GenBronnen

digitalisering

maas

deel V - Driessen archief - dokumenten Maastricht


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


5-17) Maastricht:

     a) brief d.d. 26-3-1777 van luitenant-kolonel de Borde aan kapitein Poult van regiment de Schmit Grison van hertog

         de Combeslan over een geldlening. [Maastricht-1a/b]

     b) brief d.d. 7-4-1789 van wethouder ridder de Behr aan zijn neef kanunnik Godard van evangelisch kathedraal st.

         Jan in Luik (B). [Maastricht-2a/b]

     c) 3 akten 1790-1819 aangaande Reinier Meers en zijn vrouw Maria Meertens, landbouwers woonachtig in Heukelom,

         gemeente Vroenhove. [Maastricht-3a t/m 3r]

     d) brief d.d. 20-7-1792 van David Eciaran aan graaf de Schaesberg commandeur st. Gilles te Aken, over een som

         geld dat de graaf zou schuldig zijn en noemt ook baron de Schellershiem te Aken. [Maastricht-4a/b]

     e) drukwerk verzonden 1796 van Gaborria uit Maastricht, aan de burgers van departement "de la Meuse inferieure"

         in Roermond, dat verzending van militaire drukwerk zal gebeuren vanuit Brussel. [Maastricht-5a/b]

     f) brief Den Haag d.d. 18-9-1797 van le Saures, commissaris en chef van het leger van het Noorden uit Den Haag,

         aan burgers van departement "de la Meuse inferieure" [= beneden Maas] aangaande klacht van weduwe Nollee,

         schippersvrouw uit Maastricht, die 6 boten heeft aangeboden ter ontruiming van de zieken aldaar, omdat die de

         moraal van de Hollandse garnizoen aantast. [Maastricht-6a t/m 6c]

     g) brief d.d. 9-7-1802 van griffier arrondissement van Maastricht aan griffier van gerechtshof in Brussel, aangaande

         stukken van het proces van burger VanderMeere tegen burgers Saroseu en Litmond en vraagt om terug zen-

         ding daarvan. [Maastricht-7a/b]

     h) brief d.d. 13-3-1803 van Laurens kwartiermeester 7e bataillon de Sapeurs te Maastricht, aan Petier minister van

         Oorlog te Parijs (F) over burger Pierrard zijn examen bij ingenieurs school te Parijs. [Maastricht-8a t/m 8c]

     i) dokument d.d. 22-10-1811 van ws. Roman commissaris bestuurder van 25e militaire divisie, aan prefect van depar-

         tement van de Ourthe, over ruiterij afdelingen voor onderdrukking van tabaks smokkel. [Maastricht-9a/b]

     j) brief d.d. 8-12-1815 van luitenant-kolonel von Walkern van 17e bataljon Jagers aan burgemeester van Leuven (B)

         om bewijs van huisvesting aldaar op 6 en 7 mei totaal 423 man en 6 vrouwen. [Maastricht-10a/b]

     k) brief d.d. 10-7-1818 van S. Nijst aan J.A. Vaerewijck in de Plezierstraat in den Gouden Hond te st. Nicolaas, dat

         hij bestelling kleren heeft afgezonden. [Maastricht-11a/b]

     l) dossier aangaande Anna Maria Brouwers, waaronder verkoop van haar huis in de Muntstraat (1825), twee uit-

         reksels van overlijden (Bilzen 1824) haar ouders zijnde Mathieu Brauwers en Maria van Hus en dagvaarding

         (Leuven 1827) tegen Anna Maria Brouwers getrouwd met Joannes Baptista Stienlet, winkeliers in Leuven om te

         betalen de koopsom van een huis "Scherpenheuvel" in de Diestersche straat. [Maastricht-12a t/m 12g]

     m) dossier 1829-1881 over Michael Mees, winkelier en zijn vrouw Margaretha Brouwers, wonende in de Munstraat,

         later Linkulestraat. Margaretha Brouwers is zuster en erfgename van Anna Maria Brouwers. De weduwe van

         Wilderode uit Mechelen werd door Anna Maria Brouwers weduwe van Steinlet ingeschakeld om gelden te innen

         via advocaat Hoffman in Mechelen. [Maastricht-13a t/m 13aw]

     n) brief d.d. 12-2-1829 van V. Panhuijs aan notaris Milliard te Roermond over vorderingen. [Maastricht-14a/b] 

     o) brief d.d. 22-2-1829 van [onleesbaar] uit Maastricht aan notaris Milliard te Roermond, aangaande barones de

         st. Remi die om inbeslagname had gevraagd bij een van haar schuldenaren, via notarissen Van den Haag en

         Piersut. [Maastricht-15a t/m 15c]

    p) brief d.d. 4-10-1842 door H. Nierstrass aan notaris Milliard te Roermond over blijkbaar plaatsing van fr. 60.000 aandelen of obligaties,

         naar aanleiding van Milliard zijn brief van 29 september. [Maastricht-34a/b]    

     q) brief d.d. 20-3-1845 van Schilgen & Becker aan Smits & Mertens te Amsterdam aangaande verzendingen naar

         P. Vogelpoel te 's Hertogenbosch via van Gend & Loos. [Maastricht-16a/b] 

     r) brief d.d. 22-12-1848 van H. Michiels aan notaris Milliard te Roermond aangaande uitwisseling van landerijen

         tussen baron de Boineburg en weeshuis van Roermond, dat werd goedgekeurd door de Gedeputeerde

         Staten. [Maastricht-17a/b]

     s) brief d.d. 19-11-1868 van Thomas Regout over zijn salvabiliteit problemen. [Maastricht-29a/b] 

     t) dossier 1874 met 4 stukken van G. Tielens Aine & zonen aan Scheurleer in Den Haag. [Maastricht-18a t/m 18h]

     u) dossier 1866-1883 met 4 stukken van familie Dohmen, 1) huwelijksvoorwaarden Sittard 21-3-1866 tussen Martin

         Dohmen en Gertrude Valerie Bonhomme, 2) volmacht Sittard d.d. 20-10-1870 door Hendrik Joseph Crijns kaar-

         zenfabrikant te Sittard aan zijn vrouw Maria Clara Dohmen, 3) testament Maastricht d.d. 12-8-1878 van Martin

         Dohmen consul voor Engeland in Japan en 4) testament d.d. 13-5-1883 te Maastricht van Gertrude Valerie Bon-

         homme, haar zwager is Jean Dohmen, koopman in Luik, en haar ouders zijn wijlen Jean Theodore Napoleon

         Bonhomme en Francoise Hubertine Marie Klerx. [Maastricht-19a t/m 19u]

     v) briefkaart d.d. 15-4-1879 van Petrus Regout fabrieken van glas- en aardewerk. [Maastricht-20a/b] 

    w) briefkaart d.d. 12-11-1890 van Colson aan Hubert Philippe handelaar in aardappelen in Chenee [bij Luik B]

         aangaande levering 1000 kg platte aardappelen. [Maastricht-21a/b]

     x) briefkaart d.d. 1-10-1891 van gebr. Philips te Maastricht aan H. Becher in Bielfeld (D) aangaande levering

          van 2 x 1000 kaarten. [Maastricht-22a/b]

     y) briefkaart d.d. 25-1-1894 van dr. P. Doppler onder-archivaris uit Maastricht aan Edouard Poncelet secretaris

          van archeologisch instituut in Luik, over een artikel van 175-200 pagina's conform verzoek van ridder de

          Borman president van zelfde instituut. [Maastricht-23a/b]

    z) briefkaart d.d. 24-4-1894 van L. Franken & zonen uit Maastricht aan L. Martens in Stavelot (B) met vraag om

          enkele monsters leer. [Maastricht-24a/b]

    aa) briefkaart d.d. 4-7-1895 van Frederik Regout & Co. uit Maastricht aan fa. Beer in Jemeppe-sur-Meuse (B) over

          een as-spil die te zacht blijkt te zijn. [Maastricht-25a/b]

     ab) briefkaart d.d. 4-12-1897 van Floemont rijks-archivaris in Limburg aan rijksarchivaris van Noord-Brabant in Den

          Bosch met de vraag welke registers er door schepenen werden gehouden dan degene bedoeld in echt-regle-

          ment van 1656. [Maastricht-26a/b]

     ac) dienst-briefkaart d.d. 9-9-1898 van 1e afd. prov. griffie commissaris der koningin in Limburg aan burgemeester

          van Maasbree aangaande staat belastingdruk. [Maastricht-27a/b]

    ad) dienst-briefkaart d.d. 12-12-1898 van dr. E. Wintgens aan gemeentebestuur Maasbree aangaande sterfte

          statistiek staat G van november 1898. [Maastricht-28a/b]

     ae) rekening 1914 van Andre de Beaumont & co. ijzerwaren namens Nestor Martin Hoei [B]. [Maastricht-30]

     af) rekening 1918 van J. Verhagen draadnagels export & import. [Maastricht-31]

     ag) rekening 1921 van NV Henri de Beaumont's fabriek van ijzeren meubelen. [Maastricht-32]

     ah) 2 briefjes 1941 van J. van Amstel-Jöris dames- en heerenmode artikelen. [Maastricht-33]