gevangenname van een deserteur een premie

         van f 21 zullen ontvangen na ontvangen bewijs en proces verbaal. [Brielle-1a/b] 

     b) brief d.d. 17-1-1830 van L. Jongejan aan H.E. Schuurman te Utrecht, over bericht van dhr. van der Minnen die

         akkoord ga met de verzekering van de bouwmanswoning. [Brielle-2a/b] 

     c) brief d.d. 15-8-1856 van de Randen? over zijn benoeming tot procureur en lid van de kolonialen raad van

         Curacao, dat hij daarom zijn functie als correspondent moet neerleggen. [Brielle-3a t/m 3c]

     d) briefkaart d.d. 2-1-1889 van J. v.d. Linden aan Hulock Houwen in granen te Zierikzee over wissel. [Brielle-4a/b] 

     e) dossier 1895-1899 over G. Buijs [afkomstig van Brielle] die 1e luitenant was [1895] bij de infanterie in Neder-

         lands Indie, tijdelijk naar Nederland ging o.a. Scheveningen om te trouwen met D.M. Hennekeler. In 1899 waren

         ze in Makassar NI. In 1902 in Malang NI en op dat moment kapitein der infanterie. [Brielle-5a t/m 9b] 


6-42) Brouwershaven (zld):

     a) briefkaart d.d. 3-10-1880 van J. Hordijk over bestelling petroleum. [Brouwershaven-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 29-6-1885 van J.C. Constandse over bestelling stoffen. [Brouwershaven-2a/b]


6-43) Brummen (gld): brief d.d. 13-11-1816 van luitenant-generaal 2e generale Kommando J.D. baron Sweerts

        de Landag uit Deventer een burgemeester van Brummen, dat op 5 december een detachement Deense

        troepen zal arriveren 100 man sterk. [Brummen-1a/b]

 

6-44) Bunschoten (u): brief d.d. 13-1-1852 uit Amersfoort aan burgemeester van Bunschoten over plaatsing van

         Jannetje Hopman in generale kind gesticht hebben ze nodig certificaat van onvermogen. [Bunschoten-1a/b]

 

6-45) Bussum (nh):

     a) briefkaart d.d. 10-12-1895 van Bensdorp aan Blommestein Powalkij te Apeldoorn, over 2x 50 kilo lak. [Bussum-1a/b]

     b) rekening 1935 van handelsonderneming "Bimex" Meckenburglaan 48. [Bussum-2] 


6-46) Callantsoog (nh): dossier 1894-1922 met 6 stukken over Jacob Stam - geb. Callantsoog 25-8-1875 als

         zoon van Jacob Stam en Aaltje Abo aangaande zijn zeemansleven. [Callantsoog-1a t/m 1g]

 

6-47) Castricum (nh): briefje van 1940 van H. A. Hienkens agentuur en commissiehandel. [Castricum-1]


6-48) Culemborg (gld):

     a) akte d.d. 27-5-1679 waarbij Jan Jans wonende te Houten, 150 gulden heeft ontvangen van Gerardt van

         Schalkwijk, zijnde deel van 2000 gulden, aan hem nagelaten door Aertje van Schalkwijk weduwe van Antonij

         van Deutecom. In marge wordt vermeldt dat Jan Jans zoon is van Jan Theunisz, genoemd in testament van

         augustus 1661. [Culemborg-1a/b]

     b) verkoop akte d.d. 14-1-1805 van huis, erve en schuur vanouds "de Cabel" genoemd nr.189 staande aan de

         Oostzijde van de Zandstraat, door Alexander en Ida Brans, aan Frans Miltnar, voor 1625 guldens. [Culemborg-2a/b]


6-49) Dalfsen (ov): brief d.d. 5-7-1882 van burgemeester Nieuwleusen aan burgemeester in Dalfsen, dat Hendrik

         Bosch verlofganger lichting 1878 zich gaat vestigen in Dalfsen. [Dalfsen-1a/b]


6-50) Delft (zh):

     a) brief d.d. 4-4-1830 van A. Perk aan H.E. Schuurman te Utrecht, dat er aan het perceel van D. Steenbrink

         brandschade is ontstaan. [Delft-1a/b]

     b) brief d.d. 14-9-1830 van weduwe J.W. Konig aan direkteur-generaal van de zaken van eredienst te Den Haag

         over niet ontvangen van 200 gulden toelage over jaar 1829. [Delft-2a/b]

     c) brief d.d. 27-4-1833 van D. Groot aan J. Enschede & zn. te Haarlem over Haarlemse couranten. [Delft-3a/b]

     d) brief d.d. 26-8-1854 van L. Rombouts & zn. aan Smits & Mertens over bestelling "zwarte serge". [Delft-4a/b]

     e) brief d.d. 27-3-1855 van G.F. Bausch aan Smits & Mertens over bestelling "factorij rok-in". [Delft-5a/b]

     f) brief d.d. 21-4-1856 van Bruggemeijer Terheijden & co. aan Smits & Mertens te Amsterdam met een bestelling

         "bruijn gebr: Orleans". [Delft-6a/b]  

     g) brief d.d. 14-8-1856 van A. Perk aan Virulij & Ravenswaaij over bestelling bloem. [Delft-7a/b]

     h) brief d.d. 4-2-1857 van R. Koperdraat & co. aan W. Korthals over zending zaad. [Delft-8a/b]

     i) brief d.d. 3-8-1858 van C. van der Sman over balen bloem via schipper van Vliet. [Delft-9a/b]

     j) briefkaart d.d. 10-7-1886 van J. Kipp & zonen aan Kuchler & zn. te Illmenau i/Thuringen (D) met bestelling van

         verschillende thermometers. [Delft-10a/b] 

     k) briefkaart d.d. 28-5-1888 van J.W. Giltray als opvolger van P.J. Kipp & Zonen over tentoonstelling. [Delft-11a/b]

     l) rekening 1938 van spiritus-verkoopkantoor "Bergen op Zoom-Delft". [Delft-12]

     m) brief 1941 van NV "de Atlas" over hun produkt "Sanderband" een bindband [i.p.v. lintjes]. [Delft-13] 


6-51) Den Haag (zh):  zie apart blad

 

6-52) Den Ham (ov): brief d.d. 27-11-1890 van burgemeester van Hardenberg aan burgemeester van Den Ham,

        mededelend dat Christiaan Harwig, verlofganger uit Den Ham, behorend tot regiment grenadiers en jagers van

        lichting 1887 zich heeft aangemeld in Hardenberg. [Den Ham-1a/b] 

 

6-53) Den Helder (ov):

     a) brief d.d. 29-8-1827 van Joseph Webster [overl. Den Helder 13-2-1834 getr. met Maria Painter] machinist van een

         stoomboot [kapitein ws. Jan Pietersz. Duinker] aan dhr. de Geus hoofd ingenieur te Amsterdam, hem mededelend

         dat de boot op het Lands werf is en zal vertrekken naar Vlissingen. [Den Helder-1a/b]  

     b) brief d.d. 27-7-1830 van L. den Berger aan H.E. Schuurman, direkteur Algemene Utrechtse Brandwaarborg Mij. te

         Utrecht, dat een pand met brand polis is overgegaan op Christiaan Antonij Harderwijk. [Den Helder-2a/b]

     c) briefkaart d.d. 4-11-1878 van H. Scharp aan Scheurleer & zn. bankiers te Den Haag. [Den Helder-3a/b]


6-54) Deventer (ov):

     a) brief d.d. 19-3-1825 van J.J. Remij uit de Smeestraat over zijn dochter Hermina. [Deventer-1a/b]

     b) brief d.d. 30-11-1837 van P.F. Besier aan J. Schouten te Dordrecht over een gunst. [Deventer-2a/b] 

     c) brief d.d. 26-6-1859 van A. Koot aan Buuren van Hijst te Vlaardingen met bestelling 1 ton noord vis. [Deventer-3a/b]

     d) briefkaart d.d. 26-9-1898 van Coelingh & Gantvoort aan Virulij & Ravenswaaij te Kralingen met bestelling van

         10 zakjes Zeeuwse blom ter versturen per Deventerboot. [Deventer-4a/b] 

     e) faktuur d.d. 14-7-1927 van NV Deventer matrassen- & ledikantenfabriek v/h A.J. Holtkamp. [Deventer-5]

     f) credit nota d.d. 29-8-1938 van J.D. Bunschoten in wijnen. [Deventer-6]


6-55) Dichteren - gem. Doetinchem (gld): notaris-akte d.d. 17-4-1942 waarin Hendrik Jan Meurs, landbouwer te Dichteren,

          heeft verkocht voor f 432 en getransporteerd aan Gerrit Spijker, kermisreiziger wonende te Richteren gem. Doetin-

          chem, een stuk grond aan de weg naar Doetinchem, oostelijk deel nr. 1241. [Dichteren-1a t/m 1d]


6-56) Didam (gld): notaris-akte d.d. 8-9-1953 waarin Wilhelmus Johannes Stokman, loondorser wonende te Didam A. 233,

          heeft verkocht voor f 1150 aan Wilhelmus Martinus van den Beld, chauffeur wonende te Didam A. 233-B, een huis

          met grond gelegen aan de Wilhelminastraat te Didam kadaster K2903. [Didam-1a t/m 1d]


6-57) Dinther (nb):

     a)  brief d.d. 22-4-1843 van A. van Schijndel - aan B. Lans junior te Haarlem - met mededeling dat prijs van boter is

          gedaald en wacht af zijn orders. [Dinther-1a/b]

     b) beschikking d.d. 7-6-1912 uit Den Haag van hoofd Militie en Landweer, op een verzoekschrift van J. van der Leest

          uit Dinther, over zijn zoon Adrianus militie plichting 1911, dat wanneer hij wordt ingelijfd dan f 0.40 per dag zal ont-

          vangen uit te keren aan zijn gezin. [Dinther-2a/b]


6-58) Doesburg (gld):

     a) brief d.d. 5-11-1815 van burgemeester Verhuell van Doesburg aan idem te Steenderen, dat na een bestelling van

          wagens voor een detachement Brunswijke troepen, moet hij nu ook wagens leveren voor bataillon van Oranje

          Nassau nu in garnizoen te Doesburg maar 6-11 afmarcheren en vraagt om 5 twee-spannige karren die naar

          Anholt moeten met requisitie voor deze fourage. [Doesburg-1a/b]

     b) dossier aangaande Michiel van der Vlist, overleden Doesburg 17-3-1840, echtgenoot van Susanna Behr, geboren

          1770 uit Andreas Theodorus van der Vlist en Elisabeth van Oosterhout. Met stukken van zijn militaire loopbaan als

          kapitein [bij 9e bataillon infanterie Landsmilitie] en majoor [bij fort Lillo]. Alsmede aanstelling van zijn vader tot vaan-

          drig in 1740. Tevens 5 generaties genealogie als schema. [Doesburg-2 t/m 8]

     c) brief d.d. 19-12-1874 van J.C.C. Coenen, koopman in tuinzaden op de Koepoortstraat. [Doesburg-9a/b]

     d) dokument d.d. 24-10-1878 van burgemeester van Zwolle aan idem van Dalfsen, over verlofganger Meindert van

          Beinum uit gemeente "Doesborgh", lichting 1878, die zich heeft ingeschreven in Zwolle, komende van Dalfsen.

          [Doesburg-10a/b]

     e) briefkaart 20-2-1887 van weduwe Evers - aan van Eijs in Vlaardingen - met een bestelling haring liefst kleine

          rollen. [Doesburg-11a/b]

     f) briefkaart d.d. 22-9-1888 van Nalens - officier van Justitie van Arnhem, aan burgemeester van Rheden, dat de

          gestolen goederen te Ellecom waren gevonden op een landloper uit Doesburg. [Doesburg-12a/b]

     g) rekening 1922 van B. Ubbink & co. Doesburgsche ijzer- en metaalgieterij. [Doesburg-13]

 

6-59) Doetinchem (gld):  zie apart blad

 

6-60) Dokkum (fr): brief d.d. 27-7-1798 van H. Overbeek met vraag aan student Abraham de Vries of hij 2 preek beurten

         kan doen in zijn doopsgezinden & remonstrantse kerk. [Dokkum1a/b]

 

6-61) Doorn (u): dokument d.d. 17-1-1957 waarin Johannes Leonardus van der Kleij, geboren 18-7-1935, groot verlof

         pas kreeg als marinier 2e klasse van de Koninklijke Marine, in onafgebroken werkelijke dienst sinds 10 mei 1955,

         van lichting 1955/1 van gemeente Monster. [Doorn-1a/b] 


6-62) Dordrecht (zh):

     a) dossier 1829-1830 met 3 brieven van L.N. Roodenburg aan H.E. Schuurman over verzekeringen en polissen. [Dordrecht-1a t/m 3c] 

     b) brief d.d. 6-7-1840 van Hendrik van der Wulp over voorbereidingen aangaande zijn vertrek. [Dordrecht-4a t/m 4c]

     c) brief d.d. 10-10-1846 van An. de Ruijter-Koning over stoffen. [Dordrecht-5a/b]

     d) brief d.d. 25-10-1850 van T. Nieveler aan Smits & Mertens te Amsterdam over stoffen. [Dordrecht-6a/b] 

     e) brief d.d. 24-9-1860 van J.P. Scheiberling aan Janssens van Buren over houtwaren. [Dordrecht-7a/b]

     f) brief d.d. 27-1-1862 van Van den Blijk voor J.P. Revers aangaande bestelling boeken. [Dordrecht-8a/b]

     g) brief d.d. 14-7-1862 van O.B. de Kat over brand verzekeringen. [Dordrecht-9a/b]

     h) briefkaart d.d. 18-3-1880 van Hooghwinkel & Co. kassiers. [Dordrecht-10a/b]

     i) briefkaart d.d. 20-6-1896 van Albert co-operative Creameries over bestelling poeder. [Dordrecht-11a/b]

     j) prijscourant 1919 van J.J.B.J. Bouvy koninklijke nederl. glasfabriek. [Dordrecht-12a t/m 12j]

     k) rekening 1921 van Dordrechtsche metaalwarenfabriek v/h wed. J. Bekkers & zoon. [Dordrecht-15a/b]

     l) 5 stukken 1940-1941 van J. F. Busch modemagazijnen NV. [Dordrecht-16a/g]   

     m) brief d.d. 27-1-1943 van gebroeders Harkema ijzerwaren met condoleances aan fam. Frehe. [Dordrecht-13]

     n) brief d.d. 28-1-1943 van J. v.d. Hoff banketbankerij met condoleances idem aan fam. Frehe. [Dordrecht-14]


6-63) Drunen (nb): dossier 1895 van Snijders, tijdelijk opzichter aan van der Beeke, opzichter waterstaat te

         Crevecouer aangaande "Baardwijkschen Overlaat" en "Grindbaan". [Drunen-1a t/m 2b]


6-64) Druten (gld):

     a) perkament onderhandse akte d.d. 3-2-1651 waarin Diderick Beltjens en Elisabeth Willems echtelieden, bekennen

         f 800 schuldig te zijn tegen 5½% rente aan Dionijs Stevens, beider rechten licentiaat, en zijn vrouw Johanna van

         Rinckelsfort, met onderpand a) de Crense weert groot 3½ morgen en b) een huis, hofstadt, boomgaard, bouw- en

         weilanden groot 25 morgen genaamd de gront Waeij, beiden te Druten gelegen in ampt tussen Maas en Waal.

         Getuigen: Hendrick van Zeller en Roeloft vander Heijden. Verso aantekening d.d. 19-2-1670 te Tiel dat bedrag

         werd voldaan door de Cock aan Peter Driessen. [Druten-1a/b]

     b) dossier 1855-1856 met 2 brieven van Jos & G. van Zoelen aan Frowein te Arnhem over tabak. [Druten-2a t/m 3b]

     c) brief d.d. 2-10-1860 van Gijl Jansen aan Frowein te Arnhem over balen aardgoed tabak. [Druten-4a/b]  


6-65) Dwingeloo (dr): briefkaart d.d. 2-5-1892 van burgemeester van Westerbork aan burgemeester Dwingeloo

         aangaande Hendrik Pol, milicien-verlofganger van lichting 1888 gaat vestigen in Dwingeloo.  [Dwingeloo-1a/b]


6-66) Edam (nh):

     a) perkament d.d. 20-1-1725 waarin Pieter Roos de helft in een zaag- en schilpzandmolen genaamd "het Rat van

         Avonture" heeft verkocht aan Jan Pietersz. Bost en Christiaan de Vries. [Edam-1]

     b) perkament d.d. 2-3-1726 waarin Annetje Pieters Bost weduwe van Claas de Geest, de helft in een houtzagers-

         molen genaamd "het rad van avontuure" staande aan de Grasdijk, heeft verkocht aan Jan Pietersz. Bost en

         Cristiaan de Vries. [Edam-2a/b]

     c) brief d.d. 27-1-1868 van W. Bouwmeester aan Prudentia te Arnhem, waarin de agent van Prudentia te Edam

         nog eens toelicht waarom hij niet verder gaat met de agentuur. [Edam-3a t/m 3d]


6-67) Eemster (dr): kaart d.d. 13-1-1898 van burgemeester van Dwingelo aan burgemeester te Havelte, dat door

         plaatsvervangende district vee-arts miltvuur was geconstateerd bij een gestorven rund te Eemster. [Eemster-1a/b]


6-68) Eenrum (gr): briefkaart d.d. 27-6-1893 van B. Ekkens over aantal zendingen. [Eenrum-1a/b]


6-69) Eindhoven (nb):

     a) brief d.d. 17-5-1800 van Bazille commissaris van de Franse troepen in Holland aan Minoretie in Eindhoven

         aangaande uitdeling brandewijn. [Eindhoven-1a/b]

     b) brief d.d. 30-6-1843 van S. Goudsmit aan Smits & Mertens over wissels en katoenen. [Eindhoven-2a/b]

     c) 2 rekeningen 1935-1942 van NV linnenfabrieken E.J.F. van Dissel & zonen. [Eindhoven-3a/b] 


6-70) Emmen (dr): briefkaart d.d. 29-5-1893 van burgemeester van Emmen aan idem van Westerbork, dat milicien-

          verlofganger Jan Engels lichting 1888 zich bij Emmen had gemeld. [Emmen-1a/b]

 

6-71) Emmikhoven (nb): akte d.d. 14-12-1868 door Cornelis de Jong notaris te Almkerk, waarin de kinderen de Jong

          na overlijden van hun moeder Willemina van de Koppel, de nagelaten goederen beschrijven en toe bedelen

          aan Adriana de Jong ongehuwd wonende te Emmikhoven. [Emmikhoven-1a t/m 1p] 


6-72) Enkhuizen (nh):

     a) brief d.d. 23-9-1621 van Kemestsz schout en schepenen aldaar aan schout en schepenen van eiland Texel

         aangaande 1) uitstel aan Hendrick en Hercke Adriaense 2) vordering niet langer op Cornelis Pietersz Knoet,

         maar nu op Cornelis Piet Zins en 3) Michiel Fransz om hem in zijn goederen te laten. [Enkhuizen-1a/b]

     b) brief d.d. 2-8-1849 van E. Groenewoud aan Smits & Mertens over bestelling goederen en prijzen. [Enkhuizen-2a/b]

     c) brief d.d. 22-10-1850 van L. Hunnink aan H.E. Schuurman te Utrecht over polis van waarborg op gebouwen van

         Maarten Waal te Wijdenis blijkbaar zoekgeraakt in de post, vraagt om een nieuwe. [Enkhuizen-3a/b] 


6-73) Epe (gld): brief d.d. 4-12-1865 van G. Scholten & Zn. over balen spek. [Epe-1a/b]

 

6-74) Frederiksoord (dr): briefkaart d.d. 26-1-1892 van G.A. van Swieten tuinbouwschool aan boekhandelaar in

         Berlijn (D) met de vraag om katalogus standaard werken land- en tuinbouw. [Frederiksoord-1a/b]

 

6-75) Gaanderen (gld): rekening 1914 van ijzergieterij & emailleerfabrieken "Vulcaansoord" v/h von Raesfeled de Both & co.

         levering van rechte- en kom-trechters. [Gaanderen-1]

 

6-76) Gaasterland (nh): briefkaart d.d. 16-3-1886 van burgemeester van Abbekerk aan ditto Gaasterland, dat

         meegenomen kledingstukken van milicien verlofganger Frederik Breijer van gemeente Abbekerk woonachtig

         in Gaasterland ingeleverd moeten worden in kazerne te Hoorn. [Gaasterland-1a/b]

 

6-77) Geertruidenberg (nb): brief d.d. 14-1-1864 van Van Sekerz aan Prudentia te Driebergen, met bericht dat hij

         de agentschap niet kan aanvaarden. [Geertruidenberg-1a/b]


6-78) Gellicum (gld):

     a) perkament d.d. 6-5-1650 waarin Aeltien Hendricksdr weduwe van Leonard Hermans transporteert, 17 hondt

         land genaamd "Pierke Stelt" gelegen in Gellicum, aan Anna Gerardts weduwe van Aert Petersz Hackert.

         [Gellicum-1a/b].

     b) perkament d.d. 16-5-1774 waarin de erfgenamen van Adriaen Aerdse van Aquooij, voor 725 guldens hebben

         verkocht, 5 morgen weiland te Gellicum, gelegen in het Rouweijblok, genaamd "den Pauliekamp", aan weduwe

         van Aert Otto van Aelst. [Gellicum-2a/b]

     c) perkament d.d. 22-3-1776 waarin baron van Tengnagel, heer van Gellicum, en zijn vrouw Cornelia Margareta

         de Virieu, voor 770 guldens heeft verkocht 3 morgen weiland te Gellicum, aan de weduwe van Aart Otto van

         Aalst. [Gellicum-3a/b]

     d) perkament d.d. 23-6-1780 door Matthias Spillenaer en Johannes Versteegen schepenen van Deijl, waarin

         Steeven Rinck als executeur van testament van wijlen Alexander Gijsbert baron van Tengnagel en vrouwe

         Cornelia Margareta de Virieu in Loenen heer en vrouwe van Gellicum, voor 380 guldens hebben verkocht aan

         Ot van Hulst wonende te Gellicum, 2 morgen 2 honts weiland "geuze kempkens ompaalt oost de Suetonij, west

         Gysbert Hendrixs, zuiden de gemeene weetering, noorden Hendrik Willems van Gameren". [Gellicum-4a t/m 4c]

 

6-79) Gemert (nb): brief 1813 van Bumouel marechal de logis van poltie uit Helmond (nb) aan Moreau interim kommandant van politie te

         Veghel (nb) waarbij hij meldt dat Jan van de Laar geb. Gemert 15 nov. 1792 - zn. van Petrus van de Laar en Maria van den Hist -

         met bijgevoegd signalement die was gedeserteerd van de 3e RIL op 1 sept. 1813 te "Ditpholst" [onbekend welke plaats daarmee

         werd bedoeld?] was opgespoord en gearresteerd, er is extra bewaking erbij geplaatst in afwachting van orders. [Gemert-1a/b]  


6-80) Genemuiden (ov):

      a) dokument d.d. 17-7-1877 van burgemeester van Zwartsluis aan ditto van Genemuiden, dat verlofganger Jan

         Grondman loteling lichting 1876 zich gaat vestigen in Genemuiden. [Genemuiden-1a/b]

      b) brief d.d. 28-9-1889 van burgemeester van Hardenberg aan ditto van Genemuiden, dat verlofganger Berend

         Nijkamp uit Genemuiden, als plaatsvervanger voor Berend Jan Dalfse van lichting 1888 zich heeft aangemeld

         bij gemeente Hardenberg komende van 5e regiment Infanterie, 4e bataillon 2e compagnie. [Genemuiden-2a/b]

 

6-81) Goes (zld):

      a) brief d.d. 7-10-1856 van F.S.A. Knitel manufacturen aan Smits & Mertens over goederen. [Goes-1a/b]

      b) brief d.d. 12-2-1895 van F. Kleeuwens & zn. aan Jan van Delden fabrikant Bordpapier te Vaassen met de

          vraag om monsters bordpapier. [Goes-2a/b]

 

6-82) Goor (ov): brief d.d. 8-7-1827 van G. Wicherlink procureur crimineel provincie Overijssel aan de burgemees-

          ter van Goor, dat gespuis de arrondissement van Almelo onveilig maakt en zich meestal in herberg "de laeste

          stuiver" te Goor ophoudt bij een zekere Catharina Platzer. [Goor-1a/b]


6-83) Gorinchem (zh):

     a) brief d.d. 17-1-1676 van Antonie Borremans, over o.a. Seutonius een schrijver over Romeinse erfgoed.

         [Antonie geb. te Gorinchem was een geleerd man ervaren in Latijnse en Griekse talen, later remonstrants

         predikant te Hoorn, alwaar hij overleed 21-10-1683] [Gorinchem-1]

     b) perkament d.d. 22-2-1703 voor schepenen van Gorinchem, waarin Cornelis Janse Crayveld, schipper van

         Middelburg op 's Hertogenbosch, heeft getransporteert aan Steven van Eeten, burger van Gorinchem een

         huis en erf staande op het einde van de Langen dijk te Gorinchem, ten zuiden van Johan vander Elborg en

         ten noorden Willem de Jongh. [Gorinchem-2]

     c) brief d.d. 1-10-1848 van C.N. van der Beek aan gebr. Voss Warmoestraat te Amsterdam. [Gorinchem-3a/b]

     d) brief d.d. 17-2-1862 van H.J. D. Doorman in tabak en sigaren aan erven de wed. van Nelle in tabak en

         sigaren te Rotterdam aangaande aan bestelling. [Gorinchem-4a/b] 

     e) brief d.d. 6-3-1864 van Van Houweninze over bestelling meubels. [Gorinchem-5a/b]

     f) brief d.d. 15-2-1872 van L. van Gelder aan Ruiijs & Hunger te Amsterdam over Maryland tabak. [Gorinchem-6a/b] 

     g) briefkaart d.d. 6-12-1896 van mej. van der Chijs aan haar broer arts te Amsterdam. [Gorinchem-7a/b]

     h) akte d.d. 22/29-1-1935 door A.M. Brouwer notaris te Gorinchem, waarin na opstelling voorwaarden voor open-

         bare verkoop van goederen van Arie Hamerpagt zonder beroep te Schelluinen, een perceel weiland en water op

         polder Wolpheren onder gemeente Gorinchem kadaster sectie A nrs. 1925 en 593 groot 93 aren 35 ca, voor

         f 1545 werd verkocht aan Leendert Antonie Donker arts te Ameide. [Gorinchem-8a t/m 8f] 


6-84) Gorredijk (fr): faktuur d.d. 8-3-1965 van Gerard Brons met 12 liter Beerenburg likeur. [Gorredijk-1]

 

6-85) Gorssel (gld): drukwerk brief d.d. 29-4-1830 van G.W. Jacobson wonende op buitengoed den Kolenkolk aan

         barones de Knobelsdorff te Den Haag aangaande aankondiging van een huwelijk. [Gorssel-1a/b]. 


6-86) Gouda (zh):

      a) brief d.d. 9-3-1802 van G. Stam - secretaris van raad van discipline van 3e bataljon van de 6e halve brigade

          van gewapende burgerwacht aan J. Moutijn baljuw van Oudewater over Pieter van der Togt. [Gouda-1a/b]

      b) dokument d.d. 20-6-1817 van Smits & Hoogendyk aan H.L. Louvrex te Amsterdam, dat Smits & Hoogendyk

          compagnie expediteurs en beurtschippers is be-eindigd en alleen zal doorgaan als Hendr. Smits Jz. [Gouda-2a/c]

     c) brief d.d. 20-12-1842 door W. Wernink aan Schröder & Schylers te Bordeaux [F] over een faktuur van 25 september voor 200 fr. en

          voordat hij koopwaar had ontvangen heeft dhr. W. van Kempem een acceptatie gestuurd van 95.24 die hij heeft geweigerd vanwege

         dat hij de goederen niet heeft gekregen en omdat hij ongunstig. Hij vraagt om nieuwe verrekening. [Gouda-7a/b] 

      d) brief d.d. 21-7-1851 van Driever & comp. aan Smits & Mertens over "mierinas" stoffen. [Gouda-3a/b]

      e) brief d.d. 3-2-1860 van Joh. Herfst jr. aan Viruly & Ravenswaay over rekeningen. [Gouda-4a/b]

      f) briefkaart d.d. 4-1-1896 van J. F. Willems stoomwas- en strijkinrichting. [Gouda-5a/b]

      g) rekening 1935 van T. P. Viruy & co's stoomzeepziederij "de Hamer". [Gouda-6]

 

6-87) Grave (nb):

     a) perkament d.d. 11-3-1656 waarin Herman van Eldrum sterk makende voor Judith Otten, zijn huisvrouw en Jacob

         Aelberts als momber voor onmondige zoon van Thijs van Eldrum, hebben overgedragen aan Jan van Eldrum en

         Hendersken Aerts zijn huisvrouw, een huis en erven staande in de Hamstraat, aan 1 zijde nevens Peter Claessen

         erve en de ander zijde van Andries Cruster erve, achterschietende aan erve van Jacob Gerrets. [Grave-1]

     b) dossier met 33 stukken periode oktober 1813-april 1814 correspondentie aan Lavalette commandant van stad

         Grave, gedurende het beleg aldaar. Bij begin hadden ze 1300 militairen van o.a. 56e RIL, 11e RILegere maar

         ook afdeling jonge garde. Meest brieven van Bouret, commissaris van oorlog ook in Grave.

         Historische dokumenten van een garnizoen onder belegering. [Grave-2a t/m 34b]

     c) brief d.d. 19-12-1814 van P.A. Ragay kolonel thesaurier in huis van soevereine prins van Holland te Den Haag

        aan de burgemeester van Valance (F) departement "du Rhone & Loire" over Justin Verhorst, zijn broer aan

        moederszijde, "majoor en premier" [= luitenant-kolonel] in 9e RIL, die volgens verontrustende berichten in Valence

        (F) zou zijn overleden. Ze hebben gepoogd eerder bevestigingen te krijgen in augustus en november, namens zijn

        schoonzuster echtgenote van de Justin [inderdaad Justinus Verhorst geb. Grave 2 nov. 1761 zoon van Justinus

        Verhorst en Agnieta Rovers was overl. te Valence (F) op 24 juni 1814 - hij was vaandrig in 1783, luitenant in

        Franse dienst (1791), kapitein in Franse dienst (1791), luitenant-kolonel van 1e bataljon van 7e halve brigade

        (1799), luitenant-kolonel van 9e regiment onder kolonel Vezier, deel van Hollandse 2e divisie (1809) en dus

        luitenant-kolonel van 9e regiment d'Infanterie de Ligne - trouwt Brielle 22-6-1783 met Margaretha Susanna

        Vermaat]. [Grave-35a t/m 35c] 


6-88) Grijpskerk (gr): briefkaart d.d. 29-5-1893 van K. Elings over zending salpeter. [Grijpskerk-1a/b]


6-89) Groesbeek (gld): dossier met 3 stukken ca. 1722 met bijna 100 bladzijden handgeschreven door een advocaat

         voor Herman Arnold van Wachtendonck [zn. van Herman Adriaan baron van Wachtendonk en Anna Maria vrij-

         vrouwe van Wijcks burggravin tot Altzij] als repliek tegen repliek van heeren Grootenraijs. Gerechtelijke problemen

         aangaande: 1) onmondigheid Herman Arnold 2) veel info over hun bezit de heerlijkheid Groesbeek 3) wat info over

         Wachtendonkse en Germenseelse eigendommen 4) voogdijschap over Herman Arnold werd betwist nadat zijn

         grootmoeder [Anna Theodora de Wendt] dat overnam na overlijden van zijn ouders 5) mede-voogdij werd overge-

         nomen door familie-vriend een "domscholaster" die helemaal geen bloedmomboir bleek te zijn maar eigenlijk

         optrad als rentmeester/belasthebber voor de familie van Wachtendonk. E.e.a. zou worden besproken bij de

         gerechtsdag van 3 februari 1723. [Groesbeek-1a1 t/m 1a99]

 

6-90) Groningen (gr):  zie apart blad 

 

6-91) Haarlem (nh):  zie apart blad

 

6-92) Halfweg (nh): dokument ws. 1778 van F.T.J. Engelman, over waterneerslag of waterstand? van Halfweg naar

         Spaarndam, dat de concilie brug is losgeslagen en weggedreven in 't Rietmat veenweg. De "slaper" heeft geen

         merkelijke ramp geleden. Erbij 2 documentjes met getallen. [Halfweg-1]

 

6-93) Halsteren (nb): ontvangstbewijs d.d. 2 mrt. 1885 van f 1000 door Gasthuis in Halsteren van Cornelis van Tilburg waarmee laastgenoemde

        levenslang verpleging zal genieten in gasthuis met konditie dat hij allerlei huishoudelijke werkzaamheden zal verrichten. [Halsteren-1]  

 

6-94) Hansweert (zld): briefkaart d.d. 17-5-1891 van F.V. de Groot expediteur assurantie aan Huger & co. te Antwerpen

         (B) dat schip Minerva van schipper H. Hartmens is gepasseerd. [Hansweert-1a/b]

 

6-95) Hardinxveld (zh): kopie d.d. 28-10-1944 door A, Klokke notaris te Gorinchem, als memorie van aangifte ter

         betaling van successie rechten na overlijden van Adriaantje Beuzekom, overleden te Hardinxveld 24-1-1944, als

         weduwe van Cornelis Adriaan Donker, door haar enig erfgenaam haar zoon Leendert Antonie Donker, arts te

         Rotterdam aan de 's Gravenweg 30. Bezittingen bijna f 120.000. [Hardinxveld-1a t/m 1c]

 

6-96) Harlingen (fr): 2 rekeningen 1918 van J. van Smeden & zn. handel in ijzerwaren. [Harlingen-1a/b]

 

6-97) Hazerswoude (zh):

      a) briefkaart d.d. 23-9-1892 van W. Zintel aan D. Hulock Houwen in granen te Zierikzee. [Hazerswoude-1a/b]

      b) dossier 1962-1963 van Th. C. van Haastregt Rijndijk 212 expeditie en bodedienst. [Hazerswoude-2a/b] 

 

6-98) Heemstede (nh): dossier 1928 met 7 stukken aangaande Jan Smit, kantoorbediende wonende Zandvoortselaan

         43 te Heemstede en zijn vrouw wijlen Frederika Visser (overleden 16-5-1928 Maria Stichting te Haarlem) en hun

         enig kind Robbert Jan Smit (geb. 18-12-1925) waaruit blijkt dat zij een huis en erf bezaten kadaster B5173.

         [Heemstede-1a t/m 1z] 


6-99) Heerde (gld):

     a) brief deels bedrukt d.d. 31-5-1884 van burgemeester van Heerde aan ditto van Olst, dat milicie verlofganger

         Hendrik Jan Bruggeman van lichting 1881 zich heeft ingeschreven in Heerde. [Heerde-1a/b]

     b) brief d.d. 22-3-1886 van burgemeester van Heerde aan ditto van Zwollerkerspel over zakboekjes van milicien

         verlofgangers: Arend Warink, Hendrik Pluim, Berend Jan ten Have, Hermanus Hengeveld, Albert Jan Pluim en

         Martinus Koopman. [Heerde-2a/b]

 

6-100) 's-Heerenberg (gld):  zie apart blad

 

6-101) Heerenveen (fr): briefkaart d.d. 10-4-1872 van J.A. Overdiep aan koninklijke tapijtfabriek te Deventer met bestel-

         ling plat haren tapijt. [Heerenveen-1a/b]

 

6-102) Heino (ov): brief d.d. 28-12-1870 van ambtenaar burgelijke stand te Wijhe aan burgemeester van Heino, waarbij

         verlof is verleend Gerritdine Grotenhuis oud 3½ te begraven in begraafplaats te Heino. [Heino-1a/b] 

 

6-103) Hekelingen & Vriesland (zh):

     a) dokument d.d. 29-11-1807 waarin Cornelis Schipper verkoopt aan Bastiaan Jansz. van 't Hoff "een gemet 28 vt.

         roede" bouwland gelegen in Hekelingen op N:36 en 38 genaamd de Dijkwallen. [Hekelingen-1a t/m 1d]

     b) dokument d.d. 20-8-1820 waarin Bastiaan van 't Hof arbeider wonende in huis nr.33 te Hekelingen bekend f 183

         schuldig te zijn aan Maarten Braat junior bouwman wonende in huis nr.63 te Hekelingen, met als onderpand 587

         roeden weiland nr. 36 en 38 genaamd de Dijkwallen. [Hekelingen-2a t/m 2h]


6-104) Hellevoetsluis (zh): brief d.d. 3-12-1863 van G. van Pelt over zending sigaren. [Hellevoetsluis-1a/b]


6-105) Helmond (nb):

     a) briefkaart d.d. 6-10-1880 van Lookeren, Oyens & Co. over partijtjes naar Belgie. [Helmond-1a/b]

     b) rekening 1887 van Everts & van der Weijden nagels smederij gereedschappem houtzagerij enz. [Helmond-2]

     c) 6 rekeningen 1903-1914 van geboreders van Thiel fabriek van nagels, spijkers, verzinkerij enz. [Helmond-3a/f]


6-106) Hengelo (ov):

     a) briefkaart d.d. 21-10-1886 van Jan Rozeboom aan B. van Hijst te Vlaardingen, met bestelling "twee tonnen met

         maatje haring van 8 en 9 gulden en twee mantje met hijl bokkens". [Hengelo-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 29-8-1899 van Hendrik Klandermans aan zijn ouders in Zwolle. [Hengelo-2a/b]

     c) 11 stukken 1940-1941 van NV garenfabriek Bieze, Stork & co. [Hengelo-3a/l]  


6-107) Herkingen (zh): brief d.d. 8-3-1880 van ambtenaar BS als melding dat 7-3-1880 te Herkingen is overleden Cornelia

         Brem, 53 jaar, gehuwd met Adrianus Tiggelman. [Herkingen-1a/b]


6-108) 's-Hertogenbosch (nb):

     a) brief d.d. 8-2-1844 van J. Sikot aan Smits & Mertens te Amsterdam met opsomming rekeningen. [Hertogenbosch-1a/b]

     b) broef d.d. 1-3-1852 van N.W. van Giasrek? over niet betaling aan een "beneficie". [Hertogenbosch-10a/b]  

     c) brief d.d. 4-2-1860 van M. van Osch aan F.W. van den Broek, burgemeester van Heumen, over bestelling oxhoofden

         met "opregte Heumensch Bier". [Hertogenbosch-2a/b]

     d) brief d.d. 13-3-1875 van gebr. Spierings in effecten & incasseringen aan dhr. J.J. van Deyck te Westerhoven, over

         een onbetaalde rekening op Utrecht wat terug kwam. [Hertogenbosch-3a/b]

     e) brief d.d. 5-1-1876 van wed. Joh. F. van Rijckevorsel & zonen aan Scheurleer & zn. over overmakingen.

         [Hertogenbosch-4a/b] 

     f) notaris-akte d.d. 22-7-1880 met 2 stukken waarin Balthazar van Krugten, koopman te Boxtel, gehuwd met Theodora

         Christina van Nes, vanwege dat huwelijk f 2000 schuldig blijkt te zijn aan Hillebrandus van Nes, haar vader, wonende

         te 's-Hertogenbosch, met onderpand een huis gemerkt H44 van ouds genaamd "de vergulde os" met afzonderlijk

         bovenwoning gemerkt H44a, met het erf ertoe behorend binnen stad 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat hoek

         Berewoudstraat kadaster G3599. [Hertogenbosch-5a t/m 5g]

     g) briefkaart d.d. 5-5-1899 van kaashandel Jac. de Rooij met een vraag voor een prijs voor vis. [Hertogenbosch-6a/b] 

     h) bewijs d.d. 12-8-1901 waarin Gerhard Knot, kandidaat notaris te Drunen (werd later notaris van 's-Heerenberg, zie

         aldaar), als voogd over minderjarige H.A.C. van Krugten, f 28 heeft betaald als afkoopsom van een grondrente aan

         ontvanger der domeinen t.b.v. staat der Nederlanden, op een huis genaamd "de vergulde os" te 's-Hertogenbosch

         in de Vugterstraat kadaster G1038, later 2522 en 2523, thans G3599. [Hertogenbosch-7]

     i) rekening 1921 van fa. van Dijk & van Hees kantoorboek- en papierhandel. [Hertogenbosch-11] 

     j) notaris-akte d.d. 16-2-1925 waarin Christina Theodora van Vlijmen, zonder beroep te 's-Hertogenbosch, weduwe

         van Theodorus van der Linden, voor f 497.12 heeft gekocht van gemeente 's-Hertogenbosch, bouwland "de Muntel"

         aan de Twaalf morgenstraat afgepaald met nr. 2 kadaster C782. [Hertogenbosch-8a t/m 8h]

     k) overeenkomst d.d. 23-2-1927 tussen C. de Vries, eigenaar van perceel hoek Koedykstraat en Twaalfmorgenstraat

         te 's-Hertogenbosch kadaster C782 en mej. van der Linden, eigenaresse van perceel aan de Twaalfmorgenstraat,

         grenzend aan eerder genoemde perceel ook C782, over scheidingsmuur. [Hertogenbosch-9]

 

6-109) Herwijnen (gld): dokument d.d. 25-2-1808 waarin Aaltje Vink weduwe van de schout Jan Verploegh namens kinderen en klein-

         kinderen voor f 1650 hebben verkocht aan de schepen G. Vervoorn en zijn vrouw Sara Catharina van Kerkewijk een 4e gedeelte

         in een "uiterwaard groot negen mergen aan het Wadeneind beneden Jan Bijl op Herwijnen" en 4e gedeelte in de "daarop aange-

         legde steenbakkerije" met timmerijen en aan- en toebehoren. Een 4e gedeelte was al eigendom van de kopers. De helft behoort

         toe aan J. C. M. Muller weduwe de kolonel H. Verploegh. [Herwijnen-1a/e]  


6-110) Heusden (nb):

     a) perkament d.d. 1-2-1670 door Carl Vijgh heer van Soelen en Swanenborgh, amptman en richter in Nederbetuwe,

          waarin Antonetta van Zuijlen van Natewisch weduwe ten Appelenborgh, alle goederen heeft gekocht van Gerard

          Alberts en andere mede erfgenamen van Steven Stevens. [Heusden-1a/b]

     b) perkament d.d. 6-2-1670 door Carl Vijgh heer van Soelen en Swanenborgh, amptman en richter in Nederbetuwe,

          waarin Jan Jamais namens Gerard Alberts en erfgenamen van Steven Stevens aan Antonetta van Zuijlen van

          Natewisch weduwe ten Appelenborgh overdraagt hun goederen. [Heusden-2]

     c) perkament d.d. 7-3-1670 waarin Antoinetta van Zuijlen van Natewisch weduwe Beijnkens tot den Appelenborgh

          zich in bezit stelt van voornoemde goederen. [Heusden-3]

     d) brief d.d. 16-1-1857 van A. Duijser aan Virulij & Ravenswaaij over aantal spraken. [Heusden-4a/b]

     e) brief d.d. 30-1-1858 van C.F. J. Pape aam F.W. van den Broek bierbrouwer te Heumen over bestelling bier.

          [Heusden-5a/b]

 

6-111) Hillegom (zh): rekening april 1962 van expeditie C.G. Zonneveld. [Hillegom-1]


6-112) Hilversum (nh):

     a) verkoop akte d.d. 7-5-1754 van 2 schepel akkerland aan het Naarderhek door Gerbert Vets aan Huijbert Jansz

          voor 110 guldens. [Hilversum-1a/b]

     b) verkoop akte d.d. 8-10-1771 van huis en hofstede in het Kerk kwartier door executeurs van Gerrit Gerritze Kool

          aan Gerrit Wilkens voor 1200 guldens. [Hilversum-2]

     c) verkoop akte d.d. 6-8-1776 van een erve van een afgebrand huis in de Peperstraat door Jacob Coen aan Gerrit

          Wilkens voor 88 guldens. [Hilversum-3]

     d) rekening 1936 van Chas. Disse gymnastiek-toestellen sport artikelen. [Hilversum-4]

     e) 2 rekeningen 1940 van Ph. van Vugt jr. kachels e.d. [Hilversum-5a/b]

     f) rekening 1942 van NV wed. J. Ahrend & zoon's fabriek en drukkerij Ahrend Globe. [Hilversum-6]

     g) 2 rekeningen 1941-193 van J. Pieterse & zn. onderhoud schrijfmachines. [Hilversum-7a/b] 

 

6-113) Hoofddorp (nh): rekening januari 1961 van fa. Husemeier verhuizingen en transporten. [Hoofddorp-1]


6-114) Hoogeveen (dr):

     a) brief d.d. 17-9-1872 van burgemeester van Avereest aan ditto van Hoogeveen, dat Albert Moes uit Avereest

         lichting 1869 zich gaat vestigen in Hoogeveen. [Hoogeveen-1]

     b) kaart d.d. 30-9-1890 van ambtenaar openbaar ministerie kantongerechten te Assen aan b & w van Hoogeveen,

         hun mededelend dat zijn veroordeeld Meeuwes Troost 30 jaar scheepsbevrachter en Catharina Jacoba de

         Graaf 57 jaar huisvrouw van J. Rienks, beide te Hoogeveen, wegens overtreding drankwet art. 1 en 16.

         [Hoogeveen-2a/b] 

     c) briefkaart d.d. 18-5-1891 van gemeente Beilen aan burgemeester van Hoogeveen, dat Derk Amers milicien

         verlofganger lichting 1888 heeft ingeschreven in Beilen. [Hoogeveen-3a/b]

     d) briefkaart d.d. 25-5-1891 van burgemeester van Beilen aan ditto van Hoogeveen, dat Johannes Zomer milicien

         verlofganger lichting 1887 zich gaat vestigen in Hoogeveen. [Hoogeveen-4a/b]

 

6-115) Hoorn (nh):

     a) briefkaart d.d. 25-2-1871 van F. Kroon aan H. Cretier te Amsterdam over uitnodiging. [Hoorn-1a/b]

     b) brief 23-8-1855 van L. van Styrum aan J. van Delden burgemeester van stad ambt Hardenberg - Heemse, over kind Polderdijk wat hij

        voorstelt om die protestants op te voeden en te plaatsen bij Jacob Kroese te Slagharen of andere lieden. [Hoorn-2a/b] 

 

6-116) Huizen (nh): brief d.d. 10-12-1852 van Judikje de Gooijer te Amsterdam aan de gemeente Huizen, waarin zij

         vraagt voor haar aankomende huwelijk, haar doopakte, overlijdens akte van haar vader Levie Cohen de Gooijer

         overl. Huizen 6-12-1850, idem van haar moeder Jannetje Makinje overl. Huizen 27-3-1825, de aanvraagster is

         geboren te Huizen 27-3-1825. [Huizen-1a/b]

 

6-117) Hulst (zld):

    a) dokument d.d. 13-11-1682 waarin Adriaen Mauritius van Vlisseghem als erfgenaam voor de helft van wijlen zijn moder Quitina Leemans

         en zij broer wijlen Jacobus van Vlisseghen heeft ontvangen een obligatie van 80 ponden vlaams waarvan ponden jaarlijks voor rente,

         ten laste van Ijsbrand Verdoele nu t.l.v. Pieter Steenaert, heeft gecedeerd aan zijn neef Jacob Wouters. Onderpand is een huis genaamd

         "de Meijser" aan de Bierkade te Hulst. In 1689 cedeert Wouters de rente aan Johannes van der Slaert predikant te Hulst. [Hulst-1a/d]

     b) dokument uit Hulst d.d. 11 jan. 1695 waarin K. van Slaart weduwe van Bake zich sterk maakt voor haar broer Johannes van der Slaert

         predikant op Nieuw-Vossemeer en zich daarmee borg staat voor hem. [Hulst-2]

 

6-118) Jutphaas (u): dokument jan. 1875 door 4 partijen die percelen grond bezitten tussen Molenvliet met een watermolen en de Liesboschen

         weg waarbij ze zijn overeengekomen om een weg of voerpad te verleggen. Cornelis Ambrosius Overwijn apotheker wonende te Utrecht is

         eigenaar van perceel kadaster sectie E nr. 699 wat naast de Molenvliet en watermolen ligt daarvan zal de weg niet meer in het noorden

         liggen maar naast zijn perceel in het oosten met een dam. De erfgenamen van Josephus Levinus van Toll [met namen genoemd] overle-

         den in Arnhem 7 nov. 1865 eigenaren van percelen kadaster sectie E nr. 697, 696, 695, 220 en 221 daarvan zal de weg niet meer in

         het westen liggen maar nu in het oosten met een dam. Jan Mijnlieff fabrikant steenfabriek "de Liesbosch" wonende te Jutphaas eigenaar

         bosgrond kadaster sectie E nr. 207 doet afstand van erfdienstbaarheid van oude weg naast zijn perceel. Mijnlieff verbindt zich op nieuwe

         overweg met sloot 2 dammen met duikers of bruggen te plaatsen voor doorlating van water en hekken ter kering van vee. Een en

         ander loopt nu met links de percelen 699, 697, 696, 695, 216 en 217 beide laatsten liggen aan Liesboschen weg, en rechts de percelen

         221, 220 en 693 door het vormveld van de steenfabriek. Met figuratieve kaart van de percelen. [Jutphaas-1a/e]       


6-119) Kampen (ov):

     a) brief d.d. 6-1-1839 van Romande & Beyer aan notaris Hondius te Amersfoort dat er 38.000 klinkers zijn ver-

         zonden via schipper G. Breukers. [Kampen-1a/b]

     b) brief d.d. 31-8-1841 W.J. Swart voor Romande & Beyer aan J. Smitt op de Breestraat te Amersfoort, die koper

         is geworden van een gebouw maar blijkbaar op lange baan geschoven, ook gemeente Bunschoten wordt

         genoemd. [Kampen-2a t/m 2c] 

     c) brief d.d. 22-4-1864 van A.H. Zanting Moulin over komende bezoek. [Kampen-3a/b]

 

6-120) Kats (zld): brief d.d. 26-10-1838 van P. Kooiman landmeter te Cats aan hoofd ingenieur waterstaat te Middel-

         burg waarin hij vraagt om een betrekking voor zijn zoon Jacobus, sinds enige weken uit militaire dienst ontslagen

         als sergeant-majoor, liefst bij de waterstaat in Zeeland. [Kats-1a/b] 


6-121) Katwijk aan den Rijn (zh):

     a) notaris-akte d.d. 2-12-1854 waarin Huibert van Ockenburg aan Dirk Haasbroek een huis verkoopt aan het

         Veer- of Schalp-eind gemerkt wijk II nr. 175 en 175a sectie B1457. [Katwijk rijn-1a t/m 1d]

     b) dokument d.d. 10-11-1865 waarin Susanne Jeanne Cornelie Affourtit weduwe van Frederik Carel Asche

         Asselen te Leiden, tot zekerheid van f 1000 schuld die Dirk Haasbroek heeft, daaraan tot onderpand krijgt

         een huis aan het Veer- of Schalp-eind gemerkt wijk II nr. 175 en 175a kadaster B1457. [Katwijk rijn-2a t/m 2e]

     c) borderel tot verniewing d.d. 28-5-1879 waarin tot zekerheid van een f 1000 die Dirk Haasbroek schuldig is

         aan Susanne Jeanne Cornelie Affourtit weduwe van Frederik Carel Asche Asselen, een huis als onderpand

         heeft verbonden in wijk II nr. 175 en 175a kadaster B1457. [Katwijk rijn-3a/b]

     d) briefkaart d.d. 11-11-1898 van H. Ames brood- koek- en beschuit-bakker. [Katwijk rijn-4a/b]


6-122) Katwijk aan Zee (zh): briefkaart d.d. 12-6-1894 van M. v. Duijvenvoorde agent. [Katwijk zee-1a/b]

 

6-123) Keppel (gld): 3 rekeningen 1922-1947 NV De Keppelsche IJzergieterij. [Keppel-1a/c]  


6-124) Kilder (gld):  zie apart blad

 

6-125) Kollum  (fr): dokument d.d. 29-7-1874 van J. Robroek rijkspeilwaarnemer aan de opzichter van waterstaat te

         Dokkum, met metingen van waterstanden te Ezumazijl. [Kollum-1a/b] 


6-126) Kropswolde (gr): extract d.d. 22-3-1844 waaruit blijkt dat Roelf Ysebrand te Kropwolde was geboren 30-5-1819

         als zn. van Wijtzo Roelfs Hoeksema en Cornelia Maria Kamphuis. [Kropswolde-1a/b]


6-127) Leerdam (zh):

     a) kondities van verkoop d.d. 6-4-1754 door Jan Sprongh van een boomgaard en griendingh gelegen in polder

         Oosterwijck aan Jacobus Spiegel voor 100 guldens. [Leerdam-1a t/m 1e]

     b) onderhands verkoop akte d.d. 19-4-1779 door Jacobus Spiegel van een boomgaard vanouds genaamd "den

         Ronden Bogaard" gelegen in polder Oosterwijk aan Johannes Pelgrim voor 500 guldens. [Leerdam-2a t/m 2c]

     c) kondities van verkoop d.d. 22-5-1784 door executeurs van de goederen van wijlen Johan Oberman zijnde huis

         tuin en 3 hond akkerland gelegen in polder Klein Oosterwijk onder Leerdam voor 454 guldens aan Andries

         Kaptein. [Leerdam-3a t/m 3h]


6-128) Leeuwarden (fr):

     a) brief d.d. 16-11-1795 van Charles Pitcairn luitenant-kolonel als commandant van 1e bataljon 4e demi-brigade

         mededelend dat tot kapitein werd bevorderd bij de 1e bataljon de 1e luitenant Cornelius Florentius Diert in

         plaats van tot 3e bataljon overgegane kapitein G.M. Dolleman tot 1e luitenant de 2e luitenant Cornelis Schüm-

         melketel in plaats van hier boven genoemde Diert tot 2e luitenant de adjudant Johann Mathies Emmich in

         plaats van hier boven genoemde Schümmelketel. [Leeuwarden-1a/b]

     b) brief d.d. 25-3-1800 van Jan Brouwer aan Abraham de Vries kandidaat bij de doopsgezinden aangaande zijn

         beroep. [Leeuwarden-2a t/m 2d]

     c) brief d.d. 25-7-1827 van A. Gratama aan dhr. Loopuijt te Schiedam over offerte voor jenever. [Leeuwarden-3a/b]

     d) brief d.d. 7-2-1844 door S.J. de Lange aan Smits & Mertens te Amsterdam over bestelling kant. [Leeuwarden-9a/b] 

     e) brief d.d. 9-7-1856 van Jacob de Vries aan Smits & Mertens te Amsterdam over vracht berekening.

         [Leeuwarden-4a/b]

     f) brief d.d. 2-3-1867 van A. Bloembergen & zonen aan Keurenaer & co. te Den Haag over incasseringen.

         [Leeuwarden-5a/b] 

     g) brief d.d. 29-5-1869 van A. Bloembergen & zonen aan van Wijck Amsterdam over financieen. [Leeuwarden-6a/b]

     h) briefkaart d.d. 30-3-1871 van Stürenburg & Co. over verschillende zendingen. [Leeuwarden-7a/b]

     i) faktuur d.d. 26-11-1910 van Nederlandsche Stoom Cichorei- en Peekoffie fabriek. [Leeuwarden-8]

 

6-129) Leiden (zh):  zie apart blad

 

6-130) Leiderdorp (zh): memorandum d.d. 5-11-1930 van E.B. de Koning inzake polis. [Leiderdorp-1]


6-131) Lekkerkerk (zh): akte d.d. 16-1-1659 verleden voor notaris Jacob Adrijaens Schiltman, overdracht van een

         rente brief van f 1000 t.l.v. gemeente Rotterdam, door Bartholomeeus Cornelisz Crom getrouwd hebbende

         Anneken Adrijaens, wonende te Lekkerkerk, aan Marijtgen Adrijaensdochter, zuster van zijn overleden vrouw,

         zij werd bijgestaan door haar schoonvader Willem Willems. Hun toegekomen wegens Cornelis Adrijaens van

         der Werff en Neeltgen Adrijaens, beiden overleden in Dordecht. Neeltgen Adrijaens bleek volgens deze akte

         een zuster van hun. [Lekkerkerk-1a/b]


6-132) Lengel (gld):  zie apart blad

 

6-133) Lexmond (zh): briefkaart d.d. 11-3-1873 van B. van Gulik aan J.W. Evers boekhandelaar te Zeist waarin

         wordt besteld 3 exemplaren "Berigten uit de heiden wereld" van zendingsgenootschap van Zeist. [Lexmond-1a/b] 


6-134) Lheebroek (dr): kaart d.d. 30-7-1897 van burgemeester van Dwingeloo aan ditto van Ruinen dat plaatsver-

         vanger district vee-arts te Dieverbrug op 29 juli gevallen van mond- en klauwzeer heeft geconstateerd in Lhee-

         broek en Leggelo. [Lheebroek-1a/b]

 

6-135) Lisse (zh): briefkaart 1894 van P. Joh. Weijenbergh bloembollen zaden. [Lisse-1a/b]


6-136) Loenen (u): onderhands verkoop akte d.d. 3-10-1713 van huis erven en boomgaard, door Gijsbert Hendrick-

         sen Schouten aan Jan Geurtsen, voor 2250 carolus guldens. [Loenen-1a t/m 1c]


6-137) Loerbeek (gld): notaris-akte d.d. 20-7-1940 waarin Gerhardus Maria Jansen, landbouwer te Loerbeek 52

         gem. Bergh, voor f 1630 heeft gekocht van Geurt Gerritsen, gepensioneerd brievenbesteller wonende te Doe-

         tinchem, vroeger in Beek gem. Bergh, een perceel wei- en bouw-land onder Loerbeek kadaster L747.

         [Loerbeek-1a t/m 1d]


6-138) Lonneker (ov): briefkaart d.d. 28-4-1900 van burgemeester van Hellendoorn aan ditto van Den Ham, dat

         Derk Knol verlofganger van gemeente Lonneker 1894 zich gaat vestigen in Lonneker. [Lonneker-1a/b]


6-139) Loppersum (gr):

     a) perkament d.d. 6-5-1741 waarin de voogden over de kinderen van Kinje Jans bij wijlen Eijse Kornellis het laat-

         ste bedrag zijnde 762 carolus guldens hebben ontvangen van de door hen verkochte windkorenmolen te Lop-

         persum aan Hindrick Jans Lombert en zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntijn Lammerts. [Loppersum-1a/b]

     b) perkament d.d. 27-4-1775 waarin Hindrik Jans Lommert, rogge-molenaar te Loppersum, als boedelhouder van

         wijlen zijn huisvrouw Trijntje Lommerts, bekend f 1500 te hebben geleend van Jacob Jan van Palsmulder tegen

         4% jaarlijkse rente. [Loppersum-2]

     c) perkament d.d. 10-2-1784 waarin Hindriks Lommert en Elisabetha Hindriks Bess(..) hun huwelijks-voorwaarden

         opmaken, waarin andere familie leden worden geneoemd alsmede Roggemolen en Huis tot Loppersum. 

         [Loppersum-3]


6-140) Maarssen (u): brief d.d. 17-10-1859 van T.L. Tissot van Patot aan Algemene Rekenkamer in Den Haag over

         archief van ontbonden Unitas van de Vecht. [Maarssen-1a/b]


6-141) Maasland (zh): akte d.d. 20-1-1835 door advocaat Francois Rijchaver te Rotterdam via deurwaarder Jan

         Jacobus Suerhoff, op verzoek van Johanna Kool weduwe van Willem van den Berg, grondeigenaresse wonen-

         de te Den Haag, waarbij zij om zuivering vraagt van Cornelis Kwalm en Maria Keijzer wonende aan de Oost-

         gaag onder Maasland, als koopster van huis, schuren, stallen, boomgaarden en landerijen gelegen in de

         Dorp- en Duifpolder in gemeente Maasland totaal ruim 50 bunders kadaster A206 t/m A218, B10 t/m B18,

         B47 t/m B52, B184 t/m B187, B191 en B192, welke toebehoorde aan Cornelis Kwalm verkregen uit nalaten-

         schap van Arij Kwalm, en verkocht aan Johanna Kool voor f 12.050 guldens. [Maasland-1a t/m 1d]

 

6-142) Maassluis (zh): brief d.d. 14-4-1856 van A. de Groot aan Virulij & Ravenswaaij te Kralingen over een

         bestelling tarwe bloem. [Maassluis-1a/b] 


6-143) Meeuwen (nb):

     a) notaris-akte d.d. 24-9-1834 met 2 stukken waarin de kinderen van wijlen Cornelis Sprengers en Maria

         Petronella Baaijens wonende in Heusden, een vierde gedeelte in de Klamptiend genaamd de Hofkens-

         tiend en vierde gedeelte in Tiend geheven blok de Westhengmeng te Meeuwen hebben verkocht aan

         Hermanus Eliza Verschoor, schoolopziener wonende te Sleeuwijk. [Meeuwen-1a t/m 1y]

     b) akte d.d. 10-8-1840 waarin Johannes Koolhaas Verschoor, landbouwer te Drongelen, aan Gerrit van

         Andel, koopman in granen in Den Bosch, heeft verkocht een vierde gedeelte in de Tiende over de

         klamp genaamd Hoefkenstiend en een vierde gedeelte in de Tiende geheven in de blok de Westheng-

         meng, beide onder Meeuwen. [Meeuwen-2a t/m 2d]

 

6-144) Megchelen (gld): notaris-akte d.d. 24-9-1932 met borderel waarin Hendrik Migchelbrink, huisschilder

         te Megchelen gem. Gendringen, f 500 leent tegen 4½% van Johannes Bernardus Duking, bakker en

         winkelier te Megchelen gem. Gendringen, als bewindvoerder ouderlijke macht over zijn minderjarige

         dochter Wilhelmina Catharina Maria Duking, met onderpand huis met werkplaats erf en tuin te Megche-

         len gem. Gendringen kadaster E1820. [Megchelen-1a t/m 1h]

 

6-145) Meppel (dr): rekening 1935 van NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades enz. [Meppel-1]


6-146) Middelburg (zld):

      a) brief d.d. 18 dec. 1708 van Hendrick de Meester aan handelaar Justo Forchoudt te Antwerpen (B) over tal van zaken zoals

        1) dat sinds 3 weken een schip is in gekomen met een zeer goede partij "poulze oly" [ws. olijf olie] wat hij voorstelt in te kopen

          en weg te leggen tot zomer wanneer het erg duur is; 2) vanwege de oorlog kost het heel wat meer om het in te kopen in

          Italie; 3) noemt ook dat Forchoudt in Cadiz [Spanje] was en de hoge prijzen had ondervonden door de oorlog en 4) dat hij

          weet van een partij "puycke Caraqueze cacao". [Middelburg-3a/d]  

      b) briefkaart d.d. 11-11-1884 van H.A. de Boer over kaas. [Middelburg-1a/b]

      c) kaart d.d. 8-4-1892 van H.J. de Lange aan Mulock Houwen te Zierikzee. [Middelburg-2a/b]


6-147) Mill (nb): brief 7-8-1862 van J. Verstraaten - secretaris B&W van Mill - aan J.F. Barends in huize Land-

         en Zeezigt te Baarn - schrijft onder meer dat er 9 bouwhoeven in Mill zijn, behorende tot kroondomein, 2

         bouwhoeven behorende aan F. van Lanschot te Den Bosch en 6 bouwhoeven behorende aan freule von

         Evers wonende te Well in Limburg. [Mill-1a/b]

 

6-148) Millingen (gld): brief d.d. 23-4-1854 van Grinsven aan Fr. van den Broek brouwer te Heumen om te ver-

         sturen een halve ton "versch bier en maandag of later twee halve ton nieuw licht". [Millingen-1a/b] 


6-149) Monnickendam (nh): dossier 1755-1769 over Gerardus de Bruin - "Munnikendammer" - met 2 getuig-

         schriften over hem 1) dat hij theologie heeft gedaan en gewoond in "collegie" te Leiden en 2) van kerke-

         raad Benningbroek en Nibbixwoud dat hij predikant was aldaar en beroep heeft aangenomen naar

         Hemmen. [Monnickendam-1 en 2]

 

6-150) Muiden (nh):

      a) perkament d.d. 4-7-1783 voor schout en schepenen van Muiden, waarin Dirk Cranepoel een stuk weiland

         groot 3 morgen en 1 hond aan de westzijde van de rivier de Vecht, in de zuidoosten van de Vechtdijk, voor

         f 1600 heeft gekocht van Jacobus Valk. [Muiden-1a t/m 1c]

      b) brief d.d. 5-11-1813 van C.J. Trotz aan Louvrex op de Singel te Amsterdam, hopende hem aan te treffen in

         Naarden, vernomen van dhr. Thierens dat Louvrex het proces bij het hof had gewonnen. [Muiden-2a/b]  


6-151) Munnekeburen (fr): briefkaart d.d. 11-3-1896 van K. Gouma, onderwijzer. [Munnekeburen-1a/b]


6-152) Naarden (nh):

      a) brief d.d. 7-1-1853 van W. Post aan M.W. Luber jr. procureur Keizergracht te Amsterdam, om zich te beklagen

         over Van Eck die ondanks zijn belofte geen hooi levert voor zijn 7 koeien. [Naarden-1a/b]

      b) brief d.d. 6-6-1858 van K. Perk, W. Perk-van Breda en grootmoeder Perk, aan Frits Perk officier van gezond-

         heid 3e klasse in Padang - Nederlands Oost Indie. [Naarden-1a t/m 1d]


6-153) Netterden (gld): notaris-akte d.d. 11-6-1928 met 6 stukken waarin Theodorus Scheepers in Klein-Netterden,

         5100 Goldmark leent tegen 6½% van Johannes Bernardus Roording, zonder beroep in 's-Heerenberg, met

         onderpand weiland in Klein-Netterden. [Netterden-1a t/m 1l]


6-154) Nibbixwoud (nh):

     a) dokument d.d. 2-2-1893 van burgemeester J. Blom van Westwoud aan gemeente van Nibbixwoud, dat Rein-

         dert Willebrordis Schouten, wonende op de Zwaagdijk bij E. Schouten, zich gaat vestigen in Nibbixwoud. 

         [Nibbixwoud-1a/b]

     b) dokument d.d. 13-1-1888 van P. Winkelz - ambtenaar BS van gemeente Venhuizen, aan ditto van Nibbixwoud,

         dat Neeltje de Geus laatst van Zwaagdijk is geschrapt. [Nibbixwoud-2a/b] 

     c) brief d.d. 29-4-1890 van Joh. Rozendaal, secretaris voor burgemeester van Zwaag aan gemeente van Nibbix-

         woud, dat Aafje Goedhart (bij Cornelis Goedhart) de gemeente Zwaag gaat verlaten voor vestiging in Nibbix-

         woud. [Nibbixwoud-3a/b]


6-155) Nieuw-Vennep (nh): memorandum d.d. 28-12-1927 van notaris Stumpel uit Leiden, dat C.J. Breed uit

         Nieuw-Vennep de hypotheek ad f 8000 gaat aflossen. [Nieuw-Vennep-1]


6-156) Noordwijk (zh)

      a) briefkaart d.d. 28-2-1898 van Blokhuis & Moll - Pietgijzenbrug over bestelling rood lak. [Noordwijk-1a/b]

      b) rekening aug. 1961 van fa. C.J. Duyndam & zonen transport bedrijf. [Noordwijk-2] 


6-157) Nijkerk (gld): brief d.d. 27-1-1864 van Julius Frowein - aan Frowein & Co. in Arnhem inzake rekeningen

         en zendingen tabak. [Nijkerk-1a/b]


6-158) Nijmegen (gld):

     a) brief d.d. 10-4-1815 van majoor von Quadt van depot 18e bataillon Infanterie, inzake Jacobus Valken-

         burg zijn benoemings papieren en Colonel Verlaijt die juist zijn afge-marcheert. [Nijmegen-1a/b]

     b) brief d.d. 14-3-1867 van A.J. Castein thesaurier aan H.J. van den Broek te Heumen. [Nijmegen-2a/b]

     c) briefkaart d.d. 14-12-1873 van G.A. Cohen aan gebr. Wilmers met bestelling zwarte voering. [Nijmegen-3a/b] 

     d) faktuur d.d. 9-3-1895 van Reijnders-van Gils Hertogstraat 39 dames kleren. [Nijmegen-4]


6-159) Oegstgeest (zh): rekening d.d. 30-12-1924 van Maastrichtse Hypotheekbank en memorandum ditto van

         notaris B.H. Stumpel uit Leiden, inzake hypotheek groot f 15000 voor B.J. Hermans te Oegstgeest aange-

         gaan tegen 6¼ % plus aflossingen. [Oegstgeest-1] 


6-160) Oerle (nb):

     a) dokument 23-6-1818 uit Breda van luitenant-kolonel 2e afdeling Infanterie met signalement van Antonius

         Rooijmans - soldaat 17e Bataljon Infanterie Nationale Militie - die was gedeserteerd sinds 21-6-1818 -

         geboren Oerle 12-8-1797 uit Martinus Rooijmans en Catharina van der Krieken. [Oerle-1a/b]

     b) brief d.d. 9-8-1881 van burgemeester en secretaris van Veldhoven, aan ambtenaar BS van Oerle, dat

         Catharina van Kemenade zich gaat vestigen in Oerle afkomstig van Veldhoven. [Oerle-2a/b]


6-161) Oldebroek (gld): dokument d.d. 30-3-1867 van ambtenaar van OM kanton Elburg aan burgemeester

         van Oldebroek, dat Hendrikje de Weert wegens diefstal van "doode takken" was veroordeeld tot 2 dagen

         gevangenisstraf. [Oldebroek-1a/b]


6-162) Oosterhesselen (dr): kwitantie d.d. 4-5-1886 door J. Rigterink, dat hij f 1625 heeft ontvangen van W.A.

         Scholten te Groningen als koopsom van een veenplaats Emmen I578. [Oosterhesselen-1]


6-163) Oosterland (zld): briefkaart d.d. 16-7-1894 van J. Kloote over bestelling vis. [Oosterland-1a/b]


6-164) Oterleek (nh): dokument d.d. 29-3-1954 als uitreksel uit kadaster waaruit blijkt dat Hendrik Klerk, brood-

         bakker te Oterleek, eigenaar is van een huis, schuurtje en erf aan de Dorpsstraat kadaster A493. [Oterleek-1a/b


6-165) Oudenbosch (nb): brief d.d. 1-4-1854 van Gertrudis van Etten over een monster. [Oudenbosch-1a/b]


6-166) Oudewetering (zh):

     a) brief d.d. 17-2-1842 van scriba L. de Jong aan dhr. Ledeboer secretaris van Nederlandse zendelings genoot-

         schap te Rotterdam met 5 nieuwe leden voor de genootschap. [Oudewetering-1a/b]

     b) rekening d.d. dec. 1961 van fa. Joh. Spruitenburg & Zn. transporten. [Oudewetering-2]

 

6-167) Oud-Vossemeer (zld): brief d.d. 17-9-1854 van de weduwe P. Tholenaar aan J.F. van den Bosch te

         Antwerpen (B) over levering van mud aardappelen en 100 eieren met voerman van Bergen op Zoom. 

         [Oudevossemeer-1a/b]

 

6-168) Overschie (zh): brief 1941 van Jan Blom agenturen. [Overschie-1]


6-169) Peize (gr): kaart d.d. 5-5-1888 van burgemeester van Peize aan ditto van Roden, dat Berend Douwes,

         milicien lichting 1885 uit hun gemeente, is getrouwd in Peize 5-5-1888. [Peize-1a/b]

 

6-170) Purmerend (nh): briefkaart d.d. 13-1-1877 van boekhandel J. Muusses aan Knuseman & Tj. Willink

        uitgevers te Haarlem, voor 1 van zijn abonnees M.D. Snoek te Beemster ook de familiegids wilt ontvangen.

        [Purmerend-1a/b] 


6-171) Putte (zld):

     a) dokument d.d. 19-12-1827 waarin Cornelis Thijssen, koopman te Putte, heeft verkocht ruim 5 bundes,

         aan Willem Greefs arbeider te Hoevenen (B). [Putte-1a t/m 1c]

     b) dokument d.d. 25-5-1883 waarin Cornelis Feijsen, koopman te Putte, heeft verkocht 2 stukken land en

         jong mastbos te Putte in de Drie Hoeven, aan Petrus Joannes van Bouwel, grond-eigenaar te Capellen

         (B). [Putte-2a/b]


6-172) Putten (gld): briefkaart d.d. 10-5-1899 van W.J. Prins aangaande bestelling inkt. [Putten-1a/b]


6-173) Raamsdonk (nb):

     a) dokument d.d. 29-7-1812 [geschreven door de burgemeester] van Guillaume van Mierloo aan hoofdingenieur

         van waterstaat te Den Bosch, dat hij jaren de Harmenzeylsveer diende over de Maas, maar vorig jaar ervan

         onwettig was afgezet. Vraagt om zelfde positie tussen de nieuwe steen weg en Keren polder. [Raamsdonk-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 1-11-1881 van een fa. ... & Lankhuizen aan gebr. Chabot te Rotterdam. [Raamsdonk-2a/b]

 

6-174) Raamsdonkveer (nb): rekening d.d. jan. 1943 van tandarts C.J. Sindram. [Raamsdonkveer-1]


6-175) Ravenswaay (gld): onderhands verkoop akte d.d. 31-3-1725 van 16 morgen land, genaamd "den binnen en

         Buijten tiendt, Maadt en Engtiendt" door Dirk van Brummelen en Jenneke van Malsen echtelieden en Peter van

         Brummelen en Anthonia van Dam echtelieden, ontvangen bij loting van hun vader Jan van Brummelen, aan

         Frederik Wilhelm baron van Diest, voor 6500 carolus guldens. [Ravenswaay-1a t/m 1d]

 

6-176) Renkum (gld): kaart d.d. 3-12-1885 van aannemer H. van Scherreburg aan steenfabriek "de Volharding" te

         Zierikzee met prijsopgaaf van 6-7000 gele IJsselstenen franko Renkumsche kop. [Renkum-1a/b]

 

6-177) Rheden (gld): dokument d.d. 12-9-1788 waarin Christiaan van der Horst werd aangesteld als jager door

         E.L. van Reede douariere van Renesse voor een jaar. [Rheden-1] 


6-178) Rhenen (u):

      a) 2 stukken 1852-1864 van C. van Ingen die blijkbaar een schip heeft en "aardgoed" [= tabak] transporteert. [Rhenen-3a/c]  

      b) 3 brieven 1858-1862 van D.H. Recter aan Frowein te Arnhem over tabak handel. [Rhenen-1a t/m 1f]

      c) document 1860's door A. Frederiks over balen tabak Rhenen [Rector], Elst en Woudenberg. [Rhenen-4]  

      d) brief d.d. 5-5-1880 van secretaris voor burgemeester van Doorn aan ditto van Amerongen, dat Herman ten Broek, van 1e afdeling vesting

          artillerie, loteling van lichting 1878 voor gemeente Rhene, was ingeschreven in Doorn. [Rhenen-2a/b]


6-179) Ried (fr): brief d.d. 13-8-1850 van J.G. Escher aan H. Hiebink direkteur van het zendingshuis te Rotterdam

         aangaande zijn benoeming als bestuurslid bij zendelings-genootschap. [Ried-1a/b]


6-180) Rilland (zld): dossier 1945-1951 van Petrus A. Brand wonende te Rilland-Bath waaronder reis-vergunning

         oorlogs-vrijwilliger gedurende WOII en getuigschrift. [Rilland-1a/b]


6-181) Roden (dr):

     a) briefkaart d.d. 12-9-1887 van ambtenaar OM kanton Assen aan B&W te Roden, dat Tjeerd Veenstra Jemke-

         zoon, arbeider, wonende te Roderveld gem. Roden is veroordeeld wegens overtreding art. 453 al. 1. [Roden-1a/b]

     b) kaart d.d. 5-3-1901 van burgemeester van Marum aan ditto van Roden, dat Hendrik Cazemier, milicien-verlof-

         ganger was ingeschreven in verlofgangers register te Marum. [Roden-2a/b]


6-182) Rotterdam (zh):  zie apart blad

 

6-183) Ruinen (dr): kaart d.d. 16-5-1892 van burgemeester van Beilen aan ditto van Ruinen, dat Egbert de Jonge

          van lichting 1886 zich gaat vestigen in Ruinen. [Ruinen-1a/b]

 

6-184) Rijswijk (zh):

     a)  perkament d.d. 6-11-1713 zijnde huwelijks voorwaarden en huwelijk voltrokken op "hoffstadt ende huijse

          Vijversteijn" tussen Francois van der Meer en Sara Johanna du Faget van Assendelft tot Cralingen met

          aantal aanwezig familie leden. [Rijswijk-1a/b]

     b) brief d.d. 1-8-1844 van P.A. Brugmans uit Zuidhoorn bij Rijswijk aan R. Daniel Wolterbeek te Amsterdam,

          aangaande overlijden van zijn broer in Parijs (F) [= Pieter Wolterbeek geb. Waverveen 1790 - overl. Parijs

          1844]  [Rijswijk-2a/b] 

 

6-185) Sassenheim (zh): nota okt. 1963 van verhuizingen D.A. van Leeuwen. [Sassenheim-1]


6-186) Sas van Gent (zld): notaris-akte d.d. 21-8-1860 verleden voor notarissen in Assenede (B) waarin de

          dijkgraaf en de gezworenen van het Grooten Albertus polder 6 percelen schorreland in Sas van Gent

          verkopen aan: 1) Henri Francois Marie Ghislain baron Surmont, grondeigenaar te Gent 2) Norbert Marie

          Jacques Eggermont, notaris te Gent 3) Ferdinand Dumoleyn, landman en grondeigenaar te Assenede

          4) Jacobus Francis Dumoleyn, landman en grondeigenaar te Assenede en 5) Serafina de Bock, weduwe

          van Jan Alexis Lampaert, landbouwster te Sas van Gent. [Sas van Gent-1a t/m 1p]


6-187) Schagen (nh): perkament d.d. 19-2-1788 waarin Dirk Tromp heeft verkocht aan Gerrit Deutekom op

         de Bierkade, een huis en erve gelegen op de "Lagesijde". [Schagen-1a/b]


6-188) Scheemda (gr): briefkaart d.d. 2-5-1890 van burgemeester van Scheemda aan ditto van Winsum, dat

         Luppo Popkes milicien-verlofganger als plaatsvervanger voor Klaas Wijk, loteling van Winsum lichting

         1888 lot nr. 14 zal vestigen in Scheemda. [Scheemda-1a/b]


6-189) Scheveningen (zh):

     a) briefkaart d.d. 14-6-1871 van A. Hoogenraad aan gebr. Wilmers aangaande bestelling zeil linnen.

         [Scheveningen-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 13-2-1874 van D. Bruijn aan gebr. Wilmers over linnen die hij zal behouden. [Scheveningen-2a/b]

     c) briefkaart d.d. 14-10-1892 van G. den Dulk rederij en vishandelaar over een bedrag ontvangen.

         [Scheveningen-3a/b]

     d) briefkaart d.d. 5-5-1899 van C. & M. Eendeelk? aan Gebr. van der Wetering scheepsbouwers te Delfshaven

        Rotterdam, dat BOM SCH126 aldaar ligt en vraagt om die te hellingen. [Scheveningen-4a/b] 


6-190) Schiedam (zh):

     a) brief 19 aug. 1812 van kapitein de Ras [ws. afkomstig van Schiedam] aan dhr. Loopuijt in Schiedam waarin hij hem mededeelt dat

        zijn vrouw is bevallen van een dochter. [Schiedam-6a/b] 

     b) brief d.d. 15-4-1842 van A. Poort & zn. aan Scheurleer & zn. te Den Haag over bedragen. [Schiedam-1a/b]

     c) brief d.d. 16-7-1852 van de Groot Roelants & co. aan J.G. Arbon over betalingen en kwitantie. [Schiedam-2a/b] 

     d) brief d.d. 11-6-1854 van A.C. Bredero over zendingen koffie. [Schiedam-3a/b]

     e) briefkaart d.d. 23-1-1886 van P.T. Pennneng - direkteur Postkantoor. [Schiedam-4a/b]

     f) briefkaart d.d. 3-12-1897 van W.A. Hoek over bestelling pannen. [Schiedam-5a/b]

     g) polis d.d. 1-2-1903 aan boekdrukker H. J. C. Roelants als werkgever voor risico totaal f 7000. [Schiedam-7a/c]

     h) dossier met 3 stukken 1906-1927 over Hendrik Adriaan Marius Roelants verkoop boekhandel, verzekering Chevrolet auto 1926

       en aankoop pand Korte Haven nr. 3 te Schiedam. [Schiedam-8a/g]

     i) dossier met 2 stukken 1925 over verzekering voor J. A. C. Brands van pand Korte Haven 3 te Schiedam waarin beneden is inge-

        richt als was- en strijkinrichting en bovenverdieping als vergaderzalen. [Schiedam-9a/d]

     j) polis d.d. 2-12-1941 voor J. A. Koopman waarin voor f 10000 werd verzekerd zijn woonhuis aan de Burgemeester Knappertlaan

       nr. 50 te Schiedam, dat werd in 1942 verhoogd naar f 30000 met een premie van f 150 per jaar. [Schiedam-10a/d] 

 

6-191) Schipluiden (zh): briefkaart d.d. 26-11-1888 van W. Maan aan wed. de Erve van Nelle tabakwaren Schie-

        damsche dijk te Rotterdam, over bestelling om die per Schipluiden schuit te sturen via Haagsche veer.

        [Schipluiden-1a/b]   


6-192) Silvolde (gld): notaris-akte d.d. 23-7-1955 waarin Theodorus Johannes Bosman, landbouwer te Silvolde

         Terborgseweg 14 gem. Wisch (geb. 27-11-1904) in bezit werd gesteld van een perceel bouw- en wei-land

         "de Munsterman" onder Silvolde gem. Wisch kadaster B2019, aan hem vererfd van wijlen Josephus Johan-

         nes Derksen, gewoond hebbende te Doornenburg, overleden te Pannerden 27-8-1954. Bosman was

         vroeger knecht bij Derksen. [Silvolde-1a t/m 1d]

 

6-193) Sleeuwijk (nb):

     a) brief d.d. 11-9-1830 van A. van den Berg aan H.E. Schuurman te Utrecht over verzekeringen en polissen.

         [Sleeuwijk-1a t/m 1d]

     b) akte d.d. 21-3-1939 door notaris J. M. C. Paap te Werkendam, waarin de comparanten Donker verklaren

         dat Adriaan Hendrik Donker overleden te Sleeuwijk 28-4-1938, zonder bloedverwanten in rechte lijn en

         ongehuwd. Bij zijn testament van 22-5-1936 legateer hij gelden aan de hervormde kerken van Sleeuwijk

         en Almkerk. Zijn onroerende goederen aan zijn neven Leendert Antonie Donker [zelfde naam] als zonen

         van zijn broers Cornelis Adriaan Donker en Antonie Willem Donker. [Sleeuwijk-2a t/m 2m] 


6-194) Sloten (fr): brief d.d. 25-5-1863 van G.W. ten Brink over overlijden van hun pastoor en als executeur-

         testamentair bezig met afwikkeling ervan voor de erfgenamen zijnde Gerleen Sjoukes Pietersma land-

         bouwer te Tjerkwerd en Jan Lolles van der Meulen koemelker te Bolsward. [Sloten-1a/b]


6-195) Sloten - Sloterdijk - Vrijegeer (nh): akte d.d. 11-6-1698 voor schout en schepenen waarin Egbert en

         Pieter Maas voor f 910 kopen aantal landerijen - 1) een morgen en 120 roeden in de binnepolder en

         banne van Slooten, genaamd de Warmoestuijn strekkende van tuijn van Abraham Krook, ten oosten van

         de Vicarie en ten westen van Dirk Clase Jonk - 2) een morgen genaamd de Ruijge morgen in banne

         Slooten aan de Sloterwech buijtendijks, ten oosten van juffr. le Cordier en ten westen van de Cadijck

         sloot van de Rieker polder - 3) een stuk land genaamd "het Ruijge mat" ook in banne Slooten aan de

         Schinkel buijtendijks, ten noorden de weeshuis van Amsterdam - 4) een morgen en 218 roeden "verdron-

         ken" land in banne van osdorp in 't agtergat "doch door 't Haarlemmermeer ten enemalen ingeslokt, en

         tot water geworden". [Sloten-2a t/m 2c]

 

6-196) Smilde (dr):

     a) briefkaart d.d. 19-11-1879 van boekhandel L. Schouten aan het bestelhuis van den Nederlandschen Boek-

         handel met bestelling Hollandse Illustratien, Eigenhaard en bestelkaarten. [Smilde-1a/b]

     b) kaart d.d. 24-6-1892 van burgemeester van Emmen aan ditto van Smilde, dat Roelof Mast milicien-verlof-

         ganger van lichting 1889 zich gaat vestigen in Smilde. [Smilde-2a/b]


6-197) Sneek (fr):

     a) brief d.d. 9-12-1843 van A.K.S. Sluijterman over zijn rang bij de schutterij blijkbaar korporaal bij de 6e

         compagnie stedelijke schutterij te Groningen onder majoor Offerhaus. [Sneek-1a/b]

     b) brief d.d. 31-5-1847 van G. Stockmann & zonen aan gebr. Voss te Amsterdam over lakens. [Sneek-2a/b]

     c) brief d.d. 23-9-1865 van B. Toulate over zending kaas. [Sneek-4a/b] 

     d) rekening d.d. 2-12-1902 van E.M. Jaarsma - ijzerwerken. [Sneek-3]


6-198) Stadskanaal (gr):

     a) notaris-akte d.d. 1-5-1907 waarin Lammert de Groot, timmerman, een huis met erfpacht "recht eener

         heemstede" te Stadskanaal kadaster Onstwedde sectie N nr. 1263, verkoopt voor f 1100 aan Jantima

         Hentema wonende te Dedemsvaart. [Stadskanaal-1a t/m 1c]

     b) notaris-akte d.d. 17-9-1923 waarbij openbare verkoop werd verkocht voor f 3850 de erfpachtsrecht op

         een perceel 10 meter breed te Stadskanaal deel van sectie E nr. 1871, 2240 en 2241 en de daarop

         staande schuur aan Gerrit Johannes Voorhans te Stadskanaal. [Stadskanaal-2a t/m 2e]

     c) notaris-akte d.d. 2-5-1924 waarin Jurrien Schiphuis, arbeider, voor f 500 heeft verkocht de erfpachtsrecht

         van een perceel ca. 10 meter breed te Stadskanaal deel van sectie E nr. 2240 en 2241 aan Gerrit Johan-

         nes Voorhans, naast het andere deel hij al bezat. [Stadskanaal-3a t/m 3c]

     d) notaris-akte d.d. 3-12-1932 waarin Bernard van der Veen, beambte bij de Heidemij. voor f 3500 heeft

         verkocht aan Jan Klein, arbeider te Nieuw-Buinen, de erfpachtsrecht "eener heemstede" te Stadskanaal

         gelegen Oostkant sectie E nr. 3088. [Stadskanaal-4a t/m 4d]


6-199) Steenbergen (nb):

     a) document d.d. 28-7-1802 waarin erfgenamen van notaris Francois Clement en Alberdina Honcoop voor

         f 16.200 verkopen aan Johannes Hoveniers, landman, een hoeve (huis, schuur, wagenhuis, hof en erf)

         groot 79 gemeeten met zaai- en weilanden in polder Cruijsland, dat al door hem werd bewoond.

         [Steenbergen-1a t/m 1f]

     b) document d.d. 3-11-1802 waarin erfgenamen van notaris Francois Clement en Alberdina Honcoop, de

         hoeve in polder Cruijsland overdragen aan Johannes Hoveniers. [Steenbergen-2a t/m 2f]

     c) document d.d. 11-4-1868 van O.D.J. Bagelaar - rentmeester der domeingoederen - aan Jan Baptist

         Ullers te Antwerpen verzoekt de cijns te betalen op goederen te Steenbergen. [Steenbergen-3]


6-200) Steenwijkerwold (ov):

     a) brief d.d. 16-2-1872 van F. Bouma - aan burgemeester Stroink aangaande te hoog aangeslagen belas-

         tingen voor zijn 6 koeien. [Steenwijkerwold-1a/b]

     b) document d.d. 17-1-1880 van burgemeester van Steenwijkerwold aan ditto van Havelt, dat Berend Faken

         uit hun gemeente van lichting 1877 zich heeft ingeschreven in Steenwijkerwold. [Steenwijkerwold-2a/b]

     c) kaart d.d. 8-5-1891 van burgemeester van Steenwijkerwold aan ditto van Vledder, dat Johannes Jonkers

         uit Vledder nr. 133 van lichting 1884 als plaatsvervanger voor F. Bralts zich heeft aangemeldt bij Steen-

         wijkerwold. [Steenwijkerwold-3a/b]


6-201) Stokkum (gld):  zie apart blad

 

6-202) Streefkerk (zh):

     a) akte d.d. 8/15-3-1934 door T. Anema, notaris te Streefkerk, met kwitantie, met voorwaarden voor openbare

         veiling van onroerende goederen van Gerrit de Ruyter Gerritszoon, bouwman en veehandelaar te Streef-

         kerk hem toegekomen als enig kind van wijlen zijn ouders Gerrit de Ruyter Gerritszoon senior en Geertje

         Brand gewoond en overleden te Streefkerk, waarbij na enkele zittingen en biedingen een bouwmanswoning

         met toebehoren alsmede verschillende wei- en bouwlanderijen nabij Bergstoep onder Streefkerk kadaster

         sectie C nrs. 1080, 1082, 1083, 1086, 1087, 1145 t/m 1148, 1564 t/m 1569, 1731, 1939, 1940, 2029, 2029,

         2214, 2216, 2218, 2402, 2443, 2448 en 2543 totaal groot 11 ha 7 aren en 19 ca voor f 18125 werden ver-

         kocht aan Bastiaan Stuy Corneliszoon, landbouwer te Molenaarsgraaf. [Streefkerk-1a t/m 1o]

     b) akte d.d. 10-11-1938 door J.W. Nortier, notaris te Streefkerk, waarin Cornelis de Ruyter en Marrigje de

         Ruyter, zonder beroep te Streefkerk A97 voor f 150 hebben verkocht aan Leendert Antonie Donker, arts

         te Ameide Voorstraat A325, een perceel grond en deel rijstoep gelegen binnendijks aan de Lekdijk te

         Streefkerk kadaster sectie C nr. 2581. [Streefkerk-2a t/m 2d]

     c) origineel kaart d.d. 1938 door J.W. Nortier, notaris te Streefkerk, met sectie C nrs. 1091, 1092, 1095, 1096,

         2029, 2401, 2402, 2543, 2580 en 2581 gelegen aan de Lek. [Streefkerk-3] 

 

6-203) Terheijden (nb):

     a) perkament d.d. 21-3-1753 waarin Johannes Tanja werd benoemd tot schout van dorp en heerlijkheid Ter Heijde, als opvolger van

         wijlen Daniel van Bodegem, vervolgens op 21-3-1753 behoorlijk eed daarvan gedaan, en krijg daarvoor 20 carolus guldens per jaar.

         Met handtekening van Anne, als gouvernante van de Verenigde Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, kroonprinses van Groot

         Britannie etc. [Terheijden-1a t/m 1d]

     b) rekening 1937 van Jac. Rompa & zonen fabrieken van lederwaren levering van 2 "Cremers" voetballen. [Terheijden-2]

 

6-204) Terneuzen (zld): brief 1915 van fa. L. Nolson scheepsmakelaar en agent. [Terneuzen-1]  

 

6-205) Terschelling (fr): brief d.d. 14-8-1903 van commissaris der Koningin provincie Noord-Holland te Haarlem,

         waarin Pieter Smit milicien-verlofganger van de zeemilitie uit gemeente Terschelling nr. 9 lichting 1901 werd

         toegestaan een zeereis te doen naar de Oost- of Witte Zee. [Terschelling-1]

 

6-206) Teteringen (nb): perkament d.d. 9-4-1879 uit Den Haag waarin Rudolph Franciscus Maria Antonius de Roij

         werd benoemd tot notaris met standplaats Teteringen ter vervanging van mr. B.G. ten Pol. [Teteringen-1]  


6-207) Tholen (zld): brief d.d. 29-6-1855 van S. Cornelisse & J.M. Schot over levering ansjovis. [Tholen-1a/b]

 

6-208) Tiel (gld):

     a) onderhandse boedelscheiding d.d. 28-3-1740 tussen erfgenamen van Bernhard Cock en Anna van Buuren,

         t.w. Anna Cock weduwe van Herman van Broeckhuijsen, Maria van Arnhem weduwe van Adriaan Cock,

         Petronella Cock  weduwe van Herman van Arnhem, Susanna en Arnolda Cock. [Tiel-1a t/m 1p]

     b) brief d.d. 9-2-1828 van J. v. Luttervelt aan H. E. Schuurman in Utrecht verzekerings agent. [Tiel-5a/b] 

     c) brief d.d. 19-5-1852 van A. Nieman over een bestelling textiel uit Amsterdam. [Tiel-2a/b]

     d) brief d.d. 13-3-1857 van A. Kempeners aanvan Buuren van Heijst te Vlaardingen met een bestelling van een

         ton "beste noordvisch en een ton mooije grooten haring". [Tiel-3a/b]  

     e) brief d.d. 17-12-1857 van L. Bodde - aan J.C. van Buuren van Heijst te Vlaardingen - over verkoop van

         haring. Bodde is agent voor hun in Tiel. [Tiel-4a/b]


6-209) Tilburg (nb):

     a) dokument 1588-1593 inzake wijlen Joost Wouter Jan Reijnen. (transcriptie) [Tilburg-1a t/m 1n]

     b) dokument d.d. 3-11-1588 lijst van goederen verkocht uit erf huis van weduwe Joest Wouter van Reijnen,

         inclusief namen der kopers. (transcriptie) [Tilburg-2a t/m 2d]

     c) dokument d.d. 3-8-1671 van Ariaen Bastaen Scollen als momboir van de kinderen Cornelis Wouters van de

         Loo, waarin hij erkent 14 guldens en 16 stuivers te hebben ontvangen van Cornelis Verschueren. [Tilburg-3] 

     d) brief d.d. 20-6-1866 van O.C. van der Voort over handel met Parijs (F). [Tilburg-4a/b]

     e) rekening d.d. 29-9-1926 van NV Wollenstoffenfabrieken v/h F.A. Swagemakers & Zonen. [Tilburg-5]


6-210) Tjamsweer (gr): perkament d.d. 24-5-1793 voor burgemeesteren en richteren van Appingedam, waarin

         Zwaantje Elfrinkhof weduwe Sissing en niet comparerende Tjaardina Gesina Sissing weduwe Elfrinkhof,

         verklaarden publiekelijk te hebben verkocht voor 521 carolus guldens aan Derk Jacobs en Abeltje Amses

         echtelieden woonachtig te Tjamsweer, 5 grasen land gelegen ten westen van Appingedam, aan de weg

         naar Tjamsweer, ten noorden de Steekt, ten oosten Claas Mennes, ten zuiden de weg en ten westen de

         kopers met een jaarlijke erfpacht van 25 guldens. [Tjamsweer-1a t/m 1c]

 

6-211) Uithoorn (nh): briefkaart d.d. 26-6-1895 van J.H. Koppenol aan Hiis & Groot zaadhandelaars te Enkhuizen

         waarin zij 75 kg graszaad bestellen 2e kwaliteit. [Uithoorn-1a/b] 


6-212) Uithuizen (gr): dokument d.d. 24-2-1852 waarin de raad van gem. Uithuizen heeft besloten de voetpad aan

         de grindweg van Uithuizen naar Usquert naast het erf van Siemon Rembertus Jelsema te verbeteren over een

         lengte van 196 Nederlandse ellen, door ondermeer het graven van een greppel. [Uithuizen-1a t/m 1c]


6-213) Ulft (gld):

     a) 2 rekeningen 1887 van Diepenbrock & Reigers ijzergieterij & emailleerfabriek. [Ulft-2a/b] 

      b) notaris-akte d.d. 1-7-1932 met borderel waarin Petronella van de Wardt koopvrouw te Ulft gem. Gendringen, f 600 leent tegen 5% van

         Theodora Johanna Antonetta Wennekes, zonder beroep te 's-Heerenberg A55, met onderpand huis erf en tuin op de Pol onder Ulft

         kadaster C2349. [Ulft-1a t/m 1g]

 

6-214) Ureterp (fr): brief d.d. 3-10-1854 van J.B. Kielstra vee arts te Opeinde aan burgemeester van Opsterland

         Beetsterzwaag, die bij de boerin weduwe Teunis Kornelis van der Meulen te Ureterp de gezondheids toestand

         van haar runderen had onderzocht en daarvan verslag doet.  1 stuk.

 

6-215) Utrecht (u):  zie apart blad


6-216) Valkenburg (zh):

      a) dossier 1926 van D. Bol rijwiel handel en reparatie. [Valkenburg-1]

      b) dossier 1940-1945 aangaande F.A. Peet timmerman in 1940 wonend te Valkenburgerweg no. 8 en in 1945

         Katwijkerweg 80. In 1940 reparaties aan Oosterlee in opdracht van J.J. de Cler & zoon te Leiden en 1945 bij

         aanvraag tot aankoop van gezaagd hout voor herstel werk van tuinbouwbedrijf bij de Wassenaarsche Wete-

         ring voor P. de Lange en C. Verschoor. [Valkenburg-2a t/m 2c]  


6-217) Veendam (gr):

      a) brief d.d. 2-9-1850 van H.A. Boon aan G.J. Weijland [zijn schoonzoon] ten huize van H. Weijland, predikant

         Heeregracht te Amsterdam, met tal van familie zaken. [Veendam-1a t/m 1d]

      b) briefkaart d.d. 20-5-1892 van burgemeester van Wildervank aan ditto van Veendam, dat milicien verlof-

         ganger Frederik Stevens zich gaat vestigen in Veendam. [Veendam-2a/b]

 

6-218) Veenhuizen (dr): dossier 1891-1898 direkteur rijkswerkinrichting no. 1 te Veenhuizen. [Veenhuizen-1a t/m 1d] 

 

6-219) Velp (gld): brief d.d. 22-11-1830 van Von Rosenthal aan H.E. Schuurmans te Utrecht over vernieuwing

         verlopen polis van een perceel van wijlen Hendrikus van Hall, nu zijn weduwe Theodora d'Herrissen, thans

         getrouwd met Lambertus Anthonius ten Brink, kuiper te Dieren, en minderjarig achtergelaten kind. [Velp-1a/b] 


6-220) Vethuizen (gld):

     a) notaris-akte d.d. 15-3-1920 met borderel waarin Theodora Venhoeven weduwe van Petrus Johannes

         Weijers, landbouwster te Vethuizen gem. Bergh, f 3500 leent tegen 4½% van de RK parochiaal Armenfonds

         te Terborg, met onderpand huis bouw- en weilanden gelegen te Vethuizen kadaster C105, C108 t/m C111,

         C267, C297, C774, C876. [Vethuizen-1a t/m 1g]

     b) notaris-akte d.d. mei 1934 waarin via ruil Arnoldus Lambertus Reinirus Giesen, landbouwer te Vethuizen gem.

         Bergh, in bezit wordt gesteld van een hoekje grond te Vethuizen kadaster D387 wat deel uitmaakt van

         kadaster D465 en daarvoor afstaat aan de gem. Bergh hoekje grond te Vethuizen kadaster C897, beide aan

         de Kromme straat. In dezelfde akte verkoopt Giesen, dat stukje land kadaster D465 voor f 60 aan Johannes

         Theodorus Limbeek landbouwer te Vinkwijk. [Vethuizen-2a t/m 2c]


6-221) Vianen (zh): briefkaart d.d. 7-4-1886 van J. Oolmans aan W. Kalkman te Dordrecht. [Vianen-1a/b]


6-222) Vierlingsbeek (nb):

     a) briefkaart d.d. 2-6-1888 van Victor Mooren over een bestelling uit Venlo. [Vierlingsbeek-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 4-11-1896 van J. v.d. Bergh-Bakker aan dhr. C. Sipkes vruchtenfabrikant te Haarlem met

         bestelling citroenraspel. [Vierlingsbeek-2a/b]


6-223) Vinkwijk (gld):  zie apart blad 

 

6-224) Vlaardingen (zh): brief d.d. 31-12-1874 van Van der Drift & Nooten rederij en handelaar in vis aan S. Appel

         direkteur maatschappij ter bevordering van nijverheid te Rijp met tonnen resultaat van 1874 met 29 hoekers

         of sloepen en 85 loggers, totaal 114 schepen. Er werden 380 reizen ondernomen met 4623 lasten 8 tonnen.

        In 1873 waren dat 102 schepen, 345 reizen met 5523 lasten 11 7/8 tonnen. [Vlaardingen-1a t/m 1c]  


6-225) Vledder (dr):

     a) dokument d.d. 30-11-1875 van burgemeester van Steenwijkerwold aan ditto van Vledder, dat verlofganger

         Jan Veld, milicien lichting 1873, zich gaat vestigen in Vledder. [Vledder-1a/b]

     b) kaart d.d. 31-10-1889 van burgemeester van Steenwijkerwold aan ditto van Vledder, dat verlofganger Willem

         Hanneman, vervanger voor B. Knegtening, lichting 1887, zich gaat vestigen in gemeente Vledder. [Vledder-2a/b]

     c) briefkaart d.d. 20-10-1890 van burgemeester van Steenwijkerwold aan ditto van Vledder, dat verlofganger

         Hermanus Blum, lichting 1889, zich gaat vestigen in Vledder. [Vledder-3a/b]

     d) kaart d.d. 13-5-1892 van burgemeester van Steenwijk aan ditto van Vledder, dat verlofganger Anne de Boer,

         lichting 1888, zich heeft aangemeldt bij Steenwijk. [Vledder-4a/b]

     e) kaart d.d. 10-5-1895 van burgemeester van Steenwijkerwols aan ditto van Vledder, dat verlofganger Tiemen

         Krist, lichting 1891 nr. 152, zich heeft gevestigd in Steenwijkerwold. [Vledder-5a/b]

 

6-226) Vlissingen (zld):

     a) dossier 1854 drie brieven van de weduwe F. Smit over vis aankopen. [Vlissingen-1a t/m 1f]

     b) brief d.d. 27-6-1868 van J. Harder aan Viruly & Ravenswaay over bestelling bloem. [Vlissingen-2a/b]

     c) briefkaart d.d. 18-7-1899 van J. de Wolf aangaande vis aankopen uit Vlaardingen. [Vlissingen-3a/b]  


6-227) Vollenhove (ov):

     a) brief d.d. 5-7-1824 van der Gronden te Zwolle en J.P. baron Sloet schout van Vollenhove en Blokzijl alsmede

         notaris te Vollenhove, aangaande rekening van zaak P.J. Snoek t.l.v. gemeente Blokzijl. [Vollenhove-1a t/m 1c]

     b) brief d.d. 28-2-1898 van burgemeester van Vollenhove aan ditto van Zwollerkerspel, dat verlofganger Evert

         van der Linde, plaatsvervanger voor Johannes Christianus van Vilsteren, behorend bij 1e regiment Huzaren,

         3e eskadron, stamboek nr. 15853 van lichting 1896 zich bij Vollenhove heeft gemeldt. [Vollenhove-2a/b]

 

6-228) Voorburg (zh):

      a) brief d.d. 19-11-1840 van portretten schilder [1814-1884] N.J.W. de Roode aan B. Lans jr. aan het Spaarne

          te Haarlem, aangaande zijn plannen om naar Haarlem te komen in verband met portretten van dhr. en mw.

          Hendricks. [Voorburg-1a/b]

      b) dossier met 3 stukken 1941 van A. van Iperen timmerman aannemer. [Voorburg-2a/b]

      c) rekening 1941 van Chr. Geerts loodgieter en elektricien. [Voorburg-3]

     d) rekening 1941 van M. A. Spronk levering van "gladolpoeder". [Voorburg-4]


6-229) Voorst (gld): brief d.d. 8-6-1883 van burgemeester van Voorst aan ditto van Raalte over positie als schutter

          van Johannes Assink geboren Raalte 3-5-1856 gevestigd in Voorst. [Voorst-1a/b]


6-230) Vorden (gld): briefkaart d.d. 19-12-1895 van fa. Poessebosch spekslagerij. [Vorden-1a/b]


6-231) Vreeswijk (u): transport akte d.d. 1-5-1720 van 6 morgen weiland gelegen in het Clijn Vuijlkop, door Johan

         van Rhijn als man en voogd van Josina van Dijk, enig nagelaten dochter en erfgenaam van Steven van Dijk

         en als gemachtigde van Catharina de With weduwe van voornoemde Steven van Dijk, aan Barbara van

         Kerkraed, weduwe van Johan van Schoonhoven. [Vreeswijk-1a t/m 1c]


6-232) Vriezenveen (ov): nota d.d. 12-2-1916 van Beuzemaker & Co. magazijn van korsetten. [Vriezenveen-1]


6-233) Waalwijk (nb): brief d.d. 22-7-1893 van W. Timmermans & Zonen correspondenten. [Waalwijk-1a/b]

 

6-234) Waddinxveen (zh): briefkaart d.d. 30-4-1896 van C. van Hemert zaadhandel. [Waddinxveen-1a/b]


6-235) Wageningen (gld):

      a) 2 brieven 1854 van H. Jacobs aan Frowein te Arnhem over tabak. [Wageningen-1a/d] 

      b) brief d.d. 31-10-1862 van J.P.P. de Voogt namens W. de Voogt over aardgoed (tabak). [Wageningen-2a/b]

      c) brief d.d. 18-12-1863 van W.J. de Voogt over partijen tabak. [Wageningen-3a/b]

      d) brief d.d. 30-7-1864 van L.J. van den Broek over bestelling "La Florida" sigaren. [Wageningen-4a/b]


6-236) Warmond (zh): briefkaart d.d. 22-4-1899 van H. v.d. Heijl over bestelling lak. [Warmond-1a/b]


6-237) Warnsveld (gld): kaart d.d. 30-8-1898 van ambtenaar BS Warnsveld aan burgemeester van Vorden

         aangaande begrafenis van Berendina Johanna Gosselink op 31-8-1898. [Warnsveld-1a/b]


6-238) Wassenaar (zh):

     a) dokument d.d. 27-1-1834 waaruit blijkt dat Bonaventura Adriaan Cornelis de Lange van Wijngaarden te

         Wassenaar in totaal 137 bunders aan landerijen had aldaar in Hooge Veenzijde sectie D, Veenzijdsche

         polders sectie D en in Oud-wassenaar sectie F. [Wassenaar-1a t/m 1h]

     b) notaris-akte d.d. 17-6-1940 waaruit blijkt dat Jacob Bastiaan de Rooy, administrateur te Den Haag,

         f 5000 schuldig is a 4½% aan NV Nillmy te Batavia met onderpand huis in Wassenaar aan de Jonkerlaan

         nr. 71 kadaster F8376. [Wassenaar-2a t/m 2i]

 

6-239) Waterlandkerkje (zld): brief d.d. 22-1-1803 van Brouchet ontvanger administratie registraties en

         domeinen uit Oostburg, aan de burgemeester van Waterlandkerkje, met verzoek om informatie van

         paarden in depot geplaatst. Antwoord was een bruin ruin oud 8 jaar bij Bosschaart letter D nr. 154

         en een zwart ruin oud 5 jaar bij van den Hemel letter D nr. 195. [Waterlandkerkje-1a/b] 


6-240) Wedderheide (gr):

     a) notaris-akte d.d. 5-9-1919 waarin Pieter Holstein, arbeider te Wedderheide, f 1500 leent tegen 4½%

         van de Spaarbank te Bellingwolde met onderpand huis, erf en land te Wedderheide kadaster D894,

         D1738, D1739 en D1740. [Wedderheide-1a t/m 1e]

     b) notaris-akte d.d. 26-1-1920 waarin Freerk Meulman, arbeider te Wedderheide, op een publieke veiling

         heeft gekocht voor f 3330 van Folkert Lukas Hazelhoff, landbouwer te Wedderheide, een huis, erf, tuin

         en land te Wedderweide kadaster D669, D670 en D1957. [Wedderheide-2a t/m 2e]


6-241) Weesp (nh):  zie apart blad


6-242) Wehl (gld):

     a) notaris-akte d.d. 16-5-1928 plus 4 stukken waarin Hendrik Jan Smeenk, landbouwer te Wehl,

         voor f 20.000 koopt van zijn vader Herman Smeenk, landbouwer te Wehl, zijn boerderij huis schuren

         bouw- en weiland, groot ruim 8 hectaren, te Wehl kadaster H324, H315, H323, H2239, H2300 en te

         Oud-Zevenaar kadaster B340, en voor f 5000 alle roerende goederen aldaar aanwezig.

         Hij neemt over de bestaande hypotheek van f 10.000 t.b.v. Nederduitsch Hervormde Gemeente te

         Doesburg. [Wehl-1a t/m 1k]

     b) notaris-akte d.d. 2-4-1931 waarin Hendrina Maria Kniest, weduwe van Theodorus te Raaij, zonder

         beroep te Wehl, geb. Steenderen 10-2-1850, haar testament opmaakt en tot erfgename benoemt

         haar dochter Theresia Josephina te Raaij. [Wehl-2a t/m 2c]

     c) notaris-akte d.d. 22-12-1936 met borderel waarin Geertruida Stienezen, weduwe van Theodorus

         Bernardus Derksen (overl. Wehl 9-7-1936), zonder beroep te Wehl, ten gevolge van de verdeling

         daaropvolgend in bezit wordt gesteld van een hypotheek ad f 1940 t.l.v. Petrus Lambertus Meijer,

         landbouwer te Wehl. [Wehl-3a t/m 3f]

     d) notaris-akte d.d. 27-10-1937 waarin Geertruida Stienezen, weduwe van Theodorus Bernardus Derksen,

         zonder beroep te Wehl C26, haar testament opmaakt en f 300 legateert aan de RK kerk voor het doen

         lezen van heilige missen. [Wehl-4a t/m 4c]


6-243) Wemeldinge (zld): briefkaart d.d. 17-8-1881 van Leo de Leeuw aan dhr. Willem Kalkman te Dordrecht

         aangaande bestelling staven. [Wemeldinge-1a/b]

 

6-244) Werkendam (nb): brief d.d. 22-6-1939 van J.C.M. Paap notaris te Werkendam, aan de arts Donker te

         Ameide die hem toezond afschrift van nalatenschap van zijn oom en verdeling. [Werkendam-1]


6-245) Westbroek (u): perkament d.d. 10-2-1774 verleden voor schout en schepenen van Westbroek waarin

         gerechts-bode Gerrit Jacobse van Zijtvelt als gemachtigde van Jan de Heus weduwnaar van Wijntje van

         der Horst aan Pieter van Leusden transporteert 8 morgen wei- en hooi-land in de Gagel met de ene zijde

         aan Rijnier van Wessel en de andere zijde de weledele heer de Leeuw. [Westbroek-1a/b]

 

6-246) Westzaan (nh): brief d.d. 1-12-1842 van Jan Kruijt aan D. de Leeuw architect en landmeter te Edam

         over "palen en hoijffel" en notitie over geleverd hout te Nauerna. [Westzaan-1a/b]


6-247) Wieken (gld): notaris-akte d.d. 2-8-1928 plus 2 stukken waarin Gradus Wilhelmus Ingelaat, landbou-

         wer te Wieken onder Gendringen, voor f 10.000 koopt van Franciscus Wilhelmus ook wel genaamd

         Franciscus Ingelaat, landbouwer te Wieken, die gehuwd is met Johanna Maria Cornelissen, huis schuren

         tuin boomgaard bouw- en weiland te Wieken onder Gendringen kadaster D3442, D3807, D3808, D3809,

         D3553 en roerende goederen aldaar met overname van een hypotheek van f 600. [Wieken-1a t/m 1l]


6-248) Wierden (ov): brief d.d. 18-9-1815 van van Woosen ontvanger der registratie te Deventer aan de

         schout van Diepenveen, aangaande Gerrit Roelvink laatst wonende te Wierden "thans voortvlugtig

         wederspannig aan de wet".  1 stuk.


6-249) Wijnbergen (gld):

     a) notaris-akte d.d. 31-1-1947 plus 1 stuk waarin Bernardus Gradus Kock, landbouwer te Wijnbergen 2

         gem. Bergh, ten gevolge van een verdeling in het bezit wordt gesteld van een landbouwershuis

         kippenschuur erf bouw- en weiland onder Wijnbergen kadaster H1781, H1131, H70 en B660.

         [Wijnbergen-1a t/m 1g] 

     b) notaris-akte d.d. 1-10-1947 waarin Gradus Jacobus Boerboom, melkventer wonende te Wijnbergen 37

         gem. Bergh, die voor f 2900 heeft gekocht van Jacobus Hendrik Wentink, landbouwer wonende te Wijn-

         bergen gem. Bergh, een huis schuurtje erf en tuin onder Wijnbergen kadaster B303, B304, B96 en

         B294. [Wijnbergen-2a t/m 2d]

     c) notaris-akte d.d. 20-6-1951 waarin Franciscus Johannes Winters, timmerman wonende te Wijnbergen

         gem. Bergh, voor f 4700 gulden heeft gekocht van Hendrik Jan de Lange, mijnwerker te Hoensbroek

         tuindorp Carisberg 48, een huis erf en tuin te Wijnbergen 111 kadaster A747. [Wijnbergen-3]

     d) notaris-akte d.d. 1-9-1953 waarin Antonius Hendrikus Theodorus van Onna, fabrieks arbeider te Wijn-

         bergen gem. Bergh, ten gevolge van een verdeling in het bezit wordt gesteld van een huis erf en

         grond te Wijnbergen 39 gem. Bergh kadaster A752. Ook overige familie-leden worden genoemd

         (Groenlo, Doetinchem en Geleen). [Wijnbergen-4a t/m 4e]

     e) notaris-akte d.d. 6-4-1954 waarin Hermanus Johannes Kremer, aannemer te Wijnbergen 41a gem.

         Bergh, voor f 10.000 heeft gekocht van Antonius Hendrikus Theodorus van Onna, fabrieks arbeider

         te Doetinchem vroeger te Wijnbergen, een huis erf en tuin aan de weg Zeddam-Doetinchem onder

         Wijnbergen, deel uitmakende van kadaster A752 het oostelijk gedeelte. [Wijnbergen-5a t/m 5d]


6-250) Wijnjeterp (fr):  zie apart blad


6-251) Wildervank (gr):

     a) briefkaart d.d. 26-9-1892 van burgemeester van Wildervank aan ditto van Veendam, dat Jan Wever

         milicien-verlofganger van lichting 1889 stamboek nr. 52525 heeft verklaard zich te Wildervank wilt

         vestigen. [Wildervank-1a/b]

     b) kaart d.d. 3-1-1893 van burgemeester van Wildervank aan diito van Muntendam, dat Geert Friederik

         Spreen milien-verlofganger plaatsvervanger voor Tammo Daniel Slandema, van lichting 1899 zich in

         Wildervank wilt vestigen voorheen te Bedum. [Wildervank-2a/b]

 

6-252) Willemstad (nb): brief d.d. 6-2-1856 van Maria van der Gijp geb. Puntz aan A. Sijmons secretaris van

         het doofstomme instituut te Rotterdam, waarin zij mededeelt dat haar man 52 jaar oud was overleden.

         [Willemstad-1a/b] 


6-253) Wilp (gld):

     a) akte d.d. 17-1-1634 waarbij Swane van Brienen weduwe van Johan van Brienen tot Bijssell geassisteerd

         door haar zwager de vaandrig Johan Witten, tienden transporteer en overdraag aan Willem van

         Ripperda. [Wilp-1a/b]

     b) faktuur d.d. 25-8-1924 van NV Koninklijke Stoom-Vleeschwarenfabriek. [Wilp-2]


6-254) Winterswijk (gld):

     a) brief d.d. 24-3-1850 van J. Tenkink? en vrouw en kind aan T.J.A. Hugenholtz (schoonzoon) te Amsterdam

        over familie zaken. [Winterswijk-1a t/m 1d]

     b) briefkaart d.d. 21-6-1898 van Michel Nihom brood- en banketbakker in de Gasthuisstraat aangaande

         bestelling mengelmoes. [Winterswijk-2a/b]


6-255) Woensel (nb): brief d.d. 14-2-1813 van J. Vervoort uit Horst (Limburg) aan C.H. Schoenmakers, burge-

         meester van Waspik kanton Waalwijk, aangaande Jan Harts zoon van Herman en Joanna Maria Brous?

         geboren in gemeente Woensel/Eindhoven die loteling is van 1813 en blijkbaar voortvluchtig. Ze weten niet

         waar hij nu woont, in Waspik, in Eindhoven of in Horst? Zal hem informeren. [Woensel-1a/b]


6-256) Woerden (u):

     a) perkament d.d. 30-7-1731 uit Den Haag van de Staten van Holland en Westfriesland, waarin Adolf Jansz

         van der Win, 24 jaar oud, wonende te Woerden, door 't overlijden van zijn grootvader Klaas Fransz. Plooij

         werd beleend met 11 morgen land in het land van Woerden in Cromwijk. Vanwege zijn minderjarigheid werd

         hulde gedaan door zijn vader Johan van der Win, president schepen van Woerden, met een paar witte

         handschoenen. verso: Adolf meerderjarig vernieuwd d.d. 29-7-1733. [Woerden-1a t/m 1c]

     b) brief d.d. 21-11-1803 van Jan Paling - aan C.J. van Kerkwijk, aan de Trasmoolen in Alphen aangaande

         zending Tras (cement). [Woerden-2a/b]  


6-257) Workum (fr): briefkaart d.d. 21-6-1892 van J. Gaastra over zending zout en vet. [Workum-1a/b]


6-258) Wormerveer (nh):

     a) brief d.d. 7-12-1859 van Haantjes & Schermer aan Frowein te Arnhem over verzonden Edam en stolken

         kazen, erbij prijscourant van kazen, alsmede tal van zaden. [Wormerveer-1a t/m 1d]

     b) brief d.d. 31-7-1869 van Wessanen & Laan aangaande offerte goederen. [Wormerveer-2a t/m 2c]

 

6-259) Woudenberg (u): brief 1861 van G. v. d. Wetering & zn. over tabak [aardgoed]. [Woudenberg-1a/b]


6-260) Wijk aan Duin/Zee (nh):

     a) akte d.d. 4-10-1806 waarin taxateuren van Beverwijk 5 stukken land te Wijk aan Duin taxeren voor weduwe

         W.P. Kops te Haarlem, totaal huur/pachtwaarde f 1160. [Wijk aan Duin-Zee-1a/b]

     b) brief d.d. 22-6-1812 van bestuur van Bruggen en Wegen in Nederland aan mw. weduwe W.P. Kops, dat zij

         haar eigendom dient te bewijzen "op de Schorres" langs het Wijkermeer genoemd het Buitennoordje en

         het Zwaansnet te Wijk aan Duin groot 23 "arpens". [Wijk aan Duin-Zee-2]

     c) dokument d.d. 30-10-1817 als extract op verzoek van weduwe wijlen Willem Philips Kops te Harlem, dat de

         3 stukken land langs het Wijkermeer onder Wijk aan Duin, genaamd "het Buitennoordje", "het Zwaansnest"

         en "het Land van Jan Klaassen" groot ruim 23 morgen, niet vallen onder artikel 538e van BW en niet als

         eigendom van de staat moet worden beschouwd. [Wijk aan Duin-Zee-3]

     d) dokument d.d. 25-5-1821 dat de landerijen ten name van weduwe Willem Philip Kops, volgens opgave

         van notaris nu komen voor Anna Johanna Kops echtgenote van jonkheer Jan Pieter Teding van Berkhout

         te Haarlem. [Wijk aan Duin-Zee-4]

     e) dokument d.d. 17-6-1875 van uitreksel kadaster Wijk aan Zee en Duin, dat eigenaar van 2 percelen land

         sectie C65 en D52 - groot ruim 12 ha - jkhr. Hendrik Teding van Berkhout te Haarlem is. [Wijk aan Duin-Zee-5]

 

6-261) Wijk bij Meppel (dr): brief d.d. 10-1-1856 van Borchert aan Smits & Mertens over stoffen. [Wijk-1a/b]

 

6-262) IJsselstein (u):

      a) rekening 1922 van B. Schilte & zonen houthandel. [IJsselstein-2]

      b) rekening maart 1963 van fa. B.M. van Heezik & zonen motor- en autodiensten. [IJsselstein-1]


6-263) IJzendijke (zld):

      a) dokument d.d. 10-1-1799 waarin commissaris Bernaert Pire de inwoners beveelt, de veldwachter en zijn

         militairen als patrouille te ondersteunen met "goet eten, drinken en vuur" en wanneer iemand dit verzaakt

         ten zwaarste zal worden gestraft. [Yzendyke-1] 

      b) briefkaart d.d. 29-10-1896 van A. Dellaert over gegalvaniseerde platen. [Yzendyke-2a/b]

 

6-264) Zaamslag (zld): dokument d.d. 24-6-1811 van J. Ermerins die had ontvangen van de rentmeester J. Hoelands

         de bedrag van 38 ponden 13 schellingen en 11 grooten vlaams zijnde batig saldo wat zijn nichten de juffrouwen

        van IJsselstein toekwam uit de rekening over de heerlijkheid Zaamslag over het jaar 1810. [Zaamslag-1]


6-265) Zaandam (nh):

     a) brief d.d. 15-4-1805 van P. Hollenberg aan Abraham de Vries in zijn huis van zijn vader G. de Vries op de Voor-

         burgwal te Amsterdam, aangaande Abraham's aangenomen beroep naar Nijmegen. [Zaandam-1a/b]

     b) brief d.d. 8-6-1830 van W. Smitz aan D. de Leeuw te Edam aangaande "uitzetten in de Zaan". [Zaandam-2a/b]

     c) brief d.d. 12-1-1840 van Cornelis Verveen aan Haijo Houttuijn te Zaandijk over uitstaande bedrag. [Zaandam-3a/b]

     d) brief d.d. 5-2-1847 van sluiswachter M. Swart aan de Leeuw architect en landmeter te Edam over een sluis.

         [Zaandam-4a/b]

     e) brief d.d. 17-10-1851 van de wed. A. ten Kate & zn. aan A.J. Thys te Maastricht over rekeningen. [Zaandam-5a/b]

     f) brief d.d. 10-5-1853 van A. Rohling aan Smits & Mertens te Amsterdam over stoffen. [Zaandam-6a/b]

     g) brief d.d. 8-2-1856 van dhr. Bont aan D. van der Wart notaris te Krommenie over een waarschuwing. [Zaandam-7a/b]

     h) brief d.d. 29-12-1868 van C. Eijkman aan Frowein & co. te Arnhem over Van den Deenpten verklaring. [Zaandam-8a/b]

     i) dossier 1890 van wed. J. te Veltrup & Zoon. [Zaandam-9a t/m 9d]

 

6-266) Zeddam (gld):  zie apart blad


6-267) Zenderen (ov): brief d.d. 8-3-1841 van Nicolaas Trumpi over masonairen. [Zenderen-1a/b]


6-268) Zetten (gld): briefkaart 9-5-1889 van J. van Hout - aan Sluis & Groot te Enkhuizen, aangaande bestelling zaad.

         [Zetten-1a/b]

 

6-269) Zevenaar (gld):

     a) brief d.d. 1-6-1855 van G. Gerritsen opzichter te Nietelwaard aan F.C. Colenbrander te Zutphen over wat er op de landerijen is bezaaid

         en noemt de dijk doorbraak bij "Veesd". [Zevenaar-1a/b]

    b) 4 rekeningen 1935-1942 van H. van Gimborn NV inkten, inktlinten en stencils. [Zevenaar-2a/e] 


6-270) Zevenbergen (nb):

     a) brief d.d. 16-1-1857 van A. van Aart aan J. van den Bosch te Antwerpen (B) over grond- en polder lasten en de

         huren. Zal hem nog schrijven over uitslag van verkoop van den weide in den Moerdijk. [Zevenbergen-1a/b]

     b) brief d.d. 22-7-1857 van H.H. Kleersnijden over bestelling haring. [Zevenbergen-2a/b]

     c) brief d.d. 1-7-1858 van E.W. Sangster aan Virulij & Ravenswaaij over bestelling van bloem. [Zevenbergen-3a/b]

 

6-271) Zevenhuizen (zh): briefkaart d.d. 24-2-1874 van A. Prins aan M.P. Meerburg commissionair in suiker te

         Leiden hun vragend om volgbriefje aan Speekler & Tetterode te Amsterdam te sturen vanwege vat siroop.

         [Zevenhuizen-1a/b] 


6-272) Zierikzee (zld):

     a) brief d.d. 26-5-1751 van Andries Stekele en zijn vader in nieustadt te Zierikzee aan dhr. van Puijvelde over

         prijzen van tarwe en gerst. [Zierikzee-1a/b] 

     b) briefkaart d.d. 9-11-1892 van P.O. Olivier - boekhouder de Herstelde Belangen. [Zierikzee-2a/b]

     c) folder onbekend welk jaar van NV Vruchtenwijn- en Conservenfabriek L. Doeleman. [Zierikzee-3]


6-273) Zoelmond (gld): brief d.d. 21-12-1862 van H.H.G. van Everdingen over verzekering verklaringen. [Zoelmond-1a/b]

 

6-274) Zoetermeer (zh): rakening maart 1961 van expeditie Henneken. [Zoetermeer-1]


6-275) Zuidland (zld): dokument d.d. 7-11-1827 waarin Cornelis Landman, wonende te Abbenbroek in huis

         getekend nr. 2, aan Anthonij de Lang dokter wonende te Zuidland in huis getekend nr. 83, verkoopt ruim

         53 roeden bouwland in de Zuidlandse poler, in de Kerkhoek. [Zuidland-1a t/m 1d]


6-276) Zutphen (gld):

     a) perkament d.d. 5-6-1759 door gecommitteerden van buurtschap en Markt van Epse, namelijk Herman Scho-

         maker secretaris stad Zutphen, gevolmachtigde van de erfmarkenrichter Arend Rutgers, Martinus van Door-

         ninck secretaris stad Deventer en Johan Caspar Lemker rentmeester van de Praesbdije aan Hendrik Fredrik

         Bouwer burgemeester van Deventer, van een stuk land "Wevers Kampien" gelegen in het gemene veld binnen

         scholtampte in de buurschap en Markt van Epse, groot ruim 4 schepels, met intakt lakzegel van vrijheer van

         Nagell, scholtis binnen en buiten Zutphen. [Zutphen-1a/b]

     b) brief d.d. 24-8-1843 van D. Scheuter over een monster. [Zutphen-2a/b] 

     c) akte d.d. 2-1-1868 door Willem Albert Frans Hendrik de Bas, notaris te Zutphen, waarin Arend Willem Langen-

        berg landbouwer te Zutphen, erkent f 1700 schuldig te zijn tegen 5% rente aan Anton Schaap wonende te

         Zutphen, met onderpand 4 huizen erf en tuin in de Groenesteeg te Zutphen kadaster sectie F nrs. 4841 t/m

         4845. Afgelost 15-12-1891. [Zutphen-3a t/m 3j]  

     d) brief d.d. 6-3-1875 van J. van der Eest - provisoren Oude & Nieuwe Gasthuis te Zutphen - over de toestand

         van Martje Hendrika Spier. [Zutphen-4a/b]

     e) dossier 1881-1886 van L.H. de Bas & Co. te Zutphen. [Zutphen-5a t/m 5d]

     f) brief d.d. 15-7-1884 van D. Evekink & Zoon kassiers en correspondenten. [Zutphen-6a/b]

     g) akte d.d. 1-3-1893 door Hendrik Marius van Voorthuijsen notaris te Zutphen, waarin Arend Willem Langenberg

         landbouwer te Zutphen, erkent f 3500 schuldig te zijn tegen 4% rente aan Gerritdina Sophia Gerritsen te Zut-

         phen weduwe van Albartus Garsen, met onderpand 6 huizen schuur erven en tuinen in de Groensteeg te Zut-

         phen kadaster sectie F nrs. 4840 t/m 4848. [Zutphen-7a t/m 7g]

    h) 2 rekeningen 1037-1941 van H. J. Reesink & co. NV. [Zutphen-8a/b]  

 

6-277) Zwartsluis (ov): rekening d.d. 2-10-1936 van NV R. Buisman"s Gebrande Suikerpoederfabriek. [Zwartsluis-1]


6-278) Zwolle (ov):

     a) perkament d.d. 7-11-1525 voor schepenen van Zwolle, verscheen Johan van den Busche pater van st. Gertruiden genaamt Kadeneters

         huis met Jacob van den Grijpswald zijn gekozen momber, die hebben ontvangen van Johan Hesselssen van Meppell en Geertrued zijn

         echte huisvrouw, de jaarlijke pachten op "eene weren ende drie woenijnghen gelegen in deser strate opt Eijlant". Daarvoor zal de priester

         7 getijden zingen en "memorie" ter nagedachtenis aan "Geerdt Koitken ende Emze zijnre huesfr. zelige salicheijt der zielen". [Zwolle-1a/b]

    b) brief 31-5-1813 van prefectuur departement monden van de IJssel [Bouches de l'Issel] waar voor indentificatie de handtekeningen en

         namen zijn geplaatst van baron Hultman prefect en W. S. van der Gronden secretaris generaal. [Zwolle-8]  

     c) brief d.d. 8-8-1863 van H.H. Cromme & co. aan dhr. J.F. van den Bosch te Antwerpen (B). [Zwolle-2a/b]  

     d) brief d.d. 12-5-1871 van dhr. Schaepman over bestelling verf. [Zwolle-3a/b]

     e) brief d.d. 25-8-1890 van Van der Vegte & van Reede over een betaling. [Zwolle-4a/b]

     f) kaart d.d. 14-7-1892 van burgemeester van Zwolle aan ditto van Dalfsen, met vraag om schutterlijke positie van

         Hendrik Roons geb. 21-4-1863 gevestigd onlangs te Zwolle. [Zwolle-5a/b]

     g) kaart d.d. 17-9-1897 van burgemeester van Zwollerkerspel aan burgemeester van Olst, dat de verlofganger Gerrit

         Kloosterman uit hun gemeente lichting 1864 bij 8e regiment Infanterie zich bij hun heeft aangemeld. [Zwolle-6a/b]

     h) brief 1941 van "Calypos" Luttenestraat 8 aan Cyane in Utrecht over een jumper. [Zwolle-9]

     i) rekening d.d. 8-9-1945 van NV Handelsvereniging A.J. ten Doesschate over zending kaneel. [Zwolle-7]

 

6-279) Zijderveld (zh): dokument d.d. 17-9-1727 waarin Jan Aeldertzs wonende aan de Diefdijk wordt beleend met 2

         morgen land gelegen te Zijderveld. [Zijderveld-1] 


6-280) Zijpe (nh): perkament d.d. 18-9-1722 waarin de familie Hemkewerff verkopen aan Claas Walighsz. tot

         Alkmaar, een stuk grasland groot 3 morgen, gelegen noordwesten de Oude Dijk in Zijpe in polder C,

         ten zuidwesten van Maarten Daeij en ten noordwesten van Jan Ariensz Dekker. [Zijpe-1a/b]