GenBronnen

digitalisering

maas

Vierlingsbeek-Maashees municipaliteit huwelijken 1800-1804


1800

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-001   -   12/26-04-1800   -   blz. 23 nr. 3

no.42

den 12 april

ondertrouwt Arnoldus van der Burcht

en Herminna Rutters meerderjaarig jongman

en jonge dogter den jongman gebooren tot

Geldorp, en de jonge dogter tot Vortum en

den 26 d(it)o in den huwelijken staat

bevestigd

 

1800

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-002   -   12/26-04-1800   -   blz. 24 verso nr. 1

no.43

den 12 april

ondertrouwt Andries Simons meerderjarig

jongman geboere tot Beugen, en Petronella

Derks meerderjaerige jonge dogter gebore[n]

tot Vierlinxbeek, en bijde woonagtig

alhier en den 26 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-003   -   12/26-04-1800   -   blz. 24 verso nr. 2

no.44

den 12de

ondertrouwt Hendrikkus van de Ven

meerderjaerig jongman gebooren alhier

en Mechellina van Raaij nog minder-

jaarige jonge dogter edog voorzien met

consent van haeren vader L van Raaij

geboeren tot Boxmer, en bijde alhier

woonagtig en den 26 d(it)o in den huwe-

lijken staat bevestigd

 

folio 11

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-004   -   19-04/04-05-1800   -   blz. 25 nr. 1

no.45

den 19de

ondertrouwt Anthoon Zegers wed(uwe)n(aa)r

van Gertruij Janssen geboere tot Stamp-

roij lande van Luijck - met Johanna

van de Staaij meerderjaerige jonge

dogter geboeren alhier en bijde

alhier woonagtig, en den 4 maij daer

aanvolgende alhier in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-005   -   19-04/04-05-1800   -   blz. 25 nr. 2

no.46

denzelve de

ondertrouwt Laurens Claassen wed(uwe)n(aa)r van

Catharina Bexkens gebooren alhier en

woonagtig tot Grave, met Gertruij Coppes

meerderjaarige jonge dogter gebooren en

woonagtig alhier, en den 4 maij in den huwe-

lijken staat bevestigd na dat bij certificaat

van W. Smits secretaris der municipaliteit

van Grave gebleeken was dat de drie huwelijks proclamatien

aldaer onverhindert

waeren ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-006   -   19-04/04-05-1800   -   blz. 25 nr. 3

no.47

denzelve de

ondertrouwt Derk van den Wollenbergh

meerderjarig jongman gebooren en woon-

agtig alhier met Ursel Hermans

weduwe van Gerrardus Peeters woon-

agtig alhier en den 4 maij in den huwe-

lijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-007   -   10/25-05-1800   -   blz. 26 verso nr. 1

no.48

den 10 maij

ondertrouwt Willem Brouwers meerderjarig

jongman gebooren en woonagtig tot

Gijsteren, met Elisabeth van Melis

wed(uw)e Aaldert Janssen woonagtig tot

Groeningen ressort deeses, en den 25 d(it)o

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-008   -   07/22-06-1800   -   blz. 26 verso nr. 2

no.49

den 7de junij

ondertrouwt Gerrardus Thielen wed(uwe)n(aa)r

van Anna Catharinna Smits woon-

agtig tot Leunen onder Venraij

met Johanna Otten wed(uw)e van Corne-

lis van der Zande, woonagtig alhier

en den 22 d(it)o in den huwelijken staat

bevestigd

 

folio 12

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-009   -   07/22-06-1800   -   blz. 27 nr. 1

no.50

den 7de junij

ondertrouwt Jan Huijbers met Hendrina

Huijbers meerderjarig jongman en

jonge dogter, bijde alhier woonagtig

enden 22 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-010   -   07/23-06-1800   -   blz. 27 nr. 2

no.51

den 7de junij

ondertrouwt Hendrik Rijs meer-

derjaarig jongman gebooren op

het Rijkevoort, met Hendriena

Franssen wed(uw)e Rijnier Stevens

bijde woonagtig alhier en den 23e

d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-011   -   14/29-06-1800   -   blz. 28 verso nr. 1

no.52

den 14de junij

ondertrouwt Hermanus Tiesen meerderjaarig

jongman gebooren tot Holthees ressort

Maashees met Anna Catharina Hijligers nog

minderjaarige jonge dogter voorzien

met consent van haeren vader Hijliger

Hijligers gebooren, en bijde alhier

woonagtig, enden 29 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-012   -   19-07/03-08-1800   -   blz. 28 verso nr. 2

no.53

den 19de julij

ondertrouwt Jacobus Jacobs meerderj.

jongman gebooren tot Gijsteren en woon-

agtig onder de dingbanke Sambeek

met Mechelina Maters meerderjaa-

rige jonge dogter gebooren en woon-

agtig te Groeningen ressort deese

dingbanke en den 3 aug. in den huwe-

lijken staat bevestigd na dat bij certificaat

van P. Huijbers secretaris der municipa-

liteit van Sambeek gebleken was dat de

roepen ook aldaar onverhindert waaren

ergaan

 

folio 13

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-013   -   23-08/07-09-1800   -   blz. 29 nr. 1

no.54

den 23 augustus

ondertrouwt Michiel Jacobs meerderjarig

jongman gebooren tot Maashees met

Bartelina Cersten weduwe Arnoldus

Arts bijde woonagtig alhier - en den 7de

september in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-014   -   30-08/14-09-1800   -   blz. 29 nr. 2

no.55

den 30 augustus

ondertrouwt Francis Janssen meerderjaarig

jongman gebooren tot Holthees ressort Maas-

hees, met Mechel Theunissen meerder-

jaarige jonge dogter gebooren en bijde

woonagtig alhier en den 14e septemb:

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-015   -   18-10/02-11-1800   -   blz. 30 verso nr. 1

no.56

1800 den 18 october

ondertrouwt Michiel Siebers en Alle-

gonda Stevens meerderjaarig jongman

en jonge dogter bijde gebooren en

woonagtig tot Groeningen ressort Vier-

lingsbeek en den 2 november inden

huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1800-016   -   15/30-11-1800   -   blz. 30 verso nr. 2

no.57

den 15 november

ondertrouwt den weledele heere Louis

Tissot van Patot geboren te Utrecht en jufvrouw Johanna

van Walsem jongman en jonge dogter

gebooren en bijde woonagtig tot Vierlings-

beek en den 30 d(it)o in den huwelijken

staat bev[est]tigt

 

1801

Vierlingsbeek en Maashees SH1801-001   -   04/19-04-1801   -   blz. 30 verso nr. 3

no.58

den 4de april

ondertrouwt Peter Verbeten weduwe-

naar van Petronella Hendriks, geboren

te Wanraij en woonagtig alhier met

Maria Linders meerderjarige jonge

dogter gebooren tot Aarssen en woon-

agtig te Maashees, en den 19 d(it)o naa

dat zoo tot Maashees als hier de roepen

onververhindert ergaan waaren in den

huwelijken staat bevestigd

 

folio 14

Vierlingsbeek en Maashees SH1801-002   -   18-04/03-05-1801   -   blz. 31 nr. 1

no.59

den 18 april

ondertrouwt Peter Kelders N:Z: meer-

derjaarig jongman, en Matthija van

Leunen weduwe van Johannes Janssen

bijde gebooren en woonagtig alhier

en den 3 maij in den huwelijken staat

bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1801-003   -   30-05/14-06-1801   -   blz. 31 nr. 2

no.60

den 30 maij

ondertrouwt den heer Hendrik Heymeer wedu-

wenaar van jufvrouw Gerarda Lidia

Schmidtman koopman woonagtig tot

Venlo, met jufvrouw Susanna van

Walsem meerderjaarige jonge dogter

gebooren en woonagtig alhier en den

14 junij in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1801-004   -   26-12-1801/10-01-1802   -   blz. 31 nr. 3

no.61

den 26e december

ondertrouwt Jan Wyenbergh weduwenaar

van Mechel Brouwers woonagtig al-

hier met Mechel Zeelen meerderj. j:d:

gebooren en woonagtig tot Holthees

ressort Maashees

en op den 10e januarij 1802 na dat

tot Maashees zoo als ook alhier de

roepen onberhindert waren ergaan

inden in den huwelijken staat bevestigd

 

1802

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-001   -   23-01/07-02-1802   -   blz. 32 verso nr. 1

no.62

den 23 januarij

ondertrouwt Jan Creemers laast wed(uwe)n(aa)r

van Anthonetta van de Staaij, met Mieke

van den Elzen meerderj. j:d: byde gebooren

en woonagtig alhier - en den 7de februarij

alhier in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-002   -   13/28-03-1802   -   blz. 32 verso nr. 2

no.63

den 13de maart

ondertrouwt Peter Delforge wed(uwe)n(aa)r van

Fransoisee Kerteur gebooren tot Derque-

sies thans Fransch departement van

Genappe twee uuren aan deeze zijde van

Doornick, en Mechellina Muijters

weduwe van Johannes ten Eck geboo-

ren en bijde woonagtig tot Groenin-

gen ressort deeser dingbanke - en den

28 d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-003   -   07-04/02-05-1802   -   blz. 32 verso nr. 3

no.64

den 17 april

ondertrouwt Gerrardus van Mil gebooren

tot st Anthonius, met Willemina Litjens

geboren tot Groeninge, bijde meerderj: jongm:

en jonge dogter ook bijde woonagtig

tot Groeningen ressort Vierlingsbeek

en den 2e maij inden huwelijken

staat bevestigd

 

folio 15

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-004   -   24-04/09-05-1802   -   blz. 33 nr. 1

no.65

den 24e april

ondertrouwt Peter Franssen, en Johan-

na Deenen meerderj: jongm: en j:d: gebooren

tot Groeningen en Vortum ook aldaer

woonagtig, en den 9e maij daar aanvol-

gende inden huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-005   -   02/16-05-1802   -   blz. 33 nr. 2

no.66

den 2e maij

ondertrouwt Johannes de Pater en

Gertruij Martens meerderj: jongman en

jonge dogter zijnde den jongman gebooren

tot Herpen en woonagtig tot Overlangel

en de jonge dogter geboren en woonagtig

tot Groeningen en na dat door pastor

alhier verzeekerd was, dat de roepen van

den bruijdegom ter zijner plaatze kerkelijk

en zonder verhindering waaren ergaan

/: als zijnde de wet op tegenwoordige

echt reglement nog aldaar niet inge-

voerd :/ alhier inden huwelijken staat

bevestigd op den 16 d(it)o

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-006   -   15/30-05-1802   -   blz. 34 verso nr. 1

no.67

1802 den 15 maij

ondertrouwt Jan de Vaal, en Gertruij

Janssens meerderj: j:m: en j:d: zijnde

den bruijdegom geboeren tot Mil en

de bruijd tot Ruuremonde bijde

alhier woonagtig. en den 30 d(it)o inden

huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-007   -   07/22-08-1802   -   blz. 34 verso nr. 2

no.68

den 7 augustus

ondertrouwt Johannes Franssen, en Johan-

na Seuren meerderj: j:m: en j:d: bijde ge-

booren en woonagtig alhier en den

22 d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-008   -   11/29-08-1802   -   blz. 34 verso nr. 3

no.69

den 11 d(it)o

ondertrouwt Jacobus Rink wed(uwe)n(aa)r van

Anna an Broek, met Johanna Maria

van Ommeren wed(uw)e M: Heijkop zijnde

den bruijdegom alhier, en de bruijd

tot Venraij woonagtig, en den 29 d(it)o inden

in den huwelijken staat bevestigd na ingekomen

informatie dat er geen beletzel was voor-

gekoomen.

 

fol 16

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-009   -   25-09/10-10-1802   -   blz. 35 nr. 1

no.70

1802 den 25 september

ondertrouwt Johannes Janssen

meerderjarig jongman gebooren op de Smak

ressort Venraij woonagtig tot Opplo, met

Henrica Martens meerderjarige jonge

dogter gebooren en woonagtig te Groeningen

ressort deezer dingbanke en den 10 octob.

daaraan volgende in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1802-010   -   06/21-11-1802   -   blz. 35 nr. 2

no.71

den 6e november

ondertrouwt Anthoon Voets weduwe-

naar van Josina Swinkels gebooren en

woonagtig tot Boxmer, met Anna Frans-

sen wed(uw)e van Hermanus Weg gebooren tot

Gribbe Vorst en woonagtig alhier - enden

21 d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

1803

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-001   -   09/24-04-1803   -   blz. 35 nr. 3

no.72

den 9e april

ondertrout Rijnier Jacobs en Gertruij

Franssen meerderjarig j:m: en j:d:

bijde gebooren en woonagtig te Groenin-

gen ressort deezer dingbanke en den

24de in den huwelijken staat be-

vestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-002   -   09/24-04-1803   -   blz. 36 verso nr. 1

no.73

den 9e april

ondertrouwt Peter Wientjens meerderjarig j:m:

gebooren te st Anthonius en woonagtig

op den Bosch ressort Maashees, met Elisa-

beth Jonkers meerderjarige j:d: gebooren

en woonagtig alhier en den 24 d(it)o in

den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-003   -   09/24-04-1803   -   blz. 36 verso nr. 2

no.74

den 9e april

ondertrouwt Bertus van Emmerik wed(uwe)n(aa)r

van Maria Stienne met Hendriena

van Meegen meerderjarige j:d: gebooren

tot Venlo, en bijde woonagtig alhier

en den 24 d(it)o in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-004   -   16-04/01-05-1803   -   blz. 36 verso nr. 3

no.75

den 16 d(it)o

ondertrouwt Elbertus Martens met

Johanna van Kempen meerderjarig

jongman en jonge dogter, bijde gebooren

en woonagtig tot Groeningen ressort

deezer dingbanke en den 1 maij in

den huwelijken staat bevestigd

 

folio 17

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-005   -   16-04/01-05-1803   -   blz. 37 nr. 1

no.76

1803 den 16 april

ondertrouwt Jacobus Huijbers en Gertruij

Janssen meerderj. j:m: en j:d: geboeren zoo

tot Vierlingsbeek als tot Groeningen bijde

woonagtig alhier, en den 1 maij in den

huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-006   -   16-04/01-05-1803   -   blz. 37 nr. 2

no.77

den zelven d(it)o

ondertrouwt Hendrik Verslijen en Petro-

nella Valx meerderjarig j:m: en jonge d:

gebooren zoo op de Smak ressort Venraij

als tot Vortum ressort dezer dingbanke

bijde woonagtig tot Groeningen, en den

1 maij in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-007   -   16-04/01-05-1803   -   blz. 37 nr. 3

no.78

den zelven d(it)o

ondertrouwt Anthoon Geurts geboren

tot Venraij lande van Cessel met Johan-

na Janssen gebooren tot Groeningen

ressort deezer dingbanke bijde meerder-

jaarig j:m: en j:d: ook bijde alhier

woonagtig en den 1 maij in den huwe-

lijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-008   -   04/19-06-1803   -   blz. 38 verso nr. 1

no.79

1803 den vierde junij

ondertrouwt Johannes Stammen meerderj:

jongman, gebooren en woonagtig tot Weeze

lande van Cleve, met Johanna Janssen

meerderj: jonge dogter gebooren en woonag-

tig tot Groeningen, en den 19 d(it)o in den

huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-009   -   27-08/11-09-1803   -   blz. 38 verso nr. 2

no.80

den 27 augustus

ondertrouwt Anthoon Theunissen m: j: [sic] gebooren

en woonagtig alhier, met Agnes Janssen

weduwe van Bastiaan Bonants woonagtig

tot Holthees ressort Maashees, en den 11 september

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1803-010   -   26-11/11-12-1803   -   blz. 38 verso nr. 3

no.81

den 26 november

ondertrouwt Lambertus van den Bosch

wed(uwe)n(aa)r van Johanna Huijbers woonagtig

alhier, met Hendriena Dooremans

wed: Bernard van Aarssen woonagtig

tot Bergen, en den 11 december in den

huwelijken staat bevestigd

 

[inlegvel als blz. 39:]

1803 den 26 november

ondertrouwd en den 11 de-

cember getrouwd

L van den Bosch

en

Hendriena Doremans

 

1804

Vierlingsbeek en Maashees SH1804-001   -   27-01/13-02-1804   -   blz. 40 nr. 1

no.82

den 27 januarij

tot Boxmeer ondertrouwt Peter Kelders PZ. en Anna Maria

Voets meerderjarig jongman en jonge

dogter en hebben hier onverhindert

haere drie sondagsche huwelijks pro-

clamatien alsmeede tot Boxmeer ge-

had, en den 13 februarij alhier in

den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1804-002   -   31-03/14-04-1804   -   blz. 40 nr. 2

no.83

den 31 maart

ondertrouwt Steven Stevens, en Anthonetta

Franssen meerderjarig jongman en jonge

dogter bijde gebooren en woonagtig tot Groe-

ningen ressort Vierlingsbeek, en den 14 april

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1804-003   -   07/22-04-1804   -   blz. 40 nr. 3

no.84

den 7 april

ondertrouwt Bartel Gielen weduwenaer

van Anna Margareta Dooremans

met Hendriena Claassen meerderj: j: d:

zijnde den bruijdegom gebooren tot

Bergen en wonagtig tot de Smak

ressort Venraij, en de bruijd alhier

gebooren en woonagtig en den 22 d(it)o

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1804-004   -   05/20-05-1804   -   blz. 41 verso nr. 1

no.85

1804 den 5 maij

ondertrouwt Willem Janssen, met Catha-

rina Claassen meerderjaarig jongm.

en jonge dogter bijde gebooren en

woonagtig alhier - en den 20 d(it)o in den

huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1804-005   -   27-10/11-11-1804   -   blz. 41 verso nr. 2

no.86

den 27 october

ondertrouwt Gerrardus Janssen meerderjarig j: m:

geboren tot Haassem lande van Cleef, met

Rijniera Jacoba Marijne nog minderjaarige

j: d: voorzien met consent van desselvers ouders

gebooren tot Grave bijde woonagtig alhier -

en den 11 november daar aanvolgende in

den huwelijken staat bevestigd