GenBronnen

digitalisering

maas

Boxmeer RK huwelijken 1640-1644


Boxmeer H1640-001   -   11-01-1640   -   FS afb. 93 nr. 5

11 nouembris [1639] contraxerunt sponsalia  Frans Peters van Bakel, en(de)

Jenneken Peters van Eldru(m) testes fuerunt Art Peters ende

Gerit van Eldrum. 11 januarj 1640 contraxeru(n)t matrimoniu(m) præ-

sentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1640-002   -   12-01-1640   -   FS afb. 93 nr. 6

9. decembris [1639] contraxerunt sponsalia Niel Hanrckx, Meitien Peters

Boxmerensis testes fuerunt Art Peters en(de) Goessen Jacops. 12 januarij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus Gerit Francken et Goessen

Jacops.

 

anno 1640.

Boxmeer H1640-003   -   18-02-1640   -   FS afb. 93 nr. 7

26. januarij contraxerunt sponsalia Willem Gudden et Elisabetha van

Holthuisen ambo Goechensis. præsentibus testibus Bartelum Wintiens

en(de) Wolter Ruitels ambo Gochiensis. 18 februarij contraxerunt matri-

monium præsentibus testibus Theodorus a Par custos et Bartru(m) Jansen

 

Boxmeer H1640-004   -   19-02-1640   -   FS afb. 93 nr. 8

4 februarij contraxerunt sponsalia Jan Gerits van Heumen ende

Bertien Martens van Opplo. præsentibus testibus Jacop Verhaegh ende

Willem Pouwels. 19 februarj contraxerunt matrimonium

 

Boxmeer H1640-005   -   14-04-1640   -   FS afb. 93 nr. 9

14. aprilis contraxerunt sponsalia Euert Jacops van Goech. Alijtgen

Jans van Sambeeck.

 

Boxmeer H1640-006   -   08-05-1640   -   FS afb. 93 nr. 10

17 aprilis contraxerunt sponsalia Goessen Jacops van Boxmehr.

en(de) Heijltien Jans van Groeningen testes Jan van Meuwen

en(de) Gerit Francken. 8 maj contraxerunt matrimoniu(m) præsentibus

testibus ijsdem

 

Boxmeer H1640-007   -   19-07-1640   -   FS afb. 93 nr. 11

30. junij. contraxerunt sponsalia Jacob Jansen van Beeck en(de) An Jans

van Boxmehr. testes fuerunt Hermen Peters en(de) Tijs Coenen. 19 julij

contraxerunt matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem.

 

Boxmeer H1640-008   -   09-08-1640   -   FS afb. 93 nr. 12

17 julij contraxeru(n)t sponsalia Willem Thomesen van Buegen en(de) Grietgen

Gerits van Boxmehr testes fuerunt Niel Hanrickx en(de) Peter Gerits Verschare(n)

9 augustj contraxerunt matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1640-009   -   26-07-1640   -   FS afb. 93 nr. 13

26 julij contraxerunt sponsalia Willem koetsier van den heer van Resoer

commanduer tot Graeff et Peterken Martens van Boxmehr.

 

anno 1641.

Boxmeer H1641-001   -   12-01-1641   -   FS afb. 93 nr. 14

12 januarij contraxerunt sponsalia Henricus Theodori

van Haps, et Joanna Joannis van Afferden testes sunt

Jan Arts van Haps Glaudi Schoenmeker.

 

Boxmeer H1641-002   -   29-04-1641   -   FS afb. 93 nr. 15

5 april contraxerunt sponsalia Asswerus Gijskens van

Sherenbergh, et Catharina Trip Boxmerensis testes sunt

Derick la Bon et Nicolaus Snater 29 contraxeru(n)t matrimoniu(m)

præsentibus testibus mænsuer Snaeter et monsuer Hubert

 

Boxmeer H1641-003   -   03-05-1641   -   FS afb. 93 nr. 16

19 aprilis contraxerunt sponsalia Jan Ariens van Boxmehr en(de)

Gertien Henrickx Stoeckelnans testes sunt Peter Haesen en(de)

Leij Arkens. 3 maij contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1641-004   -   01-09-1641   -   FS afb. 93 nr. 17

15 junij contraxerunt sponsalia Ermert Baltis van Oeffel en(de)

Jenneken Henrickx de Swart van Boxmehr testes fueru(n)t Jan Pot et

Jan de Swart. contraxeru(n)t matrimoniu(m) in Neuiomagis 1 septemb: coram fr. Hippolitus

contracensu(m) capucinus misseonaris Neomagij

 

Boxmeer H1641-005   -   23-07-1641   -   FS afb. 93 nr. 18

2 julij contraxeru(n)t sponsalia Niclaes Snaeters va(n) Boxmehr en(de) Merij Claesen

van Aefferden testes fuerunt Aswerus Gijskens en(de) Jan Pot. 23 contraxerunt matrim-

onium

 

Boxmeer H1641-006   -   04-08-1641   -   FS afb. 93 nr. 19

4 augusti contraxerunt sponsalia Guert Fredrickx van Nithuisen van

Wachtendonck en(de) Alken Cuipers van Boxmehr præsentibus testibus

Seuerin Jansen en(de) Claes Claesen.

 

Boxmeer H1641-007   -   02-10-1641   -   FS afb. 93 nr. 20

14 septembris contraxerunt sponsalia Johannes filius Derick Brouwers

et Gertruidis Peters van Sambeeck testes sunt d. emericus Criffs

et Peter Haesen. 2 octobrj contraxeru(n)t matrimoniu(m) cu(m) testibus ijsdem.

 

Boxmeer H1641-008   -   04-10-1641   -   FS afb. 93 nr. 21

4 octobrj contraxeru(n)t sponsalia Asswerus Frederickx van Ruremundt

Anna van Muers van Boxmehr

 

Boxmeer H1641-009   -   26-10-1641   -   FS afb. 93 nr. 22

24 nouembrj contraxerunt sponsalia Peter Jacobs van Boxmehr

Vrsula Loeffs van Cuijck. 26 contraxeru(n)t matrimoniu(m) in Cuijck

 

Boxmeer H1641-010   -   06-12-1641   -   FS afb. 93 nr. 23

6 decemb: contraxerunt matrimoniu(m) Jacob Nilesen en(de) Neesken

Henrickx testes Theodorus a Par custos et Derick Brouwers

 

anno 1642

Boxmeer H1642-001   -   27-04-1642   -   FS afb. 93 nr. 24

3. martij contraxerunt sponsalia Henrick Campmans en(de) Alijtgen

Verscharen beijde van Boxmehr testes sunt Art Peters en(de) Henrick

Derickx. 27 april contraxerunt matrimonium præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1642-002   -   20-03-1642   -   FS afb. 94 nr. 1

20 martij contraxerunt sponsalia Henrickx Derickx de Wael

Lucij Willems beijde van Boxmehr.

 

Boxmeer H1642-003   -   06-05-1642   -   FS afb. 94 nr. 2

29 april: contraxerunt matrimonium [sic: sponsalia] Wintien Willems van Boxmehr

Hilleken Henrickx van Sherenbergh testes sunt Jan Arts en(de)

Gerit Willems. 6 maij contraxerunt matrimonium

 

Boxmeer H1642-004   -   05-06-1642   -   FS afb. 94 nr. 3

21. maij contraxeru(n)t sponsalia Jan van Meuwen en(de) Maria Dauits

testes sunt Dris V(er)masen en(de) Lindert den Duppen. 5 junij contraxeru(n)t

matrimoniu(m) testes sunt Dris V(er)masen et Theodorus a Par custos.

 

Boxmeer H1642-005   -   03-07-1642   -   FS afb. 94 nr. 4

17 junij contraxerunt sponsalia Marten Floris van Sambeeck

en(de) Gisbert Henskens van Boxmehr testes fuerunt mr. Theodorus

a Par custos en(de) Derick Robben, 3 julij contraxeru(n)t matrimoniu(m)

testes fueru(n)t Peter Elberts

 

Boxmeer H1642-006   -   24-08-1642   -   FS afb. 94 nr. 5

24 augustj contraxerunt sponsalia in Mil Jacob Thunisen en(de) Cathrin

Gerits van Boxmehr [verder niets geschreven]

 

anno 1643.

Boxmeer H1643-001   -   12-02-1643   -   FS afb. 94 nr. 6

15 januarij contraxerunt sponsalia Harit Nilesen et Erken

Peters van Heijen testes fuerunt Henrick Deenen en(de) d. Henricus

Haegdaren 12 februarij contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem

 

Boxmeer H1643-002   -   12-02-1643   -   FS afb. 94 nr. 7

31 januarij contraxeru(n)t sponsalia Bernt Gerits van st. Tunnis

en(de) Merij Meusen van Boxmehr testes Peter Willems en(de) Peter Rijcken

12 februarij contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus ijsdem.

 

Boxmeer H1643-003   -   17-02-1643   -   FS afb. 94 nr. 8

7 februarij contraxerunt sponsalia Hubertus Ancelmi

et Hilleken Jansen Boxmerensis præsentibus testibus Tijs

Lamberts den Snijder en(de) Jan Peters de Cuiper soen. 17 februarij

contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus Tijs Lamberts en(de) Jan Ansems

 

Boxmeer H1643-004   -   30-03-1643   -   FS afb. 94 nr. 9

30 martij contraxeru(n)t sponsalia Jacob Roeuers van Loen

en(de) Alijtgen Peters.

 

Boxmeer H1643-005   -   11-04-1643   -   FS afb. 94 nr. 10

11. aprilis contraxerunt sponsalia Joannes Verhaegh

et Hermanna Crabels Boxmerensis testes sunt

d: Theodorus Denissen et Nicolaus den Snijder contraxeru(n)t

matrimoniu(m) in Buegen

 

Boxmeer H1643-006   -   30-04-1643   -   FS afb. 94 nr. 11

vltimo die contraxerunt sponsalia in Goech Jan van de Locht

van Boxmehr Goesin van den Bos van Goech

 

Boxmeer H1643-007   -   19-07-1643   -   FS afb. 94 nr. 12

19 julij contraxerunt sponsalia Willem Thomesen An Hermens

van Sambeeck præsentibus testibus Jacob Verscharen Peter

Jansen.

 

Boxmeer H1643-008   -   31-08-1643   -   FS afb. 94 nr. 13

26 julij contraxeru(n)t matrimoniu(m) Jan Jansen van Wanraj Heijltien

Willems vant Rickeuort testibus Wintien Willems en(de) Art Jans

31 augusti contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

 

Boxmeer H1643-009   -   09-09-1643   -   FS afb. 94 nr. 14

22 augustj contraxerunt sponsalia Gerit Thunissen van Venraj

Grietien Peters Reinen, testes fueru(n)t d. Theodorus Denisen

et Jan Peters. 9 septembrj contraxeru(n)t matrimoniu(m).

 

Boxmeer H1643-010   -   20-11-1643   -   FS afb. 94 nr. 15

8 nouembris contraxeru(n)t sponsalia Eremboldus Gerardi Boxmere(n)sis

Elisabetha Jacobi Genepensis testes sunt d. Theodorus Denisen

en(de) Tijs Coenen 20 nouembris contraxeru(n)t matrimoniu(m)

præsentibus testibus.

 

anno 1644.

Boxmeer H1644-001   -   07-05-1644   -   FS afb. 94 nr. 16

1 maij contraxeru(n)t sponsalia Peter Jansen van het Rickeuort

Cathrin Jacobs Vpermans testes fueru(n)t Peter Jacobs Vpermans

et Niclaes de Snijder 7 maj contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentes

testibus

 

Boxmeer H1644-002   -   25-07-1644   -   FS afb. 94 nr. 17

21 junij. contraxeru(n)t sponsalia joncker Bartholomeus Loeffs van der

Sloot van Schertogenbos joffer Gudula van Erp van Boxmehr

præsentibus testibus joncker Goedert van Erp en(de) Guert Hermens

van Sambeeck 25 julij contraxeru(n)t matrimoniu(m) præsentibus testibus

 

Boxmeer H1644-003   -   04-10-1644   -   FS afb. 94 nr. 18

16 septemb: contraxeru(n)t sponsalia Peter Alers van Venraj en(de)

Anneken Crifs van Boxmehr præsentibus testibus d. Theodoro Denisen

en(de) Joerden Jans. contraxeru(n)t matrimoniu(m) in Venraj den 4 octobrj

 

Boxmeer H1644-004   -   01-10-1644   -   FS afb. 94 nr. 19

1 october contraxerunt sponsalia in Sambeeck Willem Gerit Willems

soen van Sambeeck en(de) Juexken Jan Gueren doechter van Oeffel

præsentibus testibus Jan de Becker en(de) Adam Brienen bejde van Sambeck

 

Boxmeer H1644-005   -   28-10-1644   -   FS afb. 94 nr. 20

28. december contraxeru(n)t sponsalia Hermen Hinckts van Nimwegen

Cathrin Vermaesen van Boxmehr