GenBronnen

digitalisering

maas

Vierlingsbeek-Maashees municipaliteit huwelijken 1805-1810


1805

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-001   -   06/20-01-1805   -   blz. 41 verso nr. 3

no.87

den 6. januarij

ondertrouwt Christiaan Janssen meerderjarig jong-

man gebooren tot Haassem lande van Cleef

met Gertruijda Janssen wed(uw)e van Jan de Vaal

woonagtig zoo tot Gemert als hier, en den

20 d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

fol 19

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-002   -   20-04/06-05-1805   -   blz. 42 nr. 1

no.88

den 20 april

ondertrouwt Adam Achten, met Anna Maas

meerderjarig jongman en jonge dogter

beijde alhier gebooren en woonagtig

en den 6 maij in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-003   -   20-04-1805   -   blz. 42 nr. 2

no.88/89

den 20 april

ondertrouwt tot Cuijk Anthoon Thiessen

woonagtig tot Vierlingsbeek, met Maria

Jacoba van Duijnhoven woonende te Cuijk

jongman en jonge dogter, waervan hier

de drie huwelijks proclamatien na vertoon

der copie acte van inschrijvinginge sonder

verhinderingen zijn ergaan, en waarvan op de 6e maij

een certificaat is afgegeeven

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-004   -   01-06/22-09-1805   -   blz. 42 nr. 3

no.89

den 1 junij

ondertrouwt Steven Stevens met Johanna

Essers geboren tot Groeningen en Goch

respective - dan alsoo de bruijd geen

attest van goed gedrag heeft geproduceerd

heeft het huwelijk geenen voortgang

gehad, dan na aan 't gerequireerde voldaan te zijn,

zijn dezelve op den dingsdag den 22 september

alhier getouwt

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-005   -   10/25-08-1805   -   blz. 43 verso nr. 1

no.90

den 10 augustus

ondertrouwt Peter Usener met Mechtilda

Rink meerderjarig jongman en jonge dogter

gebooren tot Sambeek en Beugen, en

woonagtig tot Sambeek en alhier, en

den 25 d(it)o in den echten staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-006   -   07-09-1805   -   blz. 43 verso nr. 2

no.90/91

[in linkermarge bijgeschreven:] certifieer

den 7e september

zijn ingevolge extract uijt het trouw register

der gemeente van Boxmeer aldaar in onder-

trouw opgenomen de heer en mr. N: A: Ver-

heijen meerderj. jongman gebooren tot Boxmeer

en woonagtig tot en schout civiel van het schoutampt Vierlingsbeek en mevrouw

Johanna Maria wed(uw)e van Berchum

gebooren van Crimpen, geboren tot Hoorn

welke alhier hunne drie zondagsche

huwelijks proclamtien onverhindert

zijn ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1805-007   -   12/27-10-1805   -   blz. 43 verso nr. 3

no.91

den 12e october

ondertrouwt Christiaan Franssen meerderj.

j: m: geboren te Groeningen en woonagtig

te Maashees met Cornelia Bussers wed(uw)e van

Pouwel Kuijpers woonagtig te Groeningen

enden 27 d(it)o inden huwelijken staat

bevestigd.

 

1806

fol 20

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-001   -   08/23-03-1806   -   blz. 44 nr. 1

no.92

den 8 maart

ondertrouwt Willem van de Voort met Johan-

na van Lottum, meerderj: jongm(an) en jonge-

dogter bijde gebooren en woonagtig alhier

en den 23 d(it)o in den huwelijken staat be-

vestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-002   -   05/20-04-1806   -   blz. 44 nr. 2

no.93

den 5 april

ondertrouwt Hendrikkus Lijtjens

emt Maria Thijssen meerderj: jongm(an)

en jonge dogter bijde gebooren en woon-

agtig te Groeningen ressort Vierlingsbeek

en den 20 d(it)o in den huwelijken staat be-

vestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-003   -   05/20-04-1806   -   blz. 44 nr. 3

no.94

den 5 april

ondertrouwt Christiaan Verblak met

Anna Maria Lijtjens meerderjarig

jongman en jonge dogter bijde gebo-

ren en woonagtig tot Groeningen

ressort Vierlingsbeek en den 20 d(it)o inden

huwelijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-004   -   12/27-04-1806   -   blz. 45 verso nr. 1

no.95

den 12 april

ondertrouwt Jan Stevens met Elisabeth

Martens meerderjarig jongman en jonge

dogter bijde geboren en woonagtig te

Groeningen ressort Vierlingsbeek en

den 27 d(it)o inden huwelijken staat

bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-005   -   12/27-04-1806   -   blz. 45 verso nr. 2

no.96

den 12 april

ondertrouwt Wolter Crevels meerderj:

jongman geboren en woonagtig te Groeningen

met Elisabeth Brockmans meerderj:

jonge dogter geboren te Hullem lande

van Cleev mede woonagtig te Groeningen

en den 27 d(it)o inden huwelijken staat

bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-006   -   11-04/02-05-1806   -   blz. 45 verso nr. 3

no.96 2do

den 11 april

zijn tot Venraij in ondertrouw opgenomen

Anthoon Geurts wed(iwe)n(aa)r van Catharin-

na Peters woonagtig alhier - met

Maria Gertuij Evers woonagtig aldaer

en zijn meede op den tweede maij, alhier

in den huwelijken staat bevestigd.

 

fol 21

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-007   -   17-05/01-06-1806   -   blz. 46 nr. 1

no.97

1806 den 17e maij

ondertrouwt Anthoon Claassen, met

Anna Catharinna Theunissen, meerderj:

jongm: en jonge dogter bijde geboren

en woonagtig alhier - en den 1e junij

in den huwelijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-008   -   19-07/08-08-1806   -   blz. 46 nr. 2

no.98

den 19 julij

ondertrouwt Martin Stevens met Johanna

Martens meerderjarig jongman en jonge

dogter bijde geboren te Groeningen en woon-

agtig zoo aldaer als te Vortum en den

8e d(it)o augustus in den echten staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-009   -   15/24-11-1806   -   blz. 46 nr. 3

no.99

den 15 november

ondertrouwt Martin van de Staaij

met Johanna Coppes meerderjarig

jongman en jonge dogter bijde ge-

boren en woonagtig alhier, en

den 24 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-010   -   13/28-12-1806   -   blz. 47 verso nr. 1

no.100

den 13 december

ondertrouwt Johannes Gradus van Giezen

geboren en woonagtig alhier, met Johanna

Geurts geboren te Maashees en woon-

agtig alhier # en den 28 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd

[in marge:] # meerderj: jongman en jonge dogter

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1806-011   -   27-12-1806/11-01-1807   -   blz. 47 verso nr. 2

no.101

den 27 d(it)o

ondertrouwt Mattheus Cremers meerderj:

jongman geboren alhier met Elisabeth Be-

trams meerderj: j: dogter geboren te Venraij

bijde woonagtig alhier, en den 11 januarij

1807 in den huwelijken staat bevestigd

 

1807

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-001   -   28-03/11-04-1807   -   blz. 47 verso nr. 3

no.102

den 28 maart

ondertrouwt Johannes Linssen meer-

derjarig jongman geboren te Maashees

en woonagtig alhier met Hendrinna

Hermkes meerderj: j: dogter geboren te Sam-

beek en mede alhier woonagtig, en de

11 april in den huwelijken staat beves[tigd]

 

fol 22

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-002   -   04/19-04-1807   -   blz. 48 nr. 1

no.103

den 4e april 1807

ondertrouwt Gerradus Heubers met Christinna

Janssen meerderjarig jongman en jonge

dogter, bijde geboren en woonagtig alhier

en den 19 d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-003   -   04/19-04-1807   -   blz. 48 nr. 2

no.104

denzelven d(it)o

ondertrouwt Jan Verstralen meerderjarig

jongman geboren te Oostrum, met Jenne-

ke Zeuren wed(uw)e Johannes Franssen

bijde woonagtig te Groeningen, en den 19 d(it)o

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-004   -   25-04/09-05-1807   -   blz. 48 nr. 3

no.105

den 25 april

ondertrouwt Steven Stevens met

Margareta van Kempen meerderjarig

jongman en jonge dogter, bijde ge-

boren en woonagtig te Groeningen

ressort Vierlingsbeek en den 9e maij in

den huwelijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-005   -   04/19-07-1807   -   blz. 49 verso nr. 1

no.106

den 4 julij 1807

ondertrouwt Anselmus van den Elzen met

Elisabeth Janssen meerderj: jm: en j: d: bijde

geboren en woonagtig alhier, en den 19 d(it)o

in den huwelijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-006   -   29-08/13-09-1807   -   blz. 49 verso nr. 2

no.107

den 29 augustus ondertrouwt

Christiaan van Wegen, met Elisabeth

Creemers bijde meerderjarig jongman

en jonge dogter bijde gebooren en woon-

agtig alhier, en den 13 sept: in den

huwelijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-007   -   24-09/13-10-1807   -   blz. 49 verso nr. 3

no.108

donderdag den 24 september

ondertrouwt den heere Fran├žois baron

de Lom geboren en woonagtigh te

Geldre, met de freule Johanna

Francina Fabrie geboren te

Middelburgh en woonagtig tot Em-

merik, en den 13 october in den huwelijken

staat bevestigd.

 

fol 23

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-008   -   03/18-10-1807   -   blz. 50 nr. 1

no.109

den 3e october

ondertrouwt Derk Lovendaal  meerderj:

jm: met Willemina Remmen

wed(uw)e van Willem Vermaaten, bijde

woonagtig alhier en den 18 d(it)o in

den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1807-009   -   21-11/06-12-1807   -   blz. 50 nr. 2

no.110

den 21 november

ondertrouwt Georg Hendrik Petrij gepen-

sioneerd sergeant met Anna Marant

bijde meerderjarig jongman en jonge

dogter zijnde den bruijdegom geboortig

van Dietes en de bruijd van hier

en den 6 december in den huwelijken staat

bevestigd

 

1808

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-001   -   16-04-1808   -   blz. 51 verso nr. 1

no.111

den 16. april zijn voor den gerigte van

Sambeek in ondertrouw opgenomen

Christiaan Jans meerderj: j: m: met

Johanna Hermens meerderj: j: d: bijde

geboren te Sambeek voornoemt

hebbende de bruijd alhier laast een

jaar en ses weeken gewoond, zijnde

de roepen daar van alhier onverhindert ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-002   -   23-04/08-05-1808   -   blz. 51 verso nr. 2

no.111 L

den 23 april ondertrouwt Andries

Wienezen wed(uwe)n(aa)r van Maria Daniels

met Maria Elbers wed(uw)e Jan Lenders

bijde woonagtig alhier, en den 8 maij in den

huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-003   -   23-04/08-05-1808   -   blz. 51 verso nr. 3

no.112

den 23 april zijn tot Venraij in ondertrouwt

Wilhelmus Jochims meerderj: jm: aldaer

woonagtig en geboren; met Johanna Janssen j: d: gebo-

ren en woonagtig alhier en den 8 maij

in den huwelijken staat bevestigd

 

fol 24

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-004   -   30-04/15-05-1808   -   blz. 52 nr. 1

no.113

den 30 april ondertrouwt Aalbertus Stevens

meerderj: jongman met Catharinna

Verrosmeulen wed(uw)e van Baltus Wilbers

bijde geboren en woonagtig te Groeningen

en den 15 d(it)o [sic] in den huwelijken staat

bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-005   -   07/22-05-1808   -   blz. 52 nr. 2

no.114

den 7 maij ondertrouwt Gerardus

Litjes meerderj: jongman geboren te

Venraij, en woonagtig alhier - met

Maria Theusen meerderj: j: d: gebo-

ren en woonagtig alhier, en den 22 d(it)o

in den echten staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-006   -   07/22-05-1808   -   blz. 52 nr. 3

no.115

den 7 maij ondertrouwt Johannes

Bongarts meerderj: jongman geboren

en woonagtig alhier met Johanna

Jacobs meerderj: j: d: geboren te Ven-

raij en woonagtig alhier

en den 22 d(it)o in den echten staat beves-

tigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1808-007   -   20-08-1808   -   blz. 53 verso nr. 1

den 20 augustus zijn tot Sambeek in

ondertrouw opgenomen Jan van Aarssen

wed(uwe)n(aa)r van Johanna Wijenbergh geboren

en woonagtig aldaar, met Johanna

Linssen meerderj: j: d: geboren en woon-

agtig te Vierlingsbeek, zijnde de roepen

alhier daar van onverhindert ergaan

 

[hier een doorgehaalde inschrijving]

 

1809

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-001   -   01/16-04-1809   -   blz. 53 verso nr. 3

no.116

den eersten van grasmaand

ondertrouwd Peter Toebaerts wed(uwe)n(aa)r

van Johanna van Betraij, met Hendrina

Stoffels weduwe Jacobus de Visser

bijde woonagtig alhier - en den 16 d(it)o in

den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-002   -   22-04/07-05-1809   -   blz. 54 nr. 1

no.117

den 22e van grasmaand

ondertrouwt de heer Louis Carel Soetens

meerderj. jm. geboren Lommel en woon-

ende alhier met juffr. Johanna van Wal-

sum wed(uw)e den heere Louis Tissot van

Patot geboren en woonagtig alhier

en den 7de van bloeimaand in den huwe-

lijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-003   -   20-05/04-06-1809   -   blz. 54 nr. 2

no.118

den 20 van bloeimaand ondertrouwt

Hermanus Litjens meerderj. jm. geboren

en wonende alhier met Johanna

Kersten meerderj: j: d: gebore[n] te Maashees

en wonende alhier, en den vierden van

somermaand in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-004   -   19-08/03-09-1809   -   blz. 54 nr. 3

no.119

den 19e van oogstmaand ondertrouwt

Johannes Geurts meerderj. jongman

geboren te Maashees en woonagtig alhier

met Petronella Teunissen  meerderj: jonge

dogter geboren en wonende alhier

en den 3e van herfstmaand 1809 in den

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-005   -   26-08/10-09-1809   -   blz. 55 verso nr. 1

no.120

den 26 van oogstmaand

ondertrouwt Leonardus van het Hul-

lenaer meerderj. jm. met Matthija Huugen

wed(uw)e van Jan Claassen bijde geboren en

woonagtig alhier enden 10de van herfst-

maand inden huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-006   -   26-08/10-09-1809   -   blz. 55 verso nr. 2

no.121

den 26 van oogstmaand

ondertrouwt Willem Jacobs meerderj.

jm. geb. te Overloon # met Johanna

Catharinna van Gemert nog minder-

j: j: d: voorsien met ouderlijk consent

geboren en woonagtig alhier

enden 10de van herfstmaand inden huwelijken

staat bevestigd

[in marge:] # en woonagtig alhier

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-007   -   09/24-09-1809   -   blz. 55 verso nr. 3

no.122

den 9e van herfstmaand

ondertrouwt Jan Otten meerderjarig

jm: geboren te Sambeek en woonagtig

alhier, met Johanna Brienen meerderj:

j: d: geboren en woonagtig alhier enden 24 d(it)o

inden huwelijken staat bevestigd

 

fol 26

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-008   -   14-10-1809   -   blz. 56 nr. 1

no.123

den 14 van wijnmaand

zijn tot Boxmeer in ondertrouw opgenomen

Johannes de Groot weduwenaar van wijlen

Gertruij Isebouts geboren en wonende te

Boxmeer met Gertruij Kersten meerderja-

rige jonge dogter geboren en wonende

te Vierlingsbeek - en zijn de geboden

alhier onverhindert ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1809-009   -   09/26-12-1809   -   blz. 56 nr. 2

no.124

den 9 van wintermaand

ondertrouwt Jacobus Theunissen meerder-

jarig jongman geboren en woonagtig

alhier, met Johanna Wilbers nog min-

derjarige jonge dogter edog voorzien

met consent van desselvers vader Hen-

drikkus Wilbers wonende te

Mullem ressort Sambeek - en den 26

d(it)o inden huwelijken staat bevestigd.

 

1810

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-001   -   06/21-01-1810   -   blz. 57 verso nr. 1

no.125

den sesde van louwmaand ondertrouwt

Rijnier Jacobs wed(uwe)n(aa)r van Gertruij Frans-

sen met Christinna Bus - meerder-

jarige jonge dogter geboren zo te Groeningen

als in Overloon en bijde alhier woonende en den 21 d(it)o

inden huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-002   -   10/25-02-1810   -   blz. 57 verso nr. 2

no.126

den 10 van sprokkelmaand ondertrouwt

Arnoldus Peters geboren te Sambeek

wed(uwe)n(aa)r van Petronella de Hoog, met

Johanna Thiessen meerderjarige

jonge dogter geboren te Mullem ressort

Sambeek en den 25 d(it)o inden huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-003   -   21-04/06-05-1810   -   blz. 57 verso nr. 3

no.127

den 21 april ondertrouwt Willem Simons

met Theodora Valx meerderjarig jongman

en jonge dogter geboren te Groeningen als

Vortum bijde wonende te Groeningen en

den 6 van bloeimaand inde echten

staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-004   -   28-05-1810   -   blz. 58 nr. 1

no.128

den 28 van grasmaand zijn tot Sambeek

in ondertrouw opgenomen Christiaan

van den Bosch LZ: nog minderjarig

jongman geboren alhier, met Jo-

hanna Catharina Verhaard mede

nog minderjarige dogter geboren te

Sambeek, en zijn haare roepen onver-

hindert alhier ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-005   -   19-05/05-06-1810   -   blz. 58 nr. 2

no.129

den 19 maij zijn ondertrouwt Arnoldus

Martens meerderjarig jongman geboren

en wonende te Groningen met Elisa-

beth Huijbers meerderjarige jonge

dogter geboren alhier en wonende

te Thiel en na dat haare roepen tot

Thiel mede blijkens geschrifte behoor-

liijk waaren ergaan, zoo zijn desselve

alhier op den 5 junij inden huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-006   -   24-11/09-12-1810   -   blz. 58 nr. 3

no.129 [sic]

den 24 november zijn ondertrouwt

Gerrardus Claassen, met Johanna

Vermazeren meerderjarig jongman en

zijnde den jongman alhier geboren

en woonagtig en de jonge dogter

geboren te Holthees ressort Maashees

en meede alhier woonagtig en den 9e

december daaraanvolgende in den huwe-

lijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1810-007   -   08-12/23-12-1810   -   blz. 59 verso nr. 1

no.130

den 8. december ondertrouwt Peters

Bens nog minderjarig jongman

met Johanna Geurts bijde ge-

boren te Maashees nog minderjarig

jongman en meerderjarige jonge

dogter bijde wonende alhier en den

23 d(it)o in den huwelijken staat beves-

tigd, den albestuerder geve daar

toe zijnen alles rijk makende

zegen

 

1800 en elf den 1e janurarij aan den heere

maire van Bon aangegeven

 

[handtekening van:]

W D Rink

secr(etar)is

 

bij mij overgenomen op

dato als boven

[handtekening van:]

M: van Bon maire