GenBronnen

digitalisering

maas

deel V - Driessen archief - dokumenten Roermond


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


5-23) Roermond:

     a) dokument d.d. 28-5-1687 van advocaat G. Petit als verklaring dat raad en rekenmeester Bierens in naam van zijn

         broer de "probst Bijrens" voor "vacatien ende salaris verdient" 14 guldens 5 stuivers in de zaak tegen mevrouw

         van Baerlo weduwe van der Velden. [Roermond-1]

     b) kwitantie d.d. 4-7-1690 van zuster Maria Elisabeth Vossen uit "closter Mariae Wee" dat zij 10½ pattacons heeft ont-

         vangen van dhr. Biringhs voor 7 maanden pensioen op kapitaal van 300 pattacons tegen 6% maar dat zal worden

         5% op 1 juli 1690. [Roermond-2]

     c) kwitantie d.d. 13-3-1691 van zuster Maria Elisabeth Vossen uit "closter Marie Wee" dat zij 18 pattacons heeft ont-

         vangen van Joannes Baptist Bijrinhx als restant van pensioen over jaar 1690. [Roermond-3]

     d) kwitantie d.d. 9-2-1692 van zuster M. Vossen uit "closter Maria Wee" dat zij 15 pattacons heeft ontvangen van dhr.

         Birins als pensioen over de jaar 1691. [Roermond-4]  

     e) dokument d.d. Roermond 26-10-1695 van Elisabeth wed. Arnoldt van den Bergh en andere erfgenamen [J.H. van

         den Bergh en H.J. van den Bergh] die 1200 pattacons te vorderen hebben van erfgenamen wijlen jonker Frederick

         van Laer en vrouwe Anna Margareta van Olimaert, volgens zegelbrief 23-12-1673, met onderpand huis en goede-

         ren van Baerloo, tegenwoordig behorend aan de heer Johan Joseph de Bierens. [Roermond-5]

     f) brief d.d. 11-11-1814 van Matthet direkteur posterijen, aan Brandes direkteur van de "Cercle" te Roermond, over

         inkwartieringen van soldaten, en krijgt als antwoord dat het niet meer van toepassing is. [Roermond-6a t/m 6d]

     g) brief d.d. 23-5-1852 van B. Kluijtmans uit Roermond aan W.H. van Berkestijn in Den Bosch over een bestelling

         suiker maar had daar nog niets van had vernomen. [Roermond-7a/b]

     h) brief d.d. 12-8-1854 van F. Matthei uit Roermond aan Smits & Mertens Amsterdam, over levering van katoen

         stoffen/patronen. [Roermond-8a/b]

     i) brief d.d. 9-9-1869 van A. Chissen aan notaris L. Linssen in Echt aangaande verleende octrooi aan Smeets in

         Echt. [Roermond-9a/b]

     j) dossier 1873-1888 met 6 stukken aangaande Schmasen & Nacken. [Roermond-10a t/m 10j]

     k) brief d.d. 15-2-1875 van griffier Schreurs in de Munsterstraat B163 aan Hubert Ruijten in Maasbracht die wordt

         verzocht te betalen binnen 6 dagen f 99.20 wegens verkoop van gras en bomen in 1874. [Roermond-11a/b]

     l) briefkaart d.d. 11-12-1878 van H. Menten over bestelling tabak. [Roermond-12a/b]

     m) briefkaart d.d. 9-6-1881 van W. van Welsch uit Roermond - aan Dessain boekhandelaar en drukkerij in Meche-

         len (B) over bestelling boeken. [Roermond-13a/b]

     n) briefkaart d.d. 29-11-1884 van J. Lenssen van Groot seminarie Roermond - aan Dessain drukkerij-boekhandel

         in Mechelen (B) over bestelling lektuur met gebeds diensten van jaar 1846 tot 1884 voor een priester in bisdom

         Roermond. [Roermond-14a/b]

     o) briefkaart d.d. 22-5-1888 van Smeets uit Roermond - aan de heren de Clerq & Barbe in Rotterdam, inzake verkoop

         aan hun van 85 last tarwe. [Roermond-15a/b]

    p) briefkaart d.d. 16-3-1893 van J. de Bruijn rector van de Redemptoristen Onze Lieve Vrouw op het Zand Roermond

         aan boekhandelaren N & L. Casterman in Tournai (= Doornik B) over bestelling 8 handboeken "de kinderen van

         Maria" van auteur pater Jules Jaquet, redemptorist. [Roermond-16a/b]

     q) kaart d.d. 28-8-1893 van L. Corsten aan Schroers Murken in Varel (D) over commissie. [Roermond-17a/b]

    r) briefkaart d.d. 30-1-1894 van J. Hendriks uit Roermond tuinman op den Drees aan T. Sluis in groot Enkhuizen

         inzake bestelling zaad. [Roermond-18a/b]