GenBronnen

digitalisering

maas

Boxmeer RK huwelijken 1650-1654


anno 1650.

Boxmeer H1650-001   -   22-02-1650   -   FS afb. 97 nr. 10

5 februarij. contraxerunt sponsalia

Hermannus van Hegeraet burgraeff van h. ec. [= excellentie = graaf de Berg in Boxmeer]

Lucretia Linsen van Boxmehr. 22 februarij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

Johannes Bisteruelt et Theodorus a Par custos

 

Boxmeer H1650-002   -   20-04-1650   -   FS afb. 97 nr. 11

20 aprilis contraxerunt sponsalia Johannes

Croisunt van Herstal Margriet Libot van

Luijck parochie s. Walburgensis testes Heri Holle

Pirot Wallici van Luick

 

Boxmeer H1650-003   -   14-05-1650   -   FS afb. 97 nr. 12

22 aprilis contraxerunt sponsalia Alexander

de Puiis burggraeff van s. ec. et Anthonia

Vermaesen van Boxmehr testes fuerunt

Seuerin van Elswick. Simon Eilebos backer

van s. ec. 14. maij contraxerunt matrimoniu(m)

præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1650-004   -   12-06-1650   -   FS afb. 98 nr. 1

26 maij contraxerunt sponsalia Theodorus

Verhaegh et Joanna Cris Boxmerensis testes

Jacob Verhaegh Thomas Cris 12 junij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

 

Boxmeer H1650-005   -   01-10-1650   -   FS afb. 98 nr. 2

4 septembris contraxeru(n)t sponsalia Willem Peters

van Gemenich en(de) Jenneken Gerits van Boxmehr

testes sunt Arnoldus Peelen et Peter Jansen Clues

primo octobris contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus

testibus Willem Pouwels en(de) Huibert Jansen

 

Boxmeer H1650-006   -   08-12-1650   -   FS afb. 98 nr. 3

12 nouember contraxeru(n)t sponsalia Gerardus Theodori

Genepiensis et Erntien Henrickx Boxmerensis

testes Henrick Haemekers et Arnoldus Peelen

8 december contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

 

a(nn)o 1651

Boxmeer H1651-001   -   14-02-1651   -   FS afb. 98 nr. 4

12 januarij contraxerunt sponsalia Simon

Eilenbosch backer van s. ex. et Maria

Collet piepe Namuriu(m) cubicularis in Arce

testes sunt Henricus Cluit secretarius. Petrus

Sam cubiculari suæ ex(cel)l(enti)e. 14 februarij con-

traxeru(n)t matrimoniu(m) in Arce testes Henricus Clut et Petrus Sam

 

Boxmeer H1651-002   -   08-02-1651   -   FS afb. 98 nr. 5

13 januarij contraxeru[n]t sponsalia Jacob Jans vant

Rikeuort, Stin Otten van Boxmehr, testes Jan

Otten Peter Jans Vpermans. 8 februarij contraxeru(n)t

matrimoniu(m) in Cuick presentibus testibus

 

Boxmeer H1651-003   -   15-02-1651   -   FS afb. 98 nr. 6

14 januarij contraxeru(n)t sponsalia

Henrick Walens van Wintersick

Agnes Janssen van Rekungh 15 februarij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) testes Theodorus a Par

et Peter Witvelt

 

Boxmeer H1651-004   -   09-02-1651   -   FS afb. 98 nr. 7

21 januarij contraxerunt sponsalia Jacob

van Batenburgh Maria Tijssen 9 februarij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) in Buegen

 

Boxmeer H1651-005   -   15-02-1651   -   FS afb. 98 nr. 8

27 januarij contraxerunt sponsalia Antonius

Tilmans van Brij. et Maria Henrickx

van Wanraj Boxmerensis, testes sunt Willem

Huibers, et Jan Tilamns. 15 februarij contrax-

erunt matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1651-006   -   12-04-1651   -   FS afb. 98 nr. 9

5 aprilis contraxerunt sponsalia Henrick

Peters van de Sant Gauiensis et Barbara

van Attenhoeuen Boxmerensis testes Seuerin

Elswick et Peter Jansen 12 contraxeru(n)t ma-

trimoniu(m) testes Asswerus Giskens et Peter de Vet

 

Boxmeer H1651-007   -   16-04-1651   -   FS afb. 98 nr. 10

16 aprilis contraxeru(n)t sponsalia Jacob Peters van

Oeffel et Catharina Willems van Boxmehr testes

fuerunt Henrick Willems van Buegen et Billitgen

Drissen van Boxmehr

 

Boxmeer H1651-008   -   30-04-1651   -   FS afb. 98 nr. 11

vltimo die contraxeru(n)t sponsalia Peter Drissen

van Wanraj et Cecilia Willems van Boxmehr

contraxeru(n)t matrimoniu(m) in Wanraj

 

Boxmeer H1651-009   -   29-06-1651   -   FS afb. 98 nr. 12

20 maij contraxeru(n)t sponsalia Gurt van Nithuise(n)

Boxmerensis et Derisken Henrickx Neomagensis

testes sunt Euert Nilesen Jan Velten. 29 junij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) presentibus testibus

 

Boxmeer H1651-010   -   24-09-1651   -   FS afb. 98 nr. 13

7 septembris contraxeru(n)t sponsalia Petrus Johannj

en(de) Beel Hermens testes Jacob Jmmelen en(de)

Marten den bouman van den h. pastoer 24 september

contraxeru(n)t matrimoniu(m) presentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1651-011   -   28-12-1651   -   FS afb. 99 nr. 1

29 nouemb. contraxeru(n)t sponsalia Bastianus

Copermiller Bauarus ex Strobrugh ad Danubrijm

Aleidis Henrici Antoniana. testes sunt Johanne

Anselmi Wilhelmus Wilhelmi matearius.

28 december contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentes testes ijsdem

 

Boxmeer H1652-001   -   06-01-1652   -   FS afb. 99 nr. 2

29 nouember [1651] contraxeru(n)t sponsalia Henrick Schers

van Nijkercken et Merij Martens van Boxmehr

testes sunt Jan Vehaegh ende Philip la Bon.

a(nn) [16]52 6 januarij contraxeru(n)t matrimoniu(m) presentes testes

Theodorus a Par et Theodorus van Huessen

 

anno 1652

Boxmeer H1652-002   -   10-02-1652   -   FS afb. 99 nr. 3

10 februarij contraxeru(n)t sponsalia Jan Arts

en(de) Peterken Peters van Mil contraxeru(n)t ma-

trimoniu(m) in Mill.

 

Boxmeer H1652-003   -   20-04-1652   -   FS afb. 99 nr. 4

20 april contraxeru(n)t sponsalia Lambertus

van gen Egen Boxmerensis, Jenneken Juriens

van Helmont testes sunt Loij Ariens en(de)

Jan van Calker

 

Boxmeer H1652-004   -   21-06-1652   -   FS afb. 99 nr. 5

6 junij contraxerunt sponsalia Jurien Laurent

van Cuijck en(de) Jenneken Roelen van Boxmehr

testes Aert Jans en(de) Lindert Slaetemecker.

contraxeru(n)t matrimoniu(m) 21 junij præsentibus

testibusTheodorus a Par custos en(de) Henrick Coruer

 

Boxmeer H1652-005   -   02-07-1652   -   FS afb. 99 nr. 6

28 junij contraxerunt sponsalia Albertus

Cremer, et Joanna Catharina Paedsie Boxmerensis

testes fuerunt Hanricus Cluit et Seuerinus

van Elswick. 2 julij contraxeru(n)t matrimoniu(m)

testes Henrickx Cluijt in [………]

 

Boxmeer H1652-006   -   06-12-1652   -   FS afb. 99 nr. 7

29 nouembri contraxerunt sponsalia Henricus

Cluit secretarius suæ ex(cellen)tie et Ludgarda

Verheijen Cuickensis 6 december contraxeru(n)t

matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem Albertus Cremer

Seuerinus ab Elswick.

 

anno 1653.

Boxmeer H1653-001   -   07-02-1653   -   FS afb. 99 nr. 8

7 februarij contraxeru(n)t sponsalia et matri-

monium Melchior Pels Mogantinus et Anna

Catharina van Kessel

 

Boxmeer H1653-002   -   15-02-1653   -   FS afb. 99 nr. 9

15 februarij contraxerunt sponsalia in Beeck Jan

Jansen en(de) Maria Verstelen

 

Boxmeer H1653-003   -   22-07-1653   -   FS afb. 99 nr. 10

12 julij contraxeru(n)t sponsalia Elias Trip et

Vrsula Loeffs Boxmerensis præsentibus

testibus Seuerin van Elswick Asswerus

Giskens 22 contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus

testibus ijsdem

 

Boxmeer H1653-004   -   12-09-1653   -   FS afb. 99 nr. 11

30 augusti contraxeru(n)t sponsalia Peter

Jacops van Bon et Cristina Beckers van

Boxmeer testes fuerunt Peter Perfaes

en(de) Joest Clabbers 12 september contraxeru(n)t

matrimoniu(m) presentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1653-005   -   12-11-1653   -   FS afb. 99 nr. 12

31 october contraxeru(n)t sponsalia Leonardij

de Raet Antwerpiensis et Maria

Gansoir van Niuel [= Nivel] testes sunt Petrus

Sam Henricus Huster 12 november contraxeru(n)t

matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1653-006   -   08-11-1653   -   FS afb. 100 nr. 1

8 nouembris contraxerunt sponsalia

Martinus Jacobi Sambecanus et Reinena

Gijsberti Boxmeranus testes sunt Nilis

Claes et Willem Arts

 

anno 1654

Boxmeer H1654-001   -   16-02-1654   -   FS afb. 100 nr. 2

2 februarij contraxerunt sponsalia mester Peter

van Gaesbeeck gardenier van s. ect. [= in dit geval excellentie] Catelijn

Lamberts van Geffen, testes sunt mr. Petri

de Beuelet gardenier en(de) Trineken van Meuwen

Thunisken Geritt. 16 februarij contraxeru(n)t matri-

monium presentibus testibus ijsdem.

 

Boxmeer H1654-002   -   16-03-1654   -   FS afb. 100 nr. 3

17 februarij contraxeru(n)t sponsalia Henricus

Wertiens et Elisabetha Ancelmi ambo

Boxmerenses testes sunt Claes Claesen

et d. Theodorus Chalon. 16 februarij [sic]

contraxeru(n)t matrimonium præsentibus testibus

Simon Ansems et Claes Claesen

 

Boxmeer H1654-003   -   28-04-1654   -   FS afb. 100 nr. 4

11 aprilis contraxeru(n)t sponsalia Derick

Martens van Opplo Geesken Gerits

van Coesvelt testes sunt Arnoldus Peelen

prætor et Gerit Willems. 28 aprilis contraxeru(n)t

matrimoniu(m) presentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1654-004   -   09-05-1654   -   FS afb. 100 nr. 5

15 apriles contraxeru(n)t sponsalia Petrus Jacops

van Geruen et Gertrudt Derickx van Geniel

9 maij contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

Theodorus a Par custos et Jan Arts proper Jantje

 

Boxmeer H1654-005   -   06-05-1654   -   FS afb. 100 nr. 6

18 aprilis contraxeru(n)t sponsalia Jan Tilmans

Jenneken Francen Boxmerensis testes sunt

d. Theodorus Chalon sacellanus et Henricus Por.

6 maij contraxeru(n)t matrimoniu(m) testes

sunt Petrus Sam et Johannes Tilmalnj.

 

Boxmeer H1654-006   -   25-04-1654   -   FS afb. 100 nr. 7

25. aprilis contraxerunt matrimonium Jacobus

Saillij ex Clermont in Lotharingia et

Elizabehta Colet ex Grede Luxembur-

gensis ducatus, testes sunt f. Emmanuel

a s(anc)to Philippo et f. Joannes a s(anc)to

Matthæo ordinis Carmelitarum de

obseruantia

 

Boxmeer H1654-007   -   02-06-1654   -   FS afb. 100 nr. 8

2 junij contraxerunt sponsalia Henricus Por

Boxmerensis Lijsken Laenen van Venraj testes

sunt Derick van Huessen en(de) Jan Arts et con-

traxeru(n)t matrimoniu(m) presentibus testibus Derick

van Hussen en(de) Jan Arts

 

Boxmeer H1654-008   -   04-07-1654   -   FS afb. 100 nr. 9

4 julij contraxerunt matrimoniu(m) Ot Hagens

Grauiensis joffrou Anna Maria Rueten testes

Theodorus a Par custos et m. Gerardus den soen

van den custer van Wanraj

 

Boxmeer H1654-009   -   11-08-1654   -   FS afb. 100 nr. 10

11 augusti contraxeru(n)t matrimoniu(m) Petrus

Burlè haeffenier [= hovenier] van sin. excel[l]entie

Agatha Smael diacesis Namurcensis testes sunt

Henricus Huijster et Carolus Pierè

 

nota

deservituram ecclesiæ huius parochialis de Boxmer

commissam esse rr. pp. Carmelitis a r. adm. domino Anthonio

Peelen ecclesiæ dictæ pastore: et dictos patres suscepisse curam

omnium functionum pastoralium ipso festo s. Joannis Baptistæ 24 junij

a(nn)o 1654. facto desuper contractu et conditionibus appositis, superiorum

accedente consensu et quorum interest ut patet ex m. s. archerij

conventus ssmi sacramenti in Boxmer.

 

Boxmeer H1654-010   -   15-09-1654   -   FS afb. 101 nr. 1

23 augustj contraxeru(n)t sponsalia Jurien

Sam et Henrica in de Muelen 15 september

contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

Arnoldus Verheijen en(de) Petrus Sam

 

Boxmeer H1654-011   -   19-09-1654   -   FS afb. 101 nr. 2

19 septembris contraxeru(n)t sponsalia in Beeck

Johannes Troppen van Groeningen et

Guertien Jansen van Boxmehr

 

Boxmeer H1654-012   -   08-12-1654   -   FS afb. 101 nr. 3

10 nouember contraxerunt sponsalia in

Gennep Willem Versteijlen van Boxmehr

Catharina Deckers van Gennep 8 december

contraxeru(n)t matrimoniu(m) presentibus testibus Theodorus

Par et Goedefridus Haesen.

 

Boxmeer H1654-013   -   17-12-1654   -   FS afb. 101 nr. 4

28 nouember contraxerunt sponsalia

Gerit Willems en(de) Thunisken Bax

præsentibus testibus Jan Verhaegh en(de)

Wintien Willems 17 december contraxeru(n)t

matrimoniu(m) presentibus testibus Theodorus

a Par custos et Huibertus Theodorj.

 

Boxmeer H1654-014   -   19-12-1654   -   FS afb. 101 nr. 5

19 december contraxeru(n)t sponsalia Mathias

Thomesen Sambecanus et Pouwelken Pouwels