GenBronnen

digitalisering

maas

deel V - Driessen archief - dokumenten Venlo


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


5-34) Venlo:

      a) brief d.d. oktober 1794 Venlo van ws. Peter van Biron [laatste hertog van Courland] aan graaf Kelas

          d'Heseque kadet in regiment elite huzaren in dienst van Engeland te Antwerpen (B) waarin hij beschrijft

         de terugtrekking van hem en 2 dames via Nederland naar Duitsland (Dusseldorf) om zich dan te vestigen

         in Kaiserswert (D). Noemt ook mw. de Montaigne enz. [Venlo-1a t/m 1c]

      b) brief d.d. 5-11-? [Franse tijd] van H. Kraijmans commandant stad Venlo 2e divisie leger van het Noorden,

         aan de burgemeester van Venlo over gevangenen. [Venlo-2]

      c) brief d.d. 15-1-1808 uit Mantova (I) door P. Lindenmeyer [meer onderzoek hij ws. afkomstig uit Venlo? iemand die het weet?]

          commandant van 1e bataillon militaire transport, aan de minister van oorlog te Milaan (I) over een persoon

         [nr. 41730] waar de minister naar informeert maar echter onbekend is bij zijn onderdeel. [Venlo-3a/b] 

      d) brief d.d. 9-7-1811 van P. Mols aan P.J. Collardin in Luik (B) aangaande verkoop van zijn obligatie op

          de markt om een aankoop te financieren. [Venlo-4a/b]

      e) omslag z.d. ws. 1813 van Subenzants onder-inspekteur 1e klasse aan de burgemeester van Zwolle. [Venlo-5]

      f) brief d.d. 23-7-1815 van Rob. Brulls generaal-majoor en commandant van stad en vesting Venlo aan A. Porta

          1e luitenant van Zwitsers regiment nr. 31 om met 29 man naar Roermond te gaan ter aflossing van ander

          detachment. [Venlo-6]

      g) brief d.d. 2-6-1817 van weduwe H. Hurstjes aan Loopuijt in Schiedam aangaande aankoop van 4 okshoofden

          mout wijn om die dan aan J. Knipscheer mee te geven, die op punt staat af te varen met een lading kolen.

          [Venlo-7a t/m 7c]

      h) brief 2-12-1818 van baron van de Wardt d'Onsels aan Francois Combre in Andenne (B 20km ten oosten van

          Namen) inzake goed gedrag van Combre, die als dagloner heeft gewerkt in baron's fabriek te Andenne. [Venlo-8a/b]

       i) brief d.d. 30-11-1824 van predikant P. Meltivier aan burgemeester en schepenen van Roermond, inzake missende

          overlijdens-register van Roermond. [Venlo-9a/b]

       j) brief d.d. 10-10-1854 van notaris L.J.E. Keuller aan notaris Milliard van Roermond met zijn antwoord aangaande

          Jacobus Kirkels van Horn, die 2 stukken land had gekocht voor 565 gulden. [Venlo-10a/b]

       k) dossier 1867-1896 met 7 stukken van P.J. Berger expediteurs & stoombootvaart op de Maas te Venlo. [Venlo-11a t/m 11n]

       l) brief d.d. 19-4-1871 aan P.W.L. Sanders te Venlo van Valkenburg & Dunnewald te Amsterdam inzake bestelling

           rollen lakenstoffen. [Venlo-12a/b]

       m) brief d.d. 30-6-1875 van M.H. van Meijel-Hurstjes aan J.H. Sas O.Z. Voorburgwal te Amsterdam inzake bestelling

           naai-goed. [Venlo-13a/b]

       n) dossier 1887-1888 van dominicaner klooster "Mariadal/Marienthal" te Venlo. [Venlo-14a t/m 14d]

       o) rekening d.d. 4-6-1895 van Jos. van Liebergen over levering hout aan een baron. [Venlo-15]

      p) briefkaart d.d. 27-3-1896 van N. Breuers bakker in 't Zand met vraag om prijs voor tarwebloem. [Venlo-17a/b] 

      q) briefkaart d.d. 6-12-1899 van E.J. Huygens douane agent staatsspoor over zending houtwaren. [Venlo-16a/b]

      r) rekening 1921 van H. van Boom ijzerhandel. [Venlo-18] 

      s) rekening 1922 van Joseph Wienen ijzergroothandel. [Venlo-19]