GenBronnen

digitalisering

maas

Vierlingsbeek-Maashees municipaliteit huwelijken 1795-1799


trouw prothocol

van de voor de municipaliteiten

van

Vierlingxbeek en

Maashees

getrouwde personen

 

[blz. 2:]

 

lijste der geenen, die sedert 't inrukken

der Francen volgens het gebruyk der

Roomschen kerk getrouwd zijn, zonder

de municipaliteit te kennen

 

1795

15 november

Petrus Poels en Aldegondis Stevens

 

6 december

Petrus Stevens en Gertruij Ariens

 

1796

10 april

Petrus Bekskes en Hendrina van Leunen

 

19 junij

Joannes Wymans en Gertruy Maas.

 

26 junij

Joannes Thiesen en Amerent Stoffels.

 

14 julij

Nicolaas van Lindert en Petronel van Tits

 

q(uo)d attestor J: Nelissen

pastor te Vierlingsbeek

 

[blz. 3 tekst vrijwel identiek aan vorige bladzijde:]

 

folio 1

overschrift

 

lijste der geenen, die zeedert 't inrukken

der Fransche volgens het gebruijk

der Roomsche kerk getrouwd zijn

zonder de municipaliteit te kennen

 

1795

15 november

Petrus Poels en Aldegondis Stevens

 

6 december

Petrus Stevens en Gertruij Ariens

 

1796

10 april

Petrus Bexkens en Hendriena van Leunen

 

19 junij

Joannes Wymans en Gertruij Maas.

 

26 junij

Joannes Thiessen en Amarent Stoffels.

 

14 julij

Nicolaas van Lindert en Petronella

van Tits

 

ond: stont

q(uo)d attestor J: Nelissen

pastor te Vierlingsbeek

 

blz. 4

1700 ses en negentig

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1796-001   -   19-11/04-12-1796   -   blz. 4 verso nr. 1

Joh: Verhoeven

en

Margareta Gillezen

no. 1

den 19 novemb: zijn alhier te Vierlinxbeek in ondertrouw

opgenomen Johannes Verhoeven weduwe-

naar van Elisabeth Simons - en Marga-

reta Gillezen meerderjaarige jonge dogter

gebooren te Venraaij lande van Cessel

en woonagtig alhier - en den 4 decemb:

daar aan volgende in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1796-002   -   19-11/04-12-1796   -   blz. 4 verso nr. 2

no. 2

19 november

ondertrouwt

Simon Aron meerderjaarig jongman

gebooren en woonagtig alhier - en Re-

becca Markus meerderjaarige jonge

dogter gebooren en woonagtig te Genp

lande van Cleef -  en den 4 decemb:

daer aan volgende in den huwelijken

staat bevestigd.

 

folio 2

Vierlingsbeek en Maashees SH1796-003   -   19-11/05-12-1796   -   blz. 5 nr. 1

no. 3

19 november

ondertrouwt

den hoog wel gebooren gestrengen

heer Joachim Enst von Bulow geboren

uijt het huijs Frauenmark in het hertog-

dom Mecklenburg Schwerien lieutenant

ten dienste deezer lande - en de weledele

geboore jufvrouw Florentina Sophia

Elias gebooren, en bijde woonagtig

alhier, en de 5 december daar aan

volgende in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1796-004   -   30-12-1796/15-01-1797   -   blz. 5 nr. 2

no. 4

30 december

ondertrouwt

Willem van de Voort laast wed(uwe)n(aa)r van

Margareta Snellen gebooren en woon-

agtig alhier - en Petronella Janssen

meerderjaarige jonge dogter gebooren

te Deursen meijerij van s' Bosch, woon-

agtig op t Groot Herzel ressort de

dingbanke Sambeek - en den 15

januarij 1797 in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-001   -   22-04/07-05-1797   -   blz. 6 verso nr. 1

no. 5

1700 zeven en negentig 22 april

ondertrouwt

Peter Peters Verbeeten meerderjaarig

jongman gebooren te Wanraij en woon-

agtig alhier - en Petronella Hendriks

meerderjaarige jonge dogter geboren

tot Holthees ressort de dingbanke

Maashees en woonagtig te Vortum ressort

deeze dingbanke - en den 7 maij

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-002   -   22-04/07-05-1797   -   blz. 6 verso nr. 2

no. 6

22 april

ondertrouwt

Jan van den Bosch meerderjaarig

jongman geboren en woonagtig op

den Bosch ressort Maashees - en

Anna Catharina Huijbers meer-

derjaarige jonge dogter gebooren en

woonagtig alhier te Vierlinxbeek -

en den 7 maij in den huwelijken

staat bevestigd

 

folio 3

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-003   -   22-04/07-05-1797   -   blz. 7 nr. 1

no. 7

22 april

ondertrouwt

Jan Agten, en Maria van Leunen

meerderjaarig jongman en jonge dogter

bijde gebooren en woonagtig alhier en den

7e maij in den huwelijken staat be-

vestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-004   -   22-04/07-05-1797   -   blz. 7 nr. 2

no. 8

22 april

ondertrouwt

Christiaan van het Hullenaar meerder-

jaarig jongman en Johanna Peters

wed(uw)e van Geurt Geurts den jongman

gebooren te Maashees en woonagtig

alhier - en den 7e maij in den huwe-

lijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-005   -   29-04/14-05-1797   -   blz. 8 verso nr. 1

no. 9

29 april

ondertrouwt

Matthijs Janssen, en Agnes Nillezen

meerderjaarig jongman en jonge dogter zijn-

de den jongman gebooren tot Holthees en

woonagtig alhier en de jonge dogter tot Groe-

ningen gebooren en woonagtig - en den 14de

maij in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-006   -   29-04/14-05-1797   -   blz. 8 verso nr. 2

no. 10

29 april

ondertrouwt

Gerrardus de Hoog en Allegonda Peters

meerderjaarig jongman en jonge dogter zijnde

den jongman tot Groeningen ende jonge dogter

te Venraij gebooren dog bijde tot Groeningen

voornoemt woonagtig - en den 14de maij

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-007   -   13/28-05-1797   -   blz. 8 verso nr. 3

no. 11

13 maij

ondertrouwt

Matthijs van den Wollenbergh en

Hendrinna Jacobs meerderjaarig jongman

en jonge dogter bijde gebooren en woon-

agtig te Groeningen - en den 28de

in den huwelijken staat bevestigd

 

folio 4

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-008   -   27-05/11-06-1797   -   blz. 9 nr. 1

no. 12

27 maij

ondertrouwt

Jan Toebaerts meerderjaarig jongman

gebooren en woonagtig te Vierlinxbeek

en Catharinna Peeters wed(uw)e Gerrar-

dus Lindemans woonagtig te Groeningen

- en den 11 junij in den huwelijken

staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-009   -   17-06/02-07-1797   -   blz. 9 nr. 2

no. 13

17 junij

ondertrouwt

Theodorus Strutjes meerderjaarig

jongman gebooren te Bergen lande van

Spaans Geldre en woonagtig te Vierlinx-

beek - en Willeminna van de Laar

minderjaarige jonge dogter, edog

voorzien met consent van des selfs

ouders gebooren te Overloon en woon-

agtig te Groeningen ressort Vierlinx-

beek - en den 2 julij in den huwe-

lijken staat bevestigd.

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-010   -   01/16-07-1797   -   blz. 10 verso nr. 1

no. 14

den 1e julij

ondertrouwt

Willem Reijnen, en Matthija Peeters

meerderjaarig jongman en jonge dogter

den jongman gebooren tot Groeningen

en de jonge dogter tot Overloon bijde

woonagtig tot Groeningen vornoemt

- en den 16de in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-011   -   19-08/03-09-1797   -   blz. 10 verso nr. 2

no. 15

den 19 augustus

ondertrouwt

Anthoon van der Zande en Anna

Catharina Claassen meerderjaarig

jongman en jonge dogter bijde

gebooren alhier te Vierlinxbeek zijnde

den jongman alhier dog de jonge

dogter tot Holthees ressort Maas-

hees woonagtig - en den 3 septemb:

inden huwelijken staat bevestigd

 

folio 5

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-012   -   09/24-09-1797   -   blz. 12 nr. 1

no. 16

den 9 september

ondertrouwt

Arnoldus Janssen meerderjaarig jongman en

Bernardinna Welles wed(uw)e Peter Cremers

den jongman gebooren tot Groeningen res-

sort Vierlinxbeek en de bruijd te Meegen

lande van Ravenstijn - en den 24 d(it)o

inden huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-013   -   19-09/10-10-1797   -   blz. 12 nr. 2

no. 17

den 19e

zijn tot Kevelaer in ondertrouw opgenomen

Peter Toebaerts meerderjaarig jongman

gebooren alhier, en Joanna van Betteraij

gebooren tot Kevelaar meerderjaarige

jonge dogter - en den 10 october inden

huwelijken staat bevestigd alhier

 

[op een apart blad, genummerd als blz. 11:]

gelijkheid vrijheid

broederschap

volgens ontvangen missive

van den zeer eerw. hr. pastor

van Cleemputte zijn tot Kevelaer

in ondertrouw opgenomen Petrus

Toebaerts en Joanna van Betteraij

den 19 september 1797

q(uo)d attestor J. Nelissen pastor

in Vierlinxbeek den 23 sept.

1797

 

den 10 october inden huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-014   -   13/29-10-1797   -   blz. 12 nr. 3

no. 18

den 13e october

zijn alhier in ondertrouw opgenomen

Jacobus de Visser meerderjaarig jongman

en Hendriena Stoffels minderjarige

jonge dogter voorzien met consent

bijde gebooren en woonagtig alhier -

en den 29 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1797-015   -   18-11/03-12-1797   -   blz. 13 verso nr 1

no. 19

18 november

ondertrouwt

Gerrardus Simons meerderjaarig

jongman gebooren te Beugen en woon-

agtig alhier, en Johanna van Leuven

meerderjaarige jonge dogter gebooren in

de Looij onder de heerlijkheid Wel laast

gewoond hebbende te Cuijk en den 3de

december inden huwelijken staat beves-

tigd na ingekoome blijk dat de roepen

op laast gemelde plaats onverhindert waaren

ergaan

 

1798

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-001   -   06/21-01-1798   -   blz. 13 verso nr. 2

no. 20

den 6 januarij

ondertrouwt

Johannes Verrosmeulen meerderjaarig

jongman gebooren en woonagtig te Groe-

ningen ressort Vierlinxbeek, en Gertruij

Derks meerderjaarige jonge dogter

gebooren en woonagtig tot Geijsteren

lande van Cessel - en den 21 d(it)o in

den huwelijken staat bevestigd

 

folio 6

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-002   -   13/28-01-1798   -   blz. 14 nr.1

no. 21

den 13 januarij

ondertrouwt

Egbertus Remmen meerderjaarig

jongman gebooren en woonagtig te

Groeningen ressort Vierlinxbeek, en Maria

van de Staaij meerderjaerige jonge

dogter gebooren op Schafferde en woon-

agtig tot Groeningen, bijde ressort Vier-

linxbeek voornoemt - en den 28 d(it)o

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-003   -   07/22-04-1798   -   blz. 14 nr. 2

no. 22

den 7 april

ondertrouwt

Jan Rutters meerderjaarig jongman ge-

booren te Vortum, en Elisabeth van

Helden weduwe van Jacobus van Rens

gebooren tot Holthees bijde woonagtig

alhier - en den 22 d(it)o in den huwe-

lijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-004   -   07/22-04-1798   -   blz. 14 nr. 3

no. 23

den 7de

ondertrouwt

David Cremers wed(uwe(n(aa)r van Johanna

Verberk gebooren alhier en Johanna

Gertruij Janssen gebooren tot Goch - en

bijde woonagtig alhier - en den

22 d(it)o in den huwelijken staat be-

vestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-005   -   28-04/23-05-1798   -   blz. 15 verso nr. 1

no. 24

den 28e april

ondertrouwt

Lambartus Rodermans weduwen(aa)r van

Petronella Huugen gebooren alhier, met

Johanna Gerris weduwe van Reijnier

Arts gebooren te Bergen, en bijde woon-

agtig alhier, en den 23 maij uijt hoofde van

tussenbijde gekomen ziekte eerst in den huwe-

lijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-006   -   18-08/02-09-1798   -   blz. 15 verso nr. 2

no. 25

den 18 augustus

ondertrouwt

Johannes Janssen weduwenaar van

Johanna Franssen, met Matthija van

Leunen meerderjaarige jonge dogter

bijde gebooren en woonagtig alhier

en den 2e september in den huwelijken

staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-007   -   07/23-09-1798   -   blz. 15 verso nr. 3

no. 26

den 7 september

ondertrouwt

Hendrikkus van Bree laast

wed(uwe)n(aa)r van Elisabeth van Bree, met

Maria Bies weduwe van Coenraad

Hoogers welken laatste aan den Sam-

beeksen hoek woonagtig is en den 23 d(it)o

in den huwelijken staat bevestigd

 

folio 7

Vierlingsbeek en Maashees SH1798-008   -   06/23-10-1798   -   blz. 16 nr. 1

no. 27

den 6e oktober

ondertrouwt

Peter Vermeulen meerderjaarig jong-

man gebooren te Venraij met Johanna

Jacobs meerderjaarige jonge dogter geboore

te Wanssum bijde lande van Cessel en bijde

alhier woonagtig - en op dingsdag den 23e

d(it)o in den huwelijken staat bevestigd

 

1799

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-001   -   23-03/07-04-1799   -   blz. 16 nr. 2

no. 28

den 23 maart

ondertrouwt Arnoldus Peters meerderjarig

jongman gebooren tot Sambeek met

Petronella de Hoog meerderjaarige jonge

dogter gebooren en bijde woonagtig

tot Groeningen - en den 7 april

in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-002   -   30-03/14-04-1799   -   blz. 16 nr. 3

no. 29

den 30 maart

ondertouwt Jacobus Sturm meerder-

jaarig jongman gebooren aan de

Nieuwkerk voorheen Pruijssisch

Gelders met Anna Maria Janssen

meerderjaarige jonge dogter gebooren

en bijde alhier woonagtig, en den

14 april in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-003   -   30-03/14-04-1799   -   blz. 17 verso nr. 1

no. 30

den 30e maart

ondertouwt Willem Vermaaten meerderjaa-

rig jongman gebooren tot en woonagtig

tot Bergen voorheen Spaans Geldersch

met Willemina Remmen meerder-

jaarige jonge dogter gebooren en woon-

agtig tot Groeningen ressort deeze

dingbanke en den 14 april in

den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-004   -   30-03/14-04-1799   -   blz. 17 verso nr. 2

no. 31

den 30 maart

ondertouwt Laurens van Langen minder-

jaarig jongman gebooren tot Groeningen

ressort deeze dingbanke met Maria

Janssen meerderjaarige jonge dogter

gebooren tot Boxmeer en bijde woonag-

tig alhier - en den 14 april inden

huwelijken staat bevestigd

 

folio 8

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-005   -   30-03/14-04-1799   -   blz. 18 nr. 1

no. 32

den 30e maart

ondertouwt Johannes Hendriks meer-

derjaarig jongman gebooren van der

Horst lande van Cessel, met Maria

Martens meerderjaarige jonge dogter

gebooren tot Afferden voorheen Spaans

Gelders bijde alhier woonagtig - en

den 14 april in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-006   -   07/21-04-1799   -   blz. 18 nr. 2

no.33

den 7de april

ondertrouwt Hermanus Weg wed(uwe)n(aa)r

van Mechel Arts met Anna Franssen

meerderjaarige jonge dogter gebooren te

Gribbevorst bijde alhier

woonagtig en - den 21 d(it)o in den

huwelijken staat bevestigd

 

[bij nummering blz. 19 overgeslagen]

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-007   -   13/28-04-1799   -   blz. 20 verso nr. 1

no.34

den 13e april

ondertrouwt Jan Siebers en Anna

Maria Kelders meerderjaarig jong-

man en jonge dogter bijde geboo-

ren en woonagtig binnen deeze

dingbanke - en den 28 d(it)o in

den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-008   -   22-06/07-07-1799   -   blz. 20 verso nr. 2

no.35

den 22 junij

ondertrouwt Johannes Franssen

meerderjaarig jongman en Chris-

tinna Janssen weduwe Christiaan

Cerstjens gebooren tot Gruningen

en Overloon respectieve en bijde

woonagtig alhier - en den 7de julij in

den huwelijken staat bevestigd

 

folio 9

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-009   -   29-06/14-07-1799   -   blz. 21 nr. 1

no.36

den 29 junij

ondertrouwt Joseph Aron en Hentje

Merkes meerderjaarig jongman en

jonge dogter gebooren en woonagtig

zoo alhier tot Vierlinxbeek als tot Genp

voorheen lande van Cleef - en den 14e

julij in den huwelijken staat bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-010   -   20-07/04-08-1799   -   blz. 21 nr. 2

no.37

den 20e julij

ondertrouwt Johannes Caters minder-

jaarig jongman en Anna Margareta

van Bree meerderjaarige jonge dogter

gebooren tot Boxmeer en Vierlinxbeek

respective bijde alhier woonagtig

en den 4 aug. in den huwelijken staat

bevestigd

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-011   -   01/20-08-1799   -   blz. 22 verso nr. 1

no.38

den 1 augustus

ondertrouwt Johannes Peeters meerderjaarig

jongman gebooren tot Venraij lande van

Cessel, met Lucia van den Akker nog

minderjaarige jonge dogter voor-

zien met consent van haare ouders gebooren

tot Nieuwland en bijde woonagtig tot

Rosmaalen bij den Bosch - en den 20e

d(it)o in den huwelijken staat bevestigd na

dat bij certificaat van den secretaris van de gemeente van

Rosmalen J: A: Esser de dato 18 aug: 1799 gebleeken was dat

ook aldaer de drie zondagse huwelijks proclamatien

onverhindert waren

ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-012   -   03/18-08-1799   -   blz. 22 verso nr. 2

no.39

den 3de

ondertrouwt Adam van Weegen eerst

weduwenaar van Maria Peter Bens

en laast van Agnes Stevens met

Mechel Nillesen weduwe Peter

Ruel bijde gebooren en woonagtig

alhier en den 18 d(it)o in den huwelijken

staat bevestigd

 

folio 10

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-013   -   29-10/19-11-1799   -   blz. 23 nr. 1

no.40

den 29e october

ondertrouwt den burger Nicolaus Coenrad

Schumachers gebooren tot Amsteldam en woonagtig tot

Breda, met de burgeresse Anthonetta

Christina Stedman geboren tot Zutphen

en woonagtig alhier en den 19 november

in den huwelijken staat bevestigd. na

dat zo alhier als tot Breeda volgens attest

van den secretaris aldaar B: H: van Bergen de

dato 17 d(it)o de huwelijks proclamatien waaren

ergaan

 

Vierlingsbeek en Maashees SH1799-014   -   28-12-1799/12-01-1800   -   blz. 23 nr. 2

no.41

den 28e december

ondertrouwt Anthoon Janssen gebooren

tot Boxmeer, en Hendriena Staaks

nog minderjaarige jongman en jonge

dogter, de bruijd gebooren alsmeede

met den bruijdegom alhier woonagtig

en den 12e januarij 1800 in den huwelij-

ken staat bevestigd