GenBronnen

digitalisering

maas

deel II - Driessen archief - bescheiden andere Driessens


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten 

scans verkrijgbaar.

 

Bedoeling is om zoveel mogelijk originele foto's, dokumenten en dergelijke te ontvangen - liefst via donaties -

van verschillende geslachten Driessen, zodat we die veilig kunnen bewaren in ons Driessen archief.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


1) foto en scans van een pen-tekening ca. 1935 met een Driessen stamboom - behorend bij genealogie Schinck later

     Driessen [afb-1a t/m 1e]


2) kopie van frans-talig akte Roggel 1800 van overlijden van Leonardus Driessen waaruit blijkt dat zijn moeder Elisabeth

    Verpoorten nog steeds in leven [oud 100 jaar] was [afb-2]


3) kopie foto van grafzerk echtpaar Theophile V.J. Cox (* 8-5-1908 - + 25-9-1984) en Rosalie Cox-Driessen (*5-12-1916 -

    + 4-7-1983) uit begraafplaats "tussen de Bergen" in Roermond [afb-3]


4) kopie van foto van echtpaar Cremers- Driessen behorend bij genealogie Schinck later Driessen, met name generatie

    VIIIa2 [afb-4a/b]


5) kopie van foto van echtpaar Driessen-Liboth, behorend bij genealogie Schinck later Driessen gen. VIIIa. [afb-5a t/m 5c]


6) kopie van geboorte bewijs d.d. 10 juli 1950 van Sevenum, waaruit blijkt dat Gerard Hubert Driessen aldaar was geboren

    23-4-1876 uit Hendrik Driessen en Elisabeth Verhaag [afb-6]


7) kopie van trouwboekje ca. 1904 van gezin Gerard Hubert Driessen met zijn vrouw Susanna Maria Verhoeven en hun 10

    kinderen in Deurne en Helmond [afb-7a/b]


8) kopie van trouwboekje 1934 van gezin Driessen-Janssen met hun 5 kinderen in Helmond [afb-8a/b]


9) kopie van een rekening 1689 ws. uit schepenbank Bree, aangaande genealogie Schinck later Driessen [afb-9a/b]


10) stukken aangaande generatie VIIIa en IXb van genealogie Schinck later Driessen [afb-10a t/m 10y]


11) transcript van 1642 akte verleden voor notaris de Vaulx in Maastricht aangaande familie Schenck in Blerick [afb-11a t/m 11c]


12) foto's van artikel over hof Boerlo te Blerick door J. Verzijl 1946 gepubliceerd in Gens Nostra/Ons geslacht [afb-12a t/m 12c]


13) plaatjes, foto's verwerkt in een dokument aangaande Driessen-Seijkens [afb-13a t/m 13e]


14) stukken aangaande generatie VIIIc.5, IXk en IXL van genealogie Schinck later Driessen [afb-14]


15) kopie foto 1920 van echtpaar Jan Bernard Driessen en Maria Petronella Verhaag [afb-15]


16) kopie foto 1971 met Piet Driessen landmeter, Theo Verheijden, Thies Crooijmans en Mien Driessen [afb-16]


17) kopie van huwelijks-akte Weert 20-1-1794 tussen Gerardus Driesen en Petronilla van den Broek Hamont [afb-17]


18) kopie van huwelijks-akte Weert 3-3-1832 tussen Gerardus Driessen en Johanna Catharina van de Laer Hamont [afb-18a/b]


19) kopie foto 1932 van cafe P. Driessen-Seijkens in Horst [afb-19]


20) kopie foto 1940 van oma met Mientje Crooijmans voor cafe Driessen [afb-20]


21) kopie foto echtpaar Bernard Driessen en Anna Wilms voor hun slijterij in Horst [afb-21]


22) kopieen van huwelijks-akten Weert 1794 en 1796 van Hubertus en Antonius Driessen [afb-22a/b]


23) kopieen van 2 brieven 1687 en 1688 waaronder handgeschreven van Herman en Jacob Driessen op Heijden, zie Driessen

     op Heijden genealogie [afb-23a t/m 23c]


24) origineel geboorte kaartje van Joseph Gerardus Jeannette Driessen - geb. Venlo 24 nov. 1953 in de Molenstraat 22,

     zn. van A. Driessen en Th. Verheugen [afb-24]